Om man fyller i anskan uas-1b hos transportstyrelsen ( 1 sida ) och sedan uppfyller dom specifika kraven
Fixar frskring och betalar ett antal tusenlappar s r kraven rimliga. Oavsett vad man sysslar med fr komersiella uppdrag s finns det oftast ett antal kriterier som skall uppfyllas.


Specifika krav


Frutom de grundlggande kraven finns det specifika krav som ska vara uppfyllda eller ska kunna uppfyllas vid flygning.


Innan en flygning genomfrs ska operatren upprtta ett flyg- och skerhetsomrde. Omrdet ska ha ett tillrckligt stort skerhetsavstnd (dock minst 50 m) till mnniskor, djur och egendom som inte hr till flygningen, s att ingen eller inget kan komma till skada under flygningen.


En flygning fr inte ske p en hjd som r hgre n 120 m (400 ft) ver marken eller vattnet. Det omgivande luftrummet ska kunna vervakas fr att avbryta en flygning om ngot annat luftfartyg nrmar sig omrdet.


Flygningar ska ske s att luftfartyget r vl inom synhll fr piloten (utan hjlp av visuella hjlpmedel, till exempel kikare) och inom luftfartygets operativa rckvidd. Hnsyn ska tas till annan pgende aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfrisk pverkan p radiofrbindelse, strning p anvnd frekvens, vderpverkan etc.


Innan en flygning genomfrs ska den planeras och frberedas med hjlp av till exempel en flygkarta, fr att skerstlla inom vilken typ av luftrum som flygningen kommer att utfras. Flygning i kontrollerat luftrum, trafikinformationszon (TIZ) samt trafikinformationsomrde (TIA) fr bara ske efter tillstnd av och p de villkor som lmnas frn berrd flygtrafikledning fr det aktuella luftrummet.


Verksamheten fr inte utfras under mrker utan srskilt tillstnd.


Piloten
Piloten ska vara vl frtrogen med luftfartygets funktion och styrning, samt ha frvissat sig om att flygningen kan utfras p ett skert stt.
En pilot ska vara utsedd till beflhavare fr varje flygning.
Operatren ska skerstlla att systemet underhlls enligt tillverkarens anvisningar samt att systemets status ses ver innan en flygning genomfrs
Piloten ska frvissa sig om att systemet bibehlls intakt under hela flygningen.
Luftfartyget
Om luftfartyget r utrustat fr automatisk flygning enligt en programmerad flygrutt, ska det alltid finns en mjlighet att kunna ta ver styrningen fr att skerstlla att undanmanver kan utfras.
Varje UAS ska vara utrustat med ett inbyggt felskerhetssystem som p ngot stt kan avbryta flygningen.
Haverier eller incidenter som har medfrt skada p mnniskor, djur, eller egendom p marken eller i luften ska anmlas till Transportstyrelsen.
Utfrda flygningar ska dokumenteras i en loggbok eller motsvarande. I dokumentationen ska datum, pilot, luftfartygsindivid, start- och landningsplats, flygtid, total flygtid, typ av uppdrag samt eventuella avvikelser framg.
Luftfartyget ska vara mrkt med operatrens namn och telefonnummer samt med det tillstndsnummer som tilldelats av Transportstyrelsen.
Operatren ska vara frskrad i enlighet med Europaparlamentets och rdets frordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om frskring fr lufttrafikfretag och luftfartygsoperatrer.