Och nästa tips låter som det är på plats. Servot provar du i radion med neutrala roder. Då ställer armen in sig i neutralläge. Först därefter moterar du servot i ditt flygetyg och skruvar fast armen. På så sätt slår du inte sönder ett servo bara för att det försöker ställa in sig i neutralläge.

(Ja det var potentiometern i servot jag avsåg i inlägg #17.)