Fortfarande inte helt rätt PID:s på Alexmoskortet men det är på rätt väg.
Tyvärr har Youtube komprimerat "sönder" filmen så att den blivit "hackig/ryckig" eller så är det jag som gör något fel...
Ett annat test en bit hemifrån.