har försökt leta efter värdena för Mixer Editor så att motorernas placering får rätt värde.
inställningar för Axis roll och Axis yaw på den men inga som funkar bra . använder hobbykings värden efter dead cat men funkar inget bra
någon som kan hjälpa mig