Reklam

 
Sidan 9 av 10 FörstaFörsta ... 45678910 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 190

Ämne: Verkar som TS har uppdaterat sina regler...

 1. #161
  Michaels avatar
  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  1 527
  Klubb
  Höglandets MFK, RFK Fyris, PAMPA

  Standard

  Jag noterar med glädje att diskussionen i denna tråd blivit något mindre antagonistisk det senaste dygnet. Det är nödvändigt eftersom vägen framåt om man vill hitta en bra lösning på FPV-problematiken kan komma att kräva ett rejält mått av samarbete såväl inom som mellan modellflygförbunden, eventuellt tillkommnde organistioner och intresserade individer.

  För att få en utgångspunkt för fortsatt arbete/diskussion kring frågan om regler kring modellflyg och FPV har jag gjort ett försök att reda ut hur det för närvarande förhåller sig på lagstiftningsfronten. För svenskt vidkommande sker en stor del av detta arbete inom EU vars lagstiftning Sverige i stort måste rätta sig efter.

  Inlägget blir med nödvändighet lite långrandigt, men ha överseende, det kommer några slutsatser som avrundning.

  1) Det finns för närvarande en EU-förordning nr 923/2012 om gemensamma luftfartsbestämmelser. Den europeisk luftfartsmyndigheten EASA har insett att denna förordning måste revideras för att ta höjd för det man benämner RPAS (remotely piloted aircraft systems). Kärt barn har många namn och i Sverige används ofta UAS som en synonym.

  2) EASA tog fram ett förslag på en reviderind förordning i form av ett NPA (notice of proposed amandment) nr. 2012-10 som gick på remiss till medlemsstaterns organistioner. I detta förslag ville man undanta modellfyg från bestämmelsarna genom dessa skrivningar:

  ”… model aircraft, used for recreational or sports activities should be excluded from the requirements of this Regulation.” samt
  ”Model aircraft cannot be used for CAT and do not carry on board any special equipment or sensor. If they do they become RPAS and are therefore no longer models, but are subject to the proposed rules
  .”
  CAT=commercial air transportation

  3) För att göra en lång historia kort kan man säga att förslaget sågades av de som inkom med remissvar, bl.a. beroende på ovanstående skrivningar. Vissa remissinstanser påpekade bl.a. att det redan nu är vanligt att modellfyg förses med olika typer av sensorer, exv. för fotografering. I ett ”comment response document” CRD-2012-10 sammanfattar EASA de kommentrer som inkommit och noterar bl.a. att

  ”… stakeholders also agreed that toys and model aircraft should not be covered by detailed common EU rules, but subject to a general obligation to minimise hazards to third parties …”

  I CRD:et är det särskilt intressant att läsa svenska Transportstyrelsens kommentar angående definitionen av modellflyg:

  The Transport Agency is of the opinion that there is a need to clearly identify the conditions where it is reasonable that an aircraft may be considered as model aircraft, and thus exempted from regulation, not only by limiting the distance to VLOS for flying them but also to set a maximum weight for model aircraft (e.g. 25 kg) in a definition.

  Det är notabelt att dessa begränsningar inte fanns med i EASA:s ursprunglig förslag!

  4) Som ett resultat av all kritik mot det ursprungliga förslaget om reglering av RPAS så gjorde EASA ett omtag och kom efter diskussioner med intressenter med ett nytt ”notification of proposed amandment” NPA 2014-09. I förordet till detta reviderade förslag konstaterar EASA att man för modellfygets del kommit fram til följande:

  The Agency does not intend to propose detailed common rules for model aircraft, since there is no evidence that the current regime, based on national rules, is unsafe.” och
  "This NPA, hence, proposes a new paragraph 4 in Article 1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012, giving the Member States the responsibility to adopt rules on the use of model aircraft and toy aircraft similarly to the principle of ‘due regard’ already applied to State flights. No new rules are deemend necessary in the Annex (Rules of the Air) to this Regulation, since rule SERA.3101 (Negligent or reckless operation of aircraft) is already sufficient and applicable to model aircraft and toy aircraft: An aircraft shall not be operated in a negligent or reckless manner so as to endanger life or property of others."

  I förslaget till förordningstext finns följande definition av modellflyg:

  … ‘model aircraft’ means a non-human-carrying aircraft capable of sustained flight in the atmosphere and used exclusively for air display, recreational, sport or competition activity …

  och följande övergripande skrivning om hur modellflyget ska regleras:

  Member States shall ensure that model aircraft and toy aircraft are operated in such a manner as to minimise hazards to persons, property or other aircraft.

  Som ett ”stöd” för EU-ländernas myndigheter om vad denna förordning bör innebära föreslår man att följande guidelines ska införas som ett tillägg i förordningen:

  Draft Amendment to Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 GM1 SERA.3101 Negligent or reckless operation of aircraft OPERATION OF MODEL AIRCRAFT AND TOY AIRCRAFT
  (a) Directive 2009/48/EC 21 (the‘ToyDirective’) lays down rules on the safety of toys and on their free movement in the internal market to protect their users, but not third parties as a consequence of the use of toy aircraft.
  (b) States have the responsibility to ensure that a model aircraft or toy aircraft, is operated in such a manner as to minimise hazards to persons, property or other aircraft.’
  (c) Model aircraft and toy aircraft remain such, even if equipped with sensors necessary for flight (e.g. altimeter) or with cameras or similar, providing the use of the model or toy aircraft remains exclusively for recreational, sport or competition purposes.
  (d) The intent of the term‘aircraft capable of being flown without a pilot’ within Article8 of the Chicago Convention is to refer to aircraft capable of being flown without a pilotin-command on board (i.e. either an RPA or a model aircraft or a toy aircraft).
  (e) The responsibility recalled in (b) is similar to the obligation for ‘due regard’ for the safety of navigation of civil aircraft, in Article 3 d) of the same Convention, addressed to state aircraft.
  (f) When equipped with any device capable of getting data from the outside world (e.g. cameras, radars, microphones, etc.), EU and national regulations on privacy and data protection apply
  .”

  Därmed är vi framme vid dags dato. ANP 2014-09 har varit ute på remiss och det fanns möjlighet att inkomma med kommentarer till juli 2014. För närvarande håller EASA på att bearbeta de kommentarer som inkommit och man avser publicera dessa under första kvartalet 2015, dvs. ungefär nu. Baserat på vad som framkommer så räknar man med ett EU beslut om den föreslagna förordningen under 2016.

  Var hamnar då vi i allt detta? Det jag fått fått fram ger mig anledning till en del reflektioner:

  1) EASA vill göra skillnad på modellflyg och RPAS.
  2) Det kommer inte att bli gemensamma EU-regler för modellflyg. Varje enskilt land får istället självt besluta om regler.
  3) Definitionen om ”för rekreation och tävling” som vi har gäller även framgent.
  4) Modellflyg med ”sensorer” för fotografering, telemetri mm. är tillåtet såvida man inte bryter mot annan lagstiftning, exv. Datainspektionens regler om övervakningskameror.
  5) EASA tycks inte ha något problem med att modellflyg sker ”out-of-sight” eller som FPV.
  6) Transportstyrelsen intar en restriktiv hållning när de i sitt remissvar önskar att definitionen av modellflyg ska utökas med ”flygning inom visuellt synhåll” och en maxvikt på 25 kg.
  7) Såvitt jag vet har inte Transportstyrelsen haft någon kontakt med vare sig RCFF eller SMFF under sitt arbete med EASA:s förslag.
  8) I sitt nya förslag tar inte EASA hänsyn till Transportstyrelsens önskemål.

  Summa summarum: Ur modellflygets perspektiv är EASA:s förslag bra. Modellflyget i traditionell bemärkelse har inget att frukta av lagstiftningsförslaget. Dessutom: Det finns inget som principiellt hindrar att FPV-flygning och flygning out-of-sight (exv. FPV-racing) kan inrymmas inom definitionen av modellflyg om vår svenska myndighet beslutar att så ska vara fallet. Problematiken är givetvis att vi har en viss motvind i och med att Transportstyrelsens restriktiva inställning. En föutsättning är att vi kan övertyga Transportstyrelsen om att FPV-flygning i olika former kan genomföras på ett sådant vis att det inte utsätter tredje man för risker. För att så ska vara fallet måste det tas fram regler och riktlinjer för hur sådan verksamhet ska bedrivas.

  Ett förslag på handlingsplan skulle kunna vara:

  1) Intresserade FPV-utövare inom RCFF bildar en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett väl underbyggt förslag om dels vilka former av FPV som ska räknas in inom modellflyg och dels ett förslag till regelverk. Anarkitänket att ”jag flyger var och hur jag vill” fungerar därvidlag dåligt.

  2) I samband med 1) tas kontakt med SMFF om möjligheten att samarbeta om frågeställningen. Ur ett säkerhetsperspektiv bör det rimligtvis inte finnas några oövervinnerliga skillnader i åsikter mellan förbunden.

  3) I samlad tropp, ta kontakt med Transportstyrelsen för att dels meddela att förbunden inlett ett arbete om att ta fram ett regelverk och begär att få ta upp frågan om TS bestämmelser till diskussion.

  Ett frågetecken i sammanhanget utgör "branchorganisationen" UAS Sweden som månar om de kommersiella användarnas intressen. Frågan är givetvis om de betraktar hobby-FPV som ett potentillt hot mot möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet.

  Likaså undrar jag över behovet av att bilda ett nytt förbund för hobby-FPV. Jag ser inte riktigt finessen, det finns ju redan två förbund. Trots att viss hävdar motsatsen upplever jag det inte som att någon inom RCFF motarbetar FPV, tvärtom har man har man gång efter annan uppmanat FPV-intresserade att engagera sig i dess frågor. Hittills har intresset, som Bokis skriver, varit obefintligt.

  Edit: Det finns tjogtals dokument att läsa men det viktigaste för närvarande är NPA 2014-09.
  Senast redigerat av Michael den 2015-02-22 klockan 21:30.

  Hitta rätt med
  GPS-fältlistan
  , http://www.freewebs.com/propellerhead/index_gps.htm

 2. #162
  MasterZaps avatar
  Reg.datum
  Nov 2013
  Inlägg
  159
  Jobb
  Datorgrafik, rendering, 3d m.m.

  Standard

  Citat Ursprungligen postat av bokis Visa inlägg
  Jag tror detta p.g.a det som tidigare skrivits,vet gör jag inte.
  Jag vet dock att ingen hittils trots att frågan ställts vid flera tillfällen,vill driva detta inom RCFF vilket också försvåras att
  de som är mest förbannade på dagens upplägg inte är medlemmar ,vilket gör det omöjligt för dem att driva det hela inom RCFF.
  Utan det har mera blivit att RCFF ska driva det hela utifrån vad ickemedlemmar tycker.
  Du har ju definitivt chansen att göra nåt av denna fråga och föra den vidare men det fodrar ju att du är medlem samt lägger ner en hel del tid på det,där har det stupat hos andra som vi har tillfrågat.
  Och där står vi nu...
  Jag är visst medlem det har bara inte registrerats än - ska se till att det fixas.

  (Har tydligen missat att betala in för 2015.... har haft fokus på lite annat håll då min mor tynade bort i cancer under hösten)

  /Z
  Senast redigerat av MasterZap den 2015-02-23 klockan 08:45.
  Zap Andersson | @MasterZap | Videos: http://www.youtube.com/user/ZapAndersson
  - - - - - - - - - - - - - - "The Ground is for Dead People" - - - - - - - - - - - - - -
  Admin i Facbookgruppen "FPV Sverige" och arrangör av http://KopterFest.com

 3. #163
  Moderator
  RCFF - Moderator
  bokiss avatar
  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  4 749
  Jobb
  Glänsande Pellejöns samt Guruns Hovfotograf
  Klubb
  LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club

  Standard

  Beklagar Zappen,inge kul alls,men känner du för att jobba med det här så kanske du kan dra ihop ett par till eldsjälar till och kontakta tex Ove här o gör ert värsta! Det behövs folk som brinner för det och som orkar sätta sig in i nuvarande regelverk för att kanske få något att hända.
  // Bokis

  ***** Din kanelbulle i cyberrymden*****
  (nu även med biskvier!)

 4. #164
  MasterZaps avatar
  Reg.datum
  Nov 2013
  Inlägg
  159
  Jobb
  Datorgrafik, rendering, 3d m.m.

  Standard

  Jag har försökt stånga pannan blodig mot UASSweden att ta bort dumheten med att vara ren "branchorganisation", och åtmiståne göra som sin norska systerförening, som har medlemskap även för "vanligt folk", iofs en slags stödmedlemskap utan rösträtt - men ändå!

  Tyvärr har det bara resulterat i att organisationen hatar mig så mycket att interim-ordförande blockat mig på Facebook. Känns ju som en förening man vill vara med i.....  /Z
  Zap Andersson | @MasterZap | Videos: http://www.youtube.com/user/ZapAndersson
  - - - - - - - - - - - - - - "The Ground is for Dead People" - - - - - - - - - - - - - -
  Admin i Facbookgruppen "FPV Sverige" och arrangör av http://KopterFest.com

 5. #165

  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  7 026
  Jobb
  Modellflygare
  Klubb
  Västerås Modellflygkubb

  Standard

  Zap - ja, det var ju tråkigt att det skall yttra sig på det sättet beträffande UAS Sweden och relationerna till tänkbara "icke kommersiella" medlemmar. Den norska varianten låter ju som nåt som borde kunna tillämpas även i Sverige för att därmed inte minst kunna representera ännu flera FPV-flygare i kontakterna med myndigheterna.
  Roger

 6. #166

  Reg.datum
  Mar 2013
  Inlägg
  35
  Klubb
  MFK Skvadern, Sundsvall

  Standard

  I den senaste utgåvan av ny teknik finns två artiklar som berör ämnet från UASSwedens och branschens synvinkel. De nämner då att "hobbydrönarna" är ett problem och med det kan man få en känsla av att de har en tendens att dra oss hobbyister över en och samma kam. Läs vidare här: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3885020.ece och här: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3885029.ece

  Det är tråkigt att de inte har ett hörn ledigt för oss, många av hobbyisterna står med fötterna i båda lägren och det finns definitivt ett gemensamt intresse.

 7. #167
  Debattglad entusiast
  RCFF - Administratör
  AMs avatar
  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  3 179
  Jobb
  Hobbyhandlare - Simulatorinstruktör
  Klubb
  Lunds Radioflygklubb

  Standard

  Problemet kvarstår. TS måste följa ett internationellt regelverk som finns till för att göra civil luftfart så säker som möjligt. Reglerna bottnar bl.a. i sannolikhetsberäkningar på vilka risker civilflyget utsätts för. För att göra flyget säkert ställs bl.a. krav på utrustning som kostar hundratusentals kronor per flygplan. Så drömmen om att få tillstånd att skicka upp en obemannad farkost i samma luftrum är utopisk.
  MEN att till exempel kunna flyga FPV-racing på låg höjd i en skog bör inte vara omöjligt. Spotters längs banan och effektiv kommunikation skulle kunna göra detta möjligt. Samma sak att man kan begränsa FPV'ns räckvidd med batterikapaciteten. Det är fortfarande flygning som bevakas/kontrolleras av personer inom LOS. Presentera ett upplägg som håller i "byrätten" så kan det kanske fungera.
  Ove (AM) Nielsen

 8. #168
  MasterZaps avatar
  Reg.datum
  Nov 2013
  Inlägg
  159
  Jobb
  Datorgrafik, rendering, 3d m.m.

  Standard

  Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
  Problemet kvarstår. TS måste följa ett internationellt regelverk som finns till för att göra civil luftfart så säker som möjligt.
  Samtidigt måste dom följa en riktlinje att civil luftfar skall vara möjlig - annars är ju största säkerheten att förbjuda all flygtrafik - då kan ju inga olyckor ske, eller hur?

  Min drönare är också civil flygtrafik.

  Den tekniska lösningen är egentligen enkel: Se till att alla fullskale-plan har ADS-B med GPS i dataströmmen (vilket tyvärr alldeles för få plan har). Det är en ganska liten/enkel historia som borde kunna krävas på alla plan.

  En kopter skulle kunna trivialt utrustas med en ADS-B mottagare (det finns att köpa USB-stickor för $20 som kan ta in ADS-B data på 250km håll - jag har gjort det själv och kör faktiskt själv en ADS-B mottagarstation som är med och matar det data du kan se på FlightRadar24.com) och därigenom automatiskt veta GPS koordinate för samtliga fullskaleplan runt sig, och vägra starta, auto-landa eller dylikt då dessa är i närheten.

  Det finns sätt - det är inte omöjligt. Att som myndighet säga "la la la vi lysssssnar inte" är ju rent vansinne.

  Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
  Reglerna bottnar bl.a. i sannolikhetsberäkningar på vilka risker civilflyget utsätts för. För att göra flyget säkert ställs bl.a. krav på utrustning som kostar hundratusentals kronor per flygplan. Så drömmen om att få tillstånd att skicka upp en obemannad farkost i samma luftrum är utopisk.
  Trots detta om man kollar nya kommande EU-direktiv delar dom helt enkelt upp modellflyg i "rekreation" och inte. Står faktiskt ingenting om LOS i dessa nya (planerade) direktiv. Så jag *hoppas* dessa kommer in som dom ska OCH att TS följer dessa - skulle lösa mångas våra "problem".

  För visst finns det en sannolikhetskalkyl, men vad är chansen att nåt händer? 0.001%? 0.0001% eller kanske 0.00001%?

  Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
  MEN att till exempel kunna flyga FPV-racing på låg höjd i en skog bör inte vara omöjligt. Spotters längs banan och effektiv kommunikation skulle kunna göra detta möjligt.
  Detta borde vara möjligt utan spotters. Träden är mina spotters (D.v.s. dom ser till att ingen luftfart kan komma dit)

  Citat Ursprungligen postat av AM Visa inlägg
  Samma sak att man kan begränsa FPV'ns räckvidd med batterikapaciteten. Det är fortfarande flygning som bevakas/kontrolleras av personer inom LOS. Presentera ett upplägg som håller i "byrätten" så kan det kanske fungera.
  FPV's räckvidd är ganska begränsad, I alla fall på multirotor. Du kommer högst ett par km innan du måste vända... knappast särskilt långt (och egentligen inom LOS om du har bra lysen på koptern).

  Kanske med ett plan (som kommer längre på ett batteri) så visst kommer du lite mer distans... men ändå... nuvarande FPV är en ganska lokal historia... skulle säga 75% sker inom 200 meter, 85% inom 500 meter, 95% inom 1000 meter, 99% inom 1500 meter.... så var är problemet? Egentligen?

  /Z
  Zap Andersson | @MasterZap | Videos: http://www.youtube.com/user/ZapAndersson
  - - - - - - - - - - - - - - "The Ground is for Dead People" - - - - - - - - - - - - - -
  Admin i Facbookgruppen "FPV Sverige" och arrangör av http://KopterFest.com

 9. #169

  Standard

  Jag har suttit och tragglat med AM med flera i en tråd som heter "ytterligare en idiot" ett tag. Tröttnade och startade en tråd för att sondera intresset för att starta ett FPV-förbund i stället varpå någon tipsade mig om den här tråden. Jag sett till min glädje att bortsett från AMs inlägg så råder en betydligt mer positiv ton i den här tråden. Då jag ser att ingen postat på några månader undrar jag: vad hände? På slutet kommer det diverse uppmaningar om att engagera sig inom RCFF för att få till sång en förändring vad gäller FPV bortom LOS. Var det någon som gjorde det?

  Jag passar också på att kasta ut frågan här huruvida det skulle vara bäst att starta ett nytt förbund eller att arbeta inom RCFF för att få till stånd en förändring? Är det i så fall någon mer än jag som är beredd att göra något sådant?

  I den ovan nämnda tråden är samtliga "gamla rävar" extremt negativa, men här låter det ju åtminstone från vissa lite bättre då kanske finns det hopp om RCFF ändå?

  Oavsett det sker i RCFF regi eller på annan plattform är jag ned att lägga en del jobb men jag kan inte göra det själv och om det ska göras hos RCFF krävs också en positiv attityd från förbundet om jag ska vilja göra det.

 10. #170

  Standard

  Jösses va trådar det finns om detta ämne. :-) Hur många är det som flyger utanför dessa gränser egentligen? Jag hjälper ett företag som flyger helautonomt för fotografering med flyg och multicoptrar och det är därför intressant läsa och följa med, fast vi inte bor i Sverige. De flyger på 120 m höjd och med tillstånd även 300 m (kontakt med flygledningen). Rutterna kan bli 15 km per flygning (fram och tillbaks i flera vändor á 500m åt vardera håll, ibland längre beroende på startläge).
  www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)

 11. #171

  Standard

  Vi är många, vi är.... Svaga, eftersom vi hittills inte lyckats organisera oss. Åtminstone inte vi som gör det för nöjes skull. Därför är det också fortfarande olagligt trots... Hur många år utan en enda dödsolycka? Någonstans i världen!

 12. #172

  Standard

  Inom modellflyg finns det flera kända dödsfall - inom FPV finns det inga kända dödsfall
  UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...

 13. #173

  Standard

  Varför skulle just FPV (dvs via videolänk) göra modellflyg farliga?

  Om jag tar min 250 racequad och flyger den FPV i Rålis utgör jag självklart en fara, men knappast dödlig.
  Om jag tar min 700 size 3D heli och flyger den LOS i Rålis utgör jag en enorm fara, garanterat dödlig.

  Tycker alla dessa diskussioner har lite märklig inriktning.

 14. #174

  Standard

  Belackarnas argument brukar främst rikta in sig på långdistans/höghöjds-FPV och främst gå ut på är man kan kollidera med fullskaleplan och att man har svårt att upptäcka dessa i tid.

 15. #175
  Moderator
  RCFF - Moderator
  bokiss avatar
  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  4 749
  Jobb
  Glänsande Pellejöns samt Guruns Hovfotograf
  Klubb
  LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club

  Standard

  Citat Ursprungligen postat av martinkellner0 Visa inlägg
  Belackarnas argument brukar främst rikta in sig på långdistans/höghöjds-FPV och främst gå ut på är man kan kollidera med fullskaleplan och att man har svårt att upptäcka dessa i tid.
  "belackarna" som du kallar de av oss som jag känner är någorlunda realistiska, har som Tex Ove,haft säkerhet inom flyget som yrke,jag har också ett jobb inom flyget och tror mig veta/förstå tänket bakom dessa regleringar.
  "Argumentet" ja,jo det är att det finns ca 0% chans att övertyga TS om att det är modellflyg att skicka iväg kärror utanför LOS,att blunda för det Ove har skrivit i ett flertal inlägg står er fritt att göra men det förändrar inget i sak.

  Allt vi gör på min arbetsplats inom flyget är styrt av ett regelverk som strävar efter att minimera/ta bort riskerna,i mitt fall enl ett "pyramidtänk" som säger att X antal incidenter i botten kommer att leda till allvarlig olycka på toppen av pyramiden.
  Det är nolltolerans mot något som kan inverka på civilflygets säkerhet och att hitta argument för att få detta förändrat med flygning utanför LOS har jag inte sett röken av till dags dato..
  Tycker det vore bra om man som utgångspunkt hade argument för att förändra detta men det innebär att man måste sätta sig in i dagens regelverk (BCL,FAA m.m m.m),inte bara tycka,för det ger i slutändan ingenting.
  // Bokis

  ***** Din kanelbulle i cyberrymden*****
  (nu även med biskvier!)

 16. #176

  Standard

  Bra poäng. Att sätta sig in i fullskalaflygets säkerhetstänk är helt klart en del av det arbete som måste läggas ned om man ska ha en rimlig chans att driva de här frågorna. Jag tycker inte heller att man ska kompromissa med fullskalaflygets säkerhet. Mina ståndpunkter bygger på att jag tror att det går att flyga FPV utom LOS på ett säkert sätt givet rätt regler. Jag tror också att rimligare (läs: lite lösare i vissa avseenden, hårdare i andra) regler skulle öka säkerheten även för fullskalaflyget eftersom det förhoppningsvis skulle få bort idioter som flyger på fel ställen. Det är betydligt farligare som det är nu då det finns en hel del folk med kapabla maskiner men utan vett och alla, även de som känner till reglerna, struntar i dem därför att de i praktiken gör deras livsintresse omöjligt att utöva.

 17. #177

  Reg.datum
  Oct 2010
  Inlägg
  321
  Klubb
  Jönköpings Radioflygklubb

  Standard

  Det brukar vara bra att ta ändringar i små steg. Varför inte tillåta autonom flygning inom LOS och flygning utan dubbelkommando inom LOS med retur to home funktion som i Australien. I praktiken blir det ju FPV ut till 500 m avstånd. Det löser kanske inte låghöjds racing där man istället borde kunna tillåta flygning med spotter istället för dubbelkommando som man börjar göra i flera länder. http://d1070190-1981.myweb.westnetho...olicy-SGMA.pdf

 18. #178

  Standard

  Om vi inte flyger högre än 120 meter som tycks vara den godtyckliga siffran TS har kommit fram till så har vi inga konflikter. Då måste det absolut gå att påverka allt som händer under 120 meter och inte bara säga "det går inte"

  Om det är 150/300 som gäller för bebyggt/obebyggt område för fullskala-flyg så måste vi kunna påverka allt under det.

  Då har vi ingen som helst anledning till att anpassa vår hobby efter BCL,FAA mm mm
  UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...

 19. #179

  Standard

  Så är det och det kan mkt väl hända att små steg är rätt väg. Problemet med det är väl att många inte vill nöja sig med 120 m höjd och 500 m bort och jag upplever problemet med outbildade flygare som ganska stort, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt när de tvingas stänga flygplatser etc. De regler jag skulle vilja se är ingen garanti mot sådant men om man kunde organisera och utbilda FPV-folket i högre grad samt införa regler som fler tyckte var rimliga skulle kanske problemet minska åtminstone. På så sätt finns det något att vinna även för TS.

 20. #180

  Reg.datum
  May 2006
  Inlägg
  7 026
  Jobb
  Modellflygare
  Klubb
  Västerås Modellflygkubb

  Standard

  Även om du Martin och många andra medvetna FPV-flygare sköter er med ett mera utvidgat regelverk så är väl risken uppenbar att "Hobbex-flygare" fortsätter med sina egna eskapader - oavsett hur regelverket ser ut. Så grundfrågan är nog snarare hur man skall komma tillrätta med dessa "flygare" som antagligen är de som kommer att stå för de flesta incidenterna... Ett utökat regelverk lär knappast innebära att dessa flygare är mera pålästa om vad som gäller och att de följer regelverket...
  Roger

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •