SVeriges Radio meddelar att Munka-Ljungby-domen ger grönt för UAV-fotografering!– För att kameraövervakningslagen ska vara tillämplig så måste vissa kriterier vara uppfyllda och ett sånt kriterium är att den kameran som man använder är varaktigt uppsatt, förklarar chefsrådmannen Ulrika Geijer.
– Då kom vi fram till att eftersom den här drönaren som kameran ska sitta på bara kan vara i luften i femton minuter så är den inte varaktigt uppsatt.Domen har ännu inte vunnit laga kraft men är principiellt intressant med tanke på den ökande användningen av drönare.
– Över oss finns ju både kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen och blir vår dom nu överklagad och om kammarrätten kommer fram till att vi har rätt eller att vi har fel så kanske det finns anledning för högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd och uttala sig om hur det ska vara, säger Ulrika Geijer

Från webben: