Min RTH funkar konstigt? När jag initierar RTH så sticker min multikopter rakt upp ca 10 m från aktuell flyghöjd och GPS position och sen dyker den ned till aktuell flyghöjd igen. Det här sker 5 gånger innan den sakta glider in mot landningspunkten. När den når inställd landningsradie går den ned till inställd landningshöjd men sedan sticker den upp ca 10 m och sen dyker den ned till inställd landningshöjd igen på samma sätt som beskrivits tidigare dvs 5 gånger. Därefter sjunker den sakta och fint ned och landar i landningspunkten. Är detta ett normalt beteende? Jag förväntade mig att den skulle inta inställd flyghöjd för RTH 30m och sedan vid inställd landningsradie 10m gå ned till inställd landningshöjd 10m. Varför jojjar den upp och ned? Jag har 11 satelliter på GPS så precisionen borde vara bra! Någon som känner igen beteendet?
Göran