Haft en phantom3 sen de släpptes. Några ggr har den varit svår att starta men bara starta om och sen funkar det. Kalibrering vid behov och även imu kalibrering. Ett par ggr ha den under flygning tappat GPS av otroligt märklig anledning ( öppen mark utan störningar) Med lite vind så har den varit svår att flyga tillbaka men det har gått. Sista användning så tog jag en provtur. Landade och bytte batteri. Gjorde en kompass kalibrering eftersom maskinen rekommenderade detta. Tryckte på start i appen och den lyfte. Precis där efter så stog det i appen Compass error trots att allt var ok vid start. Försökte direkt att landa men inget fungerade. Den flög som den ville i 27 sekunder sen krash. Hade detta varit en bil som gjort så här hade tillverkaren bytit ut bilen fort som fan. Nu har jag väntat x antal månader, till sist fick jag ett kostnadsförslag som jag bad dom ge till sig själva. Läst om flera liknande händelser med phantom 3 . Nån här på detta forum ? Flera som har flygvana såg det som hände och blev mycket förvånade..