någon som kan förklara för mig vad skillnaden är på
T-Motor MS2814-11 710kv och T-Motor MT2814-11 710kv...
dvs skillnaden är ms och mt jag hittar ingen info om mina ms motorer men jag hittar om mt.