Lite flyg från dagen hos MRFS
Till och med termik när AVA flyger på rygg
https://www.youtube.com/watch?v=pRDQ20TQTKA