Inbjudan till modellflygdag på RFK's asfaltsbana, se bilaga


Inbjudan Flygdag 2016.pdf