söker ett aerobatic plan(bensin) med ca 1.8m spännvid