https://youtu.be/aRUHHILKYeY

Film frn Tipshallen 14/1 Producerad av Anders Nyberg Vxj rc-klubb.