Jeg kunne tänke mig at dra op dit på lördag- Det er jo en bit å köre fra Ystad, men om vi blev 2 3 stykker så skulle det nå vel gå bra.

Kunne du tänke dig og blive med på en slik tur, så hör av dig.

karsten