Lite mysflyg i termik anda ver Kping med start ifrn Modellflygklubben Jordfrsarnas hemmaflt:

https://www.youtube.com/watch?v=SwI8OO7Cy4Q&t=58s

Filmat av undertecknad under flygning med MPX Heron.