Då det börjar dyka upp frågor om godkännandeproceduren hos TS skall jag förtydliga:

SMFF och RCFF har gjort EN GEMENSAM ansökan - dvs den gäller för godkännande av dessa organisationer inkluderande deras medlemmar/klubbar.

Den gemensamma ansökan innefattar också alla fält som rapporterats in via vårt gemensamma fältregister och som kan hanteras inom samma ansökan. Det finns rimligen en tidsgräns för när den här ansökningsomgången kommer att avslutas men förhoppningsvis kommer alla fält som anmälts i registret att finnas med. Alltså viktigt att de klubbar som ännu inte inkommit med kompletta uppgifter om sina fält gör detta snarast.

Allt ovanstående hanteras under ETT ärendenummer hos TS och skall faktureras på EN faktura som kommer att gå till RCFF av administrativa skäl. SMFF och RCFF kommer att dela kostnaden 50/50 genom att RCFF fakturerar SMFF 50% av kostnaden.

Den prisuppgift vi fått från TS och som också bekräftats via mail är:

Proceduren att bedöma och godkänna SMFF och RCFF och alla fält 2000 kr
Årlig underhållsavgift 2000 kr

Underhållsavgiften för detta året reduceras till 1500 kr då kvartal 1 ligger före vårt ansökningsdatum
Det här innebär alltså att TOTALA kostnaden för SMFF/RCFF för 2018 blir 3500 kr och att vi för kommande år kommer att ha en gemensam kostnad på 2000 kr i underhållsavgift.

Godkännandena av förbuden och fälten gäller tillsvidare och så länge inte förhållandena inom förbund/föreningar/klubbar eller fält ändras. Vid ändringar av dessa måste det rapporteras via vårt gemensamma register och föranleder en ny bedömning/godkännande från TS. Detaljer om hur detta skall gå till kommer att publiceras under hösten.

Sammanfattningsvis: Godkännandet gäller SMFF/RCFF och indirekt deras klubbar/medlemmar och innefattar de fält som inrapporterats och som finns listade i TS beslutsdokument.
Kostnaden blir för 2018 3500 kr och därefter en underhållsavgift på 2000 kr/år.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson
Fältregisterfixare för RCFF/SMFF