Finns det i Sverige?
Eller måste man vända sig utomlands?
Kanske nån har begagnad välfungerande.