En pdf-tidning utan de begränsningar som en papperstidning har.
För nuvarande är budgeten noll så inga insända artiklar kan betalas.
Jag hoppas att kunna få lite regelbundna små artiklar inom de olika modellflygklasserna.
Vill du skriva något så skicka text och kanske bilder till modell@pgdata.se.
Det kan vara vad som helst - en kväll på klubben, ett byggprojekt, debatt.
Annonser mottages också så klart. Tester skulle vara kul.
Jag försöker få ut ett par sidor i slutet av varje månad och började i Augusti.
Materialet finns att läsa på http://modellflygnytt.se/gamla/2010/index.htm
Skrolla ner till 2018 - längs ner.