Behöver en motor i 2210 storlek, bör väga ca 55 gram, ca 1000 kV.