Tailrotor v2 HN6103B
Stjärtblad H60128T-1
Delarna är nya i förpackning, pris 150:-