Extra 260 från Hangar 9 , med Moki 210 metanolmotor, Futaba servo samt sullivan rökpump. Kärran är komplett så när som på mottagare och mottagarebatteri. Byte mot 1/4 skala cub. Vill inte byta mot något annat. Cuben skall vara komplett.*