2020-09-14
Enligt verenskommelse med TS ppnar vi fltregistret fr en ny anskningsomgng hsten 2020. Registret r ppet fr nya anskningar och uppdatering av befintliga. OBS att enligt vrt godknnande frn TS r vi skyldiga att hlla uppdaterade uppgifter i registret.


Transportstyrelsens beslut
Transportstyrelsen beviljar er anskan om godknnande av modellflygklubb (modellflygfrening). Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhll, verksamhet och flygning med obemannade luftfartygssystem, som bedrivs inom modellflygklubben (modellflygfreningen), kan i stllet fr

Transportstyrelsens freskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) flja organisationens godknda stadgar och skerhetsregler. Godknda stadgar och skerhetsregler utgrs av Skerhetsregler fr modellflygning utomhus, ver 1.4.1, 27 juni 2018, samt enskilda lokala fltregler. De modellflygflt som omfattas av detta beslut framgr av bilagan.

RCFF/SMFF ska anska om frndrat godknnande om ndringar grs i skerhetsregler, lokala fltregler, eller i villkoren fr respektive modellflygflt. Det samma gller om ngot modellflygflt upphr. Svida inte detta godknnande har terkallats har det ingen tidsgrns.Detta beslut erstter tidigare beslut i rende TSL2019- 2400, tagit den 26 juni 2019. OS2O33SD

Registret r tillgngligt fr anskningar fram till 15/10 och TS kommer drefter att meddela beslut.Med vnlig hlsning,
Kjell Nilsson