Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som trädde i kraft den 1 februari 2018 innehåller ett generellt undantag för organiserat modellflyg som gör det möjligt att flyga enligt våra nuvarande regler fram till den 30 juni 2018. Efter detta datum kommer allt modellflyg att omfattas av de nya föreskrifterna, vilket innebär vissa begränsningar i förhållande till nuvarande regler. Exempelvis kommer det att...[Läs mer]