2020-09-14
Enligt överenskommelse med TS öppnar vi fältregistret för en ny ansökningsomgång hösten 2020. Registret är öppet för nya ansökningar och uppdatering av befintliga. OBS att enligt vårt godkännande från TS är vi skyldiga att hålla uppdaterade uppgifter i registret.


Transportstyrelsens beslut
Transportstyrelsen beviljar er
...[Läs mer]