handdator

Visa fullständig version : Styrelsen och målsättning med det nya förbundet RCFFtonic
2006-10-30, 21:36
Styrelsen i Svenska RC-Flygförbundet


Ordförande:
Ove Nielsen
Sekreterare:
Ville Liukku
Kassörer:
Jakob Rydinger
Tomas Nilsson
Toni Cederholm
Suppleanter:
Mats Johnsson
Mats Erlandsson

Dessutom ingår 30st talesmän spridda över hela landet.


Målsättning & Vision för RCFF

Svenska RC-Flygförbundet är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation, träning, tävling och uppvisning i Sverige.

Detta skall ske genom att:

• Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby

• Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg

• Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former

• Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och
framtiden

• Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad
struktur och genomskinlighet

• Genom modern teknik sträva efter att hålla
förbundets kostnader så låga som möjligt

• Förbundet skall vara demokratiskt med full
insyn för medlemmarna

• Varje medlem har en röst

• Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd

• Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media
och samhälle

Mer information kommer inom kort!

MVH /Styrelsen RCFF

Michael
2006-10-30, 22:24
Bra!
Nu börjar det hända saker.
Berätta mer om försäkringen!

/Michael

Ripa
2006-10-30, 23:22
Hej!

Vi för diskussioner med flera försäkringsbolag för att finna den optimala
försäkringslösningen för alla modellflygare i Sverige oavsett om man är klubbansluten eller ej.
Vi kommer att återge försäkringsvillkoren i sin helhet så snart vi beslutat vilket försäkringsbolag vi kommer att välja.
Styrelsen för RCFF sammanträder på nytt den 12/11, därefter kommer information att läggas ut på hemsidan.

Mvh
Mats Erlandsson

Larsa
2006-10-31, 09:55
Inte för att vara petig men..

Hur har ni tänkt att en styrelse med Ordförande, 3st Kassörer, 2st Suppleanter men inga ordinarie Ledamöter ska fungera då?

En styrelse ska väl ändå se ut som..

1 Orförande
1 Vice ordförande ( ej nödvändigt)
1 Kassör
X ledamöter
X Suppleanter för ledamöterna

Samt att funktionerna valberedning och revisorer skall finnas.

Ni kanske har valt en annorlunda form av förbundsstyrelse eller ?

Det första man gör i övrigt är att tillsätta en Interimstyrelse som startar upp förbundet/föreningen och som sitter till kommande årsmöte, där väljs sedan den ordinarie styrelsen som skall hålla skeppet i styr.

OBS!
Detta är INGEN kritik, jag är själv FÖR RCFF, om nu nån gnällspik tror något annat :-)

Sedan finns ju alltid möjligheten att jag har fel... ;-)

Larsa

Spirit
2006-10-31, 13:39
Det har diskuterats direktdemokrati här på RCFFs fora.

Då bör man ha ett stiftelsemöte (går bra att ha som en omröstning) med två frågor och sista svarsdag
1. Vill vi bilda ett RCFF? o Ja o Nej
2. Förslag på styrelsemedlemmar Ruta med fri text.
--------
|_____|

När det gått sista svarsdag och majoriteten av avgivna svar är Ja så kan man lägga ut en ny omröstning med förslag till styrelsemedlemmar
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter (eller skall det vara ambassadörer?)

Då blir det bra direktdemokrati.

Vänligen
Spirit

AM
2006-10-31, 17:32
Det är ju så att det måste finnas ett embryo innan man kan kalla det en existens. Vi har nu bildat en Interimstyrelse med uppgift att starta "Svenska RC-Flygförbundet" (RCFF). Det är ju svårt att tillsätta en styrelse i ett förbund eller förening som inte existerar. Den måste ju ha bildats först.

Angående bildandet av RCFF anser vi att det har med all önskvärd tydlighet framgått att det ska bildas ett "Nöjesflygarförbund" genom de omröstningar som funnits både här och på SMF's sida.

Jag vet inte hur du Spirit tänkt dig att det skulle gå till att man utser en styrelse INNAN man bildat ett förbund som styrelsen ska vara verksam för?
Vi tycker nog att frågan om bildandet av det nya förbundet "hängt" ute länge nog i cybervärlden och alla har blivit uppmanade att höra av sig om de är intresserade att ingå i det nya förbundet. Så snack har övergått till handling.

Den interimstyrelse som nu är verksam har till uppgift att forma idéen och målsättningen för förbundet fram till det första ordinarie årsmötet 2007. Först DÅ väljs den ordinarie styrelsen för det nya förbundet.

Vid årsmötet 2007 ska den ordinarie styrelsen väljas och då har varje medlem i Svenska RC-flygförbundet rätt att rösta.

Vi är som sagt en liten grupp som har satt ihop denna Interimstyrelse och där beslutat att bilda Svenska RC-flygförbundet. Nu skall protokollet för det första styrelsemötet lämnas till Skatteverket tillsammans med stadgarna för att få ett organisationsnummer. Ett PG- och BG-konto ska öppnas och då är förbundet igång.

F.n består styrelsen av åtta personer. Där ingår suppleanter, valberedning och revisorer helt enligt föreningslagen. Att det blev tre kassörer beror på praktiska orsaker. Dels för att fördela arbetsbelastningen, dels för att få ett smidigare system.

Vi hoppas att det snabbt fylls på med ytterligare "talesmän" eller språkrör i styrelsen. Är DU intresserad av att ingå som talesman / ambassadör eller språkrör i styrelsen är du välkommen att höra av dig.

Vår sekreterare håller som bäst på att renskriva protokollet för det första styrelsemöte. Det publiceras när det är klart.

Mvh
Ove

Spirit
2006-11-01, 07:58
Hej Ove!

Jag begriper inte vad du skriver.

"Jag vet inte hur du Spirit tänkt dig att det skulle gå till att man utser en styrelse INNAN man bildat ett förbund som styrelsen ska vara verksam för? "

Vad jag skrev var att man först måste ha ett möte där man beslutar att bilda föreningen, går bra på nätet. Att man sedan samtidigt ber att få förslag på styrelsemedlemmar underlättar och påskyndar processen.

Nästa steg är att tillsätta en interimsstyrelse till dess man har ett nytt medlemsmöte, går bra på nätet, där man dels antar stadgar och dels väljer en styrelse.

Som det nu är så har en grupp människor utsett sig själva till en styrelse INNAN man bildat ett förbund som styrelsen ska vara verksam för!

Det här med direktdemokrati är inte så lätt som vissa har förespeglat. Även direktdemokrati måste planeras och det har inom RCFF hittills visat att det inte fungerar utan det har väl närmast blivit en diktatur av några inom RCFF, det var väl inte meningen, men det har blivit det i alla fall.

Vänligen
Björn

AM
2006-11-01, 08:25
Björn, vi kanske inte har initierat det nya förbundet enligt ditt sätt att starta förbundet på. Jag anser att frågan legat ute länge nog. Inga förslag - vare sig från dig eller någon annan - har inkommit att vi ska rösta fram vilka personer som ska starta det nya förbundet.

Hela upplägget och idén med det nya förbundet har vi som nu arbetar i interimstyrelsen tagit fram. Idéerna har också varit tillgängliga på nätet, både på RCuniverse.se, SMF och SMFF's hemsida i månader. Det har legat ute omröstningsknappar på OM det skulle bildas ett alternativ till SMFF. Båda forumen (RCU och SMF) med ett tydligt JA till att bilda det nya förbundet. Jag och de andra i den nya interimstyrelsen sa att nu är det dags. Vem skulle vi ha tillfrågat om att vi satte igång arbetet? Tycker du vi skulle ha backat klockan och väntat ytterligare en, eller två, månader tills vi fick fram nya namn som skulle sätta sig och fundera ut hur det nya förbundet skulle se ut?

Men jag förstår hur du tänker. Du hade nog önskat att det dröjde ett bra tag innan RCFF startades. Vi tänker annorlunda. Vi tycker det är viktigt att få igång RCFF så fort som möjlight så att vi kan erbjuda ett alternativ till SMFF INNAN medlemsskapet i SMFF ska förnyas.

Nu har vi satt bollen i rullning - tycker du inte om vad vi åstadkommit till årsmötet 2007 kan du påverka styrelsen genom din röst. Vill du ha en ny styrelse får du rösta i demokratisk ordning förutsatt att du är medlem i RCFF. Medlemskap i RCFF är helt frivillig. Ingen kan tvinga dig att bli medlem genom kollektivanslutning etc.

Vi kommer fortlöpande informera om vad vi beslutar i styrelsen och protokollen kommer att vara tillgängliga för medlemmarna. Bara det är ett enormt lyft mot hur SMFF behandlar sina medlemmar - eller hur?
Vill du kalla detta diktatur eller inte är upp till dig.

Mvh
Ove

bokis
2006-11-01, 09:50
Spirit ,när jag läser ditt inlägg så funderar jag om inte ordet "diktatur"
är lite väl magstarkt...
Eftersom jag var en av de som var med på mötet o lyssnade på de förslag som kom ang bildandet så är nog förnuft ett mycket bättre sätt
att beskriva det hela..
Tanken är ju att få igång en organisation med en interrimsstyrelse
så fort som möjligt,inte att bilda en diktatur?
Lite grann är det väl:vad kom först,hönan eller ägget?
För min del är det i alla fall:
Hatten av för de som driver detta o ställer upp o jobbar för RCF!

Spirit
2006-11-01, 10:52
Hej Ove!

Du skriver:
"Men jag förstår hur du tänker. Du hade nog önskat att det dröjde ett bra tag innan RCFF startades. "

Jag skulle uppskatta om du inte pådyvlade mig dina egna tankar. Jag har inte önskat att det dröjde ett bra tag innan RCFF startades. Jag har däremot varit förvånad över att det tog så lång tid och så mycket rundsnack innan något hände. Jag tror också att en del av vad jag skrivit har varit tillräckligt provokativt för att bidraga till att utlösa den aktivitet som nu har kommit igång.

Men det är 54 stycken av 80 som enligt omröstning här på RCU/RCFF har röstat för att bilda RCFF (http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=1172). SRI (i salig åminnelse) fick ihop 1200 medlemmar i början på 80-talet. Utan internet.

Vänligen
Björn
F.d. Chefredaktör för Flygledaren (SRIs medlemsblad) 1981-2
Anmäld som medlem i RCFF sedan igår :D

Spirit
2006-11-01, 10:52
Det bidde en dublett
Beklagar!

Vänligen
Björn
F.d. Chefredaktör för Flygledaren (SRIs medlemsblad) 1981-2
Anmäld som medlem i RCFF sedan igår :D

Spirit
2006-11-01, 11:26
Kolla http://www.airsport.se/modellflyg/forum3.aspx?id=142&topicid=2400
Vänligen
Björn

tobbe
2006-11-01, 11:43
Björn
Innebär detta att du anslutit dig till, som du säger, "de fega och latas" skara??

/Tobbe

colsson
2006-11-01, 12:00
Björn, trivs man inte med ledningen i föreningen som har tillsatt sig själva så behöver man ju inte gå med..
Svårare är det ju inte! & eftersom det är en förening där medlemmarna ska bestämma så är det ju bara att välja nytt styre allt eftersom. (om man nu inte trivs med styrelsen dvs)

Spirit
2006-11-01, 12:21
Tobbe och Colsson

Jag är fortfarande medlem i SMFF, och jag har inte klivit av RCFF heller. Ergo är jag vare sig feg eller lat och även RCFF går väl att ändra på om det behövs. Eftersom RCFF inte har stabiliserats ännu så är det bara att vänta och se hur RCFF utvecklas.

Men jag tycker det är intressant att den som hoppar från UO hobbyflyg glatt tar på sig (den troligtvis mer arbetskrävande) rollen som sekreterare i RCFF. Var finns största påverkanspotentialen?

Vänligen
Björn

bokis
2006-11-01, 13:01
Jag tror du Björn,har helt missat poängen med detta förbund,
d.v.s enkelheten med målen,upplägget o att det det hela ska bli överskådligt för oss medlemmar..
Inga AU,inga hemligheter utan en förening som tar tillvara mina fritidsflygeri intressen utan att göra det för komplicerat..
O i förgrunden av detta ligger att få till en vettig försäkring som gäller även inomhus o förhoppningsvis att RCF kommer att kunna erbjuda
en ge o ta mentalitet som idag inte existerar i SMF....
O varför hela tiden spela ut oss kontra SMFF?
Jag har ingen önskan att gå in o ändra hos dem när jag här har ett koncept som är skräddarsytt för mig som hobbyflygare..
Var o en blir väl salig på sin fason eller?

mac77
2006-11-01, 16:25
Jag förstår inte vad det du är ute efter Spirit. Vill du på något sätt "ogiltilgförklara" bildandet av RCFF? Vill du själv vara med på ett hörn? Kom med förslag och inte pekpinnar. Jag har fullt förtroende för de som nu dragit igång den här processen och hoppas vi blir en härlig skara med modellflygare som går med och då även får möjlighet att påverka RCFF såsom vi vill ha det.

/Marcus Olsson

colsson
2006-11-01, 16:27
Jag förstår inte vad det du är ute efter Spirit. Vill du på något sätt "ogiltilgförklara" bildandet av RCFF? Vill du själv vara med på ett hörn? Kom med förslag och inte pekpinnar. Jag har fullt förtroende för de som nu dragit igång den här processen och hoppas vi blir en härlig skara med modellflygare som går med och då även får möjlighet att påverka RCFF såsom vi vill ha det.

/Marcus Olsson

Håller med dig.

Stig Johansson
2006-11-01, 18:11
Hej

Vill ge min eloge åt er som bildat RCFF!
Äntligen ett förbund, som naturligtvis "har en krokig väg" framför sig, men som har som ambition att vara enkelt och som tar vara på modellflyget och dess utövare.
Jag kan förstå att det kommer att finnas byråkrater och andra människor som inte kommer att trivas med med den enkelhet och prestigelöshet som präglar RCFF. Men man måste ju inte vara med om man inte trivs med denna ambition

Heder åt er som tagit initiativet!

Stig

peiter
2006-11-01, 19:02
Räkna med mig, anmälde mig igår :)

tonic
2006-11-01, 22:55
Björn, trivs man inte med ledningen i föreningen som har tillsatt sig själva så behöver man ju inte gå med..
Svårare är det ju inte! & eftersom det är en förening där medlemmarna ska bestämma så är det ju bara att välja nytt styre allt eftersom. (om man nu inte trivs med styrelsen dvs)

Taget ur min mun :supz:

AM
2006-11-02, 06:58
Björn, jag tar tilbaka mitt påhopp om din önskan att det skulle dröja med bildandet av RCFF och ber om ursäkt för det.

Det var dumt och förhastat. Men jag blev lika konfys som de övriga som skrivit på denna tråd.

Hur som helst är du lika hjärtligt välkommen som medlem i RCFF som alla andra. Vi ska alla tillsammans försöka göra förbundet till det vi vill ha ut av det. Men det blir ju med nödvändighet så att en liten styrelse hela tiden får hålla örat till marken och fånga upp önskemål och idéer från medlemmarna och sedan försöka förverkliga dem. Den dag vi misslyckas med det blir vi helt enkelt inte omvalda. Det sker i demokratisk ordning - kanske redan på årsmötet första halvan av 2007.

Mvh
Ove

Michael
2006-11-02, 18:06
Hej!

En viktig fråga som det nya förbundet snarast måste ta tag i är det krav som många modellflygklubbar har att man måste vara SMFF-medlem för att få flyga på deras fält (oftast motiverat av försäkringsskäl).
Detta medför att många potentiella medlemmar i RCFF måste vara med i bägge förbunden vilket kan verka hämmande på medlemsantalet.

Så fort försäkringsfrågan är klar (och gärna innan så att frågan hinner tas upp på klubbarnas årsmöten) bör man därför tillskriva landets klubbar med en förfrågan om att tillåta medlemmar i RCFF att flyga från klubbarnas fält på samma villkor som SMFF-medlemmar.

/Michael

tonic
2006-11-02, 18:57
Hej!

En viktig fråga som det nya förbundet snarast måste ta tag i är det krav som många modellflygklubbar har att man måste vara SMFF-medlem för att få flyga på deras fält (oftast motiverat av försäkringsskäl).
Detta medför att många potentiella medlemmar i RCFF måste vara med i bägge förbunden vilket kan verka hämmande på medlemsantalet.

Så fort försäkringsfrågan är klar (och gärna innan så att frågan hinner tas upp på klubbarnas årsmöten) bör man därför tillskriva landets klubbar med en förfrågan om att tillåta medlemmar i RCFF att flyga från klubbarnas fält på samma villkor som SMFF-medlemmar.

/Michael

Tack Michael!

Detta ska vi utföra, fortast möjligt.

EPG
2006-11-02, 21:22
Om jag mailar över en lista med adresser till medlemmar i våran klubb kan ni då se till att skicka ut information om att ni "finns".

Skulle även vilja ha svar på den här frågan: (Inte i brevlådan utan här i forumet)

Citat från Glider:
Ove! Har du räknat med Klubbregistreringsavgiften till FSF om ni lyckas gå med där? SMFF pröjsar 100.000:-/år

Mvh. Johan

Det är inte troligt att min klubb byter förbund nästa år men visar ni att ni är att räkna med så kanske vi överväger det till årsmötet 2008. Men i vilket fall som helst så vill jag att frågan kommer upp redan på nästa årsmöte.

PS, varför har ni inte gjort nån "egen" hemsida utan snyltar på RCU istället?

/MVH Eric Palmborg, sekreterare MFK Oskarshamnseskadern

tonic
2006-11-02, 21:26
PS, varför har ni inte gjort nån "egen" hemsida utan snyltar på RCU istället?

/MVH Eric Palmborg, sekreterare MFK Oskarshamnseskadern

Vi vill inte ha flertalet olika forum. Utan en plattform som är lätt att administrera!

AM
2006-11-02, 22:41
Idén med RCU - numera RCFF's hemsida - är ENKELT, FRITT och LEVANDE. Därför är det ett nöje för oss som startade Rcuniverse.se att låta hemsidan övergå till att bli det nya förbundets hemsida. Det kommer inte att bli någon större skillnad mot hur den hittills sett ut. Det som tillkommit är medlemssidor som endast registrerade - och betalande - medlemmar kommer åt.

Personerna bakom RCU är samma personer som tagit initiativet till det nya förbundet. Och som Toni uttrycker det - vi behöver inte ytterligare ett forum.

Angående Glider's 100.000 kr i registreringsavgift till FSF. Nu är det ju så att Svenska RC-Flygförbundet - RCFF - INTE satsar på tävlingsverksamhet. Vi satsar på våra medlemmar så att de får ut så mycket Nöje och Rekreation som möjligt med hjälp av sitt förbund och för sina medlemsavgifter. OM flertalet medlemmar skulle tycka att vi ska stötta RCFF-piloter som tävlar - är det mer kostnadseffektivt att i så fall ge direkta bidrag till piloten i fråga. Då kan han - eller hon - lösa sin tävlingslicens antingen direkt från CIAM för Internationella tävlingar eller via SMFF för nationella tävlingar.

SMFF har 6000 medlemmar som INTE tävlar - jag är övertygad om att många av dessa modellflygare saknar ett förbund som tar DERAS parti.

En annan sak är att RCFF's grundidé står i rak motsats till SMFF's. Hur ofta talas det inte om att medlemmarna ska stötta SMFF för att förbundet ska överleva. Aldrig har det sagts att man kanske skulle tänka tvärtom. Att SMFF skulle stötta sina MEDLEMMAR så att de får den service de betalar för.

Svenska RC-Flygförbundet skall göra precis motsatsen till SMFF - vi ska arbeta för att återföra så mycket av medlemsavgifterna som möjligt till medlemmarna. Och framför allt - endast ha en medlemsavgift som står i proportion till vad förbundet ger tillbaka till sina medlemmar. För en hundring per medlem och år kan vi ge ideellt arbete, bra försäkringar, information och stöd till enskilda medlemmar samt de klubbar de tillhör. Vi kan hjälpa enskilda modellflygare och klubbar att växa sig starka.

Det är också viktigt att bibehålla en enkel och effektiv struktur i RCFF. Det är alldeles för lätt att halka in i ett mönster med stora kommittéer, utskott, resor till onödiga möten och till slut ett fokus som ligger milsvitt från den ursprungliga tanken med förbundet. Viktigt är helt enkelt att följa med tiden och vara lyhörd för sina medlemmar.

Många tycker även att det hade varit bättre att försöka ändra SMFF inifrån. Vad jag minns så fanns det ett "Nöjesflygarförbund" som för många år sedan till slut slogs ihop med SMFF - och dog. Inte ens då gick det att rubba den cementerade strukturen i SMFF. En "Nöjes"-representant som representerade 90 procent av medlemmarna stog sig slätt mot tio andra tävlingssugna styrelseledamöter. Därför fungerar inte SMFF som ett heltäckande förbund.

För att avliva myten om det "hårda" arbete SMFF påstår sig ha lagt ner på fler frekvenser och att bevaka Luftfartslagarna: Det finns inga registrerade handlingar hos vare sig PTS eller Luftfartsstyrelsen gällande SMFF eller modellflygärenden de senaste åren! Luftfartsstyrelsen visste inte ens vilken myndighet det skulle vara som handhar Modellflygsärenden gentemot luftfartslagen. Det var enligt det svar jag fick definitivt INTE Luftfartsstyrelsen.

Mvh
Ove

inglju
2006-11-04, 17:46
Ove Skrev:
”För att avliva myten om det "hårda" arbete SMFF påstår sig ha lagt ner på fler frekvenser och att bevaka Luftfartslagarna: Det finns inga registrerade handlingar hos vare sig PTS eller Luftfartsstyrelsen gällande SMFF eller modellflygärenden de senaste åren! Luftfartsstyrelsen visste inte ens vilken myndighet det skulle vara som handhar Modellflygsärenden gentemot luftfartslagen. Det var enligt det svar jag fick definitivt INTE Luftfartsstyrelsen.”

Det Ove skriver är rena lögner!

SMFF har under många år fört dialog med PTS via formella skriverlser, e-mail och telefonsamtal.
Jag har kopior på 10 formella skrivelser, fem från SMFF till PTS och fem från PTS till SMFF som är utväxlade de sista åren. 8 av dom torde återfinnas under PTS diarienummer 05-249, 05-8959/11 och 06-6665. De två andra har jag inte diarienummer på.

I samband med dessa och andra ärenden har utväxlats ett antal e-mail som inte är diarieförda samt ett större antal telefonsamtal.

Resultatet hittills är att det svenska 35 MHz-bandet har utökats till att omfatta EU-bandet, vilket gav 5 nya frekvenser. PTS har vidare på begäran av SMFF allokerat ytterligare 5 frekvenser ovanför EU-bandet för modellflyg, dessa är dock ännu ej tillståndsbefriade men efter begäran från SMFF är det på gång.

I samband med frekvensutökningarna har SMFF dessutom förhandlat med Försvarsmakten, detta resulterade i att Försvarsmakten nu ej använder modellflygfrekvenserna för fixfrekvenssändare som ger svåra störningar. Efter prov gjorda av SMFF och Försvarsmakten gemensamt konstaterades att frekvenshoppande sändare ej stör RC-mottagare. Frekvenshoppande sändare använder därför fortfarande 35 MHz-bandet.

När det gäller luftfartens myndigheter vet jag att SMFF har haft många kontakter för att säkerställa att modellflygets önskemål tillgodoses, men e-mail, möten och telefonsamtal brukar inte diarieföras. SMFFs kontaktman kan bättre redogöra för dessa kontakter.

Ingemar Ljung
Frekvensansvarig SMFF

bokis
2006-11-04, 17:55
Du kan inte gärna säga att Ove har ljugit,det han har redogjort för är det han har fått veta utav resp. myndighet..
Och är det inte så att våra tilldelade frekvenser följer eu-direktiv?
Så ljuga tycker jag är ett ganska hårt ord,om det redogjordes någonstans inom SMFF vad som har gjorts så kanske det skulle vara enklare för oss att se vad som händer men det verkar ju inte hända på SMFF:s hemsida eller?
Det intressanta är att det enda som framkallar någon form av respons från förbundet är den här typen av inlägg o det är ju alltid något...

Spirit
2006-11-04, 20:15
Tack Ove!

Jag accepterar med glädje din ursäkt!

Bokis!

Du skriver:
"Spirit ,när jag läser ditt inlägg så funderar jag om inte ordet "diktatur"
är lite väl magstarkt... "

Ja, vi har två alternativ, det ena är demokrati (av grekiskans Deimos=folk och Kratein= styre). Är RCFF bildat på ett demokratiskt sätt?

Är det inte bildat på ett demokratiskt sätt så blir det kvar, som jag skrev "utan det har väl närmast blivit en diktatur av några inom RCFF".

Som du ser så påstår jag inte att det är en diktatur, utan att det liknar en diktatur, och det är något annat. Den som känner sig träffad får gärna göra det, jag gör det inte.

Ha det bra och glöm inte att flyga också!
Det finns ett ord som är bra att använda varje dag:
Lustoptimering! Med andra ord, gör allt du tycker är roligt, så länge du inte skadar någon annan inklusive dig själv. Pippi Långstrump är expert. Det skulle aldrig falla henne in att knäskura köksgolvet. Och hon laddar sockerdricksträdet.

Vänligen
Björn
Stallinnertaksbyggare denna vecka

inglju
2006-11-04, 20:29
Det hade räckt med att läsa SMFFs hemsida. Information om vad SMFF har gjort finns på nya hemsidan i verksamhetsberättelsen från senaste årsmötet. Det mesta har också publicerats i Modellflygnytt.

Tyvärr har inte all den frekvensinformation som fanns på den gamla hemsidan blivit uppdaterad och överförd ännu.

EU-direktiv, EU-harmonisering, EU-koordinering och EU-notificering är skilda begrepp som används i frekvensplaneringsarbetet. Frekvensplanerna skiljer sig ganska mycket från land till land inom EU, t ex använder fransmännen 35 MHz-bandet för landmobil trafik. En del av vårt 35MHz-band är harmoniserat, de högsta 5 frekvenserna kommer att notificeras när PTS arbetat färdigt med uppdatering av relevanta bestämmelser.

Ingemar Ljung
Frekvensansvarig SMFF

genland
2006-11-04, 20:32
Citat"
SMFF har under många år fört dialog med PTS via formella skriverlser, e-mail och telefonsamtal.
Jag har kopior på 10 formella skrivelser, fem från SMFF till PTS och fem från PTS till SMFF som är utväxlade de sista åren. 8 av dom torde återfinnas under PTS diarienummer 05-249, 05-8959/11 och 06-6665. De två andra har jag inte diarienummer på. "

Kan man bli annat än stum av beundran för den aktivitet som
redovisas....hela fem skrivelser från SMFF till PTS de sista åren.

Förstår att en sådan febril verksamhet behöver mycket pengar,
det är ju naturligtvis både löjligt och infantilt att inbilla sig
att ett nytt förbund skulle kunna klara att göra liknande
epokgörande insatser för RC-flyget för en lägre peng!
(OBS IRONI).
MVH Kent Gunnarsson

bokis
2006-11-05, 08:53
Tja,det är väl bara att inse att man får lägga ner det här med internet
o gå ut å flyga istället,har för mig att enl. de upphöjda o bättre vetande på
det officiella förbundet har sagt att det finns bättre saker att göra än att sitta framför datorn...

O ang. användningen av ord som diktatur o liknande så tycker jag att man ska vara försiktig med att använda dessa,oavsett vad den exakta
enl. svenska ordlistan betydelsen är så använder du det ordet på helt fel sätt,jag förknippar det ordet med något väldigt obehagligt...
Och att jämföra detta med slikt tycker jag inte är särskilt trevligt..

Jag antar att du Spirit, inte läser något i de övriga forumdelarna,för annars så tror jag inte att påpekandet om att vi ska ut o flyga o ha kul istället skulle ha kommit..

Men som jag konstaterade tidigare så brukar De Upphöjda I Den
Perfekta Demokratin gå ut o hugga på olika forum när de anses ha trampats på tårna,att svara på frågor på deras eget plank är inget
som Herrarna har tid med...
Vilket jag tycker är synd då många frågetecken kunde ha rätats ut..
Heder åt Mange S: ,han gjorde det under sin tid i alla fall!
Idag så händer det inte...