handdator

Visa fullständig version : Vad säger Luftfartsstyrelsen?AM
2006-11-03, 10:36
För 330 - eller snart 370 kr/år bevakar SMFF bl.a Luftfartslagarna. På följande länk framgår med all önskvärd tydlighet att modellflyg INTE ligger inom Luftfartsstyrelsens intresseområde:
http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____34938.aspx
Det är först när man vill bygga en UAV som man ska ha tillstånd från LFS.

Luftfartsstyrelsen betraktar en obemannad farkost som UAV om den används för andra flyguppdrag än tävling, sport eller rekreations/fritidsändamål. I övrigt kan förarlös verksamhet falla under modellflyg och detta förutsätts följa Svenska Modellflygförbundets stadgar för flygning m.m.
Så den så omtalade myndighetskontakten SMFF påstår sig ha - är i det närmsta obefintlig...

Mvh
Ove

mac77
2006-11-03, 10:53
Vad lustigt...


I övrigt kan förarlös verksamhet falla under modellflyg och detta förutsätts följa Svenska Modellflygförbundets stadgar för flygning m.m. (www.modellflygforbund.se/)

Men varför finns då inga stadgar för hur dessa farkoster ska vara utformade på SMFF's hemsida?

DrHanke
2006-11-03, 10:57
Därför att de bevakar och för dialoger med myndigheterna, sen att de inte har kolla på vad det gör verkar vara en annan sak...

AM
2006-11-03, 11:52
Det vill säga att SMFF kan definera vad ett modellflygplan är - så länge syftet är tävling och rekreation och dess vikt inte överstiger 150 kg.

"Dialogen" mellan SMFF och LFS verkar vara minst sagt minimal - och det ska vi vara tacksamma för. LFS vill inte befatta sig med modellflyg vilket är en viktig faktor. För den dag myndigheten börjar engagera sig kommer det också att kosta.

Jag letade på kul fram lite EU direktiv. Närmare bestämt "R&TTE 1999/5/EC", vilket reglerar användandet av sändarutrustning och hur EU's olika medlemsländer är skyldiga att "rätta in sig" i ledet och följa reglerna. Där framkommer att för RC på 35 MHZ bandet är det 35.000 MHz till 36.220 MHz som Europas flesta länder tillåter för flyg. Tyskland och några få länder till har också "B"-bandet som ligger lite högre upp.
Så jobbet med att få till "nya" frekvenser har inte varit så betungande heller. Det har skett mer eller mindre med automatik beroende på EU-direktiven.

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/dir99-5.htm

Mvh
Ove

OlleP
2006-11-03, 17:01
Det har skett mer eller mindre med automatik beroende på EU-direktiven.

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/dir99-5.htm

Mvh
Ove

Den som orkar läsa en sån där länk! :thank: :thank: :thank:

Bosse G
2006-11-03, 20:28
Var hittade du uppgiften om frekvensutrymmet 35.000 - 36.220 MHz? Jag letade länge.
Bosse G

AM
2006-11-04, 09:48
Jag upptäcker precis att jag skrivit fel. Det ska vara 35.000 MHz till 35.220 MHz. Dvs, kanal 60-82 för flyg.

Hitec,s Tyska sida har kondeserat ut Europas RC frekvenser ur EU-dokumentet R&TTE 1999/5/EC. En bra sammanställning av tillåtna frekvenser.

http://www.hitecrc.de/store/dokumente/CE/InfoblattRTTEAllgemein_040818_CHHO_hitec060324.pdf

Mvh
Ove