handdator

Visa fullständig version : Debatten tillbakaAM
2007-04-10, 21:13
På förekommen anledning har vi beslutat lägga tillbaka debatten kring RCFF och SMFF som pågår både på vårt forum och på SMFF's forum. Lars Nilsson, som är styrelseledarmot i SMFF, har genom inlägg på både SMFF's forum och vårt forum här systematiskt arbetat på att smutskasta, baktala, förvränga fakta samt ringa Korpens medarbetare och där försöka förmå dem att avslå vår medlemsansökan. Samma möda lägger övriga SMFF-styrelsen ner genom att aktivt förse både Riksidrottsförbundet och Flygsportsförbundet med felaktiga uppgifter om RCFF.
SMFF - anstränger sig till det yttersta att med alla medel försöka hindra att Korpen väljer in RCFF som medlemsförbund vid sitt styrelsemöte den 19'e april. SMFF påstår att RCFF skulle bedriva en konkurrerande verksamhet och att Korpen därför inte skulle acceptera vår ansökan. Än har dock SMFF INTE lyckats i sitt uppsåt!

Korpen har fått samtal och skrivelser från både Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet gällande RCFF's medlemsansökan. Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet har endast haft SMFF's uppgifter att förlita sig till och tycker att vårt medlemskap är kontroversiellt då RCFF enligt utsago skulle arrangera tävlingar och därmed konkurrera med SMFF.

Vi tycker inte alls att RCFF's verksamhet konkurrerar med SMFF och har väldigt svårt att se hur RCFF skulle kunna göra det då vi inte satsar på tävlingsverksamhet. Vi uppmanar t.o.m. medlemmar som vill tävla att fortsättningsvis vara medlemmar i SMFF. Så någon konkurrenssituation kring tävlingsverksamhet existerar inte - vilket ju är det argument som SMFF för fram.

Däremot råder det inget tvivel om att RCFF bildades just för att SMFF under många år - och fortfarande INTE - erbjuder något till alla Sveriges nöjesflygare som är modellflygare som utövar sin hobby för Nöje, Rekreation och Hälsa. Det framgår också med all önskvärd tydlighet på SMFF's hemsida där SMFF's policy klart visar på ett tävlingsfokuserat förbund.

Ser man till situationen globalt så finns det många exempel på andra förbund som är anslutna till RF på olika vägar. Golfare är ett exempel där "fritidsgolfare" inte är anslutna till Golfförbundet, liknande förhållande existerar även inom hästsporten. Så det är inget unikt med samma sport i olika förbund. Det finns mängder av exempel.

SMFF's agerande har hittills varit under all kritik. RCFF har ett bra koncept - vi erbjuder en bra produkt till rimliga kostnader. SMFF exponerar än en gång sin mångåriga maktfullkomlighet på sämsta tänkbara sätt.

Vi följer debatten och ser fram emot utslaget i Korpens styrelse den 19'e april.

Mvh
Ove Nielsen
Ordförande RCFF

LasseCub
2007-04-11, 15:31
På förekommen anledning har vi beslutat lägga tillbaka debatten kring RCFF och SMFF som pågår både på vårt forum och på SMFF's forum. Lars Nilsson, som är styrelseledarmot i SMFF, har genom inlägg på både SMFF's forum och vårt forum här systematiskt arbetat på att smutskasta, baktala, förvränga fakta samt ringa Korpens medarbetare och där försöka förmå dem att avslå vår medlemsansökan. Samma möda lägger övriga SMFF-styrelsen ner genom att aktivt förse både Riksidrottsförbundet och Flygsportsförbundet med felaktiga uppgifter om RCFF.
SMFF - anstränger sig till det yttersta att med alla medel försöka hindra att Korpen väljer in RCFF som medlemsförbund vid sitt styrelsemöte den 19'e april. SMFF påstår att RCFF skulle bedriva en konkurrerande verksamhet och att Korpen därför inte skulle acceptera vår ansökan. Än har dock SMFF INTE lyckats i sitt uppsåt!

Korpen har fått samtal och skrivelser från både Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet gällande RCFF's medlemsansökan. Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet har endast haft SMFF's uppgifter att förlita sig till och tycker att vårt medlemskap är kontroversiellt då RCFF enligt utsago skulle arrangera tävlingar och därmed konkurrera med SMFF.

Vi tycker inte alls att RCFF's verksamhet konkurrerar med SMFF och har väldigt svårt att se hur RCFF skulle kunna göra det då vi inte satsar på tävlingsverksamhet. Vi uppmanar t.o.m. medlemmar som vill tävla att fortsättningsvis vara medlemmar i SMFF. Så någon konkurrenssituation kring tävlingsverksamhet existerar inte - vilket ju är det argument som SMFF för fram.

Däremot råder det inget tvivel om att RCFF bildades just för att SMFF under många år - och fortfarande INTE - erbjuder något till alla Sveriges nöjesflygare som är modellflygare som utövar sin hobby för Nöje, Rekreation och Hälsa. Det framgår också med all önskvärd tydlighet på SMFF's hemsida där SMFF's policy klart visar på ett tävlingsfokuserat förbund.

Ser man till situationen globalt så finns det många exempel på andra förbund som är anslutna till RF på olika vägar. Golfare är ett exempel där "fritidsgolfare" inte är anslutna till Golfförbundet, liknande förhållande existerar även inom hästsporten. Så det är inget unikt med samma sport i olika förbund. Det finns mängder av exempel.

SMFF's agerande har hittills varit under all kritik. RCFF har ett bra koncept - vi erbjuder en bra produkt till rimliga kostnader. SMFF exponerar än en gång sin mångåriga maktfullkomlighet på sämsta tänkbara sätt.

Vi följer debatten och ser fram emot utslaget i Korpens styrelse den 19'e april.

Mvh
Ove Nielsen
Ordförande RCFF

Nej OVE nu får du sluta med dina påstående om smutskastning: det är du och ingen annan som hela tiden förvränger och försöker att föra medlemmarna bakom ljuset.
Jag har ej hellre baktalat eller kommit med lögner varken på Rcff forum eller SMff – forum. Ej hellre till Korpen, Vad jag hela tiden har framhållit är att man kan inte ta något för givet förrän man har allt klart på papper, detta har du valt att bortse ifrån helt och hållet,. Jag kan inte kalla det för lögner, att ni väljer att bortser från fakta kan jag inte hjälpa. Hoppas bara att alla medlemmar inom RCff förstå hur tunn din argumentation är.
Att du nu försöker att smutskasta mej som person och att jag skulle vara boven till att du gör bort dig hela tiden gång på gång det biter inte på mej.
Det är skrämmande att du inte kan sära på fakta och ta till dig en ren sanning.
Samma gäller flera andra som svarat på mina inlägg.
Hur tror du att man som seriös medlem känner sig i RCFF då man hela tiden blir bemött med halv sanningar och lögner.
Det var du OVE som påstod att vi är Korpare i April nästa gång så skriver du med riktning till mig, kan du inte fatta att vi kommer med i Korpen i april och då erhåller alla förmåner som man får via RF och kan åtnjuta deras försäkringsskydd. Nästa gång skriver du att RCff:s ansökan skall behandlas den 19 april men det är bara en formalia och vi är med till 99,9 %.
Alla dessa påstående vill jag beteckna som önsketänkande utan real grund, du hoppas och tror men lite vet.
Detta har jag försökt att varna er alla skribenter för inom RCff men ni har samtliga valt att bortse från detta.
Tyvärr åker jag på sem. i morgon och kommer inte tillbaka förrän sista veckan i april så jag kan inte ha nöjet att få lov att följa debatten.

ssn
2007-04-11, 15:35
På förekommen anledning har vi beslutat lägga tillbaka debatten kring RCFF och SMFF som pågår både på vårt forum och på SMFF's forum. Lars Nilsson, som är styrelseledarmot i SMFF, har genom inlägg på både SMFF's forum och vårt forum här systematiskt arbetat på att smutskasta, baktala, förvränga fakta samt ringa Korpens medarbetare och där försöka förmå dem att avslå vår medlemsansökan. Samma möda lägger övriga SMFF-styrelsen ner genom att aktivt förse både Riksidrottsförbundet och Flygsportsförbundet med felaktiga uppgifter om RCFF.
SMFF - anstränger sig till det yttersta att med alla medel försöka hindra att Korpen väljer in RCFF som medlemsförbund vid sitt styrelsemöte den 19'e april. SMFF påstår att RCFF skulle bedriva en konkurrerande verksamhet och att Korpen därför inte skulle acceptera vår ansökan. Än har dock SMFF INTE lyckats i sitt uppsåt!

Korpen har fått samtal och skrivelser från både Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet gällande RCFF's medlemsansökan. Flygsportsförbundet och Riksidrottsförbundet har endast haft SMFF's uppgifter att förlita sig till och tycker att vårt medlemskap är kontroversiellt då RCFF enligt utsago skulle arrangera tävlingar och därmed konkurrera med SMFF.

Vi tycker inte alls att RCFF's verksamhet konkurrerar med SMFF och har väldigt svårt att se hur RCFF skulle kunna göra det då vi inte satsar på tävlingsverksamhet. Vi uppmanar t.o.m. medlemmar som vill tävla att fortsättningsvis vara medlemmar i SMFF. Så någon konkurrenssituation kring tävlingsverksamhet existerar inte - vilket ju är det argument som SMFF för fram.

Däremot råder det inget tvivel om att RCFF bildades just för att SMFF under många år - och fortfarande INTE - erbjuder något till alla Sveriges nöjesflygare som är modellflygare som utövar sin hobby för Nöje, Rekreation och Hälsa. Det framgår också med all önskvärd tydlighet på SMFF's hemsida där SMFF's policy klart visar på ett tävlingsfokuserat förbund.

Ser man till situationen globalt så finns det många exempel på andra förbund som är anslutna till RF på olika vägar. Golfare är ett exempel där "fritidsgolfare" inte är anslutna till Golfförbundet, liknande förhållande existerar även inom hästsporten. Så det är inget unikt med samma sport i olika förbund. Det finns mängder av exempel.

SMFF's agerande har hittills varit under all kritik. RCFF har ett bra koncept - vi erbjuder en bra produkt till rimliga kostnader. SMFF exponerar än en gång sin mångåriga maktfullkomlighet på sämsta tänkbara sätt.

Vi följer debatten och ser fram emot utslaget i Korpens styrelse den 19'e april.

Mvh
Ove Nielsen
Ordförande RCFF

Nej OVE nu får du sluta med dina påstående om smutskastning: det är du och ingen annan som hela tiden förvränger och försöker att föra medlemmarna bakom ljuset.
Jag har ej hellre baktalat eller kommit med lögner varken på Rcff forum eller SMff – forum. Ej hellre till Korpen, Vad jag hela tiden har framhållit är att man kan inte ta något för givet förrän man har allt klart på papper, detta har du valt att bortse ifrån helt och hållet,. Jag kan inte kalla det för lögner, att ni väljer att bortser från fakta kan jag inte hjälpa. Hoppas bara att alla medlemmar inom RCff förstå hur tunn din argumentation är.
Att du nu försöker att smutskasta mej som person och att jag skulle vara boven till att du gör bort dig hela tiden gång på gång det biter inte på mej.
Det är skrämmande att du inte kan sära på fakta och ta till dig en ren sanning.
Samma gäller flera andra som svarat på mina inlägg.
Hur tror du att man som seriös medlem känner sig i RCFF då man hela tiden blir bemött med halv sanningar och lögner.
Det var du OVE som påstod att vi är Korpare i April nästa gång så skriver du med riktning till mig, kan du inte fatta att vi kommer med i Korpen i april och då erhåller alla förmåner som man får via RF och kan åtnjuta deras försäkringsskydd. Nästa gång skriver du att RCff:s ansökan skall behandlas den 19 april men det är bara en formalia och vi är med till 99,9 %.
Alla dessa påstående vill jag beteckna som önsketänkande utan real grund, du hoppas och tror men lite vet.
Detta har jag försökt att varna er alla skribenter för inom RCff men ni har samtliga valt att bortse från detta.
Tyvärr åker jag på sem. i morgon och kommer inte tillbaka förrän sista veckan i april så jag kan inte ha nöjet att få lov att följa debatten.


Lasse åker sin väg!?

:D :D :D :D :D :D :D :D :D

Då blir det mindre skit här...

Sosen..

mac77
2007-04-11, 15:37
Tyvärr åker jag på sem. i morgon och kommer inte tillbaka förrän sista veckan i april så jag kan inte ha nöjet att få lov att följa debatten.Guuuuuud, vad skönt!!!! :D

Äntligen lugn och ro...

bokis
2007-04-11, 16:03
Roligaste i hela skrivelsen måste ju vara det du hyllar Mac men av en annan anledning:
citat: Tyvärr så åker jag på semester i morgon.. slut citat :D
Jag brukar se fram emot mina..
Heja Lassecub! Ibland så är du riktigt rolig när du skriver! PDT_Armataz_02_03

LasseCub
2007-04-11, 16:14
Roligaste i hela skrivelsen måste ju vara det du hyllar Mac men av en annan anledning:
citat: Tyvärr så åker jag på semester i morgon.. slut citat :D
Jag brukar se fram emot mina..
Heja Lassecub! Ibland så är du riktigt rolig när du skriver! PDT_Armataz_02_03Det är lite som roar en del*L*

bokis
2007-04-11, 16:46
Japp,jag är mycket lättroad..
Erkänner att detta är första gången du har fått mig o garva..
Resten av det du skriver är inte mycket och le åt...
Mest bara trist o se hur du far fram med hörselskydden på,skygglapparna monterade o utan att att hänsyn till din omgivning..
Väntar förresten fortfarande med intresse på din utlovade förklaring om försäkringarnas skillnader..

Roy Persson
2007-04-11, 18:23
Nu är jag trött på dina inlägg som bara har ett syfte, nämligen att skada
RCFF och prata skit om nämnda organisation.
Till din fördel kan jag kostatera att du åtminstånde är konsekvent.
Du beskriver dig själv som specialist på just en sak : SKIT.
MVH

Roy[/b]

ssn
2007-04-11, 18:24
Nu är jag trött på dina inlägg som bara har ett syfte, nämligen att skada
RCFF och prata skit om nämnda organisation.
Till din fördel kan jag kostatera att du åtminstånde är konsekvent.
Du beskriver dig själv som specialist på just en sak : SKIT.
MVH

Roy[/b] :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sosen