handdator

Visa fullständig version : RCFF mötte LFSAM
2008-02-25, 11:24
Rapport från möte mellan RCFF och Luftfartsstyrelsen

RCFF var i Norrköping i fredags (22/2) för att tala med Luftfartsstyrelsen om modellflyg och UAS. (UAS - Unmanned Aircraft Systems - Obemannade luftfartyg).

Från Luftfartsstyrelsens sida möttes vi av fem deltagare:
en jurist från rättsavdelningen
en person som sysslar med luftrum
en person som sysslade med flygoperativa frågor
en person som sysslar med luftvärdighet
en person som var från enheten för UAS

På dagordningen stod följande:
RCFF - Nyheter och verksamhetsberättelse
- beskrivning av förbundet
- RCFF:s förhållande till landets andra förbund
- Hur bedrivs modellflygsverksamheten idag
- Regeltillämpning
- Olycksfallsstatistiken

Från Luftfartsstyrelsen informerades om UAS-Verksamhet
- Nuvarande UAS-tillstånd
- Pågående regelarbete

Avgränsning modellflyg/UAS och förslag på reglering av modellflyg

Övrigt
Vi presenterade RCFF som är ett förbund som organiserar landets nöjesflygare – dvs, modellflygare som inte bedriver tävlingsverksamhet. Detta till skillnad från landets andra förbund som fokuserar både i sin struktur och organisation kring modellflyg i tävlingsform. RCFF försöker ge sina nöjesflygande medlemmar de bästa möjliga förutsättningar att finnas till och växa.
RCFF och det andra förbundet erbjuder sina medlemmar exakt samma försäkring. Där skiljer ingenting - om man inte tävlar - för då har RF en speciell försäkring som täcker funktionärer och tävlande. Det är ju inte aktuellt för RCFF då vi endast nöjesflyger.
Vi beskrev modellflygsverksamheten i landet som bestående av 25 procent organiserade modellflygare via de två förbunden – resterande 75 procent modellflygare är inte anslutna till klubbar eller förbund. Ett stort mörkertal m.a.o. Vi flyger med modeller upp till 25 kg, ska man överstiga den vikten kan det vara lämpligt med ett dispensförfarande och ett ”Mentor”-system där man har kunniga mentorer som kan kolla upp och hjälpa till med säkerhet och tips.
Vi beskrev också att vi har ett Säkerhetsdokument som vi kräver att medlemmarna följer för att försäkringarna ska gälla. Det handlar i grund och botten om sunt förnuft och att alltid sätta säkerheten i främsta rummet.

Vad gäller olycksstatistiken är vi lyckligt lottade då det inte hänt någon allvarlig olycka inom modellflyget på många många år. (Faktum var att tunnelflygningen i Stockholm – vad vi kunde förstå – delvis hade utlöst LFS:s intresse för modellflyget). Att utföra dylika dumheter kan skada modellflyget allvarligt och det finns inget försvar för ett sådant handlande. Det är bättre i så fall att göra upp en genomförbar plan – presentera projektet - och ansöka om tillstånd hos respektive myndighet.

LFS presenterade deras ärende - Att hitta en bra och definierbar gräns mellan modellflyg och UAS. I dagens läge kan man ju köpa ett modellplan som antingen låter en GPS styra eller via en kamera, monitor och länk. Och just detta är LFS:s problem. Var övergår det GPS- eller kameralänk-försedda modellplanet till att bli en UAS?

LFS hade ett konstruktivt och bra förslag: All modellflygverksamhet som sker från marken och utan hjälpmedel typ kikare eller kamera (dvs inom synhåll utan tekniska hjälpmedel) är att betrakta som modellflyg.

Vi frågade om det finns några myndighetskrav från det europeiska flyggemenskapen på att modellflyget ska regleras. Nej, det finns det inte. Det finns m.a.o. inga myndighetskrav på att modellflyget ska regleras i något EASA-medlemsland!

Vi fick också LFS:s förslag till reglering av modellflyget i vår hand. Det var inget uppseendeväckande. Det var baserat i hög grad på sunt förnuft och det fanns begränsningar i avstånd och höjd:

7 – 25 kg
Krav föreligger att följa nedanstående operativa begränsningar:

• Flygning får inte ske närmare människor än 50 meter som inte är delaktiga i flygningen

• Flygning får inte ske på högre höjd än 150 meter över marken/vattnet.

• Flygning i restriktions-, farliga-, naturskydds-, eller andra avgränsade områden får bara ske efter tillstånd från aktuell myndighet/myndigheter.

• Flygning får inte ske närmare godkänd flygplats än 10 km utan samråd med flygplatschefen.

• Operatören ska väja för all annan luftfart samt avbryta flygning då annan flygverksamhet råder i området.

> 25 kg
Särskilt tillstånd krävs från Luftfartsstyrelsen eller av organisation som har ett delegerat ansvar för detta.
Vi svarade att om inte Luftfartsstyrelsen kunde kontrollera att reglerna efterlevdes var de inte värda ens pappret de skrivs på. En annan sak är att ett regelverk skulle enbart drabba landets organiserade modellflygare – dvs RCFF-medlemmar och medlemmar i det andra förbundet. Den stora skaran av anonyma modellflygare når vi aldrig.
Så vi föreslog följande – som vi hoppas och tror är den väg även LFS vill gå:

• LFS låter även i fortsättningen landets modellflygare och deras förbund sköta detta med sunt förnuft (inget myndighetskrav finns ju på att reglera modellflyget)

• Inga begränsningar angivna i avstånd eller höjder (man kan ändå inte kontrollera att de efterlevs = verkningslösa).

• Modellflyg definieras som flygning med modellplan styrt från marken och inom synhåll från piloten utan tekniska hjälpmedel (dvs. utan kikare & kamera)

• För ”komplexa” modeller (Jet, extrema modeller och modeller över 25 kg) ska förbunden ha ett säkerhetsdokument samt ett Mentorsystem där kunniga modellflygare bistår med råd och hjälp samt bedömer helheten – modell och pilot. Vi vill inte använda ordet kontrollant – för då är risken överhängande att vi bygger upp en pseudomyndighet – och det är inte tanken. Frivillighet och säkerhetstänkande ska vara drivkraften. Systemet lämnar alltså möjlighet att bygga modeller över 25 kg – ingen viktgräns har angetts.

• Förbunden ska verka för att utbilda och sprida kunskap till nya och gamla modellflygare i landet. Viktigt att ha ett system som bygger på frivillighet.

Detta var kontentan av RCFF:s möte med LFS fredagen den 22 februari 2008.

Mvh
Ove & Bokis

Ludde
2008-02-25, 11:56
Såg väl bra ut :-) fint jobbat.

Wulfman
2008-02-25, 11:58
Verkar som "luftis" sonderar terrängen lite.....

Hur är det med SMFF kontra RCFF drar vi åt samma håll ?

Var ändå ett positivt möte tycker jag, man var ju lite rädd att dem skulle sätta ner hela foten.... ;)

...bra jobbat och genomtänkt, känns tryggt att ha er vid rodret :D

fredrikr
2008-02-25, 12:27
Bra att ni fick ett möte, och jag tycker ni har representerat i alla fall mig som medlem alldeles utmärkt. Bra jobbat!

Mvh,

Fredrik

AM
2008-02-25, 14:04
Jag utgår från att RCFF och det andra förbundet drar åt samma håll i denna fråga. Vi (RCFF) tycker det är mycket viktigt att inte skapa en organisation där man ska ansöka om tillstånd, betala besiktingsavgifter, följa ett detaljerat reglemente och försöka efterlikna LFS och bli en "myndighet". Den största säkerheten uppnås genom frivillighet och sunt förnuft.

Det bästa läge är om LFS delegerar till landets bägge förbund att informera och arbetar för en ökad - och bibehållen - säkerhetsnivå. Det ämnar vi inom RCFF att göra via våra säkerhetsregler, Workshops och information. Vi arbetar också på att ta fram fram ett fungerande system med Mentorer som på lokal nivå kan hjälpa till med rådgivning och se till att modellflyget bedrivs på ett säkert sätt.

Alla idéer och förslag är välkomna - vi gör detta tillsammans.

Mvh
Ove

lodde
2008-02-25, 14:33
Bra jobbat grabbar PDT_Armataz_02_44

Mvh Lodde i Hudiksvall :D :D

Impulze
2008-02-25, 15:18
Nämdes det nått om FPV? Jag antar att denna typ av flygning hamnar under LFS UAS syn.


//Matte

AM
2008-02-25, 16:53
Som det sades, all flygning som sker inom synhåll utan hjälp av kikare eller kamera, är att betrakta som modellflyg. Allt annan flygning går in under UAS.

En annan sak var kommersiell modellflygning - exempelvis fotoflygning med radiostyrd helikopter eller flygplan. Där vill LFS ha kvar ett tillståndsförfarande. Det hade vi inget emot då det kan handla om flygning inom tätbebygt område och man kan ställa lite högre krav på matriel och förare. Dessutom krävs det tillstånd för fotoflygning vare sig det är "fullskala" eller modell.

Mvh
Ove

DrHanke
2008-02-25, 17:11
Bra Ove och Bokis, ni har verkligen gjort ett bra jobb här!!

Vad gäller FPV flygning verkar de inte helt orimmligt att man har tillstånd för det då det ställer högre krav på både pilot och maskin, däremot kanske man skull kunna dela in det i två fack:
-Flygning ensam enbart med googles eller motsv.
-Övervakad flygning där man har en pilot i form av dubbelkommando eller en sekundär pilot som flyger efter "okulär" principen.

Du impulse som har erfarenhet kanske kan komma fram med några bra saker kring detta?

Att ha ett FPV tillstånd som innebär att man tex har en checklista innan start, efter flygning samt en nödlista vid ex bortfall av videolänk torde ju inte behöva vara så komplicerat men ändå kunna efterlevas? Ju enklare och mindre komplicerat desto mer tror ja att det kommer efterlevas. Dessutom har ju ex du Impulse erfarenheter kring detta och skulle kunna bli en UAS FPV mentor om korten spelas rätt?

kenneth67
2008-02-25, 18:59
frågan ställdes tidigare i tråden men jag ställer den igen vad har smff sagt vid sitt möte med lfs??? har rcff haft nån kontakt med smff innan mötet ?? och är förbunden samspelta i sina önskemål?? kan tänka mig att smff vill vara lite hårdare kanske ....?? hur som så hoppas jag att allt får fortsätta vara som det är dvs utan massa krångliga regler som "stänger" ute ändå fler flygare från klubbar genom restrektioner mm

AM
2008-02-25, 19:28
Det finns ingen anledning att tro annat än att SMFF fick exakt samma information som vi fick den 22'a februari. Frågeställningen är ju kristallklar - var går gränsen mellan modellflyg och UAS. Hur ska man verka för säkerheten? LFS la fram ett mycket löst förslag som de snarare presenterade som ett diskussionsunderlag framför ett färdigt reglemente.

Bra förslag från dig DrHanke - ju fler kunniga inom de olika områden kring UAS - FPV och Modellflyg som vill medverka - ju bättre är det.

Luftfartsstyrelsen vill helst slippa införa regler som rör modellflyget och verkade positiva till att landets förbund ska handha de frågorna. Det gäller att vi (förbunden) och Luftfartsstyrelsen kommer fram till en samarbetsform som ger maximal säkerhet genom råd och hjälp till de modellflygare som vill experimentera vidare med sina automatiserade modellplan. Det får ju inte hända att Luftfarten får problem med förlupna modellplan i luftrummet.

Vad gäller UAS blir det med nödvändighet reglerat då dessa farkoster rör sig - och har kapacitet - att komma i konflikt med flygtrafiken. Men gränsen är flytande - därför är det viktigt att vi från modellflyghåll gör så mycket som möjligt för att utveckla vår hobby på ett säkert sätt.

Mvh
Ove

bokis
2008-02-25, 19:42
frågan ställdes tidigare i tråden men jag ställer den igen vad har smff sagt vid sitt möte med lfs??? har rcff haft nån kontakt med smff innan mötet ?? och är förbunden samspelta i sina önskemål?? kan tänka mig att smff vill vara lite hårdare kanske ....?? hur som så hoppas jag att allt får fortsätta vara som det är dvs utan massa krångliga regler som "stänger" ute ändå fler flygare från klubbar genom restrektioner mm

Nej,vi har inte varit i kontakt med SMFF och jag förstår nog inte riktigt vad du menar med att SMFF skulle ha varit hårdare..
Vad beträffar SMFF:s möte med LFS så bör nog frågan ställas till dem,vi kan ju bara svara på vad vi har gjort eller hur?
För mig,vilket jag hoppas framgår ,så var jag positivt överaskad över LFS inställning till modellflyg och jag har förståelse för det resonemang de förde,det hela utspelades i en mycket positiv anda..

kenneth67
2008-02-25, 19:56
menade på intet sätt att verka negativ !! och tycker att det är skönt att höra att luftis inte klampade ner med storfoten ..
var mera nyfiken på om förbunden lade fram i stort samma åsikter i hur det skall säkerställas i framtiden ... men det lär väl ge sig bara och hoppas att allt löper väl även i framtiden dvs ungefär som det gör nu :)

sundqvistjohan
2008-02-25, 19:57
Här finns en liten resumé över SMFF:s möte Kenneth.
http://www.modellflygforbund.se/t2.aspx?p=119779&x=1&a=1119529

Impulze
2008-02-25, 22:05
Bra Ove och Bokis, ni har verkligen gjort ett bra jobb här!!

Vad gäller FPV flygning verkar de inte helt orimmligt att man har tillstånd för det då det ställer högre krav på både pilot och maskin, däremot kanske man skull kunna dela in det i två fack:
-Flygning ensam enbart med googles eller motsv.
-Övervakad flygning där man har en pilot i form av dubbelkommando eller en sekundär pilot som flyger efter "okulär" principen.

Du impulse som har erfarenhet kanske kan komma fram med några bra saker kring detta?

Att ha ett FPV tillstånd som innebär att man tex har en checklista innan start, efter flygning samt en nödlista vid ex bortfall av videolänk torde ju inte behöva vara så komplicerat men ändå kunna efterlevas? Ju enklare och mindre komplicerat desto mer tror ja att det kommer efterlevas. Dessutom har ju ex du Impulse erfarenheter kring detta och skulle kunna bli en UAS FPV mentor om korten spelas rätt?

Jag är också av den åsikten att det ska vara enkelt och okomplicerat. Gör man det för krånglit och invecklat så kommer folk flyga iallfall.

Jag förstår LFS att dom är bekymmrade, tekniken och det låga priset gör UAS tillgängligt för vem som helst. Då jag kommer mig på jobbet igen så kan jag försöka få tag på han som jobbar med UAS på LFS.


//Matte

AM
2008-02-26, 09:35
Du hittar all information du behöver på denna länk:

http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____34938.aspx

Erik Bergdahl är en trevlig person som säkert kan ge dig information i frågan.

Mvh
Ove

Wulfman
2008-02-26, 10:59
Kan konstatera att Pelle Scherdin hade rätt när han gick till väldigt hård attack mot den här tunnelflygningen. 8)

citat kenneth:

var mera nyfiken på om förbunden lade fram i stort samma åsikter

Nu har ju LFS tagit intryck och samlat fakta från båda förbunden, deras svar kommer med stor sannolikhet även grunda sig på det.

När svaret kommer från LFS tror jag att det skulle kunna vara till stor fördel om båda förbunden skulle kunna ena sig om slutgiltiga skrivelsen eu. svaret.

Sen tycker jag mig skönja en fördel för RCFF som slipper blanda in tävlingsverksamhet överhuvudtaget..... om vi spelar korten rätt kanske detta kan stärka RCFF som ett förbund för söndagsflygarna.

AM
2008-02-26, 11:55
Jag det var inte många som applåderade tunnelflygningen sett ur en säkerhetsmässig aspekt.

Vad gäller framtiden så är den sannolika lösningen att förbunden jobbar vidare med var sitt säkerhetsarbete i form av sunda säkerhetsregler och information och utbildning. I grund och botten är det ju självklara krav och skillnaderna mellan förbundens säkerhetsföreskrifter bör vara minimala. Det skiljer möjligen i formuleringen.

RCFF:s ställning är stark då vi erbjuder en skräddarsydd produkt åt landets nöjesflygare - till rätt pris. Nu närmast planerar vi en Workshop i Stockholmstrakten. Det blir en heldag tillsammans med en motorexpert där vi lyfter på locket på både två- och fyrtaktsmotorer. Hur kan man med enkla medel förbättra sin motor? Hur byter man lager? Vad gör bränslet? Hur mycket olja? Det blir också lite tid för lite annan information rörande hur man kan förbättra sin klubbekonomi.

Mvh
Ove

Ville
2008-02-26, 15:03
Hej
Tycker också i likhet med Wulfman m.fl. om att ena modellflyget i denna fråga.
Jag tycker nog att man ska ta ett snack med SMFF och utbyta tankar, det kan aldrig vara fel.

/Ville

AM
2008-02-26, 15:36
Jag har tidigare pratat med Per Scheredin från SMFF och vi kom överens om att träffas framöver.
Självklart ska vi ha en dialog för att komma fram till bästa möjliga lösning - så att modellflyget även i framtiden förblir fritt och säkert.

Mvh
Ove

bokis
2008-02-26, 17:28
Pelle,om du läser detta,skicka mig ett PM med ditt tel.nr så ska jag försöka sy ihop en dag när gausapaugen är i den kungliga huvudstaden!
Jag gillar ide´n att vi surrar lite ang. detta ,ditten o datten..
Det behövs!