handdator

Visa fullständig version : Att ställa in motorn rätt!DanneG
2008-06-30, 10:48
http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Carb-HI-LOW-Needle-390.jpg 1. Här ser man förgasaren till en ASP FS61AR. Nålen till vänster (High speed adjustment needle) kan kallas "Fullgasnål". Den skruvar man in för att ge motorn en magrare bränsleblandning (mindre bränsle). Fullgasnålen justeras för att motorn ska få rätt bränsleblanding på fullgas. Den högra (Low speed adjustment needle) används till att justera bränsleblandningen i området mellan tomgång och fullgas. På denna ASP-motor ska nålen skruvas IN för att ge en magrare blandning på tomgång och "mellangasområdet". (Det finns motorer där denna nål fungerar tvärtom. Dvs, man får skruva UT nålen för att få en magrare blandning. http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Low_Mixture_Needle-390.jpg
2. Här en närbild på Tomgångs- och Mellangasnålen. Skruvar man IN denna nål (ASP-motor) minskar man bränsleflödet på tomgång och mellanvarv.
När man justerar förgasaren får man "saxa" mellan Fullgasnålen och Tomgångsnålen för att få en korrekt inställning. Tänk på att INTE trycka för hårt med skruvmejseln på Tomgångsnålen under justering. Då håller den viktiga (se Punkt 4 nedan) fjädern inte emot och förgasarcylindern glappar och motorn stannar troligen direkt.

http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Carb-3-Movement-1-250.jpg http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Carb-4-Movement-2-250.jpg
3. Lägg märke till att förgasarcylindern rör sig in och ut när den vrids. Förgasarnålarna - Fullgasnålen och Tomgångsnålen - består av var sitt koniskt rör som löper i varandra. Detta medför att bränsleblandningen minskas när cylindern skruvas in. Detta läge är också tomgångsläget och luften är också strypt. För att ställa in rätt bränsleblandning i hela registret (tomgång till fullgas) måste man därför "saxa" nålarna. Dvs. att skruvar man in tomgångsnålen ändras också fullgasnålens bränslemängd och den kan behövas skruvas ut lite grand.
http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Carb-5-Valvespring-390.jpg 4. Förgasarcylindern har en kanal borrad på "tvären" för luft. I mitten av cylindern kan man se tomgångsnålen. Lägg också märke till fjädern som är en av förgasarens viktigaste delar. Utan fjäder är det i stort sett omöjligt att ställa in motorn. Fjädern har till uppgift att hålla förgasarcylindern tryckt mot stoppet som består av en skruv som styr cylindern i ett urfräst spår. (Man ser änden av spåret i ovankant av cylindern). Skulle fjädern saknas - eller om servostötstången är styv och felaktigt monterad - kan förgasarcylindern glappa någon halv millimeter in och ut. Detta medför att tomgångs- och mellangasinställningen ändras hela tiden. Med tanke på att man vid finjusteringen till slut vrider tomgångsnålen 5 - 10 grader in eller ut flyttar man inställningen någon hundradels millimeter! (10 grader på en skruv som har en stigning på kanske 0.6 millimeter/varv).
http://www.airmedia.se/Bilder/ASP/ASP-Carb-6-Carbhouse-390.jpg
5. Förgasarhuset med fullgasnålens rör syns här på bilden. Skruven upp till höger löper i det urfrästa spåret på förgasarcylindern och har till uppgift att styra förgasarcylinderns rörelse. Spåret och skruven har inte exakt samma dimension vilket medför att cylindern glappar någon halv millimeter. Därför är fjädern som sitter på cylindern mycket viktig!
6. Hur ställer man då in motorn? Snapsa motorn genom att - om tryckmatning från tanken är anslutet - ge fullgas - OBS ingen glödström - håll för ljuddämparens utlopp och flippa runt propellern 5 -6 gånger. Det ska höras ett "smaskande" ljud. Ta då bort fingret från ljuddämparen och flippa ytterligare något eller ett par varv. Har du ingen tryckmaning ansluten så håll för förgasarens hål istället och gör likadant. Dra ner gasen till strax över tomgång - anslut glödströmmen - och i regel räcker det med att vippa propellern baklänges mot kompressionsläget för att den ska starta. Använd "Chicken Stick" och akta fingrarna. Vill den inte starta så slå den baklänges med en Chicken Stick. Elstarter ska användas med försiktighet. Om motorn skulle blivit sur (för mycket bränsle i cylinder och förgasare) kan den skadas om man tvingar runt den med en stark elstarter. Tänder motorn men stannar är det antagligen små justeringar som ska till. Kolla om den "spottar" eller om den verkar "torr". Är motorn torr (för lite bränsle i cylinder och förgasare) så snapsa lite mer genom att ta av glödklämman och hålla för ljuddämparen eller förgasaren och flippa runt motorn några varv åt rätt håll.
VIKTIGT! Se till att inte du själv, eller någon annan åskådare aldrig befinner sig inom propellerns "kastbana". Framför allt var noga med att du inte lutar dig över propellern när motorn är igång. Ta modellen eller motorn till sidan - och justera in den utanför depån.
FULLGASinställning. När motorn startat låt den värma upp 20 - 30 sekunder. Låt gärna glödströmmen sitta kvar och ge extra glöd, det underlättar vid inställningen och du slipper en del motorstopp. Om motorn stannar får den troligen för lite bränsle. Skruva UT fullgasnålen ett halv varv och prova igen. Om motorn spottar och stänker och liksom "tvekar" att varva upp får den troligen för mycket bränsle. Skruva då IN fullgasnålen ett halvt varv. Upprepa proceduren tills motorn håller sig igång.
Nu har motorn startat och är lite uppvärmd efter 20 - 30 sekunder. Ge mjukt fullgas. Skruva UT fullgasnålen tills du märker att varvtalet sjunker eller att motorn "taktar". Skruva sedan försiktigt in den tills varvtalet ökar till max. Skruvar du in nålen för mycket minskar varvet igen. Skruva ut nålen tills varvet minskar och skruva då in nålen precis så att motorn ger maximalt varvtal. Nu är den korrekt inställd. OBS! Var noga med att ställa nålen i det "rika" läget för att undvika problem. Bränslet ska både driva, smörja och KYLA motorn. Därför är det mycket viktigt nålen inte står för snålt.
Tomgångsinställning. Dra mjukt ner varvet till tomgång. Ta en skruvmejsel och skruva försiktigt IN Tomgångsnålen. Oftast står motorn för rikt på tomgång. Detta innebär att varvtalet kommer att öka ju mer man skruvar in nålen (minskar bränsleinblandningen). Får du in nålen för mycket stannar motorn. Skruva ut nålen ett kvarts varv igen och återstarta motorn. Man hör också att motorn inte "taktar" och går mjukt och fint. Prova inställningen genom att mjukt ge fullgas. Svarar motorn på gas och varvar upp är det bra. Ge fullgas och justera in fullgasnålen igen. Prova sedan tomgången. Man får ofta hålla på och "saxa" mellan fullgas och tomgång några gånger. När motorn går bra på tomgång och svarar bra på gaspådrag och varvar bra på fullgas har du lyckats.
Tänk på att man kan få göra små justeringar då och då beroende på väder - högtryck och temperatur. Men nyckelordet är SMÅ JUSTERINGAR! Får du vrida mycket utan att något händer är det ett annat problem. Kanske en igensatt nål.
Lycka till!
Ove Nielsen