handdator

Visa fullständig version : Ombordglöd. På gott och ont.DrHanke
2008-10-24, 15:01
Av Kay Olson Svedala

De flesta modellflygare har nog åtskilliga gånger svurit ve och förbannelse över motorstopp på inflygningen. Naturligtvis sker det när modellen är bara några meter över grästopparna och med bantröskeln alldeles för långt borta. Många av dessa incidenter beror på att piloten inte har absolut koll på alla inställningar på såväl motor som utrustning i övrigt. Utslaget på linken till trotteln i tomgångs-läge kan vara för stort vilket gör att minsta lilla variation på trottelspaken stoppar motorn. Trotteltrumman kanske glappar lite i läget ut-in vilket också stör inställningen på tomgångsblandningen. En annan orsak som ofta förbises är glödstiftet.

Många modellflygare bytar bara stift om det gamla gått sönder. Naturligtvis ska de bytas med jämna intervaller, precis som tändstiften på våra bilmotorer, för att våra modellmotorer ska fungera tillfredställande. Så, om vi nu gör allt rätt så ska det väl fungera utan störningar. Ja förhoppningsvis, men det är inte fel att försäkra upp sig om det finns möjlighet. Och speciellt om vi flyger med stora och dyra modeller som vi är lite extra rädda om. Då finns det en ganska så vettig försäkring, ombordglöden. Denna finns i ett par olika versioner för både en- och flercylindriga motorer. Den vanligaste är av märket Telco och saluförs av bland andra Air Media och kostar runt fyrahundra kronor. Till detta tillkommer priset för acce samt en ny trimpotentiometer och ett par decimeter grov kabel.

Poängen med den här lilla manicken är att den känner av glödstiftets status under hela flygningen och tillför ström i varierande mängd beroende på hur stiftet självglöder. Strömåtgången är mycket liten då motorn är rätt inställd och fungerar som den ska men så fort som stiftet blir kallare på grund av för fet blandning, till exempel vid tomgång eller vid häftiga gaspådrag, så tillför systemet precis så mycket ström som behövs för att stiftet ska glöda med rätt värme och intencitet. Piloten märker inte ens av det. Och då borde detta vara lösningen på alla motorproblem. Nej, ombordglöd kan aldrig ersätta en dåligt justerad förgasare eller slarv med glödstiftsbytet. Till detta behövs helt andra grejor som vi inte har tillgång till, elektronisk bränslekontroll, direktinsprutning mm. Däremot är den ett bra komplement och ger oss lite extra trygghet när vi behöver den som bäst.

Själv har jag Telcos system i tre av mina stormodeller och är helt nöjd med dem.
Men innan jag monterade dem så gjorde jag ett par viktiga ändringar för att få dem helt tillförlitliga. Den trimpotentiometer som sitter på kortet är alldeles för känslig. Den går inte att justera in rätt då känsligheten är på tok för stor. Det räcker att man nyser i närheten av modellen så ändrar glödsystemet värde och därmed också strömåtgången. Denna bör därför bytas ut och då gör du så här.

Gå till närmaste elektronikaffär och köp en 25-varvs trimpotentiometer. Vi som bor i närheten av stormetropolen Malmö kan vända oss till Bejoken AB på Travbanegatan, 040 227800 och köpa den där. Den har beteckningen 3296Y och värdet är 5 k Ohm och med detalj nr 460726. Priset är ca tjugo kronor så man blir inte utfattig på affären. Löda bort den gamla potentiometern och sätt dit den nya. Försök att få benen så korta som möjligt när du lödar dit den och låt den ta stöd av den gröna kabelhållaren och gärna med en liten droppe lim mellan dem.

http://www.rcflyg.se/images/Artiklar/Onbordglod1.jpg

Nu har du möjlighet att trimma in glöden med ganska stora utslag på trim-skruven då denna är i runda tal trettio gånger mindre känslig än den gamla trimpotentiometern. Nu ska du hitta ett bra ställe att montera systemet på. De få komponenter som finns på kortet är alla ganska okänsliga för såväl värme som vibrationer då de är ytmonterade och dessutom skyddade bakom krympplast. Därför kan du mycket väl montera systemet i motorrummet med en kladd silikongummi på krympplasten. Sätt den bara så långt ifrån ljuddämparen som möjligt. Fördelen är nu att du kan hålla nere längden på matarledningarna och därmed minska strömförlusterna. Det är ju hög ström men låg volt som vi arbetar med så därför ska kablarna vara så korta och grova som möjligt. Lämpliga kablar är t ex Supra-högtalarledning och gärna då fyrakvadrat-millimeters mångtrådig. Dessa transporterar höga strömmar utan allt för stora förluster. Det betyder att accen varar längre samtidigt som systemet fungerar säkrare.

http://www.rcflyg.se/images/Artiklar/Onbordglod2.jpg

Vidare så behöver du förlänga sladdarna till mottagaren samt lysdioden.
Annars når du inte in till mottagaren. Använd samma tjocklek som de befintliga kablarna och säkra med krympslang över lödningarna. Dessutom behöver du ett accepaket.
I beskrivningen som medföljer står att det bara går att använda NI-CA celler. Själv har jag använt två parallellkopplade NI-MH celler, Sanyo 3000, i två år och med utmärkt resultat. Så förmodligen är beskrivningen författad när NI-MH cellerna fortfarande låg i vaggan.

Löda på de grova kablarna till accen. Passa samtidigt på att löda dit ett par extra kablar till laddningen. Dessa behöver dock inte vara fullt så kraftiga eftersom du laddar accen med mindre strömstyrka. Tag till lite extra kabel. Du kan kapa dem senare till rätt längd. Försök att montera accen så nära motorspantet som möjligt. Borra hål i spantet och dra igenom alla kablarna, plus,minus,diod samt till mottagaren. Nu kan du skruva fast alla tre matarledningarna. Glöm inte att systemet är PLUS-jordat.
Dra ledningen till stiftet den kortast möjliga vägen och skydda den med en bit silikonslang där den kan komma i kontakt med heta ytor och avsluta sista biten med en lämplig glödstiftsanslutning. En sådan kan du hitta hos t ex Skånehobby. Klipp sedan av kablarna från accen till rätt längd och skruva fast dem i glödsystemet. Avlasta dem gärna på ett par ställen för att minska risken att de vibrerar loss. Sätt sedan fast lysdioden på ett lämpligt ställe där du lätt kan se den när du startar din motor. Sätt även en laddkontakt till accen på ett lämpligt ställe på modellen, nära accen och löda dit kablarna. Anslut mottagarsladden i motorkanalen med en Y-kabel och se, nu är det värsta gjort.

Nu återstår det bara att trimma in manicken. Men innan du över huvud taget funderar på detta så måste du ställa in motorn ordentligt. Glöm inte vad jag nämnde inledningsvis.Grundförutsättningen för ett lyckat resultat är en rätt gjord injustering av din motor. Ett glödsystem, även om det är av absolut bästa sort, kan aldrig ersätta detta.

Börja med att ta fram ett nytt glödstift. Sätt på anslutningen och slå därefter på din radio. Håll stiftet mot ett lämpligt ställe på motorn och ställ in ett lämpligt grundvärde genom att vrida trimpotentiometern tills du ser att stiftet glöder med lagom orangefärgad ton, inte för skarp. Stäng sedan din radio och montera stiftet. Nu slår du på radion och mottagaren och för trottelspaken i toppläge. Efter ca tre sekunder slocknar dioden. Dra ner spaken till tomgång och med trimmen helt nerdragen. Även i detta läge ska dioden slockna. Om inte så gör du om samma procedur igen. Toppläget är till för att spara ström på fullgas och bottenläget är till för att stanna motorn. Ett par,tre snäpp från bottenläget på trotteltrimmen tänds dioden och därmed också stiftet. Normalt så känner glödsystemet av topp-respektive bottenlägena på din radio där den bryter strömmen. Det gör att du kan snapsa motorn på fullgas utan att den startar. Det är dock att rekommendera att du monterar en säkerhetsbrytare till stiftet om du inte litar på systemet. Själv har jag ingen. Men å andra sidan litar jag på mina grejor.

Nåväl, nu kan du starta motorn. Låt den gå en stund och få upp värmen. Justera sedan ner tomgången på linken tills du får en lagom tomgång. Ta sedan en liten skruvmejsel och minska mycket sakta på trimpotentiometern tills du hör att motorvarvet börjar gå ner eller att motorn rent av stannar. Vrid då upp lite och återstarta motorn. Den ska gå att starta med ombordsystemet. Gör sedan om det igen fast lite försiktigare tills du hör att varvet börjar sjunka igen. Vrid sedan sakta upp tills motorn går jämnt och fint. Nu kan du förmodligen skruva ner trottellinken ytterligare tills tomgångsvarvet är bra. Ombordglöden hjälper nu till att hålla igång din motor genom att shunta igenom bara så mycket ström som behövs för att stiftet ska glöda. Det kan handla om allt från hundra- till flera hundra milliampere. Det beror helt på hur noga du ställt in systemet, hur långa eller klena kablar du använt, hur bra ditt stift är men även hur bra du ställt in din motor. Så det gäller att vara noga om du ska få fullt utbyte av systemet. Men har du gjort rätt så väntar många sköna och säkra kvällslandningar med motorn puttrande på lågvarv.

Telcos ombordglöd har ett par ytterligare finesser som gör den till ett litet under.
Lysdioden som du satte på ett fullt synligt ställe, har en del funktioner som är ganska vettiga. Den visar med korta klara blinkningar att stiftet glöder. Så fort motorn startat så varierar blinkningarna i intensitet beroende på hur mycket systemet jobbar. Dessutom visar den med två blinkningar när drivaccen till glöden behöver laddas samt genom fyra korta blinkningar när mottagaraccen börjar bli urladdad. Nej, helt fel är den inte, bara man ställer in den rätt.
Så ut och flyg och håll glöden vid liv.
Kay