handdator

Visa fullständig version : Inbjudan till modellflygdag i Oskarshamn den 19 augustisjn57
2012-08-08, 13:16
Oskarshamnseskadern inbjuder till modellflygdag på Oskarshamns flygplats
söndagen den 19 augusti.
För mer information se: www.oskarshamnseskadern.se (http://www.oskarshamnseskadern.se)/Stefan