handdator

Visa fullständig version : Filtyper i FrSky Taranis?pernstig
2015-01-08, 14:33
Om jag skapar en modell i Open Tx Companion och sparar den så blir det filtyp .eepe men om jag hämtar modellerna som är skapade i sändaren så får dom filtyp .bin.
49863
Vågar ännu inte flytta över modellen som jag skapat i Companion till sändaren. Hur hänger detta ihop?
/Leif

FinnbyFraggel
2015-01-08, 15:32
Det är helt i sin ordning.
Du måste först läsa in modeller och konfiguration från radion till datorn, sen lägger du till den modellen du vill ska in i radion med "drag n drop" metoden och sen skickar du modeller och konfiguration från datorn till radion.

/Jonas

dvogonen
2015-01-08, 19:08
Att det blir två olika filtyper beror på att jag inte lyckades övertyga de andra OpenTX-utvecklarna om att filer som har samma format skall ha samma ändelse. Filer som heter .bin är dumpar av radions minne utan någon form av förändring. Filer som heter .eepe har redigerats, ändrats eller skapats i Companion.
Logiken bakom uppdelning undanflyr mig fortfarande. Vad som gör saken ännu värre är att standardändelsen för fw-filer för vissa processorer är just bin. Risken för sammanblandning är överhängande.

I en av beta-releaserna av 2.0 användes faktiskt inga bin-filer eftersom jag lät alla datafiler heta eepe. Efter en massa bråk tvingades jag sedan ändra tillbaka detta.

pernstig
2015-01-10, 11:36
Är det här OK?

1. Ladda ner modeller och inställningar från Tx
49895
2. Redigera någon modell och spara.
49896
3. Öppna en ny modell som skapats i Companion (eepe)
och "dra" över till en tom slot i "sändarens fönster" samt spara.
49897
4. Ladda upp till Tx

dvogonen
2015-01-10, 14:20
Helt riktigt. Så gör man.