handdator

Visa fullständig version : 3 Cells ack som ibland bara visar 2 celler



Redrobjem
2015-08-23, 11:30
När jag ska mäta spänningen på Acken via ballanskabeln så detekterar den endast 2 celler ibland, andra gången visar den alla 3. Är det bara glapp i ballanskabeln eller nått allvarligare fel. Bör jag vidta försiktighetsåtgärder?

P.S. Detta är inte den ev skadade acken jag nämt i tidigare tråd. D.S.

Gasman
2015-08-23, 11:36
Börja med att testa med en annan ackmätare! Eller kör den i balansladdning samtidigt som du vickar på kablaget. Glappar det kommer laddaren att larma.

Redrobjem
2015-08-23, 11:56
Börja med att testa med en annan ackmätare! Eller kör den i balansladdning samtidigt som du vickar på kablaget. Glappar det kommer laddaren att larma.

Det var i laddaren jag märkte att det stod på 8,4 när den laddade det sista och sen plötsligt 12,6 dock larmade den inte. Sen mätte jag med mätaren också då var det samma där ibland känner den 2 celler ibland alla 3. Att jag ruckar på ballanskabeln har inte resulterat i förändring endast att ta ur sladden och sätta i den igen leder till förändring.

Gasman
2015-08-23, 12:55
Och med andra 3S-ackar funkar laddare och mätare utan problem?
Då är det säkert något glapp i acken...