handdator

Visa fullständig version : Pro Modellflug! Hands off my hobby! Viktigt!KristofferR
2016-04-13, 11:01
Tyskarna har drabbats av ett förslag från "transportministeriet" om nya regler med bl.a. en skarp 100m maxhöjd men även en del annat som i praktiken kommer göra det helt omöjligt att flyga RC som idag.

Vad gör det mig då? Detta spelar roll för det är ju stor risk/möjlighet att reglerna anammas även i Sverige då utredning pågår.

Skriv gärna på petitionen men läs först vad det handlar om!


FAKTA: I detta läge är den tyska faktabaserade och rationella argumentationsstilen perfekt tycker jag, se under "Faktacheck" och "Vad stämmer verkligen". Det handlar såväl som höjd, registrering, tättbebyggt område, registrering, viktgränser mm. och man har enats om vilka förslag som är dåliga, vilka som är bra och vilka som borde förändras eller tom stramas åt. Läs på här och du blir insatt i fakta!

VAD ÄR MODELLFLYG FÖR DIG? : En annan viktig del i argumentationen är också vad modellflyg innebär för utövarna där lägger man sina känslomässiga argument om gemenskap, teknikintresse, avslappning, fritid ungdomsverksamhet, vänner etc. Det är självklara saker för oss utövare men det är OERHÖRT VIKTIGT att föra fram då de här reglerna i stort kommer från en sensationalistisk kvällstidningsbild av de farliga "drönarna" som flyger runt och (för)stör och kränker integritet och stör luftfart.

http://www.pro-modellflug.de/

Kan du inte tyska, läs sidan via google translate till engelska eller svenska och blir det skapligt begripligt. :)

Ville
2016-04-15, 09:40
Hej Kristoffer!
Ja, denna fråga är intressant och viktig att vi också intresserar oss för eftersom vi också kommer att drabbas.
Eller vi har ju redan ett regelverk med reglerad flyghöjd, men eftersom det hycklas med efterlevnaden av reglerna både i Sverige och andra länder så är det kanske klokt att försöka hjälpa Tyskarna i deras kamp.

Hur agerar RCFF i denna fråga?

/Ville :)

KristofferR
2016-04-15, 12:59
Det är en massiv tråd på RC-network.de

Kombinationen av mängden inlägg samt tyskan gör det lite svårt att hänga med. Men två tunga grejer som jag uppfattat det - reservation för att jag kan vara fel ute - var att höjden 100m gällde även modellflygfält, samt att tolkningen av höjd även innebar att hangflyg blev omöjligt att utföra och det andra var definitionen av "tättbebyggt område" som också slog hårt mot möjligheterna.

Den "springande punkten" här är ju att man avser lagstifta bort en hobby på oklara eller felaktiga grunder och att lagstiftningen inte kommer hjälpa. De incidenter som inträffat i Tyskland är enligt DMFV-hemsidan redan lagbrott så mer regler hade inte hjälpt och man efterlyser från DMFV istället att de regler som finns används.

i USA driver ju luftfartsmyndigheten FAA sin kampanj som snabbt antagit ganska fula former tycker jag, dock har de ju haft god nytta av splittringen mellan AMA och friflygare samt de olika fraktionerna (Multi / FPV / traditionell fixed wing). I mångt och mycket tycker jag dock det förefaller som att det handlar om "liability" dvs det skall gå att stämma någon när något hänt.

Ville
2016-04-22, 07:31
Hej!
Gå gärna in och stöd våra modellflygarvänner i Tyskland. Vi i Sverige kommer förmodligen också ha nytta av att visa att vi bryr oss och det gör vi bl.a. genom att skriva under petitionen.

Mycket enkelt att deltaga, bara klicka på nedanstående länk och skriv under.

http://https://www.openpetition.de/petition/online/herr-verkehrsminister-haende-weg-von-meinem-hobby-petition-fuer-den-erhalt-des-modellflugs

58162

/Ville :)

Ville
2016-05-21, 14:46
Hej!
Nu, ytterligare ett land, Slovenien, som ber oss modellflygare om hjälp att skriva under en petition mot (vansinniga) luftfartsregleringar. Samma gäller som för Tyskland om jag förstår rätt. Postar en länk från RC Groups.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2667525

I första inlägget finns länkar till petitionsidan, original samt översatt sida där du kan fylla i enligt nedan. Jag skrev under på originalsidan.

1. Förnamn
2. Efternamn
3. Stad
4. Land
5. Epost
6. Visa din signatur offentligt? Ja eller nej.
7. Sign your petition/Skicka in din underskrift

/Ville :)