handdator

Visa fullständig version : Nolaskogs flygveteraner har som mål att ordna utställning på Ö-viks museum.LIP
2016-04-19, 14:33
Vi hade ett möte med museet idag om att få till en utställning om flygets historia i Ångermanland, museet är mycket intresserad och kan eventuellt bli möjligt hösten 2017.

Det kommer att gälla all typ av flygning i Ångermanland.

Helge Wannberg, (avliden sedan några år), är en mycket känd modellflygare sedan 40:talet och tävlade långt upp i åldern. Helge konstruerade bland andra modeller, HEWA 1:an, HEWA 2:an och HEWA 3:an som han lät tillverka byggsatser utav hos Norrlands Modellflygindustri i Umeå.

Mitt ärende: Finns det möjligen någon som har tips på var man få tag på ritningar eller byggsatser till dessa modeller.

Hör av er!