handdator

Visa fullständig version : RCFF måste hålla årsmöte! SNARAST!Ville
2016-12-04, 19:51
Hej!
Blev väldigt förvånad och faktiskt lite chockad när jag sent om sider fick reda på att RCFF saknar styrelse och inte hållit årsmöte de senaste åren? Vad är meningen med detta?
Har beslut tagits att pausa förbundsarbetet? RCFF måste snarast hålla årsmöte för att bestämma vad som ska hända i framtiden. Om ingen styrelse kan väljas måste vi antingen pausa förbundsarbetet på obestämd tid eller så ska vi upplösa RCFF, det är min åsikt!

/Ville :banghead:

AM
2016-12-04, 22:13
Det är ett årsmöte på gång. Jag håller på att sammanställa materialet.
Å andra sidan är det ju märkligt att ingen har reagerat på avsaknaden av årsmöte sedan 2013.
Man kan kanske påstå att hälsan tigit still - eller ointresset varit stort.

Ingen skada skedd av att inga årsmöten hållits. Vi i styrelsen har jobbat vidare.
Som vanligt är det mycket svårt att få ihop en styrelse. Många har synpunkter, men ingen vill, eller kan, jobba i styrelsen.

Kanske dags för en stadgeändring där vi väljer styrelsen på obestämd tid - tills vidare m.a.o. Skulle någon eller några vilja ha en förändring kallas det samman till ett medlemsmöte som följs av val av styrelse/styrelsemedlem.

RCFF bildades för att enkelt och effektivt fokusera sin verksamhet på att hjälpa och främja modellflyget i Sverige. Behovet av en ny styrelse varje år har ju visat sig vara av underordnad betydelse. Detta också tack vare den transparens vi har med öppenhet i alla frågor. Styrelsen har haft möte när behovet uppstått. Exempelvis när det gäller att behandla ansökningar om bidrag.

Jag bävar för den dag då styrelsemötena och administrationen nästan blir ett självändamål. Det är verkligen avskräckande att läsa mötesprotokollen från SMFF där medlemmarnas egentliga behov dränks i allt annat oproduktivt arbete. All heder åt de människor som lägger så mycket tid och arbete på styrelsearbetet. Men tyvärr är det knappt smulor som kommer de betalande medlemmarna tillgodo.

Ålänning
2016-12-05, 10:48
Föreningar måste väl enligt stadgar ha ett årsmöte (eller andra möten) varje år före vissa datum?

Hur håller ni styrelse- och årsmöten? Folk bor överallt i det avlånga landet. Skype (for business)-videokonferens?
Kan vara bra att delge vad som ska tas upp på ett årsmöte (fast det inte är ett måste) för att ge folk en chans för lite input eftersom det varit så länge sedan föregående årsmöte var.

AM
2016-12-05, 11:00
Helt rätt.
Jag håller på att sätta ihop materialet till årsmötet. Årsberättelser och Ekonomiskt rapport, ansvarsfrihet, etc.

Realistiskt är att sikta på februari 2017.
Då hinner vi med att få ut kallelse i rätt tid innan mötet.

Vi har kört årsmöten tidigare med direktstreaming och möjlighet att skriva in kommentarer under pågående möte.

senmathal
2016-12-05, 23:51
Huruvida vissa datum gäller beror nog på vilken typ av ekonomi man har och om vi är redovisningsskyldiga gentemot skatteverket. Även om man ska söka bidrag kan det vara nödväntigt att hålla årsmöte före visst datum. Annars tror jag inte att det spelar någon roll. Sedan är det ju alltid helt avgörande vad stadgarna säger. Men oavsett ska det så klart hållas årsmöte och innan dess ska det ha inkommit en revision från utsedda revisorer. Dessa kan endast årsmötet utse. Har koll på detta då min kära hustru var inblandad i ett sammanhang där årsmöte hölls utan att revision var gjord. Hon blev till slut tvungen att kontakta en jurist som specialiserat sig på ideella föreningar. Hans svar var att årsmötet skulle ha ställts in i väntan på revision. Ansvarsfrihet kan inte heller biviljas utan att någon har granskat räkenskaperna. Men detta är väl kanske självklarheter.

Har dock full förstelse för att det inte blivit av och alla medlemmar har ju en skyldighet att hojta tlll. Det är ju vår förening och inte styrelsens. Och som Ove skriver tycks ju allt fungerat bra ändå. Däremot är det ett skydd för styrelsen att de årligen beviljas ansvarsfrihet. Skulle någon surna till och tycka något är fel kan det nog bli knepigt om det visar sig att inga årsmöten hållits.

/Mats

McRegor
2016-12-06, 08:05
I detta fall är det ju klart att årsmöte skall hållas årligen senast den 30 juni - allt enligt stadgarna.
När hölls det senaste årsmötet ?
Roger

senmathal
2016-12-06, 23:27
Förmodligen 2013 eftersom de sist valda styrelseledamöterna valdes på två år och skulle ha avgått 2015. Eller tänker jag fel?

/Mats

senmathal
2016-12-06, 23:29
Nej det gör jag nog inte eftersom det står mandatperiod 2013 - 2015 :)

/Mats

chapterone
2016-12-07, 00:10
Försöker få ett svar på vad självrisken är på ansvarsförsäkringen.
I papperen står det 9000:-. Stämmer det?
tänkte gå över till RCFF men självrisken är för hög.
Mvh
Kenth

Lelle
2016-12-07, 08:00
Försöker få ett svar på vad självrisken är på ansvarsförsäkringen.
I papperen står det 9000:-. Stämmer det?
tänkte gå över till RCFF men självrisken är för hög.
Mvh
Kenth

Hej.
Vi i Södertälje MFK har IF som försäkringbolag, och vi har också 9000:- i självrisk. Så det kan nog stämma. Det går att få en betydligt lägre självrisk, men då stiger premien rejält.

Vi har haft en del inbrott där elverk och en massa annat stulits efter att någon brutit sig in i containern. Först ville dom inte betala ut alls och anledningen skulle varit att vi inte hade en containerförsäkring.
Nu fick dom backa, eftersom försäkringsmannen/kvinnan inte kunde läsa !!
Stod klart och tydligt att vi hade en sådan försäkring.

AM
2016-12-07, 10:18
Vi talade i styrelsen om att max självrisk för medlemmen skulle vara 3000 kr. Dvs, att RCFF går in med mellanskillnaden. Det har vi råd till som läget är nu. Självklart gäller denna "självriskhjälp" RCFFs' försäkringar. Mitt förslag är att RCFF tar en ännu större del av självrisken - så att den drabbade får en självrisk på 1000 - 1500 kr.

Vår Ansvarsförsäkring och Olycksfallsförsäkring täcker inte gräsklippare och maskiner som klassas som fordon.

lassebetong
2016-12-07, 12:51
Hej.
Vi i Södertälje MFK har IF som försäkringbolag, och vi har också 9000:- i självrisk. Så det kan nog stämma. Det går att få en betydligt lägre självrisk, men då stiger premien rejält.

Vi har haft en del inbrott där elverk och en massa annat stulits efter att någon brutit sig in i containern. Först ville dom inte betala ut alls och anledningen skulle varit att vi inte hade en containerförsäkring.
Nu fick dom backa, eftersom försäkringsmannen/kvinnan inte kunde läsa !!
Stod klart och tydligt att vi hade en sådan försäkring.

Precis detsamma hände oss för några år sedan, när vår Stiga Park stals ur en låst Container.
Läsförsäkringar hävdade att vår försäkring inte gällde stöld ur container och vägrade betala.
Efter många, många, mååånga turer så fick vi rätt.
Allt pga att de själva rekommenderat just den försäkringen till oss, trots att de visste hur våra lokaler såg ut.
Sedan hjälpte det nog till att några egenföretagare i vår förrening skulle omteckna sina försäkringar och berättade vad de ansåg om Länsförsäkringar och att de inte var så värst intresserade av att förlänga sina avtal med dem, om inte....

Ripa
2016-12-07, 17:57
Ett tips är att ta kontakt med försäkringsbolagets skadeförebyggare och boka möte med honom på flygfältet, mest för att kolla vad som omfattas i klubbens företagsförsäkring.


Visa upp byggnader, låsen på dessa, vad som förvaras i byggnader, beskriv verksamheten m.m.
Efter hans besök skall ev. synpunkter från honom åtgärdas, efter att detta är gjort kommer bekräftelse med ok i form av nytt uppdaterat försäkringsbrev. Vikten av att trafikförsäkra gräsklipparna, var något som han informerade om vid sitt besök.


Det kan bli dyrt om något går fel, som exempel på detta kan nämnas att vi fick ännu oförklarat överslag i en 380 volts kabel vid ett Ripaläger för några år sedan, felet ledde till att laddare, mikrougnar, och annat som var inkopplat i tre husvagnar som ”matats” från kabeln fördärvades.


Vid kontakt med försäkringsbolagets skadereglerare fick vi till svar att klubben själv fick stå för denna skada, detta då försäkringsbolaget inte kände till att vi bedrev ”camping” under Ripalägret. Samma regler som gäller för svenska campingplatser, el, brand. vattenskador m.m.


Vi ansåg svaret märkligt eftersom skadeförebyggaren vid sitt besök rekommenderat oss att sätta upp brandsläckare på ”campingområdet”, detta efter att vi beskrivit för honom hur verksamheten fungerade på sommaren, vi bad således skaderegleraren att kontakta bolagets egen skadeförebyggare för att reda ut deras interna kommunikation.


Ett par dagar senare får vi svar att försäkringen gäller, men bara denna gång, skall vi vara försäkrade mot liknande händelser i framtiden, måste meetingverksamheten skrivas i in i försäkringsbrevet då detta ansågs vara en ny riskfaktor för försäkringsbolaget som inte beräknats i vårt totala försäkringsbehov. Detta kan vara väl värt att veta och tänka på för alla klubbar som arrangerar meeting, och förser sina gäster med 240 volt till husvagnarna. Efter denna händelse skrevs försäkringsbrevet om, nu med tillägg att klubbens husvagnsuppställning är försäkrad april -september, försäkringspremien gick självklart upp med några hundralappar per år efter detta, men å andra sidan känns det skönt att veta att utan skadeförebyggarens besök hade klubben fått stå för hela skadan.

Mvh
Mats
www.ripamfk.com

Ålänning
2016-12-07, 19:38
Försäkringsbolag är luriga/falska. Grundregeln är väl att absolut ingenting kan ersättas, om det inte framstår tydligt i deras regler att det mot förmodan skulle vara möjligt. Så jo, skriftligt på allt.

McRegor
2016-12-07, 19:54
Men nu är vi väl en bra bit ifrån trådens ämne - nämligen att RCFF tydligen inte haft nåt årsmöte efter 2013 vilket i sig är rätt uppseendeväckande. Finns det inga valda funktionärer så är det väl ett läge som inte är så bra kan man tycka - inte minst om man t ex delat ut bidrag efter halvårsskiftet 2014 - alltså efter att årsmötet 2014 borde ha hållits.
Roger

Ville
2016-12-07, 21:28
Men nu är vi väl en bra bit ifrån trådens ämne - nämligen att RCFF tydligen inte haft nåt årsmöte efter 2013 vilket i sig är rätt uppseendeväckande. Finns det inga valda funktionärer så är det väl ett läge som inte är så bra kan man tycka - inte minst om man t ex delat ut bidrag efter halvårsskiftet 2014 - alltså efter att årsmötet 2014 borde ha hållits.
Roger

Hej!
Att RCFF inte har haft årsmöte sen 2013 så är "uppseendeväckande" det mildaste uttrycket man kan välja. Skulle kunna räkna upp många fler beskrivningar, men avstår.
Som jag ser det så existerar inte RCFF. Om det inte finns någon styrelse så är organisationen handlingsförlamad att t.ex. göra några som helst affärer, betala räkningar med mera, med mera.
Om jag har juridiskt medhåll eller stöd vet jag inte dock?
Jag tycker det är bra att Ove försöker rätta till problemet men jag har svårt att tillmäta något förtroende för tidigare styrelse.
Som jag ser det måste ny interimstyrelse bildas som genast utlyser årsmöte för att få skutan på rätt köl igen, om det nu låter sig göras. I värsta fall måste väl RCFF upplösas.

/Ville

Michael
2016-12-07, 22:46
Jag har försökt kolla upp vad som kan göras om årsmöten i inte genomförts och följande tycks gälla:

"Om föreningen inte håller stadgat årsmöte finns ingen juridisk grund för styrelsen och dess beslut. Det enda sättet för styrelsen att i efterhand få tillbaka den förlorade legitimiteten är att hålla årsmöte och få ansvarsfrihet för de gångna åren. ...Om möte väl kommer till stånd får styrelsen då redovisa verksamheten och ekonomin (inklusive revisorernas berättelse) för hela perioden sedan det senast hållna årsmötet. Årsmötet får då ta ställning till om den sittande styrelsen, som uppenbarligen brutit mot stadgarna, ändå ska få ansvarsfrihet. Om mötet vill kan det ge styrelsen förnyat mandat eller också välja en ny."

Referens: http://lawline.se/answers/ideell-forenings-styrelse-kallar-ej-till-arsmote#sthash.H20AF6YV.dpuf

Enligt vad Ove skrivit så jobbas det på att sammankalla ett årsmöte så snart som möjligt.

Lelle
2016-12-08, 07:46
Ett tips Henke.
Flytta inläggen 10 -14 till "försäkringar". Finns ju lite att tänka på för klubbarna när det gäller försäkringar. Själv har jag haft riktiga tuffa fighter med försäkringsbolaget. Precis som "Ålänning" skriver så försöker bolagen alltid att försöka slippa utbetalning.
Numera har jag en årlig och skriftlig kontakt med bolaget.

henke2
2016-12-08, 09:20
Men nu är vi väl en bra bit ifrån trådens ämne - nämligen att RCFF tydligen inte haft nåt årsmöte efter 2013 vilket i sig är rätt uppseendeväckande. Finns det inga valda funktionärer så är det väl ett läge som inte är så bra kan man tycka - inte minst om man t ex delat ut bidrag efter halvårsskiftet 2014 - alltså efter att årsmötet 2014 borde ha hållits.
Roger

Att alls utgå från att försäkringen gäller när föreningen inte längre sköts är inget jag hade gjort. Tråkigt när det blir så här, i synnerhet när RCFFs trumf varit att klanka ned på att SMFF inte gör någonting.

LowPass
2016-12-08, 09:43
Med egen erfarenhet från styrelsearbete i andra klubbar och hur mycket arbete det kan ligga bakom så tycker jag att vi medlemmar ska ha respekt för detta och inte börja klanka ner på den nuvarande styrelsen. Det är ju givetvis olyckligt att som det verkar att det gått för lång tid mellan årsmötena, men nu när man jobbar på att ordna situationen så är det väl inte mer än att sitta still i båten.
För en mycket ringa årsavgift så får vi medlemmar en ansvarsförsäkring som kan vara bra att ha. Det är tydligt i tråden att det är en av de viktigaste aspekterna att vara medlem, och att vara ett billigare alternativ till SMFF (som erbjuder mer i form av tävlingsverksamhet mm). För att kunna hålla låga avgifter så får ju administrationen i stort sett inte kosta något. Då är det ideellt arbete som gäller och för att orka med det så måste det ske så smidigt som möjligt.
Jag tror det är viktigt att vårda de som lägger ner tid på styrelsearbete och administration!

Cometen
2016-12-08, 15:06
Håller helt o hållet med dig LowPass.

McRegor
2016-12-08, 18:21
Fast vill man kalla sig för ett Förbund så tycker nog jag att man skall ställa lite högre krav på att stadgarna följs än om man t ex är en liten modellflyg-klubb på 10-talet medlemmar. Sen har ju Ove inte direkt hållit nån låg profil gentemot SMFF så lite får man nog tåla även åt andra hållet.
Roger

FelixContentus
2016-12-11, 22:36
Å andra sidan är väl hela meningen med RCFF att vara lite "outlaw". Det är väl liksom hela ideén att de som är med ska slippa betala för den delen som faktiskt kostar pengar om man ska vara ett förbund som täcker in både hobby och tävlingsverksamhet. I mina ögon är inte RCFF ett seriöst förbund och jag begriper inte varför någon blir upprörd när stadgarna inte följs. Vill man vara paragrafryttare och ha ordning så får man nog vända sig till SMFF. RCFF är bra som det är och det gör inte så mycket att det blir lite Hawaii i styrelsen. Hade de inte haft problem med den biten så skulle de nog suttit med och påverkat i SMFF i stället.

AM
2016-12-12, 13:17
Huruvida man är seriös eller inte avgörs ju faktiskt inte av om man klarar av att hålla årsmöten på utsatt tid eller inte.
För oss är våra medlemmar alltid viktigast och vilka behov de har för att få en så bra hobby som möjligt.

Innan vi bildade RCFF var jag medlem i SMFF och där tillsammans med ett flertal andra missnöjd med vad SMFF gjorde för modellflygklubbarna. Det var nämligen ingenting. Modellflygare runtom i landet betalade sina medlemsavgifter och fick absolut ingenting tillbaka. "Man måste ändra förbundet inifrån", sas det från SMFF. Åk och rösta på mötena. Och när man tittade närmare på det var det endast de som hade någon behållning av SMFF som kom på mötena. Det var mestadels de tävlande medlemmarna - och då fungerar ju inte demokratin. Saken blir inte bättre av att hela SMFF's organisation och stadgar går ut på modellflyg som en idrottsgren. Söndagsflygare göre sig inte besvär m.a.o.

I Lunds Modellflygklubb som jag är medlem i satt en ordförande som var helt frälst på SMFF. När RCFF bildats och medlemmarna i klubben ville kunna välja själv om de ville vara med i SMFF eller RCFF, kallade ordförande till möte. Då kom styrelsemedlemmar från SMFF dit ATT LEDA VÅRT KLUBBMÖTE. Medlemmarna ville ha valfrihet men SMFF's styrelsemedlem som var mötesordförande hävdade att paragraf 37 gällde. Alltså ALLA måste vara medlemmar i SMFF. Jag protesterade och mötet övergick till att bli en vendetta mot mig och RCFF, vilket ju inte var frågan.
Jag betalade in avgift för medlemsakp i SMFF Bredd, men nekades medlemskap. Jag blev också utesluten ur SMFF för att jag skrivit på forumen. En uteslutning som stred mot alla regler för uteslutning. Man måste vara dopad eller begått allvarliga brott för att bli utesluten.

Medlemmarna i Lunds Modellflygklubb var fortfarande missnöjda och ville ha möjlighet att välja förbund. (Jag hade vid det här laget lämnat klubben då jag var utesluten). Ordförande i Lunds Modellflygklubb kom då på den lysande idén att lägga ner klubben och starta Stångby Modellflygare. Antagligen skedde detta i samråd med SMFF, för tanken var att alla tillgångar - Lundaklubbens ca 10.000 kr, gräsklippare och inventarier - skulle enligt stadgan tillfalla SMFF. När detta var genomfört skulle ett konstituerande möte hållas där Stångby Modellflygklubb bildades OCH LUNDS MODELLFLYGS EGENDOM ÖVERFÖRDES TILL DEN NYBILDADE KLUBBEN!
Nu gick dessa planer i stöpet då fem medlemmar kom till "nedläggningsmötet" och protesterade. I och med detta fick också den sittande styrelsen i Lunds Modellflygklubb avgå. Den avsatte ordföranden hämnades med att åka ut till bonden vi arrenderade fältet av och förmå honom att skriva på ett kontrakt, som var författat av klubbens ordförande, där han sa upp arrendet på stående fot. Allt detta skedde med SMFF's goda minne.

Så jag har under åren sett hur SMFF som organisation fungerat och det har inte varit till gagn för söndagsflygarna.

FelixContentus
2016-12-12, 18:49
Visst är det tråkigt när det blir knas och man inte kan komma överens. Jag tänker inte ge mig in i paragraferna vad som är ok eller inte men orsaken till att det blev som det blev är väl att det bildades ett förbund till?

Nästa fråga blir väl varför RCFF bildades och det har vi väl ganska klart för oss hoppas jag!

Om vi då går till mitt personliga ställningstagande och lite nedlåtande " inte seriöst förbund " vilket inte är samma sak som "oseriöst" för det anser jag inte att det är. Jag drar två paralleller så det blir lättare att förstå hur jag tänker och varför samt även konsekvensen.

1. Sportfiskeförbundet (Sportfiskarna) kontra jägarförbundet.
Sportfiskarna är ganska likt SMFF. Det är ganska få som tävlar men väldigt många utövare. Klubbverksamheten är ganska lik också fast det här handlar mest handlar om fiskevårdsföreningar. Sportfiskarna är inte speciellt starka även fast de jobbar så mycket de kan för att bevara och skydda sportfisket. Väldigt många vet att Sportfiskarna finns men tycker inte att det fins någon anledning att betala 210kr eftersom de ändå inte läser tidningen eller tävlar. Det är väldigt få av de som faktiskt sportfiskar som är med och stöttar förbundet. Motparten för sportfiskarna är i regel Regering, Landsting, kommuner, Elbolag och Yrkesfisket. En konsekvens är te.x Ålfisket. Sportfiskarna har alarmerat om bestånden och försökt hindra utbyggnader som förstör vandringsleder för ålen. De har även köpt in och satt ut ålyngel för att rädda bestånden samt infört restriktioner för tillåten storlek och antal fiskar. När sedan Naturvårdsverket förstod hur illa det var och fridlyser Ålen helt, ja då blir det ett undantag för YRKESFISKARNA som minst tagit upp x antal 100 kg ål föregående år.

Jägarförbundet är lite annorlunda. Du är inte tvungen att vara medlem men du måste ta jägarexamen och det sker via förbundet och då måste betala jaktkort också. Jägarförbundet är betydligt starkare en Sportfiskarna och detta märks klart vargdebatten.

2. Cykelförbundet. Det är väldigt populärt att Cykla och ex Vätternrundan drar över 20000 cyklister. Hela befolkning älskar väl när någon Cyklist tar medalj på OS och mer eller mindre förväntar sig att det ska vara så. Men vi har inga framgångar i velodrom och inga starka lag heller. Man kanske tror att Staten går in och stöttar verksamheten men så är det inte. Faktum är att de flesta som Cyklar Vätternrundan inte betalar något medlemskap. Det fins bara ca 4500 licensierade medlemmar i Cykelförbundet. Hade det varit så många som 20000 skulle de garanterat ha resurser att få fram fler talanger än de har nu.

Jag hoppas detta kan klargöra vad jag menar. Jag anser att ju fler medlemmar som är med och stöttar ett förbund ju starkare blir det. Jag har inget emot att stötta andra som har högre ambition än jag själv. Jag vet att väldigt många stör sig på att betala licenser och avgifter eftersom de ju "aldrig" tävlar men jag tycker det bara är egoistiskt, snålt och naivt att resonera så. Det handlar ju om att bevara allas intressen inte BARA sitt eget.

Det jag menar är att ett seriöst förbund vänder sig till alla som sysslar med verksamheten och det innefattar allt, tävling, hobby, ungdom, klubbverksamhet mm.

RCFF är uttalat mot organiserad tävlingsverksamhet eller hur?

Det här kanske låter som jag är helt emot RCFF men det är jag inte. RCFF är bra av just den anledningen att många resonerar att de inte vill betala för sin hobby till andra. Det här är en bra början, även söndagsflygare kan utvecklas till stridspiloter;).

Magnus Lindwall.

Michael
2016-12-12, 21:06
RCFF är uttalat mot organiserad tävlingsverksamhet eller hur?
Nej, som jag upplever det har RCFF inget emot organiserad tävlingsverksamhet, däremot är utgör tävlingsverksamhet inte ett verksamhetsområde för RCFF. Orsaken till detta är att tävlingsflygarna sedan tidigare organiseras av SMFF såväl inom Sverige som internationellt genom deras anslutning till det internationella luftsportförbundet FAI. RCFF har ingen anledning att konkurera med SMFF om denna verksamhet.

RCFF bildades av "söndagsflygare" eftersom många av oss upplevde att SMFFs huvudfokus under lång tid ganska ensidigt var inriktad mot tävlingsverksamhet och att "söndagsflygarnas" intressen endast i liten mån var föremål för SMFFs aktiva intresse.

Uppdelningen i tävlings- och rekreationsförbund är inte ovanlig och ett bra exempel inom cykling (eftersom föregående skribent refererar till detta område) återfinns i Storbrittanien där det finns två stora organisationer som lever sida vid sida, British Cycling (https://www.britishcycling.org.uk/) som organiserar tävlingscykling inom olika grenar och på olika nivår och Cycling UK (http://www.cyclinguk.org/) som arbetar för att på bästa sätt tillvarata rekreationscyklisternas intressen. Bägge organisationerna har funnits i många decennier. Det ena utesluter således inte det andra.

senmathal
2016-12-13, 00:46
Tja hur mycket hjälp tror ni att en motionsskidåkare får av skidförbundet eller en motionscyklist av cykelförbundet o.s.v. Förbunden finns väl inte sällan just för att samordna tävlingsverksamhet medan motionärerna får klara sig på egen hand. Inte har då jag fått någon startplats betald i Öppet Spår i alla fall. Men är man med i en klubb får man lika fullt betala till förbundet. Ska man starta i rätta Vasaloppet måste man dessutom vara med i en klubb.

/Mats

FelixContentus
2016-12-13, 11:09
Nej, som jag upplever det har RCFF inget emot organiserad tävlingsverksamhet

Ok kanske inte emot (som i förbjud). Fast jag har mer en 1 gång läst att RCFF skapades av missnöje med SMFF och framför allt tävlingsverksamheten. Påhopp och anklagelser är väl inte heller ovanliga.

Uppdelningen i tävlings- och rekreationsförbund är inte ovanlig
Det påstod jag inte och det var inte det som jag syftade på heller. Jag försöker påvisa att det är den enade styrkan som gör att man kan påverka!!!

Faktum är att SMFF är ett förbund under Flysportförbundet som i sin tur är med i Riksidrottsförbundet!

Eftersom diskussionen är uppe och jag förmodligen lär bli ganska hårt påhoppad så kan jag väl kontra med en rak fråga.

Vad exakt tillför och har RCFF tillfört Modellflyghobbyn för söndagsflygare som inte SMFF gör?

Jag är Söndagsflygare själv så det vore intressant att veta.

FelixContentus
2016-12-13, 11:42
Tja hur mycket hjälp tror ni att en motionsskidåkare får av skidförbundet eller en motionscyklist av cykelförbundet o.s.v. Förbunden finns väl inte sällan just för att samordna tävlingsverksamhet medan motionärerna får klara sig på egen hand. Inte har då jag fått någon startplats betald i Öppet Spår i alla fall. Men är man med i en klubb får man lika fullt betala till förbundet. Ska man starta i rätta Vasaloppet måste man dessutom vara med i en klubb.

/Mats


Nu fattar jag inte vad du menar!

Tror du någon får startavgiften av ett förbund i ett motionslopp?
För att vara med och tävla så måste man ha en Licens, detta gäller all idrott. Startavgiften betalar man till tävlingsarrangören inte något förbund. Öppet spår är väl ingen tävling, det är väl ett motionslopp och kräver då ingen licens. Vasaloppet är en tävling.

Om du håller på och motionscyklar eller åker skidor betalar du inte ett skvatt till något förbund. Däremot så får du väldigt goda möjligheter att testa och träna som du inte skulle haft utan en Idrottsorganisation.

senmathal
2016-12-13, 15:16
Nu fattar jag inte vad du menar!

Tror du någon får startavgiften av ett förbund i ett motionslopp?
För att vara med och tävla så måste man ha en Licens, detta gäller all idrott. Startavgiften betalar man till tävlingsarrangören inte något förbund. Öppet spår är väl ingen tävling, det är väl ett motionslopp och kräver då ingen licens. Vasaloppet är en tävling.

Om du håller på och motionscyklar eller åker skidor betalar du inte ett skvatt till något förbund. Däremot så får du väldigt goda möjligheter att testa och träna som du inte skulle haft utan en Idrottsorganisation.

Helt riktigt förstod du inte vad jag menade.

Nej jag får självklart ingen hjälp av förbundet för att åka ett motionslopp och inte i någon tävling heller. Det är så att säga inget unikt för SMFF att hobbyutövaren inte får så mycket bidrag.

Är jag medlem i till exempel en skidklubb vilket många motionärer är så går antagligen en del av min medlemsavgift till förbundet. När det gäller skidspåren jag åker i är det kommunen som ordnar dom och inte skidförbundet. Kommunen håller många spår öppna där det aldrig hålls en enda tävling. Cyklar jag är det vägverket som står för vägarna så jag klarar min träning bra utan förbund.

När det gäller vad RCFF har gjort för söndagsflygaren så kan klubbar söka bidrag från förbundet. Då ekonomin inte slukas av dyr adminstration och tävlingsverksamhet finns större möjlighet att få bidrag beviljade. Så på det sättet kan RCFF stötta söndagsflygaren.

/Mats

Michael
2016-12-13, 19:01
Vad exakt tillför och har RCFF tillfört Modellflyghobbyn för söndagsflygare som inte SMFF gör?
Även för dig som INTE är medlem tillhandahåller RCFF detta eminenta diskussionsforum med högt i tak och möjlighet att snabbt få goda råd och hjälp med olika modellflygrelaterade frågeställningar. Många nybörjare har genom forumet snabbt kunnat få kontakt med erfarna modellflygare och fått god hjälp att ta sina första steg i modellflyghobbyn.

För mig som tämligen aktiv "söndagsflygare" erbjuder RCFF den stora fördelen att jag får del i en ansvarsförsäkring som innebär att jag utifrån RCFFs säkerhetsregler, Transportstyrelsens bestämmelser, lokala ordningsstadgor (i den mån de förekommer) och givetvis med markägarens tillstånd SJÄLV kan välja plats att flyga från. SMFF erbjuder mig inte den möjligheten då de kräver att flygning ska ske från ett klubbflygfält eller en plats som sanktionerats av en klubbstyrelse. För de av oss som bor på större avstånd från en modellflygklubb är det uppenbart en stor fördel. Jag är övertygad om att RCFF även framgent kommer att verka för att denna möjlighet ska finnas kvar genom att föra en dialog med Transportstyrelsen. Ingenting som jag känner till talar för att SMFF vill verka för denna möjlighet.

senmathal
2016-12-13, 21:06
Anledningen till mitt medlemskap är engentligen enbart för att jag vill stötta detta forum. I övrigt har jag inte så mycket nytta av RCFF men det är nog.

Sedan får jag väl erkänna att jag är lite av det några skulle kalla för paragrafryttare. Själv kallar jag det för god föreningssed. Jag är inte bekväm med att det inte hållits årsmöten på tre år. Förbundet tar in över 100 000 kr per år bara i medlemsavgifter och då är det inte ok att se så lättvindigt på stadgarna. Det sägs att medlemmarna är det viktigaste för RCFF. För mig blir det en liten konflikt då årsmötet är medlemmarnas främsta möjlighet både till insyn i styrelsens förvaltning och möjlighet till demokratisk påverkan. Årsmötet är så att säga inte i första hand till för styrelsens skull utan för medlemmarnas. Det känns då inte optimalt att ordförande säger "ingen skada skedd" om att inga årsmöten har hållits. Det är nog medlemmarnas sak att avgöra men det är svårt då vi inte har fått se vare sig ekonomisk redovisninge eller någon verksamhetsberättelse på tre år. Det finns också möjliga scenario där det kan bli skapligt besvärligt.

Visst är det bra att styrelsen jobbat vidare man dom har faktiskt gjort det utan mandat. Sedan bör väl förbundet vara ett gott föredöme för medlemmarna och deras klubbverksamhet. Att inte fastna i byråkrati är bra men alternativet får aldrig vara att strunta i de stadgar medlemmarna antagit. Sedan borde det väl kännas skönt för styrelsen att bli beviljade asnvarsfrihet.

/Mats

McRegor
2016-12-13, 21:35
Mycket bra inlägg, Mats ! Instämmer till fullo.
Roger

kjni
2016-12-13, 21:51
Mycket bra Mats!

/Kjell

Ville
2016-12-14, 00:21
Hej!
Måste också erkänna att jag är lite av paragrafryttare. Hela den uppkomna situationen känns inte alls bra. Att bevilja den föregående styrelsen ansvarsfrihet låter sig säkert göras om det finns bra förklaring till varför det ser ut som det gör. På en punkt är jag tveksam och det är hurvida man kan låta de gamla revisorerna avge klartecken för ansvarsfrihet. För RCFF´s anseende och förbundets bästa anser jag att det är nödvändigt att låta också en utomstående revisor titta över räkenskaperna innan ansvarsfrihet beviljas.

/Ville

AM
2016-12-14, 09:16
Jag är den förste att beklaga de uteblivna årsmötet. Man kan väl säga att hälsan tigit still. Jag tar också på mig större delen av ansvaret för de uteblivna årsmötena.
När jag skrev att ingen skada skedd menar jag att det inte förekommit några större förändringar och beslut som påverkat förbundet negativt.
RCFF har en mycket bra ekonomi. Vårt problem är att vi inte lyckats leva upp till vår policy om "Hälften tillbaka". Det har helt enkelt inte inkommit så många ansökningar om bidrag. Varje bidrag har beslutats på ett styrelsemöte, vars protokoll omedelbart lagts ut på forumet.

Revisorerna får ett lätt arbete - medlemsavgifter in - försäkringspremier och några bidrag ut.

Vi arbetar just nu på att hitta ett årsmötesdatum i februari. Årsredovisningarna är färdiga och årsberättelsen är i princip klar också. Vi lägger ut dem så fort vi hinner. Det är också dags att starta en tråd om vad 2017 ska innehålla. Förslag emotses tacksamt.

McRegor
2016-12-14, 09:59
Mitt förslag är att skippa dessa bidrag och istället anpassa intäkterna till de faktiska kostnaderna - alltså i praktiken att ni sänker medlemsavgiften. Dessa riktade bidrag till vissa klubbar kan som sagt bara gynna just dessa - skulle många få för sig att söka bidrag så är kassan snabbt tömd. Redan som läget är idag är det väl inte så många klubbar som sökt och fått bidrag medan flera av dessa fått flera gånger - t ex Östersunds MFK, Hultsfreds MFK och Ripa MFK som fått bidrag minst 3 ggr vardera. Så istället för att dela ut bidrag på tämligen lösa grunder (= de som klubben anger vid ansökan) så föreslår jag istället en sänkning av medlemsavgiften för att motsvara kostnaderna med lite utrymme för oförutsedda utgifter. Dessa bidrag känns som en motsvarighet till forna tiders socialbidrag - vissa tvekar inte att söka medan de flesta klubbar känner en stolthet i att klara sig själva. Det är trots allt de samlade medlemmarnas pengar som styrelsen hanterar - och dessutom har vi nu under flera år inte haft nån vald styrelse...
Roger

AM
2016-12-14, 11:00
Jag håller inte med dig Roger.
Om vi sänker medlemsavgiften till - låt oss säga 20 kr/år - övergår RCFF till att bli ett försäkringsbolag. Tanken med RCFF är att erbjuda mer än så för en hundring om året.
- Möjlighet för klubbarna att få mycket mer pengar över till sig själv tack vare låg förbundsavgift.
- Bra försäkringar
- Möjlighet att hjälpa till på gräsrotsnivå
- Möjlighet att ställa upp med juridisk hjälp och råd till medlemmar och deras klubbar vid problem.
- Möjlighet att stödja modellflyghobbyn. Exempelvis via Shootouts och Fly-In's.
- Erbjuda ett bra - och fritt - forum. RCFLYG.SE är idag sveriges största modellflygforum.

Varför klaga på RCFF's hundralapp utan med ett ord nämna SMFF's avgifter där klubbarna får ännu mindre tillbaks?
SMFF använder över nittio procent av medlemsavgifterna till administration - RCFF använder kanske tio procent i administration för försäkring, avgifter för hemsida och bankavgifter. Inga arvoden betalas till styrelsemedlemmarna. Allt är ideellt arbete.

Och vad som gäller bidragen, så är alla välkomna att söka bidrag. Vi sammanträder i styrelsen och diskuterar om vi ska ge stöd eller ej. Än så länge lever vi inte upp till 50% tillbaka, men när det kommer in fler ansökningar än vi har pengar till - får vi sovra hårdare bland ansökningarna.
Jag tror också att ett flertal av de klubbar som fått stöd från oss tycker det är bra.

Blickar man framåt i tiden så kommer det att bli allt svårare att få ett klubbfält. Kommunerna drar in på bidragen och arrendekostnader ökar. Det blir allt viktigare att klubbarna äger sina egna fält. Då hade det varit bra med ett förbund som kan gå in med stöd att förverkliga ett köp av mark. Vi har just ett sådant exempel inom RCFF. En klubb ställdes inför valet att lämna sitt fält eller köpa loss det. Klubben valde det senare alternativet. När klubben skrapat ihop allt de kunde i form av medlemslån och vad medlemmarna kunde skänka - fattades pengar till att lösa ut lagfarten. De pengarna ställde RCFF upp med. Det hela slutade lyckligt och klubben säkrade sitt modellflygfält in i framtiden.
Nästa gång är det kanske din klubb Roger som hamnar i trångmål och då kan det vara bra med ett förbund som erbjuder mer än SISU-kurser.

Dykarn
2016-12-14, 11:03
Är det inte sånt här som ska kunna diskuteras på årsmöten?

McRegor
2016-12-14, 11:20
Ove,
För att vara kortfattad... Forum, försäkring, juridisk hjälp samt nåt du missade som jag gärna betalar för nämligen aktiv kontakt med berörda myndigheter för att kunna behålla vår relativa frihet. Men "klubb-bidragen" är alltför löst uppstyrda - alla som sökt har väl fått hittills utom en nystartad förening med interimistisk styrelse och 10 medlemmar som sökt bidrag för 2 uppsättningar skolflygplan och en heli...
Jag klagar absolut inte på 100-lappen som sådan utan på dessa "social-bidrag" som klubbar får utan speciella motkrav - oavsett om de gäller inköp av en släpkärra eller bidrag till arrangemang. Dessa kommer ni tvingas att sluta med om det blir flera klubbar som söker så varför inte ändra inriktningen redan nu ? Det är som sagt några få klubbar som upptäckt möjligheten men om flera gör detta så tar snabbt kassan slut...
Roger

AM
2016-12-14, 12:39
Om RCFF kan ge direkt stöd på 50.000 - 60.000 kr per år till modellflyg på gräsrotsnivå så är RCFF's insatser för modellflyget betydligt större än SMFF's 44.000 kr till BREDD, och som dessutom oftast är öronmärkta till ledarskapskurser och dylikt.

Jag ser gärna ett scenario där det i lokala klubbar arrangeras exempelvis tre RCFF Shootout årligen. Norr, mellansverige och Söder. Vi kan bidra med kostnader för hyra av Bajamajor, hyra av elverk, vatten, annonsering, låna ut säkerhetsnär, etc. De pengarna kommer alla modellflygare till godo och gynnar modellflyget i stort.

Allt kan naturligtvis diskuteras på årsmötet. Vi kommer att lägga ut dokumenten inför årsmötet efter vårt nästa styrelsemöte och även öppna upp för motioner. Allt kommer att finnas tillgängligt på forumet.

FelixContentus
2016-12-14, 15:42
Nu blev det lite sent svarat i tråden, Sorry!

Jag svävar iväg med svar till andra också Michael.

Visst jag är inte medlem i RCFF! Men jag försöker få klarhet i om det verkligen stämmer med min ideologi att vara det!

Vissa delar av forumet håller jag med om är bra, det är också därför jag är registrerad. Däremot finns det goda råd även på andra sidor och i många fall bättre och med en annan infallsvinkel också.
Detta är inget som är speciellt för RCFF, det är väl ganska vanligt att det är några få som alltid tar på sig rollen att veta och ge goda råd på ett forum. Detta brukar göra att det ofta blir en vridning åt ett visst håll som inte passar alla. Jag gör mig ex sällan besvär att ge råd då jag inte har samma syn på hobbyn som flertalet har på detta forum. Det är också så det ska vara och jag har inga synpunkter på det. Man behöver inte tycka samma för att vara vänner.

Jag har läst villkoren i försäkringen och de är samma som SMFF. Det står solklart att försäkringen inte gäller i privat regi. Läs själva avtalet. Jag tvivlar starkt på att försäkringsbolaget godtar RCFFs "Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs." Om det händer en olycka.

Det här är bara en av detaljerna som gör att jag är ytterst tveksam till RCFF som förbund eller vad det är.

Jag har varit aktiv i föreningslivet inom flera olika intressen. För tillfället är jag bara med i 1 styrelse då barnen tar lite mycket tid. Alla föreningar jag varit med i har tillhört ett förbund. Dessa förbund har varit demokratiskt bildade av klubbar och föreningar.
Är RCFF Demokratiskt bildat av klubbar? Jag ser inget som tyder på att det skulle vara så. Vad händer om kassören och ordförande tar pengarna och drar. Vet medlemmarna var pengarna tar vägen mm?

Det där med bidrag ställer jag mig högst tveksam till. Hur ser värdegrunden ut för detta? Jag såg att McRegor inser och beskriver problemet ganska exakt som jag ser det.

Hur jag än försöker så kan jag inte få till RCFF som ett Förbund. Det finns redan ett förbund som faktiskt täcker funktionerna för både nöjesflygare och tävlingsflygare. Jag själv som nöjesflygare har ytterst lite behov av direkt stöd från varken RCFF eller SMFF. Tvärt emot Mats så inser jag dock att utan Förbund och klubbar så hade jag troligen inte haft någon möjlighet att flyga alls (det där med skidspår).

Hade det varit en Klubb för söndagsflygare så hade jag varit med på noterna direkt. Kolla exempelvis SMOS. Jag tycker det skulle vara jätte bra med en liknande för Söndagsflygare. Men det här med ett annat förbund känns avigt.

Det som jag skriver är hur jag har uppfattat RCFF från första stund. Typ, aha missnöjesparti utan egentlig mening därför att någon/några kommit på kant med den stora draken. Jag tror inte på den typen av lösningar!

Jag känner som och med Mats och er andra också. Skillnaden är att jag inte är medlem och anledning är enbart min misstänksamhet till hela upplägget. Hoppas ni löser det och sorry för att jag la mig i!


Även för dig som INTE är medlem tillhandahåller RCFF detta eminenta diskussionsforum med högt i tak och möjlighet att snabbt få goda råd och hjälp med olika modellflygrelaterade frågeställningar. Många nybörjare har genom forumet snabbt kunnat få kontakt med erfarna modellflygare och fått god hjälp att ta sina första steg i modellflyghobbyn.

För mig som tämligen aktiv "söndagsflygare" erbjuder RCFF den stora fördelen att jag får del i en ansvarsförsäkring som innebär att jag utifrån RCFFs säkerhetsregler, Transportstyrelsens bestämmelser, lokala ordningsstadgor (i den mån de förekommer) och givetvis med markägarens tillstånd SJÄLV kan välja plats att flyga från. SMFF erbjuder mig inte den möjligheten då de kräver att flygning ska ske från ett klubbflygfält eller en plats som sanktionerats av en klubbstyrelse. För de av oss som bor på större avstånd från en modellflygklubb är det uppenbart en stor fördel. Jag är övertygad om att RCFF även framgent kommer att verka för att denna möjlighet ska finnas kvar genom att föra en dialog med Transportstyrelsen. Ingenting som jag känner till talar för att SMFF vill verka för denna möjlighet.

Optimate
2016-12-14, 17:15
FelixContentus, du är tveksam till om RCFF är ett förbund. Enligt Wikipedia:

"Förbund kan ha flera betydelser men den gemensamma nämnaren är att i ett förbund är oftast inte enskilda individer medlemmar, till skillnad från föreningar som bara kan ha enskilda individer som medlemmar. Men det är inte ovanligt att det förekommer förbund som består av både enskilda individer och exempelvis föreningar. Ett förbund är således mellan individer, organisationer (oavsett om det är nationella eller lokala föreningar) eller nationer."

Exempel på förbund som kan ha både föreningar och individer som medlemmar är fackförbund.

I juridisk (associationsrättslig) mening är det ingen skillnad på förbund och föreningar, även förbund är föreningar.

bem
2016-12-16, 11:19
FelixContentus,
Intressanta fundering du har, har själv inte tänkt så mycket i dessa banor.
Men man får väl se till helheten (med för- och nackdelar) och för mig tycker jag 100-lappen det kostar som medlem i RCFF inte är så mycket att orda om. RCFF värnar tycker jag på ett bra sätt om "söndagsflygaren" och speciellt i dessa tider med stramare regelverk på gång för RC-flygande så kan nog RCFFs bidrag med argument till myndigheternas beslutsunderlag vara mycket värdefullt (på samma sätt som SMFF's argument kan vara). På det stora hela överväger fördelarna vida de ev. nackdelar det finns med RCFF tycker jag.
Jag tävlar själv (i konstflyg, F3A) så jag måste av den anledningen vara med i SMFF för att få tävlingslicens och FAI licens (för internationell tävling). Men jag är medlem även i RCFF främst för att stödja forumets fortsatta levnad men även för att jag tycker RCFF jobbar bra för vår sak - RC (flyg). När jag inte tävlar längre, den dagen kommer, då är det inte självklart att jag är medlem i SMFF, kanske jag då väljer att bara vara medlem i RCFF.
Många klubbar låter en själv välja om man som klubbmedlem skall vara medlem i SMFF eller RCFF.
/Bo

No4
2016-12-16, 14:14
Instämmer helt i vad du skriver BEM. Är i samma situation som du är och jag tror det finns fler. Jag kommer också att vara med i båda förbunden from 2017. Är också osäker på var jag kommer att finnas när jag slutar tävla. Min hemma klubb valde dock att helt lämna SMFF då dom gjorde det valet på årsmötet i år, enhälligt. Kanske hade dom varit kvar om det inte varit för den sk Paragraf 37 som gör att alla måste vara med i SMFF. Det var dock inte heller bara pengarna det handlade om. Jag upplever att det finns personer i båda förbunden som gör en hel del bra saker för modellflyget, men samtidigt vågar jag påstå att SMFF brottas med en del dåliga attityder och en del avsaknad av respekt för medlemmar, åsikter mm. RCFF har en helt annan prislapp, modernare profil och lyckats hålla en fin attityd en så länge, vilket kan vara ganska svårt då vi bara jobbar ideelt och alla är entusiaster . Det här forumet är ju ett tydligt bevis. Ytterligare en sak som talar sitt tydliga språk är ju RCFFs försäkring där man själv får avgöra var någonstans man flyger och ta det ansvaret själv. Det finns dessutom jätte välskrivna säkerhets regler här som är lättåtkomliga för alla.
Ska bli spännande att se hur frågan om RCFF och SMFF slutar. Det är dock glasklart att modellflyget i klubbarna i Sverige kommer att leva länge till även om en del försöker måla upp enorma hot. Kanske är det ett av de sista försöken för centralorganisationerna att vinna förtroende och befästa sin betydelse och maktbehov?

kristianb
2016-12-16, 15:10
Jag är orolig för att om RCFF:s försäkring ska träda in för något större skadeståndsanspråk och försäkringsbolaget sätter en jurist på detta kommer de att ogiltigförklara avtalet eftersom RCFF inte har ordning på årsmöten och val av styrelse.

No4
2016-12-16, 15:53
Ett avtal är alltid ett avtal. Om ingen av parterna sagt upp det eller att någon av parterna brytit mot någon punkt i det, så gäller det.

McRegor
2016-12-16, 17:45
Problemet kan vara att RCFF brutit mot sina egna stadgar avseende just årsmöte och som en följdeffekt rimligen inte har nån giltig styrelse idag. Och försäkringsbolagen vill ju som vanligt helst inte betala ut ersättning så hittar dom några tveksamheter runt RCFF så var så säker på att dom försöker nyttja detta.
Sen finns det nog en del osäkerhet runt tolkningen om vi verkligen kan flyga var som helst... Undrar om detta är prövat via något försäkringsfall. RCFF refererar till att deras Säkerhetsregler skall följas för att försäkringen skall gälla - http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=sakerhetregler
Kolla t ex punkt 2 - Plats för flygningen - och denna skrivning: "Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel." Gissar att en hel del av flygning utanför våra RC-fält inte uppfyller alla dessa krav...
Jag är alltid misstänksam på försäkringsbolagen som givetvis försöker att minimera sina egna kostnader och har dom då något som kan vara till nackdel för oss som flyger så var så säker på att dom försöker använda detta emot oss.
Flygning på RC-flygfält/klubbfält är ju relativt lätt att specificera och vara överens om men utanför våra klubb-fält öppnar det tyvärr för tolkningar/bedömningar i varje enskilt fall.
Roger

Ålänning
2016-12-16, 19:34
Reset! Nytt år 2017! =) Inte följer alla förbund och föreningar alla regler och stadgar när det är lågsäsong (hur många har inte varit med om det senaste tiden?). Behöver ju vara jurist eller paragrafryttare för att klara det. Hur det än görs så görs något fel om man riktar in sig på att leta fel, det finns så många regler att följa på olika sätt så de är inte ens klockrena eller täckande. Bra att någon tar tag i det nu, folk är ju i alla fall medvetna om det och vill väl, samt ha kvar forum och möjligheterna RCFF ger. Krångla inte sönder RCFF nu bara för att man kan göra det genom att hitta kryphål i stadgar och ordningar som kan lamslå hela verksamheten. I dont get the point.

bem
2016-12-16, 22:04
Hej,

Åven om det skulle vara så att årsmöte inte behöver hållas varje år, så om det nu är som det framkommit i den här tråden att "årsmöte" inte hållits på rätt länge vore det nog inte fel att ha ett framöver hysat snart. Det ser bättre ut "utåt" sett, speciellt som RC (flyg) är så pass hårt trängt nu av kommande regleringar. Den frågan om någon borde vara en intressant fråga på ett RCFF årsmöte och att det finns mötesprotokoll om RCFFs ståndpunkt, vad som gjorts under året för att försöka bibehålla RC (flygets) frihet från för hårda regleringar, så långt det är möjligt.
Man kanske inte behöver "årsmöte" varje år, vad vet jag, men det känns som nu när myndigheterna förbereder så pass mycket restriktioner för RC (flyg) så bör man nog strama upp, åtminstone temporärt, den interna mötesregulariteten. Nu om nån gång borde en styrelse vara aktiv, även med möten.

/Bo

AM
2016-12-16, 22:44
Det hela är mycket enkelt vad gäller försäkringarna. I avtalet (försäkringsbrevet) står det ingenting om årsmöten, styrelse, etc. Se även giltighetsdatum 1/1 2016 till 31/12 2016. Skulle det varit problem med uteblivna årsmöten skulle det angivits i försäkringsbrevet. Så var lugna - försäkringarna gäller.

Jag håller helt med angående årsmötena. Självklart ska det stramas upp och fungera klanderfritt. Däremot tycker jag att styrelsen i RCFF skall hållas så minimal som möjligt. Då det är svårt att få in styrelsemedlemmar kan man tänka sig att minska styrelsen till tre personer; Ordförande, Kassör och Sekreterare. Minimikrav enligt myndigheterna m.a.o. Sedan kan vi ha ett fritt antal "språkrör" eller ledamöter som kan arbeta i styrelsen - exempelvis med specialfrågor som bullerproblem, flygområden, myndighetskontakt, försäkringsfrågor, etc.

RCFF's jobbar för modellflyget i stort och sina medlemmar i synnerhet. Vi bryr oss mindre om en klubb har 20 procent RCFF-medlemmar och 80 procent SMFF-medlemmar. Kan vi hjälpa klubben på något sätt ska vi göra det. Det är viktigt att vi arbetar för klubbarnas rätt att själv bestämma över sin egen klubb - exempelvis valfrihet för medlemmarna att välja vilket förbund de vill tillhöra. Att tvinga alla medlemmar i en klubb att vara anslutna till SMFF är olagligt och strider mot föreningsfriheten.

I ett fritt modellflygsverige ska modellflygarna själv få bestämma vilket - eller vilka - förbund de vill tillhöra.

Att jag klagar på SMFF beror på att det finns ett antal systemfel i deras organisation.
Exempelvis paragraf 37 och hur SMFF och FSF räknar medlemsantalet.

Om klubbarna rapporterar in ALLA sina medlemmar till FSF inklusive RCFF-medlemmar - är det inte mer än rätt att RCFF i så fall får del av kakan - Dvs, RCFF får bidrag från FSF för de RCFF-medlemmar de räknar in i sin statistik.

McRegor
2016-12-17, 00:38
Om nu inte den obefintliga styrelsen är nåt problem försäkringsmässigt - hur är det då med era säkerhetsregler enligt mina funderingar ovan ? Har detta dragits till sin spets nån gång - alltså ett försäkringsfall där flygningen skett utanför våra reguljära RC-flygfält ? Som jag ser det så är det nästan omöjligt att uppfylla kraven om man inte flyger på ett klubbfält så om försäkringen är kopplad till säkerhetsreglerna kan det ju faktiskt bli problem när ett faktiskt skadefall uppkommer. RCFF kanske inte borde ha några säkerhetsregler - i alla fall inga med koppling till försäkringsvillkoren - om det nu är så. Det vore nog bra med ett klargörande i denna fråga. Att likt strutsen stoppa huvudet i sanden och hoppas att det går bra den gång det blir skarpt läge tror jag inte på utan det är bättre att ha fakta på bordet innan nåt händer.
Roger

AM
2016-12-17, 02:01
Nej, det är inga problem. Man ska flyga i RCFF's regi. Dvs, att man ska flyga med sunt förnuft.
I varje enskilt fall - oavsett om det flygs på ett "godkänt" fält eller en äng - prövar försäkringsbolaget om valet av flygområde var lämpligt eller ej om en olycka ska utredas.
Vi i RCFF skriver att medlemmen får flyga på en lämplig plats - med sunt förnuft. Då flyger man i RCFF's regi. Att begränsa modellflyget genom att endast godkänna klubbfält är ju inte så smart - om man tänker efter. Många ängar och åkrar är mycket större än ett modellflygfält och är ofta mycket säkrare platser. Att man kräver flygning på klubbfält har inget med säkerhet att göra - det handlar om att man vill försöka tvinga in medlemmar i ett förbund. Båda förbunden har exakt samma försäkringar - RCFF tog fram dem i samråd med If år 2006 när förbundet bildades. SMFF hakade på och tecknade samma försäkringar lite senare.

McRegor
2016-12-17, 08:23
Tror att du missuppfattade min fråga en aning, Ove. Vi är väl överens om att flygning på klubbfält uppfyller RCFFs säkerhetsregler men läser man dessa regler och speciellt punkt 2 - Plats för flygningen - och denna skrivning: "Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel."
Då kan man undra hur många av de som flyger utanför klubbfälten som uppfyller alla dessa villkor... Och hur är dessa villkor kopplade till försäkringen ? Alltså - om man inte uppfyller dessa till fullo - kan då försäkringsbolaget hävda att vi inte uppfyllt deras försäkringsvillkor ? Detta är som jag ser det en central fråga och orsaken till att jag undrar om kanske RCFFs egna säkerhetsregler kan ställa till det för den som ev orsakar en olycka UTANFÖR klubbfälten ? Finns det alltså en koppling mellan era säkerhetsregler och försäkringens giltighet så finns också denna risk, tyvärr.
Och gör nu inte detta till en stridsfråga förbunden emellan utan koncentrera svaret på RCFF, deras försäkringsvillkor samt eventuella kopplingar av dessa till era säkerhetsregler. Att tro, hoppas eller önska brukar sällan fungera speciellt bra när det gäller försäkringsärenden.
Roger

AM
2016-12-17, 10:09
"Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel".

Det framgår väl tydligt att man ska flyga med sunt förnuft.

Tittar man på försäkringens grund är det en företagsförsäkring. Det innebär att alla "företagets" anställda/medlemmar omfattas av försäkringen oavsett var de befinner sig, innanför eller utanför "företaget". Den gäller alltså även om du åker på "tjänsteresa" till en annan ort. Exempelvis en äng eller idrottshall bara platsen är vald med sunt förnuft.

Försäkringen gäller även för din kompis - som inte är förbundsansluten - när han är med dig på platsen. Kan jämföras med att du har med en person som inte är "anställd" i företaget i bilen på tjänsteresa.

Försäkringen för 2017 är betald och klar - så RCFF's medlemmar är försäkrade till 31/12 2017.

bem
2016-12-17, 10:16
Hej,
Hur ser det ut med statistiken på försökringens nyttjande? Hur många försäkringsfall per år är det ungefär?
Vad är de vanligaste "händelserna" som försäkringen täckt om man kan se sånt i nån statistik?
Hur ofta händer det att försökringen ej täcker en "olycka"?
Har det nån gång hänt nån "allvarlig" olycka (person- eller sakskada) som försökringen täckt som det utbetalats stora belopp för?

/Bo

McRegor
2016-12-17, 10:26
Men fortfarande inget svar på om försäkringen är villkorad till RCFFs säkerhetsregler. Och "sunt förnuft" är väldigt luddigt och nämns inte i det jag citerat ur säkerhetsreglerna. Det är inte för att jäklas som jag tar upp detta utan för att vi skall undvika jäkelskap från försäkringsbolaget den dag försäkringen måste nyttjas. Och - har det hänt i nåt fall och speciellt utanför klubbfält ?
Roger

kristianb
2016-12-17, 10:58
När det börjar handla om miljonbelopp har jag på nära håll sett hur välrenommerade företag som ABB och Länsförsäkringars jurister vänder på varje sten i avtal, där moral etik och sunt förnuft inte har något värde, för att till varje pris slippa betala. Dvs jag är inte övertygad om att RCFF´s försäkring gäller om ena partens legitimitet kan ifrågasättas.

SniffSwe
2016-12-17, 11:12
Detta är mest spekulation:
Min erfarenhet av försäkringsbolag (specifikt Länsförsäkringar Gävleborg)är att dom inte alls är så petiga som vissa menar i denna tråd. Varför skulle dom hyra dyra advokater och slåss mot enskilda individer som uppenbarligen varit med om en olycka med sitt leksaksplan? Det är ju inte så försäkringsbolagen får kunder. Jag hade en "försäkrings-gubbe" här som kollade vårat privata försäkringsskydd och passade då på att fråga lite. Min hemförsäkring täcker skador som jag orsakar med mina leksaker oavsett var det händer och det fanns inga "enbart på godkända fält"-krav vilket faller sig ganska naturligt. Det utövas många hobbys som är farliga och inte sker på godkända områden så det går ju inte att stolpa upp varje tänkbart scenario.

Jag tror faktiskt inte att försäkringsbolagen bryr sig så mycket om att tolka så löst skrivna "regler" som RCFF har. Det kostar pengar för dom att tolka texter och anlita advokater, särskilt om det är rätt uppenbart att det är en olycka och inte ett bedrägeriförsök, vilket det nog by default inte räknas som när ett modellflyg störtat. Det är väll snarare RCFF som bestämmer om flygningen skett i deras regi och inte försäkringsbolaget. Det är väll RCFF som är försäkringstagare så vilka krav dom sedan ställer på medlemmarna borde rimligen vara deras sak.

Dom som flyger på ett sätt så att dom är tveksamma till om dom flyger i RCFFs regi borde nog teckna en egen försäkring så att man själv blir försäkringstagare. Så har jag gjort och det känns tryggt för mig.

McRegor
2016-12-17, 11:15
Även jag har i likhet med Kristian varit inblandad i avtalsskrivning, avtalstolkning och tvistemåi om avtalsskrivningar så därav att jag är lite envis i denna fråga. Kristian ifrågasätter legitimiteten medan jag undrar om avtalet har några kopplingar till RCFFs säkerhetsregler för i så fall är jag en aning orolig för att dessa kan ställa till det för de som inte flyger på klubbfält - i händelse att man behöver nyttja försäkringen. Samt om någon nyttjat försäkringen vid flygning utanför klubbfält och i så fall erfarenheter runt försäkringsbolagets bedömningar. Bättre att förekomma än förekommas har jag visst nämnt tidigare...
Det är som sagt en sak att ur risksynpunkt begränsa försäkringen till områden som är "avlysta" för modellflyg (klubbfält) men en annan sak att tillåta flygning fritt och att försäkringen ändå skall gälla.
Sen hoppas jag att SniffSwe har rätt men att "hoppas" kanske inte riktigt räcker...
Roger

bem
2016-12-17, 11:43
Hej,

Är det nån RCFF medlem (eller annars) som nånsin nyttjat en försäkring vid RC-flyg?
Jag har under mina snart 45 års modellflygande (RC flyg) inte nyttjat nån försäkring. Visst har har jag "störtat" både p g av mig själv (dumdistrigt/för järvt flygande) och p g av "materialfel" (dit jag även för enkelhetens skull räknar radiostörning eller fel på radion dvs tappat kontakten med modellen). Det potentiellt allvarligaste tillbudet jag varit med om var ca 1979 eller om det var 1980 när min Curare F3A kärra med Rossi 60 med pipa på fullgas satte av på egen hand (tappade radiokontakten med modellen) i riktning in mot stan, men som tur var gjorde modellen en svag båge neråt och slutade sina dagar till sist i en björkstam och allt som blev kvar var en hög "poppkorn"(cellplast)/balsa vid trädets rot. Motorn var inborrad i trädstammen. Men modellen kunde lika väl ha fortsatt rakt fram och hade kunnat nå tätbebyggt område ganska snart. Efter den händelsen när jag såg med egna ögon vilken kraft det är i ett sådant modellplan så höjdes mitt säkerhetstänkade till nya höjder och har vill jag nog påstå hållit i sig sen dess. Flygingen skedde från fält som var ett av modellflygklubbens fält så det var ingen "bushflygning" på egen hand ute i terrängen så att säga. Jag var medlem i SMFF vid den händelsen (och är det fortfarande, RCFF fanns inte då, men jag är medlem även i RCFF sen rätt många år tillbaka).

/Bo

McRegor
2016-12-17, 11:50
Jag har varit åsyna vittne till en incident där SMFFs försäkring fick utnyttjas, såvitt jag förstått. Det var en kärra som p g a diverse omständigheter förstörde en ny, stor och dyr kärra genom att störta ner helt okontrollerat. Inga personskador dock även om det var nära. Och det var på ett klubbfält så det villkoret i SMFF-försäkringen var uppfyllt.
Roger

AM
2016-12-17, 11:50
Det är vad som står i försäkringsbrevet, (Avtalet mellan försäkringsbolag och kunden), som gäller. Står det inget om att verksamheten skall vara förlagd till exempelvis klubbfält finns det inget hinder. Man ska följa RCFF's säkerhetsregler med att man flyger med sunt förnuft.

Dessbättre är det sällsynt med olyckor och tillfällen där försäkringen har trätt in. Vi hade dock ett allvarligt fall för några år sedan. En modellflygare hade startat sin 120-fyrtaktare, satt på huk framför modellen och sträckte sig efter sändaren. Han puffade till trottelspaken så att motorn rusade upp på fullgas. Modellen for fram och mannen tog instinktivt emot den med bägge händer. Resultatet blev 3 - 4 avklippta fingrar på var hand. Kan också sägas att han var medlem i bägge förbunden. Endast RCFF ställde upp och hjälpte honom. Han fick bra hjälp med olika saker; Pengar för kostnader för sjukresor till handkirurg i flera omgångar, förlorad arbetsinkomst, etc. Vi fick mycket bra feedback från honom efteråt. Han var mycket tacksam för RCFF's stöd och hjälp.

Och det är som du SniffSwe skriver - försäkringsbolagen friar hellre än dömer. Och det hela är naturligtvis ganska logiskt. Om försäkringsbolagen skulle ifrågasätta varje fall, skulle de snart vara utan kunder. Man har ju försäkringen just för att skydda sig när olyckan är framme och att man kanske gjort något dumt som exempelvis att stoppa en modell med händerna.

McRegor
2016-12-17, 12:02
"Man skall följa RCFFs säkerhetsregler" skriver du Ove. Är försäkringen villkorad till detta eller är det RCFFs rekommendation ?
Sen finns det massor av fall där försäkringsbolagen försöker "smita" ifrån ansvaret så säker kan man inte vara - speciellt om det finns ett villkor som man anser inte vara uppfyllt. Men jag hoppas ni har rätt...
Roger

senmathal
2016-12-17, 12:52
Det är vad som står i försäkringsbrevet, (Avtalet mellan försäkringsbolag och kunden), som gäller. Står det inget om att verksamheten skall vara förlagd till exempelvis klubbfält finns det inget hinder. Man ska följa RCFF's säkerhetsregler med att man flyger med sunt förnuft.

Dessbättre är det sällsynt med olyckor och tillfällen där försäkringen har trätt in. Vi hade dock ett allvarligt fall för några år sedan. En modellflygare hade startat sin 120-fyrtaktare, satt på huk framför modellen och sträckte sig efter sändaren. Han puffade till trottelspaken så att motorn rusade upp på fullgas. Modellen for fram och mannen tog instinktivt emot den med bägge händer. Resultatet blev 3 - 4 avklippta fingrar på var hand. Kan också sägas att han var medlem i bägge förbunden. Endast RCFF ställde upp och hjälpte honom. Han fick bra hjälp med olika saker; Pengar för kostnader för sjukresor till handkirurg i flera omgångar, förlorad arbetsinkomst, etc. Vi fick mycket bra feedback från honom efteråt. Han var mycket tacksam för RCFF's stöd och hjälp.

Och det är som du SniffSwe skriver - försäkringsbolagen friar hellre än dömer. Och det hela är naturligtvis ganska logiskt. Om försäkringsbolagen skulle ifrågasätta varje fall, skulle de snart vara utan kunder. Man har ju försäkringen just för att skydda sig när olyckan är framme och att man kanske gjort något dumt som exempelvis att stoppa en modell med händerna.


Det var ju bra att RCFF hjälpte till men vad bidrog försäkringen med i detta fall?

/Mats

AM
2016-12-17, 13:45
Läs svaret en gång till Mats!

senmathal
2016-12-17, 16:09
Jo det kanske går att läsa ut att det var RCFF:s försäkring som hjälpte honom.

/Mats

Ville
2016-12-17, 17:00
Hej!
Har inte studerat RCFF´s försäkringar närmare så jag funderar över följande.
För båda försäkringarna framgår för vem, när och var försäkringarna gäller, men vad menas egentligen för nedanstående punkter?

1. I ansvarsförsäkringen står det att försäkringen gäller för; och så räknas det upp 4 punker, men att den inte gäller vid flygning i privat regi. Vad menas?

2. För olycksfallsförsäkringen står det den gäller för olycksfallsskada vid modellflygutövning i försäkringstagarens regi. Vad menas?

3.Alltså, måste det vara RCFF arrangerade träffar för att respektive försäkring ska gälla?

6102161022

/Ville :concern:

senmathal
2016-12-17, 21:06
Det måste väl menas på en plats som inte godkänts av RCFF.

Kan man få sitt eget hemmafält godkänt av RCFF och hur går man tillväga då?

AM
2016-12-18, 00:50
Om platsen uppfyller säkerhetskraven och man använder sunt förnuft är det en RCFF-godkänd plats. Svårare än så är det inte.

Balcke
2016-12-18, 09:30
Om platsen uppfyller säkerhetskraven och man använder sunt förnuft är det en RCFF-godkänd plats. Svårare än så är det inte.

Denna formulering borde stå i försäkringsbrevet/avtalet från IF, då hade det varit glasklart och ingen mer diskussion eller tveksamhet i frågan. Om det nu är denna överenskommelse som är gjord med IF så bör det ju inte vara svårt att få det inskrivit i avtalet.

//R

McRegor
2016-12-18, 09:30
M a o är försäkringen villkorad till RCFFs säkerhetsregler - på annat sätt kan jag inte tyda Oves senaste svar. Då gäller det att se till att bl a följande är uppfyllt: "Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel."
Misstänker som jag sagt tidigare att mycket av den flygning som sker utanför klubbfälten inte uppfyller alla dessa krav. Frågan är då vad som händer om en olycka inträffar där alla dessa krav/rekommendationer inte är uppfyllda. M a o kan RCFFs egna "säkerhetsregler" ställa till det för att dom är alltför detaljerade. Kanske dags att se över dessa...
Finns inte dessa krav från försäkringsbolaget i i överenskommelsen så varför skall då RCFF försämra våra möjligheter till ersättning bara för att man varit oförsiktig vid förmuleringen av sina säkerhetsregler ?
Roger

SniffSwe
2016-12-18, 10:36
Jag är inte ens med i RCFF och har inte full insyn men jag känner inte att detta är så konstigt.
Jag tror att ni missar poängen. Det är RCFF som är försäkringstagare och det är dom som bestämmer villkoren för att ni medlemmar ska omfattas av försäkringen. Det är inte försäkringsbolaget som bestämmer om flygningen skett i RCFFs regi, det är RCFF.
Om man i försäkringsavtalet skriver in fler kriterier för försäkringen så minskar bara chansen att den ska gälla. Nu när det i princip bara står att den gäller modellflygverksamhet i RCFFs regi så har man större täckning på försäkringen än om man lägger till fler kriterier.
Sen har RCFF sina regler där det ingår "sunt förnuft" och "undvik vissa platser" etc. Det är för att man naturligtvis måste ha något att luta sig emot inom RCFF också. Dom kräver helt enkelt att folk utövar sin hobby med lite sunt förnuft för att dom ska gå in att hjälpa vid en eventuell olycka.

Jag fattar inte varför ni är upprörda över detta. RCFF har tecknat en försäkring som gäller er om ni sköter er, när min arbetsgivare gjorde det för mig blev jag tacksam och kände mig tryggare, men jag sade ju såklart inte upp mina egna försäkringar för den sakens skull.

AM
2016-12-18, 11:46
Snillen spekulerar.
Försäkringsfrågan har ältats vid ett antal tillfällen. Vad en försäkring omfattar anges i de allmänna villkoren. Det innebär att där beskrivs vad som omfattas och vad som inte omfattas av försäkringen.
Våra försäkringar är i grund och botten företagsförsäkringar och villkoren för dem ska täcka försäkringstagaren vare sig det är Nisses Bil, Möglarps Glasmästeri, Sotarnissarna, Kalles Rör i allt, Sveriges RC-Flygförbund, etc.

I vårt exempel står det att försäkringarna gäller i "RCFF's regi". Och då har vi sagt att våra säkerhetsregler ska efterlevas. Inte svårare än att exempelvis "Kalles rör i allt" kräver att de anställda ska säkra arbetet för ras och avgaser om de gräver en djup brunn. Eller att man måste använda säkerhetsbälten i firmabilarna. Alla dessa företagsspecifika regler styr ju till viss del försäkringens giltighet. Om en olycka skulle inträffa kollar man om företagets regler följts. Detta oavsett om olyckan sker inne i företagets lokaler eller ute i landet någonstans. Försäkringsbolaget utreder om man efterlevt de allmänna villkoren och de eventuella villkoren som FÖRSÄKRINGSTAGAREN självpåtaget lagt till. (Exempelvis att försäkringen endast gäller på godkänt flygfält).

Vid varje skadetillfälle prövas om man efterlevt villkoren. Och detta kan lika gärna vara på ett "godkänt" flygfält som på en äng ute på landet. Plattformen som försäkringen vilar på är försäkringsbolagets allmänna villkor för den specifika försäkringen.

Och vi har ju exempel på hur försäkringen trätt in trots att medlemmen som skadades kan tyckas slarva med säkerheten när han inte förtöjt modellen när han startade motorn. Där kan man ju tycka att försäkringsbolaget skulle protesterat. Men försäkringen hade ju inte fungerat om misstag inte tillåts. Däremot kan man tänka sig en omförhandling om antalet händer i propellern skulle öka dramatiskt. Då kan man exempelvis skriva in att modellen måste vara förtöjd vid motorstart, etc.

Jag hoppas jag är tydlig nog och att principen för försäkringarna är tydliga.

Ville
2016-12-18, 15:02
Denna formulering borde stå i försäkringsbrevet/avtalet från IF, då hade det varit glasklart och ingen mer diskussion eller tveksamhet i frågan. Om det nu är denna överenskommelse som är gjord med IF så bör det ju inte vara svårt att få det inskrivit i avtalet.

//R

Håller med Balcke!
Orsaken till att saker och ting ältas beror ofta på att diskussionsämnet t.ex att avtal, definitioner eller förklaringar i ämnet är luddigt formulerade och därför svåra att förstå. Men det kan också bero på det naturliga i att en fråga måste repeteras för nybörjare, men också för bara för repetitionens egen skull för att hålla sig uppdaterad och påmind.
Tycker därför det vore bra med någon form av lättläst försäkrings-förklaring på förbundets forum.

/Ville

AM
2016-12-18, 16:27
Som det står skrivet så behövs inte ytterligare förklaring - Försäkringens allmänna villkor gäller. Och i och med det RCFF's krav att följa våra säkerhetsregler.

Vi kan naturligtvis begränsa försäkringens villkor genom att skriva in att försäkringen endast gäller på av förbundet godkända fält, att endast högerhänta piloter är skyddade, att solglasögon ska bäras om solen står högre än 15 grader över horisonten, etc... Men varför göra det när denna begränsning inte finns i de allmänna försäkringsvillkoren?

De allmänna villkoren är skrivna med en bred pensel av naturliga skäl. Man kan inte gå in på detaljer och scenarier. OM försäkringsbolaget vill skydda sig för speciella händelser förhandlas de detaljerna fram med försäkringstagaren och skrivs in som exepelvis "Gäller modellflygning i RCFF's regi".

Vi håller på att göra en pdf på villkoren som blir nedladdningsbara inom kort.

Ville
2017-02-05, 16:06
Hej!
För att påminna och återkomma till ämnet att RCFF måste hålla årsmöte! SNARAST!
Jag vet inte hur årets årsmöte kommer att se ut, men förmodar att det ska hållas enligt gällande stadgar.
Enligt Ove är det nära förestående, men jag ber Ove och den gamla styrelsen beakta vad som sägs i stadgarna angående inlämnande av motioner m.m. Ni bör nog inte jäkta fram förhandlingar som ytterligare strider mot stadgarna. Eftersom årsmöte ska hållas senast den 30 juni årligen anser jag att ni bör använda all tid fram tills dess att ordna så att vi får ett bra och regelrätt årsmöte enligt gällande stadgar.

Att denna oordning har infunnit sig hos RCFF är inte bara den gamla styrelsens fel, även vi medlemmar måste erkänna oss delaktiga i att det har blivit på detta viset. Av den anledningaen uppmanar jag alla medlemmar att ta den uppkomna situationen på allvar och ställa upp och engagera sig både innan och på kommande årsmöte.

/Ville :)

AM
2017-02-05, 17:39
Jag har dokumenten till årsmötet men kan inte lägga in dem på hemsidan. Hanke som är vår Iat- guru har fullt upp på sitt ordinarie jobb i dessa dagar. Jag får inte tag i honom.

Ville
2017-02-05, 22:53
Hej!
När frågan kommer upp på årsmötet 2017 om att bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet för tidsperioden från och med det senaste hållna årsmötet 2013 fram till dagens datum så är jag väldigt tveksam.
Anledningen att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen skulle inte vara på grund av ekonomiska oegentligheter om sådana inte föreligger, utan för att tidigare styrelse inte fullgjort sitt jobb såsom stadgats. Styrelsen har inte kallat eller genomfört årsmöten sedan 2013, vilket i sig vittnar om bristande ansvar och slarv gentemot RCFF´s medlemmar.
Och som jag tidigare påtalat skulle jag gärna se att även en utomstående adjungerad revisor får se över den ekonomiska rapporten och lämna sina kommentarer.

/Ville

Michael
2017-02-06, 15:45
Hej!
Frågan om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet är en juridisk fråga som främst syftar till att ge en ny styrelse möjlighet att driva en skadeståndsprocess mot den gamla styrelsen. Vanligtvis sker detta om ekonomiska oegentligheter förekommit eller om styrelsen misskött sina åtaganden på ett sådant sätt att organisationen lidit allvarlig ekonomisk skada. I andra fall är det vanligast att styrelsen helt enkelt avsätts av årsmötet och att en ny väljs.

Ville
2017-02-06, 20:04
Tack Michael för ett bra svar, som vanligt! :applouse:

senmathal
2017-02-07, 11:24
Medlemmarna kan vid årsmötet neka ansvarsfrihet med i stort sett vilken motivation som helst. Om ordförande har fel färg på slipsen som någon sa. Men man bör naturligtvis fråga sig vad man vill med att neka ansvarsfrihet. Hur vill man gå vidare och vad blir bättre. Därav är väl nekande av ansvarsfrihet mest relevant när man anser att det finns skäl att pröva styrelsen rättsligt. Att skippa årsmöten flera år är ett allvarligt brott mot stadgarna men frågan är om någon lidit någon skada av detta. I så fall kanske den kan nämnda det. Det kan ju hända att vi inte vet om det är så. Styrelsen kanske har åkt till Kanarieöarna för pengarna men jag tvivlar på att någon misstänker att så är fallet.

För mig känns det mes onödigt besvärligt att inte bevilja ansvarsfrihet. Att revisionsrapporten däremot bör innehålla en viss kritik tycker jag nog är på sin plats. Sedan ska vi väl trots allt vara tacksamma att det överhuvud taget finns några som vill engagera sig i att driva detta förbund.

/Mats

No4
2017-02-07, 13:52
Måste väl finnas värre problem en detta. Försök inte göra det här större en det är. Är ny här i RCFF, men har många års medlemskap i ett annat modellflygförbund där jag också fortfarande är med för att få nöjet och jämföra iden. Jag har haft och har medlemskap i flera klubbar. Har haft styrelse uppdrag och förbunds uppdrag vid flera tillfällen och vill försvara dom som arbetar på förbundsnivå, då det inte är en så lätt uppgift som många tror. Att få det och gå ihop med det övriga livet, arbete mm är inte alltid så lätt. En del "heta" medlemmar tycks tro att det här är företagsstrukturer där ledningen arbetar avlönat på heltid. Vi håller ju på med modellflyg (en hobby) och ska ha kul och trevligt och bör försöka visa lite hänsyn till dom som vill jobba ideelt. Många ställer gärna stora krav men vill själva inte bidra mer än nödvändigt. Så här har det alltid varit och kommer troligen att vara. Ska bli kul och se hur RCFF utvecklas .

Ville
2017-02-08, 18:08
Hej igen!
Jag skriver detta inlägg för att påminna alla medlemmar i RCFF som kanske inte ser nedanstående tråd på grund av att man inte loggar in på forumet och av den anledningen kanske missar den insända motionen. Förvisso ska RCFF styrelse anslå inkomna förslag och motioner innan årsmöte, men jag tar det säkra före det osäkra och påminner alla om vad som är på gång.
Motion till RCFF årsmöte 2017 angående upplösning av RCFF, eller alternativ lösning. (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/52839-Motion-till-RCFF-%C3%A5rsm%C3%B6te-2017-ang%C3%A5ende-uppl%C3%B6sning-av-RCFF-eller-alternativ-l%C3%B6sning)
/Ville

LowPass
2017-02-08, 19:30
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar är på gång Ville. Det är väl inte så är RCFF upplöses bara för att en motion om det här skrivits? En styrelse kommer väl förhoppningsvis att bildas, eller?

Michael
2017-02-08, 20:32
Hej igen!
... Förvisso ska RCFF styrelse anslå inkomna förslag och motioner innan årsmöte, men jag tar det säkra före det osäkra och påminner alla om vad som är på gång. ...

Sakta i backarna, vad som är på gång är att RCFF med avsevärd fördröjning ska anordna ett årsmöte för att kunna gå vidare med verksamheten, ingenting annat. Du har inkommit med en motion, men mer än så är det inte för tillfället.

Såvitt jag vet finns ingen osämja inom förbundet eller någon annan omständighet som skulle föranleda att RCFF upplöses. Tvärtom tror jag att flertalet medlemmar är eniga om att ett aktivt förbund är viktigare nu än någonsin tidigare beroende på omständigheter i vår omvärld.

Som Ove skriver har engagemanget från styrelsen (där jag som suppleant deltagit i viss verksamhet) med tiden av olika orsaker sviktat vilket är den direkta orsaken till att årsmöten inte genomförts. Den löpande verksamheten har såvitt jag kan se skötts med upprätthållande av forumet, ekonomisk redovisning, medlemsregister, engagemang kring ny lagstiftning, bidragsansökningar från klubbar mm., dock till priset av att formalia har kommit på efterkälken.

Förhoppningsvis kan detta vara en väckarklocka för oss alla, då vi måste inse att RCFF existerar enbart i kraft av att vi medlemmar aktivt engagerar oss och drar våra strån till stacken. Vid det kommande årsmötet kommer det att behöva utses många olika funktionärer och jag uppmanar därför alla att ta sig en funderare på hur man på bästa sätt kan hjälpa till.

I en tid då allt fler förväntar sig att någon annan ska göra jobbet så är talesättet "ingen kan göra allt, men alla kan göra något" mer betydelsefullt än någonsin.

SniffSwe
2017-02-08, 20:53
Sakta i backarna, vad som är på gång är att RCFF med avsevärd fördröjning ska anordna ett årsmöte för att kunna gå vidare med verksamheten, ingenting annat. Du har inkommit med en motion, men mer än så är det inte för tillfället. Det var väll precis det han inte ville att folk skulle missa?

larsmn
2017-02-08, 21:33
Som undertecknat nämnt på annan plats, vi har tydligen god ekonomi, så varför inte se om årsmötena kan göras till evenemang att sälja hobbyn. Hyra utrymme och hjälp av medlemsklubbar och göra något likt Flitetests.com Flitefest (hellre än bra ;-) ) kring sommartid, sista datum enl. stadgarna är 30.6. Först möte, sedan flygfest. Då kanske fler kommer än till de årsmöten jag normalt brukar vara på.

Ville
2017-02-20, 23:55
Hej!
Hur går det med kallelse till RCFF årsmöte 2017.
Vill påminna styrelsen att:

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet eller extra årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till
styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen,
samt enskild medlem. Förslag föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

/Ville

AM
2017-02-21, 08:19
Vi är väl medvetna om vad som gäller Ville. Vi ska ha ett styrelsemöte inom kort och efter det kommer kallelse och alla dokument ut.

SBS_Pilot
2017-03-21, 09:55
Vi ska ha ett styrelsemöte inom kort och efter det kommer kallelse och alla dokument ut.

Bara en nyfiken fråga: Jag har inte läst stadgarna (och har inte för avsikt att göra det heller), men i alla föreningar jag varit med i väljs styrelsen till sina poster på en bestämd tid, vanligtvis ett eller två år, därefter upphör respektive styrelsemedlems mandat att ta beslut å föreningens vägnar. Så vilka styrelsemedlemmar har fortfarande mandat att ta beslut under ett styrelsemöte? Räcker antalet för att vara beslutsmässiga?

AM
2017-03-21, 10:16
Vi som är valda fortsätter till årsmötet.
Inom kort kommer alla dokument ut. Vi ska också hålla ett styrelsemöte och lägga allt på plats.

senmathal
2017-03-21, 10:46
Bara en nyfiken fråga: Jag har inte läst stadgarna (och har inte för avsikt att göra det heller), men i alla föreningar jag varit med i väljs styrelsen till sina poster på en bestämd tid, vanligtvis ett eller två år, därefter upphör respektive styrelsemedlems mandat att ta beslut å föreningens vägnar. Så vilka styrelsemedlemmar har fortfarande mandat att ta beslut under ett styrelsemöte? Räcker antalet för att vara beslutsmässiga?

Det får väl i den uppkomna situationen bli så att den sist valda styrelsen får ta de beslut som måste tas fram till årsmötet och sedan får väl årsmötet ta ställning till ev. beslut i efterhand. Vissa beslut måste ju tas om ett årsmöte ska komma till och det finns ju inte heller några andra som kan ta beslut. Hade det varit en lokal förening hade väl ett medlemsmöte varit lösning men det är ju lite omständligt i detta fall.

För min del känns det viktigare att situationen löses än att peka på fel som varit och inte går att göra så mycket åt. Men helt riktigt saknar styrelsen mandat att agera. Jag har velat lite hit och dit om fortsatt medlemskap och ej betalt ännu. När det nu verkar jobbas mot ett årsmöte känns det som viljan finns att lösa situationen. I grunden gillar jag detta sammanhang och det fyller den funktion jag har behov av som söndagsflygare. Framförallt forumet och det är värt den hundralapp det kostar.

/Mats

SBS_Pilot
2017-03-21, 10:46
Tack för snabb respons, men det är undanglidande och inte ett svar på frågan: Vilka styrelsemedlemmar har fortfarande mandat att ta beslut under ett styrelsemöte? Räcker antalet för att vara beslutsmässiga?

SBS_Pilot
2017-03-21, 10:47
Det får väl i den uppkomna situationen bli så att den sist valda styrelsen får ta de beslut som måste tas fram till årsmötet och sedan får väl årsmötet ta ställning till ev. beslut i efterhand. Vissa beslut måste ju tas om ett årsmöte ska komma till och det finns ju inte heller några andra som kan ta beslut. Hade det varit en lokal förening hade väl ett medlemsmöte varit lösning men det är ju lite omständligt i detta fall.

För min del känns det viktigare att situationen löses än att peka på fel som varit och inte går att göra så mycket åt. Men helt riktigt saknar styrelsen mandat att agera. Jag har velat lite hit och dit om fortsatt medlemskap och ej betalt ännu. När det nu verkar jobbas mot ett årsmöte känns det som viljan finns att lösa situationen. I grunden gillar jag detta sammanhang och det fyller den funktion jag har behov av som söndagsflygare. Framförallt forumet och det är värt den hundralapp det kostar.

/Mats

Sorry,jag såg inte detta när jag svarade Ove.

Foli
2017-04-12, 13:19
RCFF måste vara en av Sveriges större modellflygföreningar och borde därför vara mån om att föregå som ett gott exempel på hur en bra förening ska drivas och visa sig seriös för externa parter. Så här års ramlar ju deklarationsblanketterna in från Skatteverket och då gäller det ju att ha koll på även föreningars åtaganden. Det går ju att driva en förening med sunt förnuftså långe som inga oklarheter eller motsägelser uppstår, men vid sådana tillfällen kan man tvingas att ta fram stadgarna för att se vad en förening måste göra för att kunna fortleva. Tyvärr verkar minst följande saker saknas enligt stadgarna:
Årsmöte med justerat protokoll: 2014 2015 2016
Val av del av styrelse: 2014
Val av hel styrelse: 2015 2016
Konstituerande styrelsemöte: 2014 2015 2016
Val av revisorer: 2014 2015 2016
Ordförande som övervakar att stadgarna följs: 2014 2015 2016
Säkerhetsansvarig: 2014 2015 2016
Verksamhetsberättelse: 2013 2014 2015
Ekonomisk förvaltningsberättelse: 2013 2014 2015
Revisionsberättelse (med påpekande om avvikelse från stadgarna): 2013 2014 2015
Ansvarsfrihet för styrelsen: 2013 2014 2015
Budget: 2014 2015 2016
Fastställande av medlemsavgift (på föregående årsmöte): 2015 2016 2017
Förmåga att ta beslut (då varken årsmöte är samlat ellerstyrelse finns): 2014 2015 2016
Beslut om behörig firmatecknare: 2014 2015 2016
Undertecknande av deklaration till Skatteverket av behörig firmatecknare: 2014 2015 2016.

Eftersom inga medlemsavgifter finns fastställda på årsmöten under de tre senaste åren torde det enklaste vara att återbetala eventuellt inbetalda pengar till respektive person; i annat fall bör det räknas som skattepliktiga intäkter.
Precis som alla andra modellflygföreningar har ju RCFFmöjlighet att söka medlemskap i sammanslutningen av föreningar, SMFF, ifall medlemmarna vill ta del av de fördelar som kan finnas – eller stå utanför. En enskild person kan fritt välja att vara med i föreningar som är med i samarbetet – eller vara med i en förening som inte vill samarbeta.
Då ingen styrelse numera finns utsedd kan inte heller några lokala klubbstyrelser inom denna förening ha utsetts (och de har dessutom varken valts eller publicerats) och det kan inte heller finnas några platser som är godkända av beslutande organ inom föreningen.

Michael
2017-04-12, 17:44
... Då ingen styrelse numera finns utsedd kan inte heller några lokala klubbstyrelser inom denna förening ha utsetts (och de har dessutom varken valts eller publicerats) och det kan inte heller finnas några platser som är godkända av beslutande organ inom föreningen.

Eftersom RCFF har många enskilda medlemmar som av olika orsaker inte är medlemmar i traditionella modellflygklubbar, exempelvis beroende på stora avstånd till närmsta klubb, så har RCFF valt att låta de enskilda medlemmarna själv välja plats att flyga ifrån. Detta ska givetvis ske utifrån Transportstyrelsens bestämmelser, eventuella lokala ordningsstadgor och RCFFs säkerhetsbestämmelser. Det har med några få undantag fungerat förträffligt bra under de år som RCFF existerat.
Beroende på TS kommande regelverk kan RCFF, när ny styrelse utsetts och årsmötet är avklarat, behöva se över såväl sina säkerhetsbestämmelser som principerna för hur val av plats att flyga ifrån får ske.

IngemarTh
2017-04-12, 18:19
....
Precis som alla andra modellflygföreningar har ju RCFFmöjlighet att söka medlemskap i sammanslutningen av föreningar, SMFF, ifall medlemmarna vill ta del av de fördelar som kan finnas – eller stå utanför. En enskild person kan fritt välja att vara med i föreningar som är med i samarbetet – eller vara med i en förening som inte vill samarbeta.
Då ingen styrelse numera finns utsedd kan inte heller några lokala klubbstyrelser inom denna förening ha utsetts (och de har dessutom varken valts eller publicerats) och det kan inte heller finnas några platser som är godkända av beslutande organ inom föreningen.

Inget konstigt med att RCFF är en rikstäckande förening utan ytterligare anslutning till förbund och som existerar parallellt med SMFF. Finns exempelvis inom radioamatörerna som också har myndigheternas regler att följa : http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2011/PTS-ger-tre-organisationer-ansvar-for-amatorradiofragor/

RCFF har ju haft en fungerande medlemsregistrering och det är ju medlemmarna som godkänner platserna man flyger på så jag förstår inte vad som är problemet med uteblivna årsmöten. Finns inga lagkrav på att ideella föreningar med låg omsättning typ RCFF behöver redovisa sin ekonomi, men det kan ju vara lämpligt för att vara trovärdig gentemot medlemmarna och eventuell granskning av Skatteverket att man inte har svarta affärer.

/ Ingemar

SniffSwe
2017-04-12, 20:23
Jag trodde Foli pratade om styrelse-platser och inte platser att flyga på? O.o

AM
2017-04-13, 00:44
Vi har satt söndag den 20 maj som årsmötesdatum.
Dokumenten är klara sedan ett bra tag, men strulet har varit att få ut dem på hemsidan. Det ska ske denna veckan, så det blir en månad före årsmötet

henke2
2017-04-13, 06:53
Inget konstigt med att RCFF är en rikstäckande förening utan ytterligare anslutning till förbund och som existerar parallellt med SMFF. Finns exempelvis inom radioamatörerna som också har myndigheternas regler att följa : http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2011/PTS-ger-tre-organisationer-ansvar-for-amatorradiofragor/

RCFF har ju haft en fungerande medlemsregistrering och det är ju medlemmarna som godkänner platserna man flyger på så jag förstår inte vad som är problemet med uteblivna årsmöten. Finns inga lagkrav på att ideella föreningar med låg omsättning typ RCFF behöver redovisa sin ekonomi, men det kan ju vara lämpligt för att vara trovärdig gentemot medlemmarna och eventuell granskning av Skatteverket att man inte har svarta affärer.

/ Ingemar

Det är två olika saker vad som är lag/krävs osv mot vad som är lämpligt. Om man via RCFF tecknar en försäkring så gäller den försäkringen med villkor. Villkor som gäller dem som flyger via RCFF. Detta innebär att försäkringsbolaget tagit ställning till vad RCFF är när de sålde sin försäkring. Medlemmen skall följa RCFF's regelverk gällande flygsäkerhet. Om det nu visar sig att RCFF inte är det dem sagt så kan jag se framför mig att försäkringen inte gäller när det väl kommer till kritan. Försäkringsbolag tycker inte det är hål i huvudet att följa skriven text, iaf om det gynnar dem.

SniffSwe
2017-04-13, 09:09
IngemarTh: Allt är ju relativt men när jag pratade med en som jobbar mycket med olika föreningar så sa hon att en förening med över 1300 medlemmar och intäkter på 130 000:-/år är en ganska stor förening och man ska inte i en sådan förening strunta i att ha årsmöte eftersom man måste rösta om ansvarsfrihet för styrelsen.

IngemarTh
2017-04-13, 09:45
IngemarTh: Allt är ju relativt men när jag pratade med en som jobbar mycket med olika föreningar så sa hon att en förening med över 1300 medlemmar och intäkter på 130 000:-/år är en ganska stor förening och man ska inte i en sådan förening strunta i att ha årsmöte eftersom man måste rösta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Ja som jag skrev så kan det påverka trovärdigheten som förbund/förening och det är ju aldrig bra.

AM
2017-04-13, 11:13
Man kan tycka mycket. Faktum kvarstår att om premien är betald gäller försäkringen. Det är en företagsförsäkring - inte en förbundsförsäkring. Nisses Bil & Plåt har väl inga årsmöten.... Eller?

RCFF ska inte vara ett betongförbund. Vår kostym är anpassad till den aktuella verksamheten. Vi har på alla punkter uppfyllt de mål vi satt upp. Enda undantaget är årsmötena - som det kommer att visa sig av våra årsmöteshandlingar - är mer formalitet än livsavgörande.

SniffSwe
2017-04-13, 11:38
AM: Hur mycket bidrag har betalats ut från RCFF (till klubbar mm) sedan 2015?

Edit: Du kan svara i ett PM om du inte vill skriva det här

AM
2017-04-13, 13:52
Du hittar summorna i Styrelseprotokolle.
När årsmötesprotokollen kommer ut denna vecka kan alla stilla sin nyfikenhet.
Jag har för mig att förra året betalade vi ut över 40.000kr till klubbsr som sökt bidrag.

SniffSwe
2017-04-13, 16:21
AM: Det måste ju vara väldigt tveksamt att fortsätta dela ut bidrag(från medlemmarnas pengar) om man inte har varken årsmöten eller någon som har mandat i styrelsen och särskilt utan utskick om inkomna förslag senast 30 dagar före årsmötet? Hur ska medlemmarna ha en chans att påverka vart pengarna går då?

Man borde väll(med sunt förnuft) sluta betala ut bidrag och istället hålla pengarna på kontot om hela styrelsens mandatperiod går ut eftersom årsmöten inte hållits. Eller? :)

McRegor
2017-04-13, 16:41
AM: Det måste ju vara väldigt tveksamt att fortsätta dela ut bidrag(från medlemmarnas pengar) om man inte har varken årsmöten eller någon som har mandat i styrelsen och särskilt utan utskick om inkomna förslag senast 30 dagar före årsmötet? Hur ska medlemmarna ha en chans att påverka vart pengarna går då?

Man borde väll(med sunt förnuft) sluta betala ut bidrag och istället hålla pengarna på kontot om hela styrelsens mandatperiod går ut eftersom årsmöten inte hållits. Eller? :)
Håller absolut med om detta. F ö tycker jag att hela idéen att vissa klubbar kan få bidrag ifrån våra gemensamt ihopsparade pengar är felaktig. Redovisa gärna öppet vilka klubbar som fått bidrag de senaste åren och hur mycket vid varje tillfälle. Efter vad jag sett är det inte speciellt många klubbar men flera av dessa har fått dessa pengar vid flera tillfällen. Och kanske då utdelade av en styrelse utan mandat att göra detta. Har RCFF sånt överskott att vissa klubbar kan dra ekonomisk fördel av detta så tycker jag personligen att man istället kan sänka medlemsavgiften.
Att ge bidrag på tämligen lösa grunder (som det faktiskt är här av de protokoll jag läst) är alltid en väldigt slumpmässigt fördelning av gemensamma tillgångar och risken finns att det finns personliga kopplingar som är till fördel för en del av de klubbar som får dessa bidrag - och det borde vara en situation som styrelsen rimligen borde vara försiktig med att riskera att råka ut för rent juridiskt. Så enklaste sättet är nog att upphöra med denna slumpmässiga fördelning av våra tillgångar.
Att hjälpa till vid rättsliga tvister och försäkringsärenden är en annan sak och det borde ha betydligt högre prio i så fall och inget som skulle påverkas av att RCFF slutar med allmosorna till vissa klubbar.
Roger

Ville
2017-04-13, 17:07
Hej!
Vet inte om det är värt besväret att debattera ämnet något mera innan kommande årsmöte. Mina kommentarer kommer kanske att uppfattas som väldigt negativa och personligt riktade, kanske rent av som personliga angrepp, men hur som helst...

Jag riktar skarp kritik mot hela RCFF´s tidigare styrelse hur man vanskött förbundet de senaste åren, och då tänker jag på hur man jobbat i strid mot stadgarna. Tyvärr har hela styrelsen del i att RCFF har tappat i anseende runt om i landet. Tror inte heller att Oves uttalanden på diverse forum har förbättrat RCFF´s anseende nämnvärt.

Vad gäller de lagliga aspekterna om huruvida personer ur gamla styrelsen har rätt att teckna avtal eller göra ekonomiska in och utbetalningar låter jag vara osagt, men frågan måste redas ut. Kanske kan vi få klarhet på årsmötet?

Jag hoppas på ett uppstädat RCFF med en ny ordförande efter årsmötet!

/Ville

Ålänning
2017-04-13, 18:14
Jag tror detta blir riktigt skitbra när det är klart. =) Svackor händer bland allt sunt förnuft och jag är rätt så bombsäker på att en eller flera av er absolut kan få omkull hela rubbet om ni nu vill det. En eloge till er som kämpar med att få det att funka och gå runt fast det är ideellt arbete på er fritid och att ni gör det bästa ni kan.

rc9
2017-04-13, 19:13
Åsikter verkar det finnas det gott om. Min fråga lyder, Hur många har erbjudit sig att ställa upp i valet av styrelse?

Ripa
2017-04-13, 19:36
Jag har framfört mitt intresse att delta i RCFF´s övergripande arbete för modellflyghobbyns utveckling, vilket var en av RCFF´s viktigaste målsättningar vid bildandet 2006.


Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

Michael
2017-04-13, 20:11
De av er som har synpunkter och tankar kring RCFFs verksamhet, exempelvis användningen av ekonomiska medel, bör lämna in förslag inför årsmötet. Det sker enklast genom mejl till ordföranden: http://www.rcflyg.se/forum/cmps_inde...geid=contactus (http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=contactus). På så vis kan ärenden tas upp till behandling och beslut vid årsmötet. Stadgarna beskriver vad som gäller:

"§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet eller extra årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen, samt enskild medlem. Förslag föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande. "

Thomas
2017-04-13, 20:12
Jag har framfört mitt intresse att delta i RCFF´s övergripande arbete för modellflyghobbyns utveckling, vilket var en av RCFF´s viktigaste målsättningar vid bildandet 2006.


Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)


Jag tror och anser att du blir en klippa i RCFF:s styrelse, Mats!
Väldigt torrt på fötterna när det gäller siffror och målsättning, vilket man inte alltid kan beskylla 'det andra förbundet' för...

....anser jag!

Ripa
2017-04-13, 20:24
Håller absolut med om detta. F ö tycker jag att hela idéen att vissa klubbar kan få bidrag ifrån våra gemensamt ihopsparade pengar är felaktig. Redovisa gärna öppet vilka klubbar som fått bidrag de senaste åren och hur mycket vid varje tillfälle. Efter vad jag sett är det inte speciellt många klubbar men flera av dessa har fått dessa pengar vid flera tillfällen. Och kanske då utdelade av en styrelse utan mandat att göra detta. Har RCFF sånt överskott att vissa klubbar kan dra ekonomisk fördel av detta så tycker jag personligen att man istället kan sänka medlemsavgiften.
Att ge bidrag på tämligen lösa grunder (som det faktiskt är här av de protokoll jag läst) är alltid en väldigt slumpmässigt fördelning av gemensamma tillgångar och risken finns att det finns personliga kopplingar som är till fördel för en del av de klubbar som får dessa bidrag - och det borde vara en situation som styrelsen rimligen borde vara försiktig med att riskera att råka ut för rent juridiskt. Så enklaste sättet är nog att upphöra med denna slumpmässiga fördelning av våra tillgångar.
Att hjälpa till vid rättsliga tvister och försäkringsärenden är en annan sak och det borde ha betydligt högre prio i så fall och inget som skulle påverkas av att RCFF slutar med allmosorna till vissa klubbar.
Roger

Ripa Mfk är en av de klubbar som årligen sökt bidrag genom RCFF för det årligen återkommande Ripalägret, ett läger som arrangeras med målsättning att skapa bredd och utveckling i modellflyghobbyn, RCFF har under flera år beviljat klubbens bidragsansökningar från 3 000 till 5000 per år, med mål och syfte att kunna arrangera Ripalägret till en vettig kostnad för deltagarna, och samtidigt återinvestera eventuella vinster för framtida utveckling, de första åren söktes bidragen för direkta, och övergripande utvecklingsfrågor, på initiativ och förslag från RCFF sökte klubben bidrag för toaletter under meetingveckan 2016.

Under Ripalägret 2016 räknade vi in drygt 125 boende och ca 1000 talet dagliga besökare, av dessa bedömer vi att antalet RCFF medlemmar, varav flera även kan vara medlemmar i SMFF svarar för ca 80 % av deltagarna, så 50 % tillbaka för 80 % av deltagarna är en form av mervärde av medlemsavgiften för RCFF´s medlemmar.

Finns det några förslag med PR mässiga idéer och åtgärder som kan locka fler nya deltagare till modellflyghobbyn, och dessutom återuppväcka intresset för många ”gamla” modellflygare varje år, och detta, under den vecka som lägret pågår, som under 2016 tenderade att bli två veckor, p.g.a. flera gästers trivsel, är vi som klubb idel öra.

Ripa Modellflygklubb har som målsättning att skapa mervärden som lockar såväl medlemmar som gästande modellflygare till vår hobby.
http://www.ripamfk.com/index.php/besoka-faltet

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

Michael
2017-04-13, 20:35
Jag tror och anser att du blir en klippa i RCFF:s styrelse, Mats!
:icon_super:

haskell
2017-04-13, 22:22
Likaså bör vi verkligen ta tillfället i akt och se till att Michael med allt sitt kunnande och sitt värdiga sätt både i bemötande
av folk samt skrivande. Han behövs på en central position inom RCFF, om han vill förståss.����

Foli
2017-04-13, 23:02
Mitt motiv för att skriva här är för att uppmärksamma de enskilda medlemmarna på att de kan drabbas om något de ”tror” eller ”hört” kanske inte gäller.
De enda beslutande organ som finns är ett årsmöte och styrelsen. Efter 2014 finns ingen vald styrelse och därmed kan inga beslut fattas i enlighet med stadgarna. Den tidigaste tidpunkten för ett beslut är vid ett nytt årsmöte.
Villkoren i ansvarsförsäkringen säger att flygning får baraske på plats som har godkänts av den juridiska personen RCFF (inte enskilda medlemmar) eller lokala klubbstyrelser. Eftersom den juridiska personen inte kan fatta några beslut förrän tidigast vid årsmötet och inga lokala styrelser finns inom föreningen torde inte försäkringen gälla förrän tidigast vid detta tillfälle.
Medlemmarna måste väl förutsätta att deklarationer har inlämnats till Skatteverket, men då ingen vald styrelse har funnits måste dessa ha undertecknats av icke behöriga.
Givetvis måste alla företag fastställa räkenskaperna en gång per år och om det omfattar mer än en person ha ett möte. I ett bolag kallas det dock inte för årsmöte. Det som RCFF har missat är minst det som jag räknade upp i det tidigare inlägget och alltså inte bara årsmöten under dessa år.
En ideell förening måste uppfylla vissa kriterier för att få skattefrihet. Ett är att det ska finnas ett avtal mellan medlemmarna och föreningen och detta kallas stadgar. Tar man emot pengar utan att stadgarna följts bör dessa pengar vara skattepliktiga. Den som utan mandat utbetalar pengar från ett konto tillhörigt någon annan begår ett brott och blir personligt ansvarig.
Tyvärr måste även ideellt arbete följa vissa ordningar och i det ingår att få ansvarsfrihet när man handhar andras pengar. En ny styrelse tar på sig ett stort ansvar om den tar vid efter att icke behöriga personer fått ansvarsfrihet utan att varje avsteg från stadgarna har dokumenterats.

rc9
2017-04-14, 11:17
Foli, får man fråga vilka/vilken klubb samt förbund du ev tillhör? Tänker på typen av inlägg du gör i förhållande till ditt reg datum.

//Kalle

SniffSwe
2017-04-14, 11:50
Jag får lite denna känsla, särskilt vid 0:48 ^^:

https://youtu.be/eJ4bllA8P9o

bem
2017-04-14, 12:06
Hej,
Det finns såvitt jag känner till inget krav på att man måste hålla "årsmöten" varje år. Men man får ju lov att följa vad föreningens stadgar säger för allas bästa, för RCFF står det faktiskt att årsmöte hålls årligen och det kan inte jag tolka som annat än att det är varje år. Om RCFF önskar annat intervall för årsmöten får man väl ändra stadgarna först. Som det är nu har ju faktiskt RCFF's styrelse inte följt sina egna stadgar. Personligen hoppas jag att den styrelse som blir vald på kommande årsmöte den 20 maj hädanefter följer föreningens stadgar, i demokratisk anda. Jag anser inte alls att RCFF's arbete för oss modellflygare misskötts bara för att man inte haft årsmöte varje år men styrelsen får allt lov att följa sina egna stadgar för att förtroendet bland medlemmarna inte skall vackla och för att föreningen rent juridiskt inte skall trassla in sig i några problem p.g. av detta. Annars tycker jag RCFF jobbar jättebra för föreningens ändamål och har inget att klaga på. Jag är även med i SMFF men det är egentligen mest för att jag tävlar och måste ha tävlingslicens (nationell och FAI licens) och det kan bara SMFF utfärda.


Kapitel 2 Årsmöte
§ 10 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet hålls årligen senast den 30 juni efter verksamhetsårets slut, på dag och ort som styrelsen beslutar. Kallelse för årsmötet, föredragningslista, samt enligt § 15 inkomna förslag, utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före mötet.

bem
2017-04-14, 12:34
Villkoren i ansvarsförsäkringen säger att flygning får baraske på plats som har godkänts av den juridiska personen RCFF (inte enskilda medlemmar) eller lokala klubbstyrelser.

Hej,
Den har tidigare varit uppe till diskussion just denna frågeställning.
En medlem i RCFF får flyga var han vill bara han följer RCFF regler. RCFF som förening behöver inte godkänna platsen. Man flyger under eget ansvar dvs man följer de gällande säkerhetsreglerna (och andra bestämmelser som RCFF och myndigheterna beslutat).

Det står i nuvarande försäkringsvillkor följande:
"Försäkringen gäller för:
-Mobilflygning på plats som godkänts av RCFF eller lokal klubbstyrelse.
Försäkringen gäller inte för:
- Flygning i privat regi dvs flygning/träning som sker utan godkännande av RCFF."

Man får läsa dessa rader tillsammans med säkerhetsreglerna där det bl a står:
"Sker flygning på annan plats [än klubbflygfält, min kommentar] jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs."

Nya regler från myndigheterna är väl troligen på gång som kan ge hårdare krav.

/Bo

Från gällande RCFF säkerhetsregler:

"2. Val av plats för flygning
OBS! Flyger du på ett klubbfält ska den lokala klubbens regler följas i första hand. Säkerhetskraven ska dock aldrig vara lägre än RCFF:s.
Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.
Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.
Då flera piloter utövar radiostyrt modellflyg på samma plats bör någon form av säkerhetssystem för frekvenstilldelning användas ex. frekvenstavla. Man kan då ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.
Vid flygning med helikopter får hovring inte ske nära åskådare.
Vid all utövning av rc använd sunt förnuft!"

McRegor
2017-04-14, 18:11
Denna skrivning torde vara rätt vansklig för de flesta som flyger eftersom man ofta åker bil dit man skall flyga och då finns rimligen en väg - "Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. "
Om försäkringsbolaget villkorar utbetalning av ev ersättning till att vi skall hålla oss till dessa regler så är jag orolig för att vi kan få problem vid ett ev försäkringsärende. Just den skrivningen tycker jag personligen borde justeras.
Roger

SniffSwe
2017-04-14, 19:07
Just försäkringsbiten är jag inte så orolig över. Man ser till att hem-försäkringen täcker skador man kan råka orsaka med sina leksaker. Lita aldrig på att en försäkring där man inte själv är försäkringstagare täcker olyckor eftersom man inte har full kontroll över en sådan försäkring. RCFFs försäkring ser jag som en bra förmån, men inget 100% skydd.

Det som gått snett är väll att pengar betalats ut utan något giltigt beslut(eftersom stadgarna inte följts och ingen förtroendevald har mandat). Man måste ju som medlem(speciellt nybliven eller blivande) kunna läsa stadgarna och lita på att det är så det fungerar med ens pengar. Om det hade stått där att "bidrag delas fortsatt ut även utan vald styrelse och meddelande om förslag" så kanske man skulle valt ett annat förbund.

Jag har försökt förstå men jag förstår faktiskt inte hur man(även om man bara har lite sunt förnuft) kan ge bort pengar som inte är ens egna när man vet att ens mandatperiod gått ut och man inte är förtroendevald längre samt inte har ett rättmätigt beslut på att göra det. Dessutom verkar det ju handla om upprepade gånger med ganska stor total-summa. Det verkar som att flera här tycker att det är rättfärdigat/bagatellartat bara för att pengarna gått till en klubb eller för att man haft rätt att göra liknande utbetalningar tidigare år.

Rätta mig gärna om något påstående är fel :) Hur gick det till egentligen?

Edit: Observera att jag inte beskyller enskilda personer som gjort saker, det är styrelsen gemensamt som är ansvarigt för att det går rätt till

McRegor
2017-04-14, 19:41
Jag håller med dig, SniffSwe. Och överhuvudtaget så är ju dessa slumpmässigt utbetalda allmosor mycket tveksamma. De klubbar som har ett relativt rymligt samvete kan ju i princip äska på pengar för nästan vad som helst och historien visar ju att dom sen fått dessa pengar utan vidare prövningar. Visst - ibland kan det säkert ha varit vällovligt men inte i samtliga fall.
De allra flesta klubbar sliter trots allt själva för att lösa sina eventuella ekonomiska problem och har inte "mage" att ansöka om allmosor. Och skulle många flera klubbar ansöka på de grunder som många hittillsvarande ansökningar skett så skulle hela systemet kollapsa. Det om nåt säger väl att det är nåt fel på detta system.
Däremot tycker jag att det är helt OK att använda en del av pengarna till t ex möten med myndigheter där våra företrädare givetvis i vart fall skall ha ersättning för resor och ev boende. Och andra mera generella uppgifter och även t ex hjälp vid rättstvister för klubbar.
Roger

Ville
2017-04-14, 20:02
Hej!
Ja du SniffSwe, vad vill du ha för svar? När det gäller den förra styrelsens mandat så vet vi att de agerat självsvåldigt, utan mandat att göra transaktioner med medlemmarnas pengar, så ser jag det. Och som du ser så tiger de flesta tyst och accepterar det som hänt (hittills)!?
Du kan läsa stadgarna vad som sägs om stöd till klubbar samt om RCFF´s målsättning. Det finns en skrivelse som du kan läsa i följande länk http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=erbjuder där man säger "50% tillbaka, vi vill hjälpa klubbarna/medlemmarna att utvecklas". Denna ordalydelse finns inte i RCFF stadgar.
Vi får nog lov att avvakta årsmötet då jag hoppas att saker och ting reds ut. Om någon misstänker oegentligheter eller tycker att de personer som hanterar RCFF´s pengar i dagsläget inte ska få göra det så återstår kanske bara polisanmälan? Själv avvaktar jag årsmötet.

/Ville

McRegor
2017-04-14, 21:29
Det var intressant, Ville. Alltså att det inte står nåt i stadgarna om att styrelsen skall och är bemyndigad att dela ut allmosor till klubbar - "50 % tillbaka". M a o så behövs det ingen motion om att RCFF skall avsluta detta. Då blir den icke befintliga styrelsens hantering av ekonomin ännu besynnerligare - och juridiskt allvarligare.
Jag har tidigare tyckt att RCFF varit en frisk fläkt inom det svenska RC-flyget men även om allt sköts ideellt så måste man ändå kunna ställa minimikravet att en vald styrelse skall följa organisationens stadgar.
Roger

Foli
2017-04-14, 21:48
Jag skulle rekommendera alla som läser på forumet att tänka över svar på följande frågor. De modiga kanske vågar skriva ner sina svar.
1) Är du medlem? Enligt stadgarna ska du för att vara medlem betala avgift fastställd av årsmötet. Om inte årsmöte har hållits vet man ju inte vad som ska betalas. Eller kan "nån annan" tycka vad man ska betala?

2) Kan jag lita på att ansvarsförsäkringen gäller? Om en plats ska godkännas av ett RCFF som saknar verkställande ledning, styrelse, säkerhetsansvarig och revisor och som i säkerhetsreglerna hänvisar till "sunt förnuft" efter en eventuell skada (där förnuftet var...) så finns det faktiskt en del som höjer på ögonbrynen.

3) Vad gäller om ingen revisor finns inför ett årsmöte? Revisorn är en tung post som ska granska allt som sker och ge ett förslag till medlemmarna i god tid före årsmötet. Den ingående balansen i detta fall bör vara 2013-01-01 och allt därefter ska granskas av någon som inte finns. Ett förslag kan vara att kontakta en auktoriserad revisor som får lämna ett opartiskt utlåtande.

4) Behövs det hjälp för att få föreningen på fötter? Föreningen har ju valt att inte vara med i något förbund, där man i så fall möjligen hade kunnat få hjälp av personer med erfarenhet av liknade problem. Ett förslag kan vara att be en jurist om hjälp för att undvika ytterligare misstag som kan få allvarliga konsekvenser.

5) Vad händer med RCFF om hemsidan, inklusive forumet, en dag är nedsläckt?


PS. Jag har aldrig modellflugit, men jag har flera bekanta i den branschen som är ytterligt bekymrade.

Michael
2017-04-14, 22:25
Jag skulle rekommendera alla som läser på forumet att tänka över svar på följande frågor. De modiga kanske vågar skriva ner sina svar.
Man behöver inte vara modig för att svara. En grundläggande tanke i rcflyg.se-forumet är att ALLA, vare sig de är medlemmar i RCFF eller ej fritt ska kunna uttrycka sina åsikter angående modellflyg under iakttagande av sedvanlig Internet-etikett.


1) Är du medlem? Enligt stadgarna ska du för att vara medlem betala avgift fastställd av årsmötet. Om inte årsmöte har hållits vet man ju inte vad som ska betalas. Eller kan "nån annan" tycka vad man ska betala?
Ja, jag är medlem. Jag betalar den årsavgift som bestämdes vid det senaste årsmötet, dvs. 100 kr.


2) Kan jag lita på att ansvarsförsäkringen gäller? Om en plats ska godkännas av ett RCFF som saknar verkställande ledning, styrelse, säkerhetsansvarig och revisor och som i säkerhetsreglerna hänvisar till "sunt förnuft" efter en eventuell skada (där förnuftet var...) så finns det faktiskt en del som höjer på ögonbrynen.
Huruvida man kan lita på att en försäkring ger ersättning vet man i praktiken aldrig förrän en skadehändelse faktiskt prövas av försäkringsbolagets utredare. Den plats som en medlem i RCFF flyger från behöver INTE godkännas av RCFFs styrelse. Den enskilde medlemmen kan själv välja plats att flyga från utifrån Transportstyrelsens bestämmelser, RCFFs säkerhetsregler, eventuella lokala ordningsstadgor samt i förekommande fall, lokala fältregler. De säkerhetsbestämmelser som RCFF har uppdaterades senast 14-02-26 av den dåvarande säkerhetsansvarige i RCFF. Hur detta förfarande kan komma att påverkas av nya bestämmelser från Transportstyrelsen vet ingen ännu eftersom de är under utarbetande.


5) Vad händer med RCFF om hemsidan, inklusive forumet, en dag är nedsläckt?.
Under det dryga decennium som RCFF existerat har forumets tillgänglighet legat nära 100%.


PS. Jag har aldrig modellflugit, men jag har flera bekanta i den branschen som är ytterligt bekymrade.
Om du inte själv är modellflygare och inte heller är medlem i RCFF, vems ärenden går du då?

Ville
2017-04-15, 15:31
...
Om du inte själv är modellflygare och inte heller är medlem i RCFF, vems ärenden går du då?

Hej!
Han kanske går sina bekantas ärenden vilka är ytterligt bekymrade, men det hade ju varit trevligt med svar från Foli själv

/Ville

McRegor
2017-04-15, 16:00
Fast ännu mera bekymrande är ju det faktum att RCFF inte brytt sig om sina egna stadgar utan helt frankt struntat i årsmöten och därmed förenliga val samt inte minst den årliga revisionen.
F ö vore det intressant att se valberedningens (om det finns nån) förslag till ny styrelse samt en revisionsrapport med ev rekommendation om ansvarsfrihet a s a p och inte timmen före mötet.
Roger

Ville
2017-04-15, 17:35
Fast ännu mera bekymrande är ju det faktum att RCFF inte brytt sig om sina egna stadgar utan helt frankt struntat i årsmöten och därmed förenliga val samt inte minst den årliga revisionen.
F ö vore det intressant att se valberedningens (om det finns nån) förslag till ny styrelse samt en revisionsrapport med ev rekommendation om ansvarsfrihet a s a p och inte timmen före mötet.
Roger

Hej!
Har pratat med bl.a. Jakob Rydinger som satt i valberedningen och han lät väldigt tveksamt i ärendet. Även Johan Westlund lät väldigt tveksam och t.o.m. osäker på om han verkligen hade varit med i valberedningen?
Snackade även med Richard Bokström om kommande årsmöte, och på honom lät det inte som några problem med att få ihop en ny styrelse.
Jag har i likhet med Foli föreslagit att för RCFF´s anseende och förbundets bästa anlita också en utomstående revisor att titta över räkenskaperna innan ansvarsfrihet beviljas.
Hoppas verkligen att RCFF kan vältas upp på rätt köl igen, men det förutsätter naturligtvis en mer ansvarsfull styrelse för att detta ska bli verklighet.

/Ville

AM
2017-04-15, 18:26
Det finns namn att sätta ihop en riktigt stark styrelse. Alla är rutinerade och kända söndagsflygare och representerar Sverige från norr till söder.

Förbundets räkenskaper är enkla och tydliga. Det lär inte behövas någon Einstein att förstå dem.
Vår enda "förbrytelse" är att vi missat årsmötena tyvärr. Hälsan har tigit still s.a.s. Vi tror på genomskinlighet och avsaknaden av frågor och synpunkter har väl iofs också bidragit till vår slöhet.

Nåja, nu vänder vi blad och håller årsmöte den 20 maj.
I min värld är det viktigare med en jordnära och praktisk styrelse framför en samling styrelsemedlemmar med svarta näsor efter allt stadgeläsande.

McRegor
2017-04-15, 18:48
Men Ove - detta med att dela ut "allmosor" är uppenbarligen inget som det står om i RCFFs stadgar och trots detta förefaller det ha fortsatt - och även utan giltigt vald styrelse. Kanske dags att sluta med det och om det är så att RCFF drar in mera pengar än vad kostnaderna är så går ju det att justera via en ändring av medlemsavgiften inför nästa år.
F ö håller jag med Ville om att det speciellt detta år borde anlitas en utomstående revisor. Det har nog RCFF råd med om det nu är så mycket i kassan att man kan dela ut bidrag till olika klubbar. Hellre pengar på en riktig revision och det borde även nuvarande "styrelse" vara tacksam för om allt är OK.
Om det finns förslag på ny styrelse så upp med dessa namn på bordet omgående så att alla medlemmar kan ta ställning till förslaget.
Roger

SniffSwe
2017-04-15, 20:53
Vår enda "förbrytelse" är att vi missat årsmötena tyvärr. Nja, det är väll inte det enda eller ens värsta. Värre är väll att det löpande gått ut pengar, förra året över 40 000:-, ur kassan utan vare sig giltigt beslut eller någon förtroendevald med mandat. Alltså, man har kört över de stadgar man själv satt upp, stadgar som är till för att motverka just sådant.
Eller har jag fel? :)

Om man missar ett eller flera årsmöten i en ideell förening kan väll säkert hända och är förståeligt. Men när det händer och hela styrelsens mandat går ut så måste det väll ringa någon klocka om att man kanske inte kan fortsätta att ta pengar ur kassan bara för att man brukar göra det. Dessutom under en längre tid(2015-2016).
Det brukar pratas om sunt förnuft men var fanns det i detta fall? RCFF är ju inget gymnasie-projekt utan det är ju en förening med över 1300 medlemmar. Utan stadgar hade det nog inte varit 1300 medlemmar och utan medlemmar hade det inte funnits några 40 000:- att ge bort i fjol så jag fattar inte varför det är viktigare att ge bidrag än att sköta föreningen.
Hur svårt kan det vara att låta pengarna vara kvar på kontot om det inte längre finns beslut och mandat att ta ut pengar?

SniffSwe
2017-04-15, 21:20
I min värld är det viktigare med en jordnära och praktisk styrelse framför en samling styrelsemedlemmar med svarta näsor efter allt stadgeläsande. Och det här är ju ständigt återkommande men i sammanhanget så blir det nästan fånigt. Det borde ju vara i medlemmarnas intresse att stadgarna följs. Om "jordnära och praktisk" är att sköta föreningen som den gjorts de senaste åren så vill i alla fall jag inte vara medlem längre(dock måste jag för att kunna nyttja lokala klubbfältet).
Sen om man får svart näsa av att läsa 7 sidor så bör man kanske skaffa glasögon eller så kan man läsa på datorn, någon i styrelsen borde ju klara av det så man vet vad som gäller. Sen kan man knappt ens behöva läsa det för att räkna ut att man inte ska ta ut pengar ur kassan om man saknar både mandat och giltigt beslut :)

Mjoelner
2017-04-15, 23:48
I min värld är det viktigare med en jordnära och praktisk styrelse framför en samling styrelsemedlemmar med svarta näsor efter allt stadgeläsande.
Ove, du har gjort, åstadkommit och sagt mycket bra saker genom åren, men ovanstående är inte fan ta mig respektlöst. Att ta till såna gliringar och förringa medlemmar som i princip vill att du uppfyller de stadgar som du som ordförande ska följa och respektera är under all kritik.

Du, och övriga i styrelsen, har skitit i det blå skåpet. Hur vore det om du istället var lite ödmjuk och helt enkelt bara fixade årsmötet utan att slänga gliringar omkring dig.

AM
2017-04-15, 23:59
Vill man missförstå så gör man det.
Självklart ska stadgarnas följas. Men det är också viktigt att man inte glömmer bort vad som är kärnan i förbundet. Att arbeta för modellflyget i Sverige. Det ska vara enkelt och effektivt.

Utan "allmosor" blir RCFF ett försäkringsbolag. Vem är hjälpt av det? Vår policy är fortfarande hälften tillbaka för att stötta och främja vår hobby. Vilket ger modellflyget mest? SISU-kurser i ledarskap, eller direkt stöd ut i verksamheten för att arrangera meetings, eller bidrag till en kvalitetshöjning av den lokala klubben?

bem
2017-04-16, 00:47
Hej,
Den där policyn "hälften tillbaka" och villkoren för när så skall ske (och inte ske) borde den inte finnas med i stadgarna eller nåt dokument som stadgarna hänvisar till? För egen del tänker jag att det räckte med att man hänvisar till stadgarnas paragraf 1 Ändamål, att utbetalningarna måste främja något eller några av ändamålen som anges där.
Det borde nog helst vara med en punkt i stadgarna under paragraf 1 Ändamål (om det nu är RCFF medlemmarnas önskemål):
- Varje år ge möjlighet åt medlemmar att söka ekonomiskt bidrag från RCFF som faller inom de RCFF's ändamål i paragraf 1 och där RCFF's målsättningen är att varje år om den ekonomiska situationen tillåter att som bidrag ge hälften tillbaka av föreningens medel.

Detta tillsammans med styrelsemötesprotokoll där det framgår vilka som får medel ur RCFF's kassa och på vilka grunder samt den sökandes önskemål varför man behöver bidraget bör räcka.

På så sätt har man styrt upp lite grann i alla fall.
Antingen kan styrelsen själv ge förslag till årsmötet liknande ovan eller så kanske nån medlem kan knåpa ihop ett förslag liknande det jag försökte med ovan som kanske kan få en bättre formulering än den jag nu fick till i farten.
Personligen har jag inget emot att RCFF ger bidrag i den omfattning som skett bara man styr upp det lite mer formellt så styrelsen inte kan använda pengar hur som helst. Jag har fullt förtroende för att pengar tidigare betalats ut på grunder som är vettiga och kommer så ske även i framtiden men även styrelsen behöver ha nåt skriftligt att luta sig emot tycker jag och inte bara sunt förnuft som inte säger så mycket.

/Bo

§ 8 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller om förbundets upplösning får skriftligen avges jämlikt § 15.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet eller extra årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen, samt enskild medlem. Förslag föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.


§ 1 Ändamål
Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation, träning, tävling och uppvisning i Sverige.

Detta skall ske genom att: 
- Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby 
- Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg 
- Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former 
- Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och i framtiden 
- Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet 
- Genom modern teknik sträva efter att hålla förbundets kostnader så låga som möjligt. 
- Förbundet skall vara demokratiskt med full insyn för medlemmarna 
- Varje medlem har en röst 
- Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd 
- Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

AM
2017-04-16, 06:20
Alla beslut om utbetalningar dokumenteras och läggs ut i form av ett protokoll.
Då efterfrågan varit liten har vi hellre friat än fällt.
Vi i styrelsen är medvetna om att ju fler ansökningar som kommer in - ju vassare kniv får användas för att fördela bidragen. Det i sin förlängning gör att kriterierna för bidrag kommer att mejslas ut mer i detalj.

Jag hoppas Hanke hjälper oss med att lägga ut alla dokument före den 20 april - en månad före årsmötet.

Dykarn
2017-04-16, 08:10
Trist att styrelsen inte tar detta på allvar. Det är väl självklart att stadgarna ska följas. Jag och vi som klubb räknar med att förbundet vi är anslutna i sköts på ett bra och förtroende ingivande sätt!

Kommer styrelsen att bytas ut nu?

AM
2017-04-16, 09:13
Det avgörs ju på årsmötet.
Hur vet du något om på vilket stort allvar vi tagit årsmötena?
Omständigheterna har medfört att vi försummat årsmötena. MEN alla dokument har skötts exemplariskt och har funnits klara för ett årsmöte.
Jag antar att det är mer än en person som ska dra lasset. Men som tidigare sagt - hälsan har tigit still...

Dykarn
2017-04-16, 09:16
I min värld är det viktigare med en jordnära och praktisk styrelse framför en samling styrelsemedlemmar med svarta näsor efter allt stadgeläsande.

McRegor
2017-04-16, 09:33
Hälsa och hälsa.... Utan årsmöten inkl revisionsrapporter så vet ju faktiskt inte vi medlemmar om "hälsan verkligen tigit still".
Sen återstår min kritik emot allmosorna och hur lättvindigt dessa delats ut hittills - och till det fåtal klubbar som tydligen tycker att andra skall finansiera deras verksamhet. Ser ingen anledning till att vi medlemmar t ex skall vara med och finansiera andra klubbars markköp. Eller att så mycket pengar genom åren lagts på s k Shootout-evenemang hos ett fåtal klubbar och som i de flesta fallen varit tämligen lokala arrangemang. Nä - jag vill nog anse att styrelsen i många fall handskats tämligen vårdslöst med medlemmarnas pengar men ett enkelt sätt att sätta stopp för detta är ju att sluta med dessa allmosor - som dessutom inte har stöd i stadgarna. Och kollar man igenom styrelseprotokollen så framgår att det främst är 2 klubbar som tagit emot en mycket stor del av allmosorna - och det är inte Ripa jag främst syftar på och som Mats nämnt i ett inlägg ovan även om dom också fått en hel del.
Bara för att en klubb kallar ett meeting "RCFF Shootout" så innebär ju inte detta att RCFF till stor del skall stå för fiolerna och det är inga små "fioler" heller...
Ni får som jag tidigare nämnt gärna använda "överskottet" till att t ex hjälpa till ekonomiskt för de som representerar RCFF i myndighetskontakter för sådant hjälper alla medlemmar och inte bara några få klubbar.
Roger

Ålänning
2017-04-16, 10:02
Jösses va ni hakar upp er på åren som varit. Gjort är gjort, om det nu är så hemskt. Hjälp till och gör det rätt nu då om det varit så fel hittills. Behövs det ny styrelse så blir det väl en sån vid årsmötet. Ni med kunskap ska väl agera professionellt och hjälpa till. Skulle ni flyga lika mycket som ni härjar här...

uffe_46
2017-04-16, 10:13
Jösses va ni hakar upp er på åren som varit. Gjort är gjort, om det nu är så hemskt. Hjälp till och gör det rätt nu då om det varit så fel hittills. Behövs det ny styrelse så blir det väl en sån vid årsmötet. Ni med kunskap ska väl agera professionellt och hjälpa till. Skulle ni flyga lika mycket som ni härjar här...


62457

McRegor
2017-04-16, 10:28
Jösses va ni hakar upp er på åren som varit. Gjort är gjort, om det nu är så hemskt. Hjälp till och gör det rätt nu då om det varit så fel hittills. Behövs det ny styrelse så blir det väl en sån vid årsmötet. Ni med kunskap ska väl agera professionellt och hjälpa till. Skulle ni flyga lika mycket som ni härjar här...
Märkligt inlägg må jag säga. Även i en ideell organisation så skall styrelsen följa stadgarna och vad avser t ex min egen aktivitet på fältet så är den mycket hög - liksom min aktivitet inom klubben.
Roger

SniffSwe
2017-04-16, 11:21
Bara för att det finns få bidragsansökningar något år betyder det väll inte att man ska "hellre fria än fälla"? Förslagen ska väll behandlas likadant ändå. Och om man har tid att behandla bidragsansökningar så borde man rimligen haft tid även att ha årsmöten och följa stadgarna(eftersom det borde vara överordnat bidrags-hanteringen så det i så fall blir det man inte hinner).

Om vi inte tittar på det som har varit och gör något åt det så blir det ju ingen skillnad framöver. Sen blir väll det hela lite värre när Ove(som väll representerar styrelsen?) inte medger att man gjort något fel när man betalat ut bidrag som man gjort, utan snarare som jag tolkar det, menar att "allmosor" är så viktiga att dom i princip måste ut varje år(min tolkning). Om det har varit och fortfarande är styrelsens ståndpunkt att detta gått rätt till även utan att man följer stadgarna så förstår jag att medlemmar blir upprörda.

Jag var med i en förening som ett år hade mycket pengar och få förslag. Vi antog inte förslaget om att fritidshusägare skulle få gratis snöröjning eftersom det inte "gynnade bygden på ett bra sätt" som var ett krav för att bevilja bidraget. Det var få ansökningar och mycket pengar kassan. Men det gjorde ju inte att vi släppte iväg pengar på lösare boliner utan pengarna stannade i kassan. Året därpå beviljades istället bidrag till öppnandet av ett café i byn som blev en succés som alla fick glädje av och som dessutom blev centralpunkt för flera andra aktiviteter.

Ålänning
2017-04-16, 11:52
Märkligt inlägg må jag säga. Även i en ideell organisation så skall styrelsen följa stadgarna och vad avser t ex min egen aktivitet på fältet så är den mycket hög - liksom min aktivitet inom klubben.
Roger
Se till att styrelsen följer stadgarna efter årsmötet då. =) Resten är historia och gynnar ingen i dagsläget. De flesta är intresserade av att det blir bra, inte hur det varit och få säga vad man tycker om det.

Om du kände dig träffad när jag tyckte att ni skulle flyga mer fast du hör till dem som faktiskt flyger mycket, så kände du dig träffad i onödan. ;-)

Ut och påskflyg nu!! Efter årsmötet har allt blivit perfekt.

AM
2017-04-16, 12:31
Man står som en åsna mellan hötapparna. Ska man följa våra stadgar och försöka uppnå hälften tillbaka eller vika oss för att du Roger tycker det är onödiga allmosor?
Jag kan ibland känna mig lite stolt över att vi i ett litet förbund med endast en hundring i medlemsavgift lyckats ge mer direkt stöd till våra medlemmar än vad det andra förbundet gjort med sina miljonomsättningar. Vem har rätt och vem har fel? RCFF växer, det gör inte det andra förbundet...

Dykarn
2017-04-16, 13:58
Men om det är jobbigt att följa stadgarna och dessa är fel skrivna så måste väl ni i styrelsen skriva om dessa och få de godkända. Att få nya stadgar tar väl två årsmöten om jag inte minns fel? Då har ni ytterligare en anledning att hålla årsmöten.
Hoppas det löser sig efter årsmötet och att alla frågetecken mm reds ut, att rcff växer betyder inte att allt är lugnt, det kan rasa rätt fort om det vill sig illa.
Och om du Ove är sjuk och inte orkar sitta i styrelsen så bör väl någon annan ta din plats?

McRegor
2017-04-16, 14:06
Ska man följa våra stadgar och försöka uppnå hälften tillbaka eller vika oss för att du Roger tycker det är onödiga allmosor?

Om du tycker att det är att följa stadgarna när ni utan speciell kontroll delar ut allmosor så bör nu nog läsa på RCFFs stadgar lite bättre, Ove.
Tycker fortfarande att det är onödigt speciellt eftersom det är så slumpmässigt vilka som får - och att det dessutom inte finns beskrivet i stadgarna att denna utdelning skall ske.
Roger

AM
2017-04-16, 16:16
Jag håller inte med dig Roger. Slumpmässigt innebär väl att det i så fall bara är en burk med namn som man drar ett namn ur. Alla bidrag har betalats ut efter ansökan och styrelsemöte.
Vi sa det från början att vi inte specifierade kraven för bidrag särskilt hårt. Detta skulle komma med tiden då allt fler söker bidrag. Och det är ju den naturliga utvecklingen. Så vi kommer kanske i framtiden få utvärdera ansökningarna med guldvåg.

Det står fortfarande i stadgarna att hälften av medlemsavgifterna ska gå tillbaka till medlemmarna.

Tycker du Dykarn att jag verkar sjuk? Jag rör mig kanske inte så snabbt, men räkna mina inlägg här på forumet/forumen så kanske en snabb tanke och omtanke om vår hobby är mer värd än snabba fötter.

flygrc
2017-04-16, 16:18
Jösses va ni hakar upp er på åren som varit. Gjort är gjort, om det nu är så hemskt. Hjälp till och gör det rätt nu då om det varit så fel hittills. Behövs det ny styrelse så blir det väl en sån vid årsmötet. Ni med kunskap ska väl agera professionellt och hjälpa till. Skulle ni flyga lika mycket som ni härjar här...

:applouse:

McRegor
2017-04-16, 16:27
Det står fortfarande i stadgarna att hälften av medlemsavgifterna ska gå tillbaka till medlemmarna.

Då får du ursäkta mig Ove men jag hittar inget om detta in stadgarna - men visst kan jag vara blind...
F ö har ju i stort sett alla ansökningar bifallits utom en och där var det ju rätt uppenbart att den inte heller borde bifallas.
Så de klubbar som har rymligt samvete och låter andra finansiera delar av sin verksamhet har ju hittills inte haft mycket att förlora på en ansökan. Och i mina ögon så tycker jag att det är fel att RCFFs alla medlemmar t ex skall vara med och delfinansiera en viss klubbs köp av flygfältet - när denna klubb dessutom fått ett stort arv.
Roger

AM
2017-04-16, 17:31
Jaha, så det hade varit bättre att skicka folk på ledarskapsutbildningar?
Nu kunde vi hjälpa klubben till att bli fältägare, och i och med det så har de säkrat sin existens. I mitt tycke en mycket bra investering.
Klubben hade uttömt möjligheterna från sina egna medlemmar och saknade endast pengar till lagfarten. Det ska vi glädjas åt istället för att sniket vara avundsjuk. Tyvärr är det denna utveckling vi kommer att se mer av i framtiden. Klubbarna får köpa loss sin egen mark då kommunerna drar ner på bidragen. Åter igen. Vilket är den effektivaste hjälpen? Ledarskapsutbildning eller hjälp att bevara sitt fält?

Ville
2017-04-16, 17:47
Hej!
Jag skulle förorda Ove eller någon med samma uppfattning att lämna in förslag till ändring i stadgarna angående detta med "50% tillbaka av medlemsavgifterna" vilken bör specificera vilket verksamhetsårs medlemsavgifter som avses, innevarande, föregående eller om det gäller den genom åren ackumulerade summan av medlemsavgifter?
Tyvärr kan inte förslaget lämnas in av någon styrelse eftersom någon sådan inte existerar.
Jag menar också att det finns anledning för den nya styrelsen att gå igenom och komma med förslag till reviderade stadgar.
Hoppas återigen att den ekonomiska redovisningen granskas av utomstående revisor för RCFF´s eget bästa.

/Ville

ps.
Ove, dina filosofiska funderingar kan nog vara bra och tänkvärda, (ibland), men, de måste också var omsättningsbara i stadgetext, tyvärr tycker du säkert, men det är så det är...

LowPass
2017-04-16, 17:49
Jag tror alla är överens om att ett årsmöte är på sin plats. Och datum är satt. Kan vi inte ha årsmötesförhandlingarna och ta det från det?

Ville
2017-04-16, 18:11
Hej igen!
Vill bara påminna att tiden håller på att rinna ut för inlämnande av förslag/motioner till kommande årsmöte den 20 maj.
Sista inlämningsdag blir väl den 22 april om jag inte räknat helt galet.

/Ville

McRegor
2017-04-16, 18:19
Visst Lowpass, bara för "styrelsen" att lägga ut alla handlingar. Sen håller jag helt med Ville att speciellt denna gång, efter flera års överhoppade årsmöten, så skulle en revision av en utomstående, auktoriserad revisor vara på sin plats.
Sen vill vi också se vilka som föreslagits på resp post och det vill vi inte se samma dag som årsmötet hålls utan i god tid före.
Som svar till Ove ang markaffären för en klubb så har jag svårt att tro att "alla" möjligheter var uttömda. Dock var inte detta det största bidraget på nåt sätt utan det har delats ut mycket pengar för många mycket dyrbara s k Shootout-arrangemang. Som väl i praktiken inte är annat än ett vanligt, regionalt meeting.
Och var står det i stadgarna Ove att RCFF skall ge tillbaka 50 % till medlemmar/klubbar i form av bidrag ?
F ö har väl SISUs/RFs ledarskapsutbildningar inget med RCFFs allmose-utdelningar att göra. Jag ser bara detta som ett sätt att försöka föra över fokus från de egna problemen till annat men som dessutom är helt irrelevant i sammanhanget.
Roger

AM
2017-04-16, 18:33
Vi fick in ansökningar och tog ställning utifrån vad vi hade i kassan och vad vi tyckte var passande.
Självklart ska vi ta in en oberoende revisor att granska vår ekonomi. Vi har absolut inget att dölja.
Vi har haft besök av Bill Hempel och Haro- teamet. Allt i syfte att stimulera modellflyget. Och jag tycker det var bra Meetings och väl spenderade pengar. (Bortsett från vädret i Vallentuna).

McRegor
2017-04-16, 18:42
Nu var det inte bara det vädermässigt mindre lyckade meeting där Bill Hempel var med som dragit mycket pengar ur RCFFs kassa. Men skall vi tala om just det meetinget så gav väl det ett netto-underskott på minst 65.000 kr efter vad man kan se i styrelseprotokollen. Men det finns som sagt flera dyrbara s k Shootout-meetings där i huvudsak 2 klubbar dragit stor nytta av RCFFs "bidrag". Sen är jag förvånad över hur dyrbara arrangemangen tycks vara speciellt i relation till de intäkter man haft. Möjligen är min ekonom-bakgrund från den privata sektorn orsaken till att jag är lite petig i dessa avseenden.
Roger

SniffSwe
2017-04-16, 20:12
Vilket ger modellflyget mest? SISU-kurser i ledarskap, eller direkt stöd ut i verksamheten för att arrangera meetings, eller bidrag till en kvalitetshöjning av den lokala klubben?


Jag kan ibland känna mig lite stolt över att vi i ett litet förbund med endast en hundring i medlemsavgift lyckats ge mer direkt stöd till våra medlemmar än vad det andra förbundet gjort med sina miljonomsättningar. Vem har rätt och vem har fel? RCFF växer, det gör inte det andra förbundet...


Återigen. Vilket är den effektivaste hjälpen? Ledarskapsutbildning eller hjälp att bevara sitt fält?
Detta känns bara som försök att ta uppmärksamheten ifrån huvud-frågan. I tråden har ingen förutom du nämnt SISU-kurser, andra förbundets miljonomsättningar och ledarskapsutbildning. Du jämför RCFF med "det andra förbundet"(SMFF?) lite väl mycket istället för att diskutera sak-frågan.

Menar du fortfarande att ni har haft rätt att göra dessa utbetalningar som bidrag de senaste två åren? Utan mandat och utan giltigt beslut(ett internt beslut i en "styrelse" där ingen har mandat kan rimligen inte vara giltigt)? I så fall är väll rätt många klubbar och medlemmar lurade eftersom det som står i stadgarna i så fall inte gäller.
Och att medlemsantalet ökar beror ju inte nödvändigtvis enbart på att RCFF är nått man aktivt väljer utan vissa går ju med för att lokala klubben kräver medlemskapet.
Om en person eller klubb funderar på att gå med i RCFF, hur får man då reda på hur förbundet sköts och fungerar? Ska man strunta i vad som står i stadgarna och istället läsa i forumet och försöka "lista ut" hur förbundet fungerar innan man går med? Man måste ju gå med för att kunna ta del av era protokoll så man kan ju inte kolla vad som har gjorts innan man går med.

Jag menar att så länge "nuvarande styrelse" inte erkänner att man gjort fel när man betalat ut bidrag i två år utan vare sig mandat eller giltigt beslut, så betyder det att det är okej att göra så fortsättningsvis.
Sen kan det vara hur bra och rättmätiga bidrag det vill, men systemet går att utnyttja om inte stadgarna behöver följas och om något går att utnyttja så kommer det utnyttjas förr eller senare.
Jag tror att förtroendet för förbundet skadas och viljan att hoppa in och hjälpa till med styrelsearbete mm sjunker ytterligare, det blir ju svårt att komma som ny styrelsemedlem och vilja jobba enligt stadgarna om det står ett gäng gamla styrelsemedlemmar som "vet hur man brukar göra" och själva beslutar om saker och delar ut bidrag mm.
Var det rätt eller fel att ge bidrag de senaste två åren?

Ville
2017-04-16, 20:57
Hej!
Det verkar finnas oklarheter om vad som gäller för en styrelse att förvalta och hantera förenings pengar? Är själv osäker på hur saker och ting förhåller sig när det gäller föreningsekonomi, och är långt långt ifrån kunnig eller ens lekman. Som jag förstår så har styrelsen att förhålla sig till den budget som antas och de beslut om ekonomiska kostnader som beslutas på ett årsmöte. Jag vet att jag läst protokoll/budgetförslag angående dessa Shootout-arrangemang, så där jag tror inte att fel har begåtts vad gäller dessa, däremot råder det stor tveksamhet hur vi ska tolka synen på "50% tillbaka av medlemsavgifterna"

Tror egentligen inte att det är någon större skillnad på hur RCFF och SMFF hanterar ekonomin men jag får ibland en känsla av att det går på lösare boliner inom RCFF, och det känns inget bra.

Detta år är jag bara medlem i RCFF och inte som jag brukar vara, medlem i både RCFF och SMFF, (ska inte tävla i år). Av den anledningen och därför att jag gillar RCFF´s filosofi bättre gör att jag väljer RCFF. SMFF har paragraf 37 som får mig att se rött, så det är också en del av förklaringen att jag väljer RCFF, och således inte bara av ekonomiska skäl.

Jag hoppas innerligt att den uppkomna situationen löser sig på bästa sätt så att vi kan börja lita på RCFF igen.
Tror däremot att kommande styrelse, och om det blir med den gamla besättningen, måste uppgradera hur att sköta förbundet. Jag har i tråden fällt lite syrliga och hårda ord, men jag är inte mer långsint än att jag kan dra ett streck över hårda ord, och jag ber om ursäkt om jag sårat somliga. Jag avvaktar kommande möte med spänning och hoppas på bra uppslutning.

/Ville

henke2
2017-04-16, 21:02
Det var för mig totalt nytt att Bill Hempel varit i Sverige, nu när jag tänker efter så har nog någon nämnt harofly för många år sedan?! Kolfiberfunjet?! Men det måste vara minst 5 år sedan? Har dem varit här igen?

Det jag där emot lagt märke till är att Ove har gjort diverse olika insatser mot myndigheter. Jag är inte insatt i resultatet men det är givetvis toppen att någon alls orkar försöka.

Man skulle i styrelsen ha en suppleantpost med inriktning på förhandling mot myndigheter där Ove kunde ha den rollen. Sen in med en ordförande som är intresserad av att driva föreningen som sådan på ett korrekt sätt. Annars finns det ju ingen mening med att ha en förening. Då räcker det ju med en hemsida likt SMF har valt att göra.

JonasH
2017-04-16, 21:47
Jösses va ni hakar upp er på åren som varit. Gjort är gjort, om det nu är så hemskt. Hjälp till och gör det rätt nu då om det varit så fel hittills. Behövs det ny styrelse så blir det väl en sån vid årsmötet. Ni med kunskap ska väl agera professionellt och hjälpa till. Skulle ni flyga lika mycket som ni härjar här...

62463

AM
2017-04-16, 22:50
Läste igenom stadgarna och fann till min förvåning att "hälften tillbaka" fallit bort vid revisionen 2009. Självklart oacceptabelt och jag ska gå till botten med det. Hälften tillbaka är ju en av RCFF's hörnpelare.
Vad gäller ordförandeposten har jag bara en enda synpunkt. VI MÅSTE BEVARA RCFF's POLICY OCH GRUNDIDE'. Tar någon över ordförandeposten ser jag fram emot att den kandidaten presenterar sig och sina tankar kring förbundet. Vi ansätts hårt utifrån och integritet och ryggrad är ett måste för vår överlevnad.

Foli
2017-04-16, 23:25
Man behöver inte vara modig för att svara. Visst, men det blev ETT svar. På 3 av 5 frågor.
Ja, jag är medlem. Jag betalar den årsavgift som bestämdes vid det senaste årsmötet, dvs. 100 kr.Den gällde enligt stadgarna ett specifikt år. Sen har inga medlemsavgifter enligt stadgarna inbetalats och det enda jag önskar påtala är att man av extern part kan anses som att man inte är medlem då.
Huruvida man kan lita på att en försäkring ger ersättning vet man i praktiken aldrig förrän en skadehändelse faktiskt prövas av försäkringsbolagets utredare. Modellflyg eller ännu hellre myndighetens begrepp borde vara det som gäller vid de nämnda platserna, men det är inte inkluderat.

Om du inte själv är modellflygare och inte heller är medlem i RCFF, vems ärenden går du då? Mitt motiv angav jag i ett tidigare inlägg.

Föreningen kan nu genomföra ytterligare ett stadgebrott. Eftersom ingen vald styrelse finns kan ingen kalla till ett ordinarie årsmöte.

Stadgarna utgör ett avtal mellan den juridiska personen och medlemmarna. Följer man inte dem är avtalet brutet.


En central del i skapandet av stadgar är redovsingen mot Skatteverket:

Skatteverket tilldelar föreningar organisationsnummer efter ansökan.
Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av


stadgar

SKV324

McRegor
2017-04-16, 23:37
Läste igenom stadgarna och fann till min förvåning att "hälften tillbaka" fallit bort vid revisionen 2009. Självklart oacceptabelt och jag ska gå till botten med det. Hälften tillbaka är ju en av RCFF's hörnpelare.

En aning tveksam till den historieskrivningen - gissar att "hälften tillbaka" är nåt som lovats emellanåt utan stöd i stadgarna. Om det är så centralt och funnits i stadgarna så har det nog inte försvunnit av sig själv. Och inget paragraf-nummer saknas ju heller. F ö tycker jag att det i slutet av stadge-dokumentet borde finnas förteckning över de stadge-revisioner som gjort, deras datum och deras huvudsakliga orsaker och innehåll. Först då kan man följa stadgarnas förändring över tid.
Och baserat på detta för Ove nya innehåll i stadgarna så hoppas jag att de som delat ut allmosorna de senaste åren inser att deras agerande kan betraktas som lite tvivelaktigt...
Apropå ordförandeposten så skulle det nog inte skada med ett utbyte annars blir det gärna lite "Oves RC-klubb" över det hela. Ibland måste man som nuvarande styrelse specifikt ge valberedningen helt fria händer så att de inte av gammal vänskap eller andra orsaker konserverar den tidigare styrelse-sammansättningen. Och det skulle nog behöva göras även på andra håll - inte minst i våra klubbar.
Roger

Mjoelner
2017-04-17, 00:23
Föreningen kan nu genomföra ytterligare ett stadgebrott. Eftersom ingen vald styrelse finns kan ingen kalla till ett ordinarie årsmöte.

Såvitt jag förstått kan nuvarande styrelse agera styrelse, även om det inte hållits något årsmöte. Nuvarande styrelse har visserligen inte skött sitt uppdrag m.a.p att kalla till årsmöte, men de är fortfarande styrelse tills dess att årsmöte hålls. Däremot så är det så, återigen enligt vad jag förstått, att nuvarande styrelse är personligen ansvariga för allt som gjorts efter det att mandatperioden gick ut, dvs, ribban för när medlemmar i styrelsen kan bli ekonomiskt ansvariga är betydlig lägre nu än under deras mandatperiod.

Mao är det inga problem för nuvarande styrelse att kalla till ett årsmöte.

Mjoelner
2017-04-17, 00:31
Ibland måste man som nuvarande styrelse specifikt ge valberedningen helt fria händer så att de inte av gammal vänskap eller andra orsaker konserverar den tidigare styrelse-sammansättningen. Och det skulle nog behöva göras även på andra håll - inte minst i våra klubbar.
Roger
Valberedningen ska alltid vara helt fristående från styrelsen och absolut inte vara underställda styrelsen. Valberedningen är medlemmarnas representanter och ska ta fram kandidater till en ny styrelse till klubbmötet. Om styrelsen försöker påverka eller styra valberedningen så är det helt förkastligt.

Mjoelner
2017-04-17, 00:56
Vad det gäller bidrag, eller "allmosor" som vissa kallar det, så är jag helt enig med Ove.

RCFF ska främja modellflyg och en del av det kan t.ex. vara sponsring av meetings eller verksamhet i lokala klubbar, t.ex. byggkurser, ungdomsverksamhet, etc. Eller varför inte bidrag till en klubb som råkat i trångmål, exempelvis som när någon brände ner MRFS klubbstuga (nu fick vi inget bidrag från RCFF vad jag vet, utan jag tog det mest som ett exempel).

Såvitt jag kan se så är detta förenligt med nuvarande stadgar.

Vad det gäller stadgar och beslut från klubbmöten så menar jag att dom absolut inte ska detaljstyra saker och ting. Jag har suttit i för många styrelser där föreningen försökt reglera alldeles för mycket, oftast på årsmötena och då ger man inte styrelsen det arbetsutrymme som krävs och om omständigheterna ändras så ska styrelsen likväl genomdriva dåliga beslut (eller kalla till extra föreningsmöten för att försöka upphäva dom).

Vad jag vill ha sagt är att vi ska akta oss för att detaljstyra för mycket i stadgarna (eller i beslut från årsmöten). Jag menar att vi istället ska stadgar och beslut i generella ordalag och som tar ut kursen för föreningen i stora drag. Sen ska vi ge styrelsen rörelsefrihet att arbeta.

Ville
2017-04-17, 00:58
Läste igenom stadgarna och fann till min förvåning att "hälften tillbaka" fallit bort vid revisionen 2009. Självklart oacceptabelt och jag ska gå till botten med det. Hälften tillbaka är ju en av RCFF's hörnpelare.
Vad gäller ordförandeposten har jag bara en enda synpunkt. VI MÅSTE BEVARA RCFF's POLICY OCH GRUNDIDE'. Tar någon över ordförandeposten ser jag fram emot att den kandidaten presenterar sig och sina tankar kring förbundet. Vi ansätts hårt utifrån och integritet och ryggrad är ett måste för vår överlevnad.

Hej!
Tyvärr Ove, i de tidiga dokumenten, protokoll m.m. jag har sen RCFF bildades hittar jag ingenstans den skrivning du refererar till, alltså "hälften tillbaka". Har faktiskt någon gång funderat över varför du nämnt detta med "50% tillbaka av medlemsavgifterna" i diverse trådar och som det står under fliken "Vad erbjuder RCFF", http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=erbjuder, men jag har väl låtit det stanna vid en undran? Det är nu länge sen och jag var ju inte med i styrelsen så länge och kan faktiskt inte påminna mig hur vi gjorde med justeringar av protokoll. Förmodligen har du väl bäst koll på de åldersstigna dokumenten.

/Ville

Ville
2017-04-17, 01:10
Vad det gäller bidrag, eller "allmosor" som vissa kallar det, så är jag helt enig med Ove.

RCFF ska främja modellflyg och en del av det kan t.ex. vara sponsring av meetings eller verksamhet i lokala klubbar, t.ex. byggkurser, ungdomsverksamhet, etc. Eller varför inte bidrag till en klubb som råkat i trångmål, exempelvis som när någon brände ner MRFS klubbstuga (nu fick vi inget bidrag från RCFF vad jag vet, utan jag tog det mest som ett exempel).

Såvitt jag kan se så är detta förenligt med nuvarande stadgar.

Vad det gäller stadgar och beslut från klubbmöten så menar jag att dom absolut inte ska detaljstyra saker och ting. Jag har suttit i för många styrelser där föreningen försökt reglera alldeles för mycket, oftast på årsmötena och då ger man inte styrelsen det arbetsutrymme som krävs och om omständigheterna ändras så ska styrelsen likväl genomdriva dåliga beslut (eller kalla till extra föreningsmöten för att försöka upphäva dom).

Vad jag vill ha sagt är att vi ska akta oss för att detaljstyra för mycket i stadgarna (eller i beslut från årsmöten). Jag menar att vi istället ska stadgar och beslut i generella ordalag och som tar ut kursen för föreningen i stora drag. Sen ska vi ge styrelsen rörelsefrihet att arbeta.

Hej!
Huruvida bidrag, sponsring av meetings eller verksamhet i lokala klubbar, t.ex. byggkurser, ungdomsverksamhet, etc. är förenligt med dagens stadgar låter jag vara osagt, men håller med Mjoelner att styrelsen måste få ha rörelsefrihet och möjlighet att vara kreativa. Men att gå så långt som att ge "50% tillbaka av medlemsavgifterna" är mera tveksamt. I princip kan vi stadga detta men då måste det som sagt stadgas.

/Ville

Mjoelner
2017-04-17, 01:50
Hej!
Huruvida bidrag, sponsring av meetings eller verksamhet i lokala klubbar, t.ex. byggkurser, ungdomsverksamhet, etc. är förenligt med dagens stadgar låter jag vara osagt, men håller med Mjoelner att styrelsen måste få ha rörelsefrihet och möjlighet att vara kreativa. Men att gå så långt som att ge "50% tillbaka av medlemsavgifterna" är mera tveksamt. I princip kan vi stadga detta men då måste det som sagt stadgas.

/Ville
Om du läser första stycket i §1 så är föreningens syfte att "främja utbredningen av modellhobby". Det ryms en hel del inom den lydelsen. Hade jag skrivit stadgarna så hade jag utelämnat ordet "utbredningen" och skrivit "modellflyg" istället för "modellhobby", men det är petitesser och det kanske finns en tanke med att inte begränsa sig till enbart modellflyg.

Fortsätter man ner en bit i §1 så finns en punktlista där det står "Detta skall ske genom att: ... Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd". Det är mao tom uttryckt i klartext att man ska stödja klubbar och medlemmar, vilket då exempelvis kan ske ekonomiskt.

Att klubben via beslut på klubbmöte, eller via beslut av styrelsen, skulle ha en policy om "häften tillbaka" ser jag inget problem med, vare sig som medlem eller ur ett stadgeperspektiv. Detta behöver helt enkelt inte stadgas, utan kan vara en policy eftersom den policyn ryms inom nuvarande stadgar. Om någon/några medlemmarna tycker policyn är för vidlyftig så är det bara att ta upp den till diskussion och ev. ändring på ett årsmöte, förslagsvis då genom en motion så att att årsmötet är beslutsmässigt i saken. Detta förutsätter då förstås att det hålls årsmöten.

SniffSwe
2017-04-17, 08:42
Eller varför inte bidrag till en klubb som råkat i trångmål, exempelvis som när någon brände ner MRFS klubbstuga (nu fick vi inget bidrag från RCFF vad jag vet, utan jag tog det mest som ett exempel).Varför skulle RCFF ge bidrag till det? Om en klubb inte tecknat någon försäkring så ska väll inte RCFFs medlemmar behöva betala istället O.o

McRegor
2017-04-17, 09:57
Anser fortfarande att styrelsen är ute på hal is när man tillstyrker i stort sett alla ansökningar om ekonomiskt stöd (allmosor) ifrån de föreningar som nyttjar möjligheten. Det sker såvitt jag har sett via protokollen ingen speciell prövning och det är ett fåtal föreningar som ansöker men flera av dessa har gjort det flera gånger så nån form av systematik tycks finnas i dessa fall så det är knappast en enstaka händelse där klubbens existens står på spel. Och att dela ut 50 % av intäkterna anser jag absolut måste framgå av stadgarna eftersom det är den enskilt största delen av hela budgeten.
Likaså hur RCFF kan stå som garant för alla kostnader bara för att man kallar ett meeting för "RCFF Shootout" när det i backspegeln flera gånger visat sig att intäkterna bara är kanske 1/10 av kostnaderna - konstigt att inte tidigare revisioner uppmärksammat detta. Detta har kostat "förbundet" stora pengar genom åren och för mig som ekonom är det ytterst märkligt att man kan räkna så mycket fel på kostnader kontra intäkter så många gånger och att därtill RCFFs styrelse valt att ändå använda RCFFs pengar till att täcka dessa stora underskott. Även som arrangör av nåt man kallar "RCFF Shootout" så får man nog rätta mun efter matsäcken och inte bränna mera pengar än man räknar med att dra in - om inte klubben i sig accepterar detta underskott i sin egen ekonomi. Vilket jag starkt tvivlar på men när andra står för fiolerna (= vi RCFF-medlemmar) så är det inte så svårt att bränna pengar.
Beträffande valberedningen så har jag alltför många gånger i mitt liv sett att denna av hänsyn till eller kamratskap med ledamöter i den befintliga styrelsen föreslår dessa för omval istället för att se till föreningens/förbundets bästa vilket ofta brukar vara att försöka förändra/föryngra styrelsen successivt. Så att specifikt ge valberedningen full frihet att på alla poster ge andra förslag än sittande genom att alla befintliga ledamöter ställer sina platser till förfogande utan diskussioner skulle nog i många fall underlätta valberedningens jobb - och inte bara när det gäller RCFF. Så är det sällan oavsett hur Mjoelner anser att det skall gå till vilket kanske är rätt i teorin men knappast i praktiken.
Roger

SniffSwe
2017-04-17, 10:28
Man kan ha röstning om varje bidrags-ansökning och annonsera(tex. 4 veckor innan) här på forumet att ett visst datum kommer det göras en poll där bara medlemmar kan rösta och en länk till ansökningen. Det blir inte bombsäkert men om det ändå ska vara ganska lösa boliner kan man väll lika gärna rösta i en poll på forumet.
Det blir lika för alla lixom och om tex. 60% röstar för att RCFF ska ge 50 000:- bidrag till en viss meeting så skulle inte jag klaga även om jag röstat emot.

AM
2017-04-17, 10:38
Jag måste erkänna att jag blir förvirrad Roger. Menar du att de evenemang och stöd vi betalt ut ska gå med vinst?
Vi hade stora kostnader för Vallentuna Shootouten, men det var mycket beroende på vädret.
Hur som helst - vi skapade ett enormt intresse för RCFF och att få hit Bill Hempel var en succe'.
Det blir med nödvändighet en viss form av vänskapskorrumtion då vår modellflygsfär är ganska liten och vi känner alla.
Vi har haft pengar i kassan och därmed möjlighet att kunna hjälpa de flesta som sökt bidrag. Som jag skrivit tidigare blir det väl med en allt vassare kniv vi bestämmer vem som ska ha hjälp.
En sak är helt klar - vi ska inte lägga pengar på traktamenten, resor och styrelsens arbete. Det är ju det som är vår styrka - vi har en organisation anpassad till behovet.

Peter_L
2017-04-17, 10:45
Jag har inga åsikter om hur styrelsen sköter det här, dom gör säkert sitt bästa, men en sak slår mig när jag läser tråden. Det är att ett antal icke-medlemmar har väldigt starka åsikter om hur föreningen ska skötas.....(Om nu det stämmer med skylten under användarnamnet)
Gå med i RCFF så ser det bättre ut om ni ska klaga, tycker jag personligen. Eller är det så att ni tänker gå med bara det där årsmötet hållits och allt är som ni vill ha det....?:sarcastic:

Dykarn
2017-04-17, 10:51
Går det inte att ha ett max tak som utbetalas, tex 10.000kr samt att den förening som får bidraget ska själva investera lika mycket. Tex om en meeting kostar 8000kr att utföra så kan man få bidrag med 4000kr.
Eller om den kostar 30.000kr så kan man ändå få Max 10.000kr. Det ger pengar åt fler föreningar och inte en "orättvis" utdelning. Sen kanske ansökan ska vara inne x antal veckor före evenemanget.

Informationen om möjlighet att söka bidrag borde även vara mer lättillgänglig, tror inte så många haft koll på möjligheten att söka bidrag funnits.

Ove, jag missförstod nog en tidigare kommentar, därav jag trodde du varit sjuk. Ber om ursäkt.

Mjoelner
2017-04-17, 11:00
Varför skulle RCFF ge bidrag till det? Om en klubb inte tecknat någon försäkring så ska väll inte RCFFs medlemmar behöva betala istället O.o
Försäkring kanske finns, men försäkringsbolaget trilskas eller klubben kanske inte har råd med en hög självrisk då den haft andra oförutsedda utgifter, vad vet jag. Det var ett exempel, snöa inte in dig på just det.

Det handlar dessutom inte om att "behöva", utan det är en bedömningsfråga. Om något kan anses främja modellflyg och det dessutom finns skäl och möjlighet till det, så kan man ge bidrag eller annan hjälp. Det är faktiskt en del av RCFFs syfte.

En av anledningarna till att just detta forum är öppet även för personer som inte är RCFF-medlemmar är väl just för att det anses främja modellhobbyn.

McRegor
2017-04-17, 11:27
Ove - även om "Hempel-Shootouten" är den klart dyraste som RCFF "sponsrat" så finns det ett antal andra "Shootout's" som haft mycket höga kostnader i relation till intäkterna och där RCFF stått som ekonomisk garant. Vi övriga föreningar som anordnar mängder av meetings under året ser nog till att dessa i vart fall går runt ekonomiskt eller i många fall ger ett tillskott till klubbkassan så varför skall det vara så svårt när man anordnar nåt som kallas "RCFF Shootout" ? Kanske ett sätt att dölja andra kostnader - t ex investeringar i utrustning el likn ? Vad vet jag men med kostnader som överstiger intäkterna med i flera fall 10 gånger så öppnar det ju för spekulationer - nåt som RCFF-styrelsen borde granskat noggrannare innan man låter RCFF-medlemmarna stå för alla dessa kostnader. Det har redan föreslagits tak och sätt i så fall detta till t ex 5000 kr/förening och år - om vi nu skall ha kvar allmosorna. Även med det taket så torde "50 % tillbaka" knappast räcka till allmosor till mera än ett drygt 10 tal föreningar/år. Så i långa loppet kan detta inte hålla om flera föreningar får lite rymligare samveten och ansöker om denna ekonomiska hjälp.
Sätter man ett bidragstak på t ex 5000 kr så kommer kostnaderna för att arrangera en "RCFF Shootout" garanterat att sjunka och mera motsvara de reella kostnaden och inte de man redovisat till RCFF när andra står för fiolerna.
Men skall man dela ut medlemmarnas pengar på detta sätt fortsättningsvis så borde det helt klart framgå av stadgarna - och skulle jag ingå i styrelsen så skulle jag nog bra gärna vilja ha detta i ryggen för att våga ta dessa i flera fall omfattande, ekonomiska beslut.
Roger

bem
2017-04-17, 11:35
Det vore nog bra att man lägger ut en rubrik under sidan "Vad erbjuder RCFF" (under Start, Meny) som kan kallas "Söka bidrag" där det står information hur man ansöker om bidrag och vad man kan söka bidrag till samt övrigt man vill ge information om till den bidragssökande. Och även en länk där också till sidan "Kontakta oss" ( http://www.rcflyg.se/forum/sendmessage.php ) om man vill elektroniskt skicka in en bidragsansökan, då det verkar vara enda vägen att maila in något till RCFF.

/Bo

SniffSwe
2017-04-17, 11:36
Jag har inga åsikter om hur styrelsen sköter det här, dom gör säkert sitt bästa, men en sak slår mig när jag läser tråden. Det är att ett antal icke-medlemmar har väldigt starka åsikter om hur föreningen ska skötas.....(Om nu det stämmer med skylten under användarnamnet)
Gå med i RCFF så ser det bättre ut om ni ska klaga, tycker jag personligen. Eller är det så att ni tänker gå med bara det där årsmötet hållits och allt är som ni vill ha det....?:sarcastic: Ingen skylt betyder inte att man inte är medlem utan bara att man inte har någon skylt. Jag är med i en RCFF-ansluten klubb och betalade avgiften i februari, sen vet inte jag om klubben betalat in ännu.

Edit: Kanske är därför vissa av mina åsikter och frågor verkar ignoreras. Jag tänkte inte ens på det ^^

Ålänning
2017-04-17, 12:21
Ta fram vad som behöver göras inom styrelsen, inom klubbarna, inom forumet. Fördela sysslorna. Ha backup-personer. Dokumentera. Informera. Lyssna.

Mjoelner
2017-04-17, 12:33
Anser fortfarande att styrelsen är ute på hal is när man tillstyrker i stort sett alla ansökningar om ekonomiskt stöd (allmosor) ifrån de föreningar som nyttjar möjligheten. Det sker såvitt jag har sett via protokollen ingen speciell prövning och det är ett fåtal föreningar som ansöker men flera av dessa har gjort det flera gånger så nån form av systematik tycks finnas i dessa fall så det är knappast en enstaka händelse där klubbens existens står på spel. Och att dela ut 50 % av intäkterna anser jag absolut måste framgå av stadgarna eftersom det är den enskilt största delen av hela budgeten.
Likaså hur RCFF kan stå som garant för alla kostnader bara för att man kallar ett meeting för "RCFF Shootout" när det i backspegeln flera gånger visat sig att intäkterna bara är kanske 1/10 av kostnaderna - konstigt att inte tidigare revisioner uppmärksammat detta. Detta har kostat "förbundet" stora pengar genom åren och för mig som ekonom är det ytterst märkligt att man kan räkna så mycket fel på kostnader kontra intäkter så många gånger och att därtill RCFFs styrelse valt att ändå använda RCFFs pengar till att täcka dessa stora underskott. Även som arrangör av nåt man kallar "RCFF Shootout" så får man nog rätta mun efter matsäcken och inte bränna mera pengar än man räknar med att dra in - om inte klubben i sig accepterar detta underskott i sin egen ekonomi. Vilket jag starkt tvivlar på men när andra står för fiolerna (= vi RCFF-medlemmar) så är det inte så svårt att bränna pengar.

RCFF är en ideell förening, inte ett företag. Syftet är att främja modellhobbyn och det finns inget vinstkrav. Så länge som föreningen går runt och har en rimlig kassakista för oförutsedda utgifter så finns det ingen anledning att samla pengar på hög. Pengarna ska användas för att främja modellhobbyn, men visst man kan alltid diskutera hur man bäst främjar modellhobbyn.

Om du anser att bidrag betalas ut på för lösa grunder, eller att för mycket bidrag betalas ut, så ta då upp det till diskussion på ett årsmöte, men om du vill ha någon form av beslut så tänk på att årsmötet bara kan besluta om frågor där det klart framgår av dagordningen att beslut kan komma att fattas. Om du t.ex. anser att medlemsavgiften istället ska sänkas, så motionera om det.

Sen är det inte enkelt att bedöma hur ett arrangemang kommer att slå ut. Om vädret är dåligt blir uppslutningen sämre. Det är helt enkelt alltid en risk. Så länge som det fanns pengar i kassakistan och revisorerna inte har något att erinra så ser jag inte att detta skulle vara nåt problem, men återigen, om du anser att det är ett problem, så skriv ihop en motion till årsmöte och ta upp frågan.Beträffande valberedningen så har jag alltför många gånger i mitt liv sett att denna av hänsyn till eller kamratskap med ledamöter i den befintliga styrelsen föreslår dessa för omval istället för att se till föreningens/förbundets bästa vilket ofta brukar vara att försöka förändra/föryngra styrelsen successivt. Så att specifikt ge valberedningen full frihet att på alla poster ge andra förslag än sittande genom att alla befintliga ledamöter ställer sina platser till förfogande utan diskussioner skulle nog i många fall underlätta valberedningens jobb - och inte bara när det gäller RCFF. Så är det sällan oavsett hur Mjoelner anser att det skall gå till vilket kanske är rätt i teorin men knappast i praktiken.
Roger
Roger, det du skriver tyder på en okunskap om föreningsliv.

Per definition ställer alla i styrelsen sina poster till förfogande på årsmötet när deras mandatperiod är slut, helt enkelt för att dom inte har något val. Valberedning och revisorer är endast underställda årsmötet och väljs av just årsmötet. Valberedningen har full frihet att föreslå medlemmar till styrelsen, men sen är det faktiskt upp till årsmötet att välja styrelsen. Det står årsmötet fritt att anta hela eller delar av valberedningens förslag, eller att välja helt andra personer. Att valberedningen väljs av årsmötet innebär också att om man inte gillar det som valberedningen gör så kan man byta ut dom. Det står således dig fritt att föreslå och rösta på en annan valberedning!

Nu lämnar vi teorin och går över till det praktiska.

I ideella föreningar är det otroligt viktigt att få in friskt blod i styrelsen, inte för att man ska byta för bytandets skull, utan för att man ska få en kontinuitet och inte bränna ut de eldsjälar (som det ofta är) som sitter i styrelsen. Den stora faran är att när eldsjälarna väl lämnar skutan så blir det ett stort vakuum och avbräck i föreningens verksamhet och i små ideella föreningar är risken ganska stor att verksamheten helt enkelt dör.

I praktiken är det nämligen så att i många ideella föreningar så är det svårt att överhuvudtaget få ihop en styrelse. Många vill saker och uttrycker sina åsikter, men få är beredda att ställa upp och arbeta, oavsett om det är styrelsearbete, valberedning eller att bygga den där grejen som det motionerades om (och årsmötet biföll). Det är helt enkelt skitlätt att sitta på ett årsmöte och tycka och besluta, utan en tanke på att det ska genomföras också. Detta innebär ofta att personer i den sittande styrelsen sitter kvar efter årsmötet, inte pga att dom inte ställde sina platser till förfogande, utan för att det helt enkelt inte fanns någon annan som var villig att ställa upp.

Ibland har man tur och det tillkommer nytt folk och det tycker iaf jag är jättekul!

Själv är jag föreningsmänniska och har suttit i styrelsen för flera föreningar, stora som små. Jag har sett katastrofalt dåliga styrelser och valberedningar, men också riktigt bra styrelser och valberedningar.

Jag är kritiskt till att nuvarande styrelse inte kallat till årsmöte på flera år, då det nekar medlemmar möjligheten till att vara med och påverka och dessutom underminerar det både styrelsens och föreningens trovärdighet.

Detta betyder dock inte att jag per automatik är kritisk mot styrelsens övriga beslut eller det arbete de lagt ner. Tvärtom tycker jag att Ove och övriga styrelsen överlag gör ett bra jobb och är jag är glad att det finns någon som vill använda sin fritid för att driva föreningen!

Mjoelner
2017-04-17, 12:59
Ingen skylt betyder inte att man inte är medlem utan bara att man inte har någon skylt.
Helt rätt. Fördröjningen som nu är från det att RCFF fått medlemsavgiften till dess att man fått "skylten" är något som jag önskar vore betydligt kortare.


Jag är med i en RCFF-ansluten klubb och betalade avgiften i februari, sen vet inte jag om klubben betalat in ännu.
Ta kontakt med kassören i din klubb och kolla upp hur det ligger till och att dom registrerat dig med ditt användarnamn. Om klubben inte betalt in för dig, så täcks du med stor sannolikhet inte av RCFFs försäkring eftersom den börjar gälla när medlemsavgiften är RCFF tillhanda.

PS. Det finns inga RCFF-anslutna klubbar i formell mening. Det är du som enskild person som är ansluten till RCFF.

SniffSwe
2017-04-17, 13:13
Mjoelner: Det är lugnt, jag litar på att klubben fixar inbetalningen. Jag har redan(och har haft länge) uppsäkrat privat så jag är inte så orolig för försäkringen.

Ville
2017-04-17, 16:57
Om du läser första stycket i §1 så är föreningens syfte att "främja utbredningen av modellhobby". Det ryms en hel del inom den lydelsen. Hade jag skrivit stadgarna så hade jag utelämnat ordet "utbredningen" och skrivit "modellflyg" istället för "modellhobby", men det är petitesser och det kanske finns en tanke med att inte begränsa sig till enbart modellflyg.

Fortsätter man ner en bit i §1 så finns en punktlista där det står "Detta skall ske genom att: ... Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd". Det är mao tom uttryckt i klartext att man ska stödja klubbar och medlemmar, vilket då exempelvis kan ske ekonomiskt.

Att klubben via beslut på klubbmöte, eller via beslut av styrelsen, skulle ha en policy om "häften tillbaka" ser jag inget problem med, vare sig som medlem eller ur ett stadgeperspektiv. Detta behöver helt enkelt inte stadgas, utan kan vara en policy eftersom den policyn ryms inom nuvarande stadgar. Om någon/några medlemmarna tycker policyn är för vidlyftig så är det bara att ta upp den till diskussion och ev. ändring på ett årsmöte, förslagsvis då genom en motion så att att årsmötet är beslutsmässigt i saken. Detta förutsätter då förstås att det hålls årsmöten.

Hej!
Tyvärr Mjoelner, håller inte med dig. Visst, stadgar skall vara "öppet för tolkningar-skrivna" men när det gäller att "50% tillbaka av medlemsavgifterna" så SKA det nog skrivas ut i klartext i stadgarna så att vi slipper dylika och oändliga diskussioner.

Vi kan ju själva läsa att Ove skriver "Hälften tillbaka är ju en av RCFF's hörnpelare." och han har tydligen agerat i tron att denna ordalydelse fanns i stadgarna, vilket inte är fallet och enligt mitt mine aldrig har funnits i någon version av stadgarna. En sak som förvånar mig är att endast Ove i styrelsen har uttalat sig i denna debatt om uteblivna årsmöten mm?

Hur än det är så håller jag med McRegor att ett så betydande ekonomiskt åtagande för RCFF så skall det stadgas.

Jag har inga ambitioner eller intresse om styrelsearbete för RCFF, är bara intresserad i ämnet som betalande medlem. Tänker inte debattera detta något mera, jag avvaktar kommande årsmöte istället.

Lycka till! :)

ps.
...skrev att endast Ove i styrelsen uttalat sig i debatten, men då glömde jag bort Michael Österlund som är/var styrelse suppleant.

AM
2017-04-17, 17:52
Roger, RCFF har aldrig gått in som en garant vid evenemang. Varje klubb har i vederbörlig ordning sökt ett belopp och hittills i de flesta fall fått det. Vi tar inga ekonomiska risker - vi hjälper till att sprida och utvecla vår hobby.

Det har också varit ensamt i styrelsen. Michael Ö och Hanke har varit de synliga utöver mig.
Jag har försökt vänta ut årsmötesdokument från kassören sedan den 18 mars. Hittills utan resultat. Och jag har sedan dess stött på om dokumenten nästan dagligen.

McRegor
2017-04-17, 18:40
Ove - att RCFF stått som garant för regionala Shootout-meetings är nåt jag fått ifrån era styrelseprotokoll så det är inget jag tagit ur luften. Så på den punkten håller jag inte med dig. Och det har kostat rejält med pengar.
Sen har jag full förståelse för att det kan ha varit ensamt i styrelsen men desto större anledning att utlysa Årsmöten för att förhoppningsvis få några övriga som hjälper till.
Till Mjoelner vill jag säga att även jag jobbat ideellt länge men i praktiken fungerar tyvärr valberedningsjobbet alldeles för ofta som jag nämnt. Har själv också suttit i valberedningen och vi som satt där tog då ett drastiskt beslut att föryngra en styrelse som verkligen var i akut behov av detta och vårt förslag gick likaså igenom på stämman men det var väldigt sura miner ifrån några gamla styrelsemedlemmar som inte blev omvalda så jag har förståelse om senare valberedningar inte jämt vill ta den risken. Du har givetvis rätt i sak men praktiken i mindre föreningar är inte jämt förenlig med teorin och enklast är det om styrelsen kan enas om ett uttalande om att ge valberedningen helt fria tyglar - inte för att det är juridiskt nödvändigt utan för att i mesta möjliga mån slippa sura reaktioner efteråt.
Men åter till detta med bidrag. Jag anser fortfarande att OM man skall omfördela typ 50 % av de årliga inkomna medlemsavgifter till de klubbar som själva tycker att dom behöver bidrag så skall detta absolut framgå av stadgarna. Och jag skulle som sagt inte vilja sitta i den styrelse som tar sådana stora ekonomiska beslut utan att ha riktigt torrt på fötterna - alltså ett uttalat stöd för detta bör absolut finnas i stadgarna.
Eftersom detta inte står i stadgarna så finns heller ingen egentlig anledning att motionera om detta eftersom det som sagt inte klart framgår att detta är styrelsens uppdrag utan något självpåtaget.
Att vädret kan ställa till det för alla meetings är ju inget unikt men varför skall de klubbar som har rymligt samvete och vill låta andra betala för ev förluster per automatik ha denna ersättning ? För det är inte många ansökningar som avslagits hittills - när jag kollade styrelseprotokollen för kanske 1 år sedan så var det nog bara ett enda avslag och det var ett rätt uppenbart fall - en liten, nystartad klubb med en interims-styrelse som äskade pengar för 2 omgångar "flygtrainers" och en omgång heli-trainers. Så de flesta har fått vad de äskat och till flera Shootout-meeetings (alla tror jag faktiskt - trots att de flesta haft en klart regional knytning) har uppenbart haft RCFF som ekonomisk garant även om inte Ove tycker så. Men ur styrelseprotokollen har jag svårt att tolka skrivningarna på annat sätt. Och där är det stora pengar totalt.
Så - OM detta skall fortsätta så bör stadgarna skrivas om och innefatta en beskrivning av denna stora, ekonomiska post och att styrelsen äger rätt till denna omfördelning av medlemmarnas pengar. Då bör även riktlinjer för styrelsen tas fram för hur man skall förhålla sig till ansökningar och t ex en max summa per klubb och år - t ex 5000 kr. Och inte minst hur mycket per år som får användas för detta ändamål vilket t ex skulle kunna relateras till antalet betalande medlemmar per visst datum med ev korrigering för bl a oförutsedda utgifter. Dessa riktlinjer borde rimligen gynna styrelsens framtida jobb och ses som ett stöd.
Det är som sagt viktigt att ha på fötterna när man hanterar andras pengar - glöm inte alla politiska skandaler trots att det i många av dessa fall varit tal om rätt små summor.
Roger

Michael
2017-04-17, 19:56
... Det har också varit ensamt i styrelsen. Michael Ö och Hanke har varit de synliga utöver mig.
Jag har försökt vänta ut årsmötesdokument från kassören sedan den 18 mars. Hittills utan resultat. Och jag har sedan dess stött på om dokumenten nästan dagligen. ...

Eftersom mitt namn nämndes i inlägget från Ove: Undertecknad var vald till styrelsesuppleant för perioden 2013-2015. Jag har efter bästa förmåga försökt närvara vid de styrelsemöten som arrangerats och under vårvintern har jag deltagit i den referensgrupp (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/53188-%C3%85skmoln-i-horisonten?p=421888&viewfull=1#post421888) som Transportstyrelsen organiserade för att inhämta synpunkter på arbetet med ett nytt regelverk för obemannade luftfarkoster.
Jag har vid ett flertal tillfällen skickat ebrev och PM till styrelseledamötena och påmint om att årsmöte måste genomföras. Det har bl.a. skett i december 2016 och november 2015.

Oavsett hur läget är/varit måste årsmötet genomföras så att en fungerande styrelse med aktiva styrelseledamöter kan utses. Orsaken är dels att det är nödvändigt för att RCFF som organisation ska kunna leva vidare och dels för att en ny styrelse ska kunna fatta beslut om flygregler mm. framöver när TS nya regelverk träder i kraft. När detta kommer att ske vet vi inte då TS för närvarande arbetar med regelförslaget. När det är klart kommer förslaget att skickas ut på remiss till berörda parter. Även för att kunna besvara en sådan remiss är det synnerligen viktigt att en fungerande, beslutsmässig styrelse utsetts av årmötet.

Jag föreslår därför att diskussionen koncentreras på att få årsmötet till stånd. Ni som känner styrelsemedlemmar (http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=styrelse), ta kontakt med dem och påpeka deras ansvar därvidlag. Ni som har ett intresse av att engagera er i styrelsen för att säkra det "fria" modellflygets framtid ge er till känna till valberedningen eller i denna tråd.

Vänligen,
Michael

Edit: Kortat texten något.

Mjoelner
2017-04-17, 20:10
Hej!
Tyvärr Mjoelner, håller inte med dig. Visst, stadgar skall vara "öppet för tolkningar-skrivna" men när det gäller att "50% tillbaka av medlemsavgifterna" så SKA det nog skrivas ut i klartext i stadgarna så att vi slipper dylika och oändliga diskussioner.

Ville, vi har helt enkelt olika åsikt i detta, men som jag ser det är det helt ok. Jag tror att diskussioner om detta skulle vi ha inom RCFF även om det stod i stadgarna.


Hur än det är så håller jag med McRegor att ett så betydande ekonomiskt åtagande för RCFF så skall det stadgas. Jag har inga ambitioner eller intresse om styrelsearbete för RCFF, är bara intresserad i ämnet som betalande medlem. Tänker inte debattera detta något mera, jag avvaktar kommande årsmöte istället.
Jag håller inte med om att det är ett åtagande. Beroende på ev lydelse i ev stadgar så skulle det kunna vara ett åtagande, men för tillfället är det väl mest en policy om en målsättning om "hälften tillbaka", så har iaf jag uppfattat saken. Jag är övertygad om att frågan kommer upp på årsmötet och vi får säkert höra mer om detta då.Du har givetvis rätt i sak men praktiken i mindre föreningar är inte jämt förenlig med teorin och enklast är det om styrelsen kan enas om ett uttalande om att ge valberedningen helt fria tyglar - inte för att det är juridiskt nödvändigt utan för att i mesta möjliga mån slippa sura reaktioner efteråt.
Sura reaktioner kan man räkna med om man byter ut en hel styrelse eftersom det i princip är en misstroendeförklaring och ett underkännande av deras arbete. Dock är det min åsikt att en styrelse som direkt eller indirekt försöker påverka valberedningen normalt bör bytas ut.Men åter till detta med bidrag. Jag anser fortfarande att OM man skall omfördela typ 50 % av de årliga inkomna medlemsavgifter till de klubbar som själva tycker att dom behöver bidrag så skall detta absolut framgå av stadgarna. Och jag skulle som sagt inte vilja sitta i den styrelse som tar sådana stora ekonomiska beslut utan att ha riktigt torrt på fötterna - alltså ett uttalat stöd för detta bör absolut finnas i stadgarna.
Där har vi olika åsikter. Om en policy ryms inom stadgarna (och svensk lag) så är det ingen principiell skillnad på en uttalad policy som är beslutad av ett årsmöte och en som står i stadgarna annat än att om det står i stadgarna så är den normalt betydligt bökigare att ändra på (kanske inte just i RCFFs fall eftersom jag i stadgarna inte hittar något krav på flera årsmöten för stadgeändringar).Eftersom detta inte står i stadgarna så finns heller ingen egentlig anledning att motionera om detta eftersom det som sagt inte klart framgår att detta är styrelsens uppdrag utan något självpåtaget.
Det där tycker jag är en mycket märklig inställning. Om du anser att styrelsen gör nåt fel, eller att föreningen ska göra något annorlunda så är det just via en motion till årsmötet som du som enskild medlem har möjlighet att påverka. Dessutom framgår det ju klart i stadgarna att styrelsen har att leda föreningen på ett sätt som främjar modellhobby. Om du anser att styrelsen tolkar sitt uppdrag på ett sätt som inte är förenligt med stadgarna och verkligen vill påverka, så kan du antingen påpeka detta för revisorn eller skriva en motion så att frågan vädras på ett årsmöte.Så - OM detta skall fortsätta så bör stadgarna skrivas om och innefatta en beskrivning av denna stora, ekonomiska post och att styrelsen äger rätt till denna omfördelning av medlemmarnas pengar. Då bör även riktlinjer för styrelsen tas fram för hur man skall förhålla sig till ansökningar och t ex en max summa per klubb och år - t ex 5000 kr.
Det är möjligt att styrelsen borde åläggas att ha bättre motiveringar till varför något äskande beviljas och vi kanske behöver bättre riktlinjer, men återigen så är det inget som måste stå i några stadgar. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det räcker med att årsmötet beslutar om saken.Det är som sagt viktigt att ha på fötterna när man hanterar andras pengar

Roger, äntligen något som vi är 100% ense om!

McRegor
2017-04-17, 20:51
Jo, Mjoelner - det är nog bara att konstatera att vi inte jämt tycker lika men eftersom du håller med mig i "Det är som sagt viktigt att ha på fötterna när man hanterar andras pengar" så borde ju förutsättningarna för att ev fortsätta dela ut "allmosorna" regleras lite bättre. Det borde göra att framtida styrelser kan känna sig säkrare i agerandet runt denna fråga.
Roger

AM
2017-04-17, 21:06
Nu upprepar vi bara självklarheter.
Jag får personigen allergiska utslag när man tillsätter en ny styrelse med "främlingar". Man låter inte sina barn åka bil med en okänd förare. Samma sak gäller nya styrelsemedlemmar. Hur vet vi hur en ny styrelsemedlem ska fungera om personen i fråga aldrig öppnat näbben och delgett oss sina tankar om hur han/hon kan bidra till förbundet.

Jag kan avslöja några personer som accepterat styrelseposter:
- Mats Erlandsson, Ripa. Aktiv modellflygare med stor integritet och drift. Vill jobba med rekryteringsfrågor.
- K-Å Skoogh, Östersund. Aktiv modellflygare med stor integritet och drift.
- Tomas Nilsson, Staffanstorp. Aktiv modellflygare med stor integritet och drift. Extremt kunnig i försäkringsjuridik och styrelsearbete.
- Henrick Ahlmqvist, Täby, aktiv modellflygare med stort IT-kunnande. Vill jobba med IT.
- Ove Nielsen, Ilstorp. Aktiv modellflygare med stor integritet och drift. Det behövs en röst som vågar stå upp mot dumhet och påhopp utifrån. Dessutom kunnig i luftfartslagar och har producerat regelverk under JAAR-OBS.
- Vi har även namnet på ett par aspiranter till kassörsjobbet. Då de ej är helt klara kan vi inte gå ut med namnen än.

SniffSwe
2017-04-17, 21:15
Jag får personigen allergiska utslag när man tillsätter en ny styrelse med "främlingar". Man låter inte sina barn åka bil med en okänd förare. Samma sak gäller nya styrelsemedlemmar. Kan ju hända att barnen vill åka bil med någon som dom känner även om inte mamma och pappa känner denne ^^

haskell
2017-04-17, 21:46
Vem är sammankallande i valberedningen?

McRegor
2017-04-17, 23:11
...och vem har talat om att tillsätta en styrelse av "bara främlingar" ? Du är nog den första, Ove. Däremot så skulle nog RCFF må bra av några nya ansikten i styrelsen eftersom den hittillsvarande uppenbarligen inte fungerat - enligt dig själv Ove.
Sen tror jag att RCFF skulle må bra av ett byte av ansikte på "rösten utåt" efter alla dessa år.
Konstigt att Michaels namn saknas. Han tror jag personligen skulle kunna vara lämpad som "rösten utåt".
Bara mina personliga åsikter dock.
Roger

AM
2017-04-17, 23:18
Inte mig emot Roger. Bara det blir en person som vill föra RCFF vidare.
Bara för att spåna. Vilka personer kan du tänka dig ska ingå i styrelsen?

McRegor
2017-04-17, 23:36
Eftersom det uppenbarligen varit lite si och så med styrelseengagemanget de senaste åren och RCFF vill hålla nere administrationen så borde det väl primärt räcka med de 3 poster som finns specade i Stadgarna - alltså ordförande, sekreterare och kassör. Sen behövs ju också andra poster, t ex IT-ansvarig, men den och andra tjänster måste ju inte innebära regelrätta styrelseposter - de kan ju t ex vara adjungerade för att få eller ge information till den valda styrelsen från berörda områden.
Jag känner inte till så många andra än dig, Hanke och Mats av de som nämns. Eftersom du suttit vid rodret ända sen tillblivelsen av RCFF så tycker jag personligen att det är dags att lämna vidare stafettpinnen och få en ny röst som representerar RCFF. Mats uppfattar jag som en passande ordförande om han nu är villig och Michael har av de inlägg jag läst också verkat vara en sansad och vettig person som skulle kunna passa som ordförande. Sen finns det säkert massor av andra, tänkbara personer runt vårt avlånga land men det gäller ju också att de är intresserade av uppdraget. Så jag har i o f s full förståelse för att det kan vara svårt att skaka fram kandidater eftersom de flesta idag säkert är okända för varandra trots att de kanske är mycket kompetenta för resp roll. Men till slut är det ju faktiskt valberedningens uppgift och inte den sittande styrelsens att hitta och föreslå dessa - allt i enlighet med vad Mjoelner lärt oss tidigare i denna tråd.
Roger

Mjoelner
2017-04-18, 01:49
Roger, valberedningen har det formella ansvaret att ta fram styrelsekandidater, men såvitt jag vet så finns det inget som hindrar enskilda medlemmar att komma med förslag.

AM
2017-04-18, 04:08
Michael har meddelat att han inte har möjlighet att ställa upp i styrelsen. Jag hoppas dock vi kan behålla honom som vår representant gentemot myndigheterna. En bättre kandidat finns inte.

McRegor
2017-04-18, 09:35
Problemet med en så här löst sammansatt förening som RCFF är att medlemmarna är så spridda geografiskt. Därmed har de allra flesta inte ens träffas vid något enstaka tillfälle så att utifrån dessa förutsättningar föreslå kandidater är inte det enklaste. Så enskilda medlemmar har nog väldigt svårt att ge lämpliga namn annat än möjligen ifrån deras närmaste bekantskapskrets och då blir det nog som det blir - styrelsen består till stor del av kompisar i nån form vilket kanske inte är det bästa ur organisations synpunkt. Men lösningen är inte enkel - varken för oss enskilda medlemmar eller för en ev valberedning vilken jag tvivlar på finns just nu.
Så mitt personliga förslag till ny ordförandepost blir då Mats Erlandsson. Övriga poster har jag ingen uppfattning om.
Roger

Ripa
2017-04-18, 12:23
Så mitt personliga förslag till ny ordförandepost blir då Mats Erlandsson. Övriga poster har jag ingen uppfattning om.
Roger

Trevligt att du Roger, ser mig som en kandidat till ordförandeposten i RCFF, jag har varit modellflygare sedan mitten av 60 talet, jag brinner fortfarande för modellflyghobbyn, och som ordförande för Ripa Mfk lägger jag redan i dagsläget många timmar på klubbens praktiska arbeten och administration, det finns förvisso alltid mer tid att ge, men att kandidera till ordförandeposten i RCFF är inte aktuellt.

Vid en utbildning under 90 talet fick jag lära mig att ifrågasätta saker i min yrkesverksamma roll, våga ställa frågor som en 6 åring, ”Varför då, varför gör vi så här”, med mål och syfte att skapa förändring, att våga vara, vad vissa kallar ”gnällgubbe”, skapa förändring med utveckling, att göra saker och ting enklare, lättare och mer effektivt.
Läs bara denna tråd med alla krav på regler med krångel och byråkrati, det ställs stora krav, men de flesta vill inte, kan inte, orkar inte göra något för att hjälpa till. De flesta av oss bedriver modellflyg på hobbynivå, då skall hobbyn utövas så enkelt och glädjefyllt som möjligt.

Modellflyghobbyn har utvecklats och förändrats, dagens media har förändras kolossalt, vi som utövare, och vår fria tid för hobbyn likaså, men tyvärr har den övergripande hjälpen för organiserad utveckling inte hängt med i samma takt.

Sedan RCFF´s bildandes har det blivit lättare att få hjälp med nybörjarens frågor via RCFF´s aktiva forum, det går att modellflyga på ”säkra” platser med sunt förnuft, och detta, utan krav på att vara klubbansluten.

Jag har framfört intresse av att arbeta med PR och utvecklingsfrågor som gynnar alla modellflygare, men framför allt tror jag att många av landets organiserade modellflygklubbar är i behov av tillväxt och föryngring, mest för att trygga och säkerställa den framtida verksamheten.

Mvh Mats

AM
2017-04-18, 16:55
Man får se styrelsen som ett gäng trädgårdsmästare.
Vi ska se till att myllan för modellflygsverige är så bra och näringsrik som möjligt.
Och vår policy med absolut genomskinlighet gör att ingen ska behöva känna att det är något fuffens vi håller på med.
Hela tiden har dessa kanaler varit öppna och medlemmarna har kunnat ställa frågor och få svar nästan direkt.

Sedan kan man ju fundera över om det är ordföranden som ska klä skott för styrelsemedlemmar som lyst med sin frånvaro - trots påstötningar. Men det är klar att någon syndabock måste vi ju ha fram. Vi är ju inte mer än människor...

senmathal
2017-05-01, 09:08
Revisorerna får ett lätt arbete - medlemsavgifter in - försäkringspremier och några bidrag ut.

Vi arbetar just nu på att hitta ett årsmötesdatum i februari. Årsredovisningarna är färdiga och årsberättelsen är i princip klar också. Vi lägger ut dem så fort vi hinner. Det är också dags att starta en tråd om vad 2017 ska innehålla. Förslag emotses tacksamt.

Finns dessa handlingar som varit klara sedan december utlagda? Eftersom jag ännu inte fått min medlemsflagga kan jag vad jag förstår inte komma åt dem.

/Mats

McRegor
2017-05-01, 09:27
Har inte sett några årsmötes-handlingar och heller ingen officiell inbjudan till årsmötet.
Sen kanske det inte är riktigt rätt tid att ha årsmöte i maj/juni när många har mycket annat att stå i - men det är en annan fråga. Gissar att det blir ett rätt tunt deltagarantal under dessa förutsättningar.
Roger

senmathal
2017-05-01, 09:31
Jag har inte varit med på något tidigare årsmöte med RCFF men antar att det är en rätt utdragen process.

/Mats

Foli
2017-05-02, 13:59
Då jag i inlägg #96 framförde en del som saknats vid tidigare tillfällen utan att någon bra förklaring har redovisats i forumet kan man kanske drista sig till att fråga några enkla frågor om hur det är just nu:

Vem undertecknar årets deklaration?
Hur har denne/dessa fått fullmakt att underteckna den?

Kommer det ens en ekonomisk redovisning och revisionsrapport för 2013-2016?
Hur har den/de revisorerna fått fullmakt att skriva den för hela den tiden?

Vem utarbetar årets förslag till budget?
Hur har den/de fått förtroendet att utarbeta den?

Foli
2017-06-03, 14:08
Hej!
Blev väldigt förvånad och faktiskt lite chockad när jag sent om sider fick reda på att RCFF saknar styrelse och inte hållit årsmöte de senaste åren? Vad är meningen med detta?
Har beslut tagits att pausa förbundsarbetet? RCFF måste snarast hålla årsmöte för att bestämma vad som ska hända i framtiden. Om ingen styrelse kan väljas måste vi antingen pausa förbundsarbetet på obestämd tid eller så ska vi upplösa RCFF, det är min åsikt!

/Ville :banghead:Det här var väl en ganska bra beskrivning av hur andra föreningar gör i motsvarande situation. Det är ju enbart fysiska personer som är medlemmar och då är det en förening - inte ett förbund.