handdator

Visa fullständig version : EasaStig Johansson
2016-12-10, 18:36
Hej

Är det någon som vet vad som hänt med den EU omröstning och det regelförslag som diskuterades så hett för några veckor sedan. När jag läser senaste numret av RCM-E så finner man att omröstningen/förslaget är lagt och att det varit ett utmärkt samarbete med modellflygförbunden. Enligt samma källa trodde man att det nya regelförslaget inte skulle störa nuvarande modellflygverksamhet. Det där med 250 gram osv skulle alltså inte gälla.

Vad vet någon?

Stig

Michael
2017-05-13, 15:48
Hej!
Eftersom denna EASA-tråd redan existerar väljer jag att lägga mitt inlägg här och ber på förekommen anledning alla framtida skribenter i tråden att

-endast diskutera sakfrågan (nytt europeiskt förslag avseende bestämmelser om obemannade luftfartyg, en. RPAS)
-hålla en hövlig ton utan kränkande tillmälen vare sig avseende person eller organisation

Till saken:
Efter att ha fått göra ett omtag beroende på kritik som riktades mot det första förslaget om en sameuropeisk lagstiftning angående obemannade luftfartyg som väger <150 kg har nu den europeiska luftfartsorganisationen EASA kommit med ett reviderat förslag som publicerades den 11-12 maj. Förslaget som ligger ute på remiss till den 12 augusti återfinns här:

NPA 2017-05 (https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05#group-easa-downloads) (del A innehåller regelförslaget och del B en konsekvensanalys)

Med utgångspunkt från de remissvar som inkommer planerar EASA att leverera ett yttrande till EU-kommisionen under 4 kvartalet 2017. Man "hoppas" då att kommissionen kan besluta om reglerna första kvartalet 2018 (vilket av personer med insyn i processen anses vara mycket optimistiskt). Om så blir fallet skulle de nya reglerna börja tillämpas 2020-2021

Eftersom behovet av att bestämma regler för obemannade luftfartyg inom Sverige är mycket stort beroende såväl på hobby som yrkesmässig användning anser transportstyrelsen att man inte kan invänta de kommande EU-reglerna. Därför är Transportstyrelsen (TS) redan igång med att färdigställa ett förslag om nationella bestämmelser, väl medvetna om att dessa kan behöva revideras när EU-reglerna träder i kraft. TS tidplan är mycket snabbare än EASAs:

- TS planerar att skicka ut sitt förslag på remiss under maj 2017 (publicering på TS hemsida)
- Remisstiden blir kort: t.o.m. juni 2017
- Beslut planeras under sensommaren 2017
- Ändringarna planeras träda i kraft 1 september 2017 om inga komplikationer inträffar

TS regelförslag har stämts av med en referensgrupp där olika intressenter bl.a. flygsportförbundet (SMFF) och RCFF, myndigheter och kommersiella aktörer deltagit. När regelförslaget publiceras startar vi en ny tråd för att diskutera detta, då vi åtminstone inledningsvis behöver hålla isär TS- och EASA-reglerna.

/Michael

Foli
2017-06-03, 13:53
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-gallande-icaos-forslag-till-andrade-regler-i-annex-1-2-och-pans-trg-avseende-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas-obemannade-luftfartyg/

Michael
2017-06-11, 22:43
Dave Phipps (British Modell Flyinge Association, BMFA) har skrivit en utomordentligt bra sammanfattning av innebörden i EASAs minst sagt komplicerade förslag NPA 2017-15 (https://www.easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2017-05#group-easa-downloads).

Sammanfattningen återfinns här: Update On EASA Regulations (https://bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2466/Update-on-EASA-regulations)

Läs och begrunda.

Foli
2017-06-12, 19:21
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/obemannade-luftfartyg/

Michael
2017-06-12, 20:47
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för obemannade luftfartyg diskuteras i en annan tråd som återfinns här:

http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/53805-Remiss-fr%C3%A5n-TS-ang%C3%A5ende

Låt denna tråd vara reserverad för EASA-förslaget så att vi kan hålla isär begreppen.

Senaste nytt: Idag (17-06-12) meddelade EASA att man förlänger sin remisstid till den 15 september 2017. Vem som helst kan lämna kommentarer till EASA men innan ni gör det rekommendeas en genomläsning av David Phipps sammanfattning som jag refererade till i ett tidigare inlägg. Davids sammanfattning av EASA-förslaget återfinns här:

Update on EASA regulations (https://bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2466/Update-on-EASA-regulations)

Synpunkter till EASA lämnas in här: http://hub.easa.europa.eu/crt

Michael
2017-10-05, 18:35
För er som är intresserade av modellflygets framtida ställning i ett alltmer reglerat europeiskt luftrum så kan nedanstående filmer och presentationer från EASAs workshop den 5 juli 2017 vara av intresse.

Filmer:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTfS24aKkJn5TuxehlU_RjXzKFb6K7E2y

Presentationer (. pdf och .ppt, 16MB):
http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Presentations%20Drones%20Workshop.zip

Av störst intresse är peresentation 2 om "Open category" där modellflyg föreslås ingå:
https://youtu.be/rLmbrIKs4bE

Alla de frågor som kom upp under workshopen, varav en del avhandlar modellflyg, finns skriftligt besvarade här:
http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA%20Answers%20to%20sli.do%20Questions.pdf

Jag avstår för närvarande från att kommentera innehållet annat än att en hel del frågetecken återstår.