handdator

Visa fullständig version : Bestämmelser för vårt framtida modellflygStig Johansson
2017-01-07, 11:47
Det fanns en del skrivet om framtiden för vårt modellflyg på detta forum.
Det fanns en del utdrag från EASA som om det skulle bli verklighet skulle döda modellflyget eller göra oss alla till lagbrytare.

Det har varit tyst kring detta under senare tid. Jag vet att det bildats en modellflygunion med 11 länder representerade för att på så sätt kunna vara en enad front mot de dumheter som kommer från myndigheter.

Jag har sett på Norska sajter att EU lämnar över till ländernas myndigheter att bestämma om modellflygets regler. Jag menar nu inte kameraburna drönare utan modellflyget i allmänhet.

Min fråga i detta är.

Vilken information har vi inom RCFF om vad som händer och är RCFF engagerade i frågan.
I RCM-E kan man deassutom läsa att det skall finnas någon form av certifiering av både pilot och modell för att få flyga. Vad vet vi om detta?
Jag är alltid oroad när det blir tyst kring en så viktig fråga. Denna oro förstärks när jag dessutom kan läsa både i RCM-E och som sagt via Norska modellflygförbundet att det händer saker.
Det skall tydligen gälla nya regler från 1/1 2018.

Stig

larsmn
2017-01-07, 12:17
Flera av oss har kontaktt sv. EU-parlamentriker även om detta, var innan domen om kamerorna kom, då den diskussionen dog ut.

Åter, vi borde få ihop en skrivelse som förbund, som vi sänder till alla svenska EU-parlamentariker. Har fått svar från sossarnas grupp, liksom flera andra, vilket var lite halvhjärtat. Tror andra har fått svar från andra, tror någon liberal var rätt hungrig att ge sig på EASAs förslag.

Men vi borde gå på dem alla som ett förbund med X tusen medlemmar (eller hur många vi nu är). Samt trafikutskottet i Riksdagen. Att iof måste folk bli bättre på att inte flyga runt flygplatser, men att vi har plats i luftrummet utanför zonerna så det räcker för alla.

Behövs lågflygning för räddningstjänst eller försvar eller annan verksamhet (SGU's notoriska lågflyg för geofysik 30 m över marken) så varför bygger inte Trafikverket/LFV en app som larmar en halvtimme före när en operatör (inkl. Flygvapnet) anmäler behov att gå under 150 fot. Om telefonens GPS placerar en inom reserverat område, så ger den ett larm. Enkelt och lättfattligt, den som är under 150 fot utan detta, får skylla sig själv.

Faktum är man kan bygga GPS-RC-geostängsel runt flygplatserna, där piloten kan ser hur högt upp mot 120 fot man får flyga i sin telefon.

Stig Johansson
2017-01-08, 11:07
Hej

Jag hade hoppats på ett snabbt och lugnande svar från någon i RCFF styrelse. Det kanske kommer

Stig

AM
2017-01-08, 13:41
Det är klart att styrelsen i RCFF är engagerad i frågorna kring vårt modellflyg.
Jag har bl.a. varit i kontakt med remissinstansen för att höra vad som händer. Än så länge har inga beslut fattats.
Vi får avvakta och se tiden an.

Stig Johansson
2017-01-08, 17:47
Det är väl tystnaden från RCFF som oroat. Vet inte vilken info som SMFF världen har men jag stötte på denna länk från Norska modellflygförbundet.
Denna artikel går lite stick i stäv med vad man kan läsa i andra sammanhang. Här verkar det som att besluten är tagna.


http://nlf.no/modellfly/easa-lar-modellfly-fortsette-v-re-nasjonalt-regulert

Det finns även uppdateringar från detta jobb i RCM-E. Dessa uppdateringar finns både i dec. och januari numret.

Tydligen skall det komma något i Mars men det som skulle vara bra att veta är hur arbetet bedrivs eftersom det nu tydligen finns en sammanslutning av 11 länders förbund som är en expertgrupp. Vet inte vilken kontakt vi har eller vilka länder som ingår.

Tycker att detta är en jätteviktig fråga.

Stig

McRegor
2017-01-08, 18:19
Såvitt jag förstått så är SMFF en av deltagarna i den grupp Stig nämner. Vi har diskuterat den passivitet som RCFF tycka ha i dessa frågor tidigare i höst men inte kommit nån vart - man "avvaktar beslut" vilket känns som en mindre bra lösning jämfört med att försöka påverka de beslut som kommer att tas.
Roger

AM
2017-01-08, 20:00
Som jag skrivit tidigare så har vi svarat på en remiss från våra svenska myndigheter.
Ännu har inget konkret kommit därifrån då frågan fortfarande behandlas.
Det råder helt säkert ingen som helst tvekan om vad modellflygorganisationerna tycker och myndigheterna har fått dessa synpunkter i ett otal varianter.

I likhet med fotograferingsförbjudet så luckras de ursprungliga ideerna kring regler upp. Ett bra steg är att det förhoppningsvis blir upp till varje lands myndighet att reglera modellflyget i sina respektive länder.

Att som förbund föreslå utbildningar, licenser och certifikat är i dagsläget en självpåtagen begränsning som inte gör speciellt stor nytta. Endast de organiserade modellflygare drabbas - och de är redan briefade om problemen.

Så sitt stilla i båten och agera när det kommer lite mer kött på benen. Klubben med elva förbund är en samling FAI-förbund som är tvingade att följa de internationella tävlingsnormerna. Det har lite med modellflyg på gräsrotsnivå att göra.

Stig Johansson
2017-01-09, 09:29
Hej

Hoppas att jag har fel men...!
Jag tror inte att det är speciellt smart att inte vara med i förarbetet till det som komma skall!

Om 11 nationella förbund är med i förarbetet och det förslag som kommer ut av detta delegeras för beslut till respektive lands myndighet, så tror jag att dessa 11 har en betydande påverkan på det regelverk som kommer att gälla.

Jag tror att de 11 förbunden gör ett så bra jobb som det överhuvudtaget är möjlighet mot dessa stelbenta byråkrater. Ju flera som deltager ju större tyngd har gruppens åsikter i diskussionen/förhandlingen.

Jag hoppas som sagt att jag har fel och att förslaget som kommer till våra myndigheter låter sig påverkas. Men min oro har inte minskat efter ha deltagit i denna tråd.

Stig

McRegor
2017-01-09, 09:52
Håller med dig till fullo, Stig !
Roger

larsmn
2017-01-09, 10:09
En engelsk marinlöjtnant frågande en gång en känd engelsk utforskare hur man kom med på expeditioner. Svaret var "Dra på dig kängorna och börja gå". Det gäller även politik. Det är som för alla amerikaner som nu undrar vad de fått för regering; säger man inget, får man ta det som andra beslutar.

I politik är huvudregeln att den som skriker högst och antingen ger involverade politiker pluspoäng eller generar dem för dem för mycket vinner. Sitter man stilla i båten, så släpas man bara omkring och får leva med besluten andra tar. Man måste tjata, vilket flera av oss gjort enskilt.

Men ensam är faktiskt inte stark, det är rätt svagt, men en organisation som kan påpeka för folk att våra EU-politiker inte tar våra synpunkter på allvar, den är stark, för den kan påverka om de skall vara kvar nästa val.........

AM
2017-01-09, 10:22
Tycker du det görs för lite i frågan, är du välkommen att aktivt ta tag i saken.
Vår policy är att om man har ideer om att förändra något - får man också vara beredd att själv ta på sig jobbet.
Det är bättre att bilda en arbetsgrupp med personer som är insatta i problemen och som får arbeta med frågan.
Kan vi räkna med er, Stig och Roger?

Att sitta still i båten menade jag att vi ska avvakta vad som kommer ut från myndigheten.

Personligen tycker jag det är fel att upphöja modellflyget till en verksamhet i klass med "fullskalaflyget". Ju mer vi från modellflygorganisationerna självpåtaget föreslår begränsningar, med ju större allvar tvingas myndigheterna ta tag i frågan. En enkel hobby och rekreation lyfts till oanade höjder. Det är diskutabelt om modellflyget gynnas av det arbetet.
Problemet var ju från början drönare i tätbebyggt område, inte modellflyg på lämpliga områden.

lassebetong
2017-01-09, 10:38
Håller med er till fullo och har lite svårt att förstå resonemanget, att sitta still i båten och agera senare.

AM
2017-01-09, 10:46
Sitta still i båten JUST NU - i väntan på information från de svenska myndigheterna.
Vi kan skicka kilovis med skrivelser typ vårt remissvar. Men vad är nytt? Vad fattas i det material som myndigheterna redan fått in?
Det går ju inte att förhandla så länge myndigheterna inte gett oss något att förhandla om. Än så länge tystnad från myndigheterna.

Stig Johansson
2017-01-09, 14:54
Hej

Ove, det är väl så att våra åsikter går isär på en punkt.

Min ståndpunkt är att vi borde varit med och påverkat det som skall komma till våra myndigheter. Nu känns det som att "tåget gått och vi står kvar på perrongen".
De nationella förbunden har redan haft flera träffar för att utforma det som skall komma till våra myndigheter för implementering.

Nu tror jag väl att de som sitter med från de nationella förbunden är kloka människor som har modellflygets bästa framför sina ögon. Det hade kanske inte blivit så stor skillnad om RCFF varit med. Men det hade känts bättre.

Jag hoppas återigen att jag har fel när jag är lite pessimistisk om RCFF:s möjlighet att påverka det som kommer som förslag. De som varit med i förarbetet kommer ju inte att rösta /jobba mot sitt eget förslag.

Jag har all respekt för det jobb som nu görs från de nationella förbunden i och med att man skall försöka vrida politikernas förslag till något som ändå kan accepteras av oss alla. Det kan inte vara lätt när man vet vad utgångsläget var.

Stig

larsmn
2017-01-09, 15:18
Hej,

Kan hålla med dig om att man får vara beredd att ta en del av jobbet, något den engelske marinlöjtnanten fick erfara. Har varit på flera av våra EU-politiker, olika partier, och fått en del svar. Dock, en arbetsgrupp bör skapas av eller få mandat från från klubbledningen. Rörande begränsningar, vi bör vidhålla dagens regler som minimum (kan bli svårt att gå utöver).


Tycker du det görs för lite i frågan, är du välkommen att aktivt ta tag i saken.
Vår policy är att om man har ideer om att förändra något - får man också vara beredd att själv ta på sig jobbet.
Det är bättre att bilda en arbetsgrupp med personer som är insatta i problemen och som får arbeta med frågan.
Kan vi räkna med er, Stig och Roger?

McRegor
2017-01-09, 16:24
Ove - typiskt beteende från makthavare när man kritiserar något är att komma med en motfråga - i detta fall "Kan vi räkna med er, Stig och Roger?". Nä - det kan du inte Ove för detta är en av få frågor som jag tycker att styrelsen i RCFF aktivt skall jobba med så att vi kan fortsätta med att utöva vår hobby - det är liksom en grundläggande fråga i en organisation som vill kalla sig RC-flygförbund. Och f ö har ni väl inte överhuvudtaget skickat in några remissvar avseende EASA's "tokeri-förslag". Har jag fel i den frågan så rätta mig gärna för jag hoppas jag har fel.
SMFF har i alla fall tagit tag i frågan - sen hur den drivs och vad resultatet blir vet vi inte så mycket om f n. Det enda vi nog kan vara tämligen säkra på är att våra "kära" myndigheter säkert kommer att lägga restriktioner på oss och då gäller det att kriga för att dessa blir såpass milda som möjligt. Vilket borde vara en grundläggande fråga för förbund som verkar inom området.
Roger

AM
2017-01-09, 18:15
Nu har ju styrelsen gjort ett jobb kring modellflyget och den remiss som gått ut. Vi försöker också hänga med i vad som sker nationellt och internationellt. Men det arbetet innebär inte att vi nödvändigtvis ska skicka ytterligare skrifter med samma åsikter än vad som redan sagts och skrivits till myndigheterna. Som sagt - räcker inte det är du hjärtligt välkommen att engagera dig.

Bra ideer och förslag på vad som ska göras är enkelt att kläcka - så länge någon annan gör jobbet...

IngemarTh
2017-01-09, 19:01
EU har redan bestämt att EASA ska reglera all UAS inklusive modellflyget på Europa-nivå om jag förstått det rätt. EASA kommer konsultera respektive lands myndighet som transportstyrelsen och en expertgrupp som består av bland annat representanter från modellflyget som de numera 13 modellflygförbunden i EMFU har utsett. Om vi gräsrötter kommer kunna påverka detta återstår att se. Personligen tror jag det blir svårt utan att gå genom EMFU som för närvarande bara representeras från Sverige av klubbar anslutna till SMFF via Flygsportförbundet men vi kan kanske också påverka via transportstyrelsen? RCFF styrelse bör nog fundera över hur man ska hänga med detta tåg om man vill påverka. Här kan man läsa om EASAs planer: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/ToR%20RMT.0230%20Issue%201.pdf

Michael
2017-01-09, 19:02
Innan diskussionen tar vägen i tangentens riktning kan det vara bra att läsa hur David Phipps (Technical Officer for Unmanned Aircraft - Europe Air Sports) sammanfattar läget i slutet av 2016 på BMFAs hemsida: https://bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2424/Update-on-EASA-Prototype-Rules.

Min tolkning av läget för närvarande baserat på olika källor är följande:

Det förslag som EASA arbetat fram avseende obemannad luftfarkoster tidigare under 2016 presenterades i höstas för EUs utskott för transport och turism (TRAN) där man efter ett intensivt lobbyarbete från European Airtsports, en europeisk samarbetsorganisation för flygsport som i någon mening kan sägas vara Internationella flygsportförbundets (FAI) europeiska avdelning, fick TRAN att besluta om ett tillägg till EASA-förslaget som bättre tar hänsyn till modellflygets förutsättningar. Alla synpunkter som tidigare under året inkommit till EASA från modellflygorganisationer och individer tycks därvidlag haft en mycket begränsad inverkan.

Recital 20 b new
Model aircraft in particular those operated within an association or a club have enjoyed a good level of safety since decades. These associations and clubs are well structured and have put in place a very good safety culture. Whilst it is recognized that model aircraft are unmanned aircraft used primarily for leisure which fall under this Basic Regulation, provisions must be included in the implementing rules or delegated acts so that model aircraft should continue to operate as they do today where under the various national systems. The implementing or delegated acts adopted under this Regulation should allow for a seamless transition from the different national systems, and should take into account existing best practices in the Member States.


Vi vet inte hur det reviderade regelförslaget kommer att se ut men det tycks av citatet ovan vara så att de nationella luftfartsmyndigheterna kommer att få ett visst utrymme att själva besluta om "regler för modellflyget". EASA har tillskapat en "expertgrupp" som knyts till arbetet med det reviderade regelförslaget. Från modellflygets sida ingår två representanter, en för European Airsports och en för FAI.

För att ge expertgruppsledamöterna råg i ryggen och för att samordna nationella modellflygförbunds synpunkter bildades "European Model Flyin Union" (EMFU) på initiativ av Brittiska, Tyska, Schweiziska och Österikiska flygsportförbunden. Inbjudan om medlemskap i denna organisation gick ut till de flygsportförbund som ingår i European Airsports (där ingår Flygsportförbundet men inte RCFF). EMFU har för närvarande 13 medlemmar varav Flygsportförbudet är en..

Jag har inte sett några protokoll men tror mig förstå att man vid bildandet av EMFU beslutade om att hålla öppet även för modellflygorganisationer som inte är medlemmar i European Airsport. Således skulle möjligtvis även RCFF kunna ansöka om "medlemskap" i denna gruppering.

Vad Transportstyrelsen gör för närvarande vit åtminstone inte jag men jag misstänker starkt att man avvaktar EASAs nya förslag och TRANs kommande beslut som ska tas "någon gång under 2017". Innan dess agerar man i någon mån i blindo.

Det som behöver göras framgent för RCFFs del är att få årsmötet till stånd, att formera en arbetande styrelse med intresse för att aktivt arbeta med regelverksfrågor och att eventuellt anöka om medlemskap i EMFU.

Länk till EMFU: http://www.emfu.eu/

Ville
2017-01-09, 19:09
Ove - typiskt beteende från makthavare när man kritiserar något är att komma med en motfråga - i detta fall "Kan vi räkna med er, Stig och Roger?". Nä - det kan du inte Ove för detta är en av få frågor som jag tycker att styrelsen i RCFF aktivt skall jobba med så att vi kan fortsätta med att utöva vår hobby...
Roger

Hej Roger!
Lite nyfiket, är du medlem i RCFF? Om du är medlem tycker jag du borde ställa upp för styrelsejobb för RCFF eftersom du verkar vara väldigt duktig och engagerad. Detta med tanke på att RCFF faktiskt inte har någon legitim styrelse för tillfället.
Jag tror RCFF behöver alla krafter som går att uppbåda för att överleva som förbund...

/Ville

McRegor
2017-01-09, 19:41
Ville - jag är medlem i SMFF och RCFF och mycket engagerad i vår lokala klubb så det får nog räcka just nu. Borde finnas andra - inte minst sådana som inte är med i lokala klubbar och därför med all sannolikhet behöver slåss än mera för att få flyga hyfsat fritt även framledes.
Roger

Flahultarn
2017-01-12, 13:32
Såja, nu verkar det som hoppet återvänt =)
http://www.kamerabild.se/nyheter/foto/nytt-lagf-rslag-kameradr-nare-r-inte-vervakning

SniffSwe
2017-01-12, 14:28
Det var ett rejält steg i rätt riktning! Dock gäller väll denna tråd mest modellflygets kommande reglering och inte så mycket kamera-lagarna.
Men jag håller tummarna för att detta går igenom så vi kan FPV-flyga lagligt i framtiden. Dock kan man tycka att dom vrider till det i onödan när dom inte ändrar reglerna för kamera-övervakning utan bara säger att "kamera på drönare är inte övervakning". Då blir det så att man inte får ställa kameran på ett stativ och filma sig själv när man dribblar med en boll i parken, däremot blir det okej att hänga upp en drönare i GPS-hold som filmar. Man kan förmodligen även ställa en drönare på marken och använda den som stativ eftersom "kamera på drönare är inte övervakning" men ett vanligt kamera-stativ är fortfarande olagligt.