handdator

Visa fullständig version : Huvudtråd för årsmöte 2017Sidor : [1] 2

AM
2017-04-20, 20:27
Här tänkte jag vi startar upp en diskussion kring vad vi vill med RCFF i framtiden.
- Meetings
- Bidrag och stöd
- Tävlingar?
- Utbildningar
- ....
Fyll på med åsikter och idee'r

Jag har letat runt och fått följande namn som är villiga att ingå i styrelsen:

- Mats Erlandsson, PR och rekryteringsfrågor. Aktiv modellflygare.
- Kjell-Åke Skoogh, aktiv modellflygare.
- Thomas Berggren, aktiv modellflygare.
- Tomas Nilsson, aktiv modellflygare. Expert på försäkringsfrågor och styrelsearbete.
- Henrick Almqvist, aktiv modellflygare. IT guru.
- Namn på kassör. Vill vänta lite tills vi fått bekräftat från personen i fråga.
- Ove Nielsen, aktiv modellflygare. Styrelsemedlem och kunnig i luftfartslagar, språkrör, etc.

Dessa namn utan inbördes ranking.
Styrelsen ska vara ett gäng trädgårdsmästare som ser till att myllan för modellflygarna är så bra som möjlig.
Jag tror också på absolut genomskinlighet. Dvs, att vi lägger ut styrelsemötena så att alla kan lyssna in och skriva in synpunkter och frågor.

McRegor
2017-04-20, 21:01
Föreslår i korthet följande:
* Avskaffa "allmosorna" - känns otidsenligt och historiskt har i stort sett alla fått precis vad dom äskat utan speciell prövning.
* Om "allmosorna" ändå skall finnas kvar:
* Då bör detta framgå i stadgarna eftersom det är ett såpass stort belopp totalt årligen - kanske upp emot 50 % av RCFFs intäkter.
* Då bör det tas fram riktlinjer över bl a vad som är bidragsberättigat och dessa är då ett stöd för styrelsen vid bidragsansökningar.
* Förslagsvis också ett maxbelopp per klubb och år - 5000 kr skulle kunna vara rimligt med tanke på RCFFs omsättning.
* Fortsättningsvis skall inte RCFF vara ekonomisk garant för något meeting - "Shootout" eller annat. Så har varit fallet enligt de skrivningar jag sett i styrelseprotokoll.

* RCFF bör vara aktiva i kontakterna med berörda myndigheter och för att göra det lite enklare att engagera personer för dessa uppdrag så bör de i vart fall få sina resekostnader betalda (med billigaste färdmedel) och om det måste vara övernattning så bör även RCFF stå för den kostnaden. Det räcker nog att RCFF-representanten får ta ledigt ifrån sitt jobb för att klara RCFF-uppdraget. Jag ser hellre att ev överskott finansierar dessa viktiga frågor än att en enskild klubb får hjälp med att köpa en röjsåg eller vad det är.
* Se över era säkerhetsregler - bl a står det på något ställe att man inte skall flyga i närheten av vägar men vägar finns det ofta t o m i närheten av RC-flygfält. Orsaken till översynen är för att inte försäkringsbolaget skall kunna göra en för oss ofördelaktig bedömning vid en eventuell skada.
* Personligen önskar jag en föryngring av styrelsen och ett byte på ordförandeposten eftersom den varit oförändrad ända sedan RCFF skapades.
* Eftersom det tydligen varit svårt att hålla ihop styrelsen så kan man ju dra ner den till det minsta antalet nämligen 3 ledamöter.
Det var några förslag och åsikter ifrån mig - hoppas andra skriver ner flera åsikter och idéer.
Roger

AM
2017-04-20, 21:45
Bra synpunkter Roger.
Men föryngring på ordförandeposten är ett litet konstigt argument. Är det för ordföranden är för gammal, eller är det för att den yngre kraften erbjuder nya positiva saker? Än så länge har det ju inte hörts ett enda pip från någon som vill ta ordförandeposten. Alltså måste synpunkten gälla personens ålder? Vad den yngre kraften erbjuder är ju okänt.
Jag tycker också det är viktigt att vi bildar ett gäng "goa gubbar" i styrelsen och tar oss an uppgifterna tillsammans och inför öppen ridå. Vem som har vilken post i styrelsen är egentligen ganska oviktigt.

I övrigt är det ju självklarheter du tar upp.
RCFF har aldrig och kommer nog aldrig att vara garant för evenemang. Man stöttar med en summa som äskats och som hjälper genomförandet av meetinget. Vi har också hela tiden diskuterat att reglerna för bidragsansökan ska mejslas ut bättre. Det har inte varit ett problem hittills pga lågt intresse. Samma sak med våra stadgar och säkerhetsregler. De ska uppdateras efterhand.

Vi betalar självklart Michaels resekostnader för mötena med TS kring nya modellflygsremissen.

Så du sparkar in öppna dörrar Roger.

Ville
2017-04-20, 21:52
Hej!
Håller nog med allt Roger föreslår och framför allt förslaget att krympa styrelseposterna till ett minimum, (om än det finns lite risk för toppstyrning). Stadgarna ger utrymme för att delegera uppgifter efter behov.
Tycker också att man ska anamma RCFF-klubbmöten via forumet, det tror jag skulle vara en bra grej.

/Ville

McRegor
2017-04-20, 21:55
I era styrelseprotokoll är jag tämligen övertygad om att det för flera s k Shootout's angetts att ni stått som ekonomisk garant - möjligen var formuleringen lite annorlunda. Det har i alla fall kostat RCFF ordentligt med pengar och som jag nämnt tidigare så är jag mycket förvånad över att arrangörerna kan göra av med säg 33.000 kr men bara hade 3000 kr i intäkt - vilket jag tror att ett exempel var. Dom tycks ju i detta och i liknande fall helt sakna känsla och kunskap om ekonomiska realiteter men så kan det bli när man har en ekonomisk garant i bakgrunden. Så jag tror inte att jag slår in öppna dörrar - inte vad man sett av era styrelseprotokoll i alla fall. Men ni kan ju se det som en stor förbättringspotential.
"Föryngringen" gällde generellt i styrelsen - sen har vi din post som ordförande som du har prenumererat på sedan RCFFs bildande så där tror jag att RCFF skulle vinna på ett byte - liksom i alla organisationer där ledare suttit länge.
Roger

Ville
2017-04-20, 22:21
Bra synpunkter Roger.
Men föryngring på ordförandeposten är ett litet konstigt argument. Är det för ordföranden är för gammal, eller är det för att den yngre kraften erbjuder nya positiva saker? Än så länge har det ju inte hörts ett enda pip från någon som vill ta ordförandeposten. Alltså måste synpunkten gälla personens ålder? Vad den yngre kraften erbjuder är ju okänt.
...

Tycker inte att en ev. ny ordförande ska behöva gå igenom någon form av ordförandeförhör eller hålla eldiga brandtal för att kunna ta över. Själklart är det bra om denne presenterar sig om inte valberedning lyckats vaska fram någon lämplig person. Huvudsaken är att personen känner till och jobbar för RCFF´s bästa enligt stadgarna och RCFF´s visioner och mål.

/Ville

AM
2017-04-20, 23:06
Bullshit!
Det verkar ju vara hjärndött att bara tycka att ett annat namn skulle göra susen.
Går du in i snabbköpet och blundar - sträcker in handen och tar ett paket mjölk? Självklart inte. Du väljer paket efter vad du vill ha och att du vet vad du får.
Men det skulle vara OK att en okänd styrelsemedlem i en unik, sårbar och växande organisation skulle väljas in godtyckligt. Hur ska man veta vad personen eftersträvar om han/hon inte presenterat sig och sina ideer? Han/hon ska vara känd bland oss medlemmar.

Jag är mer rädd om vad vi byggt upp med RCFF än att bara lämna över förbundet till en okänd kraft.
Och jag har inga problem att lämna över till någon annan.
Men det ska jäklar i det vara genomtänkt och vi ska veta vad vi får.

SniffSwe
2017-04-21, 00:25
Ove - Tycker du att det är rätt att fråga vad medlemmarna vill och sen kritisera vad folk svarar?

Tråden - Jag tycker faktiskt att RCFF som förbund med värdegrunder och "goa gubbar" som jobbar för RC-flygets framtid borde skiljas ut från RCFF som "försäkrings-bolag". Det är ju massor med klubbar som kräver(det ingår i klubbavgiften) medlemskap i RCFF just för att veta att alla är försäkrade. Jag vet att det är upp till klubbarna och att det inte är RCFFs fel men resultatet blir att man måste vara med i RCFF även om man inte delar värdegrunderna och inte vill bidra till RCFF, bara för att få flyga på lokala fältet.
Det borde ju gå att säga så utan att bli avrättad eller kallad saker här. Jag tycker bara det är lite tråkigt att man MÅSTE stödja RCFFs hela verksamhet(tex. 50% tillbaka) bara för att man vill flyga på lokala fältet.
RCFF har ju fått lite monopol tack vare försäkringen, om det då blir mycket mer verksamhet utöver just försäkringen så kan ju inte folk hoppa av. Argumentet att medlemsavgiften är så billig att man inte ska klaga funkar inte för om alla betalar lika mycket och man är med i en klubb som sköter sig själv så kommer man alltid vara med och betala andra klubbars verksamhet(tex. det blir i praktiken inte 50% tillbaka utan snarare 300% tillbaka för vissa och 0% till vissa).
Så jag skulle vilja att det fanns två "medlems-nivåer" tex. Minimal - som klubbarna kan lägga in i medlemsavgiften och täcker i princip bara försäkring och administrering av den. Full - som man betalar om man vill stödja RCFFs hela arbete.

Man kan jobba för och främja RC-flygets framtid utan att vara med i RCFF, man kan flyga säkert med egen försäkring "överallt" utan att vara med i RCFF men man kan inte flyga just på klubbfältet(som är lämpligast) utan att vara med i RCFF.

Frågan var vad vi tycker(jag är medlem utan logga). Man måste inte hålla med :)

IngemarTh
2017-04-21, 05:17
Ove - Tycker du att det är rätt att fråga vad medlemmarna vill och sen kritisera vad folk svarar?

Tråden - Jag tycker faktiskt att RCFF som förbund med värdegrunder och "goa gubbar" som jobbar för RC-flygets framtid borde skiljas ut från RCFF som "försäkrings-bolag". Det är ju massor med klubbar som kräver(det ingår i klubbavgiften) medlemskap i RCFF just för att veta att alla är försäkrade. Jag vet att det är upp till klubbarna och att det inte är RCFFs fel men resultatet blir att man måste vara med i RCFF även om man inte delar värdegrunderna och inte vill bidra till RCFF, bara för att få flyga på lokala fältet.
Det borde ju gå att säga så utan att bli avrättad eller kallad saker här. Jag tycker bara det är lite tråkigt att man MÅSTE stödja RCFFs hela verksamhet(tex. 50% tillbaka) bara för att man vill flyga på lokala fältet.
RCFF har ju fått lite monopol tack vare försäkringen, om det då blir mycket mer verksamhet utöver just försäkringen så kan ju inte folk hoppa av. Argumentet att medlemsavgiften är så billig att man inte ska klaga funkar inte för om alla betalar lika mycket och man är med i en klubb som sköter sig själv så kommer man alltid vara med och betala andra klubbars verksamhet(tex. det blir i praktiken inte 50% tillbaka utan snarare 300% tillbaka för vissa och 0% till vissa).
Så jag skulle vilja att det fanns två "medlems-nivåer" tex. Minimal - som klubbarna kan lägga in i medlemsavgiften och täcker i princip bara försäkring och administrering av den. Full - som man betalar om man vill stödja RCFFs hela arbete.

Man kan jobba för och främja RC-flygets framtid utan att vara med i RCFF, man kan flyga säkert med egen försäkring "överallt" utan att vara med i RCFF men man kan inte flyga just på klubbfältet(som är lämpligast) utan att vara med i RCFF.

Frågan var vad vi tycker(jag är medlem utan logga). Man måste inte hålla med :)

Jag tror det är många medlemmar i RCFF som inte är med i en av de 20 talet RCFF klubbar som finns enligt sidan "Bli medlem i SMFF" och som känner att de inte får del av "50% tillbaka". Jag tror dessa är mest intresserade av en bra försäkring som täcker mer än hemförsäkringen normala 5 miljonerkronorsgräns och EUs modellviktgräns på 20 kg (http://www.transportrisk.com/news/EU%20Regulation%20785-2004.pdf artikel 2 scope 2b) och det gör RCFF försäkring men tyvärr inte i privat regi som det gör hos exempelvis det försäkringsbolag norska förbundet anlitar som också gäller i hela Världen. RCFF försäkrings gräns ligger som många andra på 20 miljoner kronor och är en företagsförsäkring som också leder till tvetydigheter som någon försäkringsexpert borde förklara hur det fungerar eftersom luftfartyg (enligt transportstyrelsen definition är även modellflyg luftfartyg) normalt inte ingår i dessa försäkringar. Sedan kan jag också tycka att en av de största riskerna för större skador genom modellflyg är kollision med transporthelikopter eller brand vid jetflyg där skadevärdet skulle kunna bli 100 miljoner kronor med tanke på vad en helikopterkrash och människoliv värderas. Brittiska förbundet har en 10 miljoner pund gräns i sin försäkring. Självrisken har jag inte forskat i men jag har för mig den är relativt hög hos RCFF. Jag tycker det är bättre att lägga pengarna från 100kr avgiften på en bättre försäkring. Det nya regelverket som är på gång kan också påverka försäkringen. Om sedan de 20 tal klubbarna i RCFF ska ha en högre avgift för stöd har jag ingen åsikt om i dagsläget eftersom jag inte är med i en sådan klubb. Olika medlemsnivåer som SniffSwe beskriver ovan är ett sätt.

/ Ingemar

AM
2017-04-21, 05:24
En debatt består ju av vad flera personer tycker.
Alla har rätt till en åsikt. Min åsikt är att man inte lämnar över bilnycklarna till en okänd person du inte ens vet om han/hon har körkort.

RCFF är inget "vanligt" förbund. Våra grundvalar ligger i att tänka utanför boxen och helt fokusera på vad som är bäst för alla som utövar vår hobby i landet. Detta vare sig man är medlem eller inte. Det är viktigt att vi bevarar RCFF som ett unikt förbund. Dvs, det ska inte gå att slå ihop förbundet med en annan organisation.

Det kommer också fram fakta kring vår hobbys sårbarhet när TS remiss kring modellflyget offentliggörs. Då kan vi avslöja hur arbetsgruppens medlemmar agerat å sina förbunds vägnar. Och det är inte enbart smickrande. Har man agerat i egensyfte eller haft modellflygets bästa för ögonen?
Så mitt tips är att vänta med hurraropen tills vi VET vad våra representanter sysslat med i arbetsgruppen. Att exempelvis gå ut och påstå att det egna förbundet ENDAST bryr sig om de medlemmar som betalt medlemsavgift tyder ju på att man är mer bekymrad över sin egen överlevnad än att göra vår hobby tillgänglig för alla.

Angående försäkringarnas självrisk har vi också sagt att vi skjuter till allt som överstiger 3000kr. Det handlar ju om ganska få ärenden, vilket kunde innebära att vi kunde ta hela självrisken på förbundet. Det är öppet för diskussion och vi har ett grannlaga arbete framför oss att styra upp och snygga till våra stadgar och rutiner.

No4
2017-04-21, 07:26
Är inte medlem i RCFF men har följt eran utveckling sedan starten med nyfikenhet och vågar stå för att jag tycker ni har tillfört en hel del. Tycker ni ska vara rädda om eran vision.
Ove mfl i RCFF har verkligen fått fram detta. Självklart så har detta skapat heta känslor och där har ni ju beviset på att ni har gjort något.

Modellflyget behöver nytänkande och alternativa organisationer som bryter traditionella mönster, då monopol, tvångsanslutningar, hot och skrämsel aldrig fungerar i längden och hör inte hemma i vårat samhälle längre.

Uppdelning tävlingsflygare och hobbyflygare är nog rätt.

Delar Oves åsikt om att man måste säkerställa att de som väljs in i en styrelse har rätt kaliber och inte bara är sugen på att smaka på maktens sötma. Många olämpliga har valts in i styrelser med tråkiga konsekvenser. Sittande styrelse måste ha rätt att lägga sig i valprocessen, men bör självklart lyssna på medlemmarna också.

Ålder, kön mm saknar väl betydelse, vem vill ha en kvotering för vid val av förtroendepersoner till styrelser?

Mina åsikter.

Dykarn
2017-04-21, 07:30
Med risk att bli kallad hjärndöd.
Att förnya en styrelse med jämna mellanrum är nog bara bra. Sen kan man väl byta ut posterna med jämna mellanrum? Är det två år kassör, ordf och sekreterare väljs in på? Isåfall kan man ju byta en post i taget. Då hinner de nya styrelsemedlemmarna lära sig av de andra "trädgårdsmästarna".

sen att se över hur bidragen sköts är nog ett måste. Att alla har samma möjlighet att söka och att det ska vara lättillgängligt att söka.

AM
2017-04-21, 07:51
Det är hjärndött att bara acceptera att det kommer in nya namn i en styrelse.
Självfallet måste det vara personer som vi känner och litar på. Hur ska man veta vad kandidaterna vill och kan om de väljs utan att de behövt göra ett statement? Då blir det ju personval grundat på utseende. Och där har man ju inte en chans.... haha.

McRegor
2017-04-21, 08:24
Nu börjar det kännas som "Oves RC-klubb" om det är så att Ove inte tror att andra personer kan förvalta arvet. Sen håller jag nog med om detta med ett "statement" ifrån nya, föreslagna styrelsemedlemmar, och inte minst ordföranden, eftersom denna klubb till skillnad ifrån vanliga flygklubbar är spridd över hela landet vilket gör det omöjligt att känna till alla medlemmar så i det avseendet håller jag med Ove. Men för den skull så ser jag knappast nån större skillnad på att vara ordförande för en större modellflygklubb eller vara ordförande i RCFF eftersom det är i stort sett samma frågor som är uppe på bordet - om än troligen flera och mera komplexa frågor i den lokala klubben. Och eftersom RCFF klarat sig i flera år utan att i praktiken ha haft nån styrelse så är jag inte rädd för att nya namn, i en successiv förnyelse av styrelsen, skulle göra ett sämre jobb. En vanlig, större modellflygklubb med så frånvarande styrelse kan jag lova skulle inte fungera under så lång tid som RCFF uppenbarligen gjort så de frågor som RCFF-styrelsen hanterat under denna tid kan inte ha varit så omfattande trots allt.
F ö har vi väl knappast sett nån anstormning av sökande till RCFFs styrelseposter så Oves förfäran över att det kan bli en massa okända personer är nog överdriven. Risken att det blir en gammal "kompis-styrelse" är nog avsevärt större i så fall och det tror jag inte är bättre i det långa loppet.
Roger

AM
2017-04-21, 08:40
Försök läsa vad jag skriver framför egna tolkningar.
Det är väl ett rimligt krav att den nya ordföranden ger sig till känna.
Jag har inga problem med de namn jag lagt ut. De är kända och vi vet var de står i sina åsikter. Men känner alla dem? Det är det jag menar med att ska se till vad de kan åstadkomma mer än att det bara är en föryngring.

SniffSwe
2017-04-21, 08:51
Ove - Ta inte detta så illa för det är inte illa menat(du verkar ju tåla det mesta så jag antar att jag inte behöver vara oroligt). Du har säkert gjort massor för RC-flyget och gjort bra ifrån dig på flera sätt. Men när man som jag, kommer in som helt ny medlem så är även du en okänd person från mitt perspektiv. Och i mina ögon så är dina kommentarer ganska ofta märkliga och jag ser inte dig(ur mitt perspektiv som ny medlem) som en så himla bra representant faktiskt.

Om man tex. säger såhär:

En debatt består ju av vad flera personer tycker.
Alla har rätt till en åsikt.
När man blir kritiserad för att som RCFFs ordförande uttrycka sig såhär:

Bullshit!
Det verkar ju vara hjärndött att bara tycka att ett annat namn skulle göra susen.
Sen tycker jag att du ganska ofta gör konstiga liknelser av någon anledning som jag inte vet eftersom om man omsätter det på RCFF blir det fel.

Går du in i snabbköpet och blundar - sträcker in handen och tar ett paket mjölk? Självklart inte. Du väljer paket efter vad du vill ha och att du vet vad du får. Så mjölken är alltså ordföranden och handen är förbundet(medlemmarna)? I så fall kan det väl hända att "handen" tar en mjölk utan etikett ifall man inte är nöjd med mjölken man har hemma(finns mycket som kan hända med mjölk).

Min åsikt är att man inte lämnar över bilnycklarna till en okänd person du inte ens vet om han/hon har körkort. Så bilnyckeln är alltså ordförandeposten, personen är den som har ordförandeposten och körkortet är kompetens? I så fall är det väll bilägaren(medlemmarna?) som bestämmer vem som ska ha nyckeln och det är väll inte säkert att bilägaren kräver annat än körkort för att låna ut bilen. Om den som haft körkort längst alltid ska ha bilen så kommer ju ingen "nyutexaminerad" att få köra(dom som faktiskt blinkar rätt i korsningar och vid omkörningar och inte bara kör som man alltid gjort).


Men föryngring på ordförandeposten är ett litet konstigt argument. Är det för ordföranden är för gammal, eller är det för att den yngre kraften erbjuder nya positiva saker? Än så länge har det ju inte hörts ett enda pip från någon som vill ta ordförandeposten. Alltså måste synpunkten gälla personens ålder? Vad den yngre kraften erbjuder är ju okänt. Jag tycker också det är viktigt att vi bildar ett gäng "goa gubbar" i styrelsen och tar oss an uppgifterna tillsammans och inför öppen ridå. Vem som har vilken post i styrelsen är egentligen ganska oviktigt. Det finns ju faktiskt en viss möjlighet att en ny, ung och oerfaren person inte vågar frångå stadgarna och kanske inte vågar ge bidrag utan att ha mandat, välgrundat beslut och stadgar i ryggen.

Edit: Sen tycker jag att "hjärndött" är ganska förkastligt att använda på det sättet eftersom det kan finnas folk som har nära och kära som varit i sådant tillstånd. Jag spelar online-spel och där är det rätt ofta ungar som skriker "hope you get cancer!" när dom förlorar, sådana rapporterar jag. Jag förväntar mig lite mer av RCFFs ordförande faktiskt.

Balcke
2017-04-21, 08:54
Försäkringsfrågan måste förtydligas.
Formuleringarna i försäkringsbreven från IF kan tolkas hur som helst. "Flygning i egen regi" är ett exempel.

Dessa formuleringar måste skrivas så de stämmer tydligt med formuleringar i RCFF, tex ang vald plats att flyga på.

RCFF:s försäkring måste också tydliggöras hur den står i förhållande till egna hemförsäkringar.

Frågan poppar upp med jämna mellanrum vilket visar att det idag finns en stor otydlighet i vad som gäller.

//Rickard

Nyroth
2017-04-21, 10:13
Ibland saknar man en ''GILLA'' knapp väldigt mycket!


Ove - Ta inte detta så illa för det är inte illa menat(du verkar ju tåla det mesta så jag antar att jag inte behöver vara oroligt). Du har säkert gjort massor för RC-flyget och gjort bra ifrån dig på flera sätt. Men när man som jag, kommer in som helt ny medlem så är även du en okänd person från mitt perspektiv. Och i mina ögon så är dina kommentarer ganska ofta märkliga och jag ser inte dig(ur mitt perspektiv som ny medlem) som en så himla bra representant faktiskt.

Om man tex. säger såhär:

När man blir kritiserad för att som RCFFs ordförande uttrycka sig såhär:

Sen tycker jag att du ganska ofta gör konstiga liknelser av någon anledning som jag inte vet eftersom om man omsätter det på RCFF blir det fel.
Så mjölken är alltså ordföranden och handen är förbundet(medlemmarna)? I så fall kan det väl hända att "handen" tar en mjölk utan etikett ifall man inte är nöjd med mjölken man har hemma(finns mycket som kan hända med mjölk).
Så bilnyckeln är alltså ordförandeposten, personen är den som har ordförandeposten och körkortet är kompetens? I så fall är det väll bilägaren(medlemmarna?) som bestämmer vem som ska ha nyckeln och det är väll inte säkert att bilägaren kräver annat än körkort för att låna ut bilen. Om den som haft körkort längst alltid ska ha bilen så kommer ju ingen "nyutexaminerad" att få köra(dom som faktiskt blinkar rätt i korsningar och vid omkörningar och inte bara kör som man alltid gjort).

Det finns ju faktiskt en viss möjlighet att en ny, ung och oerfaren person inte vågar frångå stadgarna och kanske inte vågar ge bidrag utan att ha mandat, välgrundat beslut och stadgar i ryggen.

Edit: Sen tycker jag att "hjärndött" är ganska förkastligt att använda på det sättet eftersom det kan finnas folk som har nära och kära som varit i sådant tillstånd. Jag spelar online-spel och där är det rätt ofta ungar som skriker "hope you get cancer!" när dom förlorar, sådana rapporterar jag. Jag förväntar mig lite mer av RCFFs ordförande faktiskt.

McRegor
2017-04-21, 10:18
Japp Nyroth - då trycker även jag "+1" till SniffSwe's inlägg...:)
Och det skadar nog inte att vara lite ödmjuk när man sitter på en ordförandepost i nåt man kallar "förbund".
Roger

AM
2017-04-21, 11:51
Det tråkiga är att man missförstår och märker ord mer än att titta på det hela i helikopterperspektiv.
Det är medlemmarna som väljer styrelse. Jag kan bara skriva mina synpunkter.

Varför haka upp sig på mina liknelser? Spelar du på hästar tar man väl reda på oddsen och historia kring de hästar man satsar på. Inte konstigare att man tar reda på lite kring de styrelsemedlemmsr man eventuellt satsar på....
Nu lägger jag ner den diskussionen.

Det vore bättre att bolla ideer och tankar kring hur RCFF ska verka i framtiden.

pgrts
2017-04-21, 12:13
Borde nog inte lägga mig i men.....
Det är en riktigt bra lista med namn i första inlägget och det kan kanske bli fler om andra ställer upp.
Jag vill gärna att var och en i listan kan skriva lite om vad de är för någon och vilka ambitioner de har med att vara med och styra. Jag kan bara vara imponerad av danska nuvarande "formanden" när han presenterade sina visioner.
http://modelflyvenyt2.dk/modelflyvenyt2/2016/Modelflyvenyt.2.2016.pdf#page=6

Men även jag kan bli lite besviken när jag läser floskler och liknelser - och "goa gubbar" är ju tyvärr inget som jag direkt förknippar med "effektivitet och öppenhet". Tycker mig ha sett den typen av kommentar vid någon "groupie" på start av styrelsemöte på FB.....

Balcke
2017-04-21, 12:53
Känner också som Patrik att man borde kanske inte lägga sig i då jag inte varit med så länge.

Men, jag uppfattar (rätt eller fel) att förbundet bör som det nu drivs heta ”Ove:s Privata RC Förbund”

Har aldrig varit med om att ordförande både agerar och utrycker sig i mina ögon mycket märkligt. Det kanske är så här alla eller majoriteten vill ha det, men min erfarenhet från både näringsliv och flera idrottsliga föreningar inkl distriktsförbund är att den som håller i taktpinnen måste agera utifrån ett betydligt mer ”lämpligt” ledarskap.

Bara situationen i sig som vi befinner oss i visar att ledarskapet brustit sedan flera år tillbaka. Ansvaret för att hålla årsmöten är ordföranden, ingen annan.

Men återigen, majoriteten vill kanske ha det så här och tycker kanske att det inte är så viktigt med struktur, ordning och reda.

Samtidigt är det enkelt att sitta och tycka, det krävs också någon som vill och orkar dra i förbundet och den personen kanske trots allt är just Ove, men då måste det till ett antal förändringar.

Tror det vore på plats att Ove förklarar vad han vill och vad han står för.
Jag kan bara vara imponerad av danska nuvarande "formanden" när han presenterade sina visioner.
http://modelflyvenyt2.dk/modelflyvenyt2/2016/Modelflyvenyt.2.2016.pdf#page=6Lars Kildholt som blev valgt som formand for Modelflyvning danmark gör det riktigt bra.

//Rickard

R_Sjostedt
2017-04-21, 13:39
Asså..."vuxna" människor??? Vet inte om man ska skratta eller gråta här.
På vissa låter det som dom önskar att historien ska upprepa sig, för dyrt hit eller pengar fel dit mm mm.
Finns garanterat någon som borde starta simulatorn o öva istället för att bara sitta och gagga!

Vill man flyga får man ta upp radion, inte lönt att stå o glo(titta) på den!

AM
2017-04-21, 14:07
Det är ordföranden som ska ansvara för årsmötena. Men trots ett antal påstötningar på styrelsemedlemmarna händer inget.
Vad föreslår ni att man ska göra?

Vad gäller försäkringarna så är det bättre ju luddigare villkoren är skrivna. Går man in och detaljbeskriver när och hur försäkringarna gäller höjer man ju ribban och sätter upp villkor som försäkringsbolaget inte har. Ett bra exempel är det andra förbundets egenpåhittade tillägg om att all flygning måste ske på av förbundet godkänt fält. Det står det inget om i de grundläggande försäkringsvillkoren. Men självklart är försäkringsbolaget snabba att anamma kravet från försäkringstagaren. Då har man reducerat riskerna för bolaget.

RCFF är inte ett vanligt förbund. En av våra stora styrkor är att vi lever vårt eget liv. Vi hade inte åstadkommit det vi har idag om inte vi vågat gå i klinch och stått upp för våra visioner.

Balcke
2017-04-21, 14:34
RCFF är inte ett vanligt förbund. En av våra stora styrkor är att vi lever vårt eget liv. Vi hade inte åstadkommit det vi har idag om inte vi vågat gå i klinch och stått upp för våra visioner.

1. Vad menas med att vi lever vårt eget liv?

2. Vad är det RCFF har åstadkommit?

3. Vad är visionen?

4. Vilka mål finns samt hur skall vi nå målen?

Det finns säkert många som jag som inte känner till historien utan endast ser det som händer och diskuteras just nu. Vore tacksamt med en förklaring och svar på frågorna. För mig känns allt sjukt rörigt, oklart och totalt ostrukturerat.

//Rickard

AM
2017-04-21, 15:21
1. Vi lyder inte under någon yttre organisation. Vi är fria att själv utforma hur förbundet ska verka.

2. Två mycket bra försäkringar som inte fanns på marknaden tidigare. Sveriges största modellflygforum. Vi för alla modellflygares talan gentemot myndigheterna. Vi har hjälpt klubbar i landet att arrangera meetings. Vi erbjuder ett alternativ till alla söndagsflygare. Låga avgifter innebär att många klubbar har kunnat förbättra sin ekonomi.

3. Vårt mål är att främja modellflyghobbyn i landet.

4. Vi jobbar ständigt för att ge modellflygarna bästa tänkbara förutsättningar som möjligt. Bl.a. I arbete där vi ingår i en arbetsgrupp som tar fram nya regler hos Transportstyrelsen. I väntan på myndighetens remiss kan vi inte avslöja hur de diskussionerna gått. Men ett och annat ögonbryn lär höjas när sanningen kommer fram.

Rolle
2017-04-21, 15:27
Ove
Det där var väl en vald sanning.
SMFF godkänner inga fält. Det gör dom SMFF anslutna klubbarna själva. Dom flesta vet att du gärna glider lite på sanningen för att framstå i bättre dager.
I vissa lägen kan jag imponeras av dig då du med ett leende kan sälja både sand till Sahara och isglass till eskimåer till rena överpriser. Och komma undan med det.
Ganska ofta när du får kritik så kommer det, ja men det andra förbundet...
Sälj Oves RC-klubb på dina egna meriter.
SMFF håller årsmöte varje år, vi har en valberedning som jobbar självständigt. Vi lägger ut våra styrelseprotokoll tämligen omgående utan inloggningskrav. Vi upprättar budget och har revision av både verksamhet och ekonomi varje år. Vi har stadgar som vi följer. Ganska många tycker det är ok. Andra gör det inte och väljer nått annat. Vi tycker att våra medlemmar har rätt att är värda ordning och reda. I vår värld är det öppenhet och demokrati.
Du är ju som du skriver inte förbund som andra. Nä, det är helt sant. Du har byggt en internet-förening och i namnet valt förbund.
Smart!
Med lånta fjädrar öppnar du dörrar som annars hade varit stängda. Du pratar om transparens. Jaa, många ser vad du gör, men möjligheten att påverka är begränsad. I synnerhet som sittande styrelse, Du Ove, ska ha inflytande över vilka som ska sitta i styrelsen.

Jag upprepar vad jag skrivit tidigare. Sälj din pryl på egna meriter. Att peka på andra när argumenten tryter är ju bara fånigt av en man i din ålder. Häll upp nått gott och läs igenom diverse trådar här på forumet. Det har kommit många kloka inspel från olika håll. Ett tips i all välmening.

Rolle, Ordförande i SMFF

Balcke
2017-04-21, 15:31
1. Vi lyder inte under någon yttre organisation. Vi är fria att själv utforma hur förbundet ska verka.

2. Två mycket bra försäkringar som inte fanns på marknaden tidigare. Sveriges största modellflygforum. Vi för alla modellflygares talan gentemot myndigheterna. Vi har hjälpt klubbar i landet att arrangera meetings. Vi erbjuder ett alternativ till alla söndagsflygare. Låga avgifter innebär att många klubbar har kunnat förbättra sin ekonomi.

3. Vårt mål är att främja modellflyghobbyn i landet.

4. Vi jobbar ständigt för att ge modellflygarna bästa tänkbara förutsättningar som möjligt. Bl.a. I arbete där vi ingår i en arbetsgrupp som tar fram nya regler hos Transportstyrelsen. I väntan på myndighetens remiss kan vi inte avslöja hur de diskussionerna gått. Men ett och annat ögonbryn lär höjas när sanningen kommer fram.


Bra, då finns det en struktur ändå.

Då kanske vi bör diskutera hur vi skall utveckla dessa 4 punkter i framtiden. Eller är vi nöjda med så som det är idag.

//Rickard

Mjoelner
2017-04-21, 15:36
Nedanstående är mina personliga åsikter ska ej ses som en motion till årsmötet:

Vad det gäller bidrag så håller jag mestadels inte med Roger.

Det finns ingen anledning att ändra på stadgarna, oavsett om det är 1% eller 50% av årsintäkterna som går ut som bidrag. Att plita ner sånt i stadgarna är bara "micromanagement" och sånt blir sällan bra. Vi har en förtroendevald styrelse och vi bör ge dom lite förtroende och svängrum att arbeta.

Stadgarna uttrycker rätt väl vad som är målet med RCFF och att bidrag kan användas för att främja modellhobbyn. Det är helt enkelt upp till styrelsen att tillse att RCFFs ekonomi är fortsatt god och att pengarna även räcker till annat som kanske är mer prioriterat än bidrag.

Att utarbeta en policy kring hur bidrag kan/bör användas och exempel på sånt som bidrag ges för är nog en bra idé, både som stöd för styrelsen själv och för de föreningar som vill söka bidrag. Detta känns typiskt som nåt som årsmötet kan ge tillträdande styrelse i uppdrag att utarbeta, eller som den tillträdande styrelsen på eget initiativ kan besluta sig för att göra.

Vad det gäller kostnadsersättningar för olika uppdrag så förutsätter jag att de flesta är ok med att sånt kan betalas ut där det kan anses rimligt och om beloppen är rimliga, precis som i alla andra föreningar. Om styrelsen så vill så kan den själv få utarbeta en policy och låta medlemmar och revisor ta del av den, men som jag ser det är det mest ett led i arbetet att vara transparent. Jag ser ingen anledning till att detta ska behövas regleras i stadgar eller på årsmöte så länge som det sköts. Jag förutsätter helt enkelt att revisorn kommer att anmärka på ersättningar som kan anses orimliga.

Vad det gäller antalet medlemmar i styrelsen så anser jag att man ska så många att arbetet funkar och att arbetsbelastningen är rimlig (låg), samt att man ska ha tillräckligt många ledamöter/suppleanter så att verksamheten kan fortgå även om några faller bort under mandatperioden.

En sak som skulle kunna bli en motion till årsmötet är en stadgeändring om just stadgeändringar. Jag noterade att stadgarna inte innehåller nåt som just stadgeändringar. Av det sluter jag mig till att vi i princip kan ändra stadgarna på ett årsmöte. Alla andra föreningar jag stött på har haft inskrivet i stadgarna att för stadgeändringar krävs att de nya stadgarna godkänns av två på varandra följande medlemsmöten (ibland också med lite extra kringvillkor). Det kanske vore en idé att införa en sån klausul i RCFFs stadgar, eller finns det någon bakgrund till varför just en sån reglering utelämnats ur RCFFs nuvarande stadgar?

GliderKing
2017-04-21, 15:46
Det är ordföranden som ska ansvara för årsmötena. Men trots ett antal påstötningar på styrelsemedlemmarna händer inget.
Vad föreslår ni att man ska göra?

Det finns väl suppleanter som kan träda in istället för dessa styrelsemedlemmar som negligerat sitt förbunds ansvar och känsla för förbundets medlemmar?

Förslag som du efterlyser: i egenskap av Ordförande åk personligen hem till vederbörande styrelsemedlem och sätt dig i knäet på hen och gemensamt skaka fram dom uppgifter som saknas. Dom har ju bara haft ca 4år på sig!

Mjoelner
2017-04-21, 16:00
Sedan kan jag också tycka att en av de största riskerna för större skador genom modellflyg är kollision med transporthelikopter eller brand vid jetflyg där skadevärdet skulle kunna bli 100 miljoner kronor med tanke på vad en helikopterkrash och människoliv värderas. Brittiska förbundet har en 10 miljoner pund gräns i sin försäkring. Självrisken har jag inte forskat i men jag har för mig den är relativt hög hos RCFF. Jag tycker det är bättre att lägga pengarna från 100kr avgiften på en bättre försäkring.
Intressant, det kanske vore nåt för den tillträdande styrelsen att utreda om försäkringen behöver förbättras.


Olika medlemsnivåer som SniffSwe beskriver ovan är ett sätt.
Det är givetvis ett sätt, men jag anser att det är ett dåligt sätt. Modellflyget behöver företrädare som företräder söndagsflygarnas behov gentemot myndigheter, vilket RCFF gör. Om vi enbart har "försäkringsmedlemmar" så försvinner en del av den styrkan.

Argumentet för att man är med "bara" för att den lokala klubben kräver det är ett dåligt argument (nu var det väl inte du som framförde det). Dels är en hundring en "piss-i-nilen" och dels är alla lokala klubbar fria att reglera sin verksamhet såsom de själva vill. Om man absolut vill kunna flyga på den lokala klubben utan att vara medlem i RCFF så får man väl engagera sig i klubben och försöka få med övriga medlemmar på att klubben själv tecknar motsvarande försäkring och sen tar bort kravet på medlemskap i RCFF.

Mjoelner
2017-04-21, 16:31
En sak som skulle kunna bli en motion till årsmötet är en stadgeändring om just stadgeändringar. Jag noterade att stadgarna inte innehåller nåt som just stadgeändringar. Av det sluter jag mig till att vi i princip kan ändra stadgarna på ett årsmöte. Alla andra föreningar jag stött på har haft inskrivet i stadgarna att för stadgeändringar krävs att de nya stadgarna godkänns av två på varandra följande medlemsmöten (ibland också med lite extra kringvillkor). Det kanske vore en idé att införa en sån klausul i RCFFs stadgar, eller finns det någon bakgrund till varför just en sån reglering utelämnats ur RCFFs nuvarande stadgar?
Jag hade totalt missat §9 som reglerar detta, dock går det att ändra på stadgarna på ett möte.


Det är ordföranden som ska ansvara för årsmötena. Men trots ett antal påstötningar på styrelsemedlemmarna händer inget.
Vad föreslår ni att man ska göra?
Det är hela styrelsen som gemensamt är ansvarig för årsmötena (så tolkar iaf jag §10).

Vad man i realiteten kan göra när styrelsen inte längre fungerar är att sammankalla ett extra årsmöte för att välja en interimsstyrelse och en valberedning med uppdrag att så fort som möjligt kalla till ett mer normalt årsmöte där föregående styrelse och interimsstyrelsen kan granskas och en normal styrelse kan väljas så att verksamheten gå över i normalläge.

Ett annat sätt som kanske är lite mer kontroversiellt är att en interimsstyrelse kortsiktigt helt enkelt "tar makten", informerar medlemmarna och sen agerar som jag beskrev ovan. Om medlemmarna har nåt att invända lär det märkas.

Det handlar helt enkelt om att agera på ett sätt som så fort som möjligt löser problemet och återställer en demokratiskt vald fungerande styrelse så att normal verksamhet kan återtas.

Jag har vid två tillfällen varit med om såna här händelser i föreningar. Den ena var jag med och utlöste själv efter att styrelsearbetet totalt brutit samman i en ganska stor förening, den andra upplevde jag som medlem när i nästan hela styrelsen i en förening släppte allt och avgick med omedelbar verkan.

bem
2017-04-21, 17:06
Hej,
Det är aldrig fel att ha en valberedning som kan förslå personer till ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
Det står i stadgarna att RCFF skall ha en valberedning bestående av en ordförande och två ledamöter.

Nu har ju Ove i sitt första inlägg nämnt några personer som är villiga att ställa upp som styrelsemedlemmar så den biten verkar väl gå i lås om årsmötet sen röstar för att dessa skall ingå i styrelsen.
När det gäller ordförandeposten så verkar Ove vilja sitta kvar som ordförande om det inte föreslås annan lämplig person.
Det som ligger Ove i fatet är väl t ex att han ej samlat till årsmöte under några år och därmed inte följt föreningens stadgar där det framgår att årsmöte hålls årligen. Men hela styrelsen har ju ansvaret här så man kan ju inte bara lasta Ove för de tidigare under några år uteblivna årsmötena. Detta har ju diskuterats i annan tråd här på forumet och jag tror nog att det hädanefter kommer hållas årsmöten varje år som stadgarna kräver. Personligen har jag en tro på att människor kan lära av misstag och att man ska ge folk en andra chans.

Varför inte lägga in i Kalendern här på RCFF preliminära årsmötes-datum (enl stadgarna: Årsmötet hålls årligen senast den 30 juni efter verksamhetsårets slut), då har alla medlemmar möjlighet att se detta här i kalendern och när styrelsen skall kalla till årsmöte.
Och så nålar man fast det inlägget så det ligger kvar överst.

Om valberedningen tänker föreslå Ove som ordförande har jag personligen ingen invändning mot det. Jag har inget förslag på annan kandidat till ordförandeposten.
Ove har varit ordförande sen oktober 2006 då konstituerande årsmötet (bildandemötet) hölls, och såvitt jag vet har han varit ordförande sen dess. Det är en ganska lång tid tycker jag så det kanske kan vara dags för nya krafter att ta vid, helst under kontrollerade former där valberedningen i lugn och ro kunnat vaska fram en ny ordförande.

/Bo

SniffSwe
2017-04-21, 17:07
Argumentet för att man är med "bara" för att den lokala klubben kräver det är ett dåligt argument (nu var det väl inte du som framförde det). Dels är en hundring en "piss-i-nilen" och dels är alla lokala klubbar fria att reglera sin verksamhet såsom de själva vill. Om man absolut vill kunna flyga på den lokala klubben utan att vara medlem i RCFF så får man väl engagera sig i klubben och försöka få med övriga medlemmar på att klubben själv tecknar motsvarande försäkring och sen tar bort kravet på medlemskap i RCFF.Det var jag som framförde det i inlägg #8 och jag menade att om det handlar om att i huvudsak få en riktigt bra försäkring så är det väll okej. Men om RCFFs verksamhet utökas(tex. stadgat 50% tillbaka i bidrag till klubbar och liknande) så borde det finnas alternativ för de som endast är intresserade av klubbfältet(indirekt försäkringen).
Det är principen och inte kostnaden jag tänker på. Jag kan betala 100:-/år för en bra RCFF-försäkring och 100:-/år till RCFFs framtidsfrämjande verksamhet, jag tycker bara att valmöjligheten borde finnas.

Jag vet att det är upp till klubbarna att bestämma sina regler men att, som du föreslår, försöka få ur klubben ur RCFF ser jag som ett sämre alternativ.

Men om det inte är en bra ide så är det ju inget mer att tala om, var bara mitt personliga förslag som jag tycket var bra :)

Mjoelner
2017-04-21, 17:22
Jag har letat runt och fått följande namn som är villiga att ingå i styrelsen:

- Mats Erlandsson, PR och rekryteringsfrågor. Aktiv modellflygare.
- Kjell-Åke Skoogh, aktiv modellflygare.
- Thomas Berggren, aktiv modellflygare.
- Tomas Nilsson, aktiv modellflygare. Expert på försäkringsfrågor och styrelsearbete.
- Henrick Almqvist, aktiv modellflygare. IT guru.
- Namn på kassör. Vill vänta lite tills vi fått bekräftat från personen i fråga.
- Ove Nielsen, aktiv modellflygare. Styrelsemedlem och kunnig i luftfartslagar, språkrör, etc.

Ove, vad jag förstått så väljer årsmötet ordförande och ledamöter och sen konstituerar styrelsen sig själv. Min fråga är då, vem eller vilka är kandidater för ordförandeposten?

Mjoelner
2017-04-21, 17:38
Men om RCFFs verksamhet utökas(tex. stadgat 50% tillbaka i bidrag till klubbar och liknande) så borde det finnas alternativ för de som endast är intresserade av klubbfältet(indirekt försäkringen).
Enligt Oves utsago så är ju hälften tillbaka nåt som varit en målsättning länge, även om det kanske är nyheter för en del medlemmar (det var det för mig), så oavsett om det stadgas eller inte så är det ju ingen utökning av verksamheten.


Jag vet att det är upp till klubbarna att bestämma sina regler men att, som du föreslår, försöka få ur klubben ur RCFF ser jag som ett sämre alternativ. Nu vet du säkert detta, men jag vill ändå påpeka det eftersom jag tycker man ofta ser påståenden som är lite missvisande.

Klubbarna är ju inte med i RCFF. Klubbarna har ingen relation till RCFF annat än att de själva, och helt av egen vilja, kräver att klubbens medlemmar också ska vara medlemmar i RCFF. Av praktiska skäl så förmedlar också många klubbar RCFF medlemsavgift (och en del kräver också att man betalar RCFF avgiften via klubben). RCFF har ingen möjlighet att ställa krav på klubbarna annat än möjligen via villkoren för att försäkringen ska gälla.


Men om det inte är en bra ide så är det ju inget mer att tala om, var bara mitt personliga förslag som jag tycket var bra :) Självklart ska du uttrycka de förslag du tycker är bra och sen kan man ha en diskussion, det finns inget som säger att mina idéer är bättre. Vi behöver ju inte tycka lika och det finns ett värde i att dryfta saker och ting, ibland leder det ju till att saker förbättras eller att man vidgar sina vyer. :)

Thomas
2017-04-21, 17:45
Hej!
Jag har hittills inte gett mig in i debatten, och tänker inte gör det heller.
Men, när Ove frågade om jag kunde tänka mig att ingå i styrelsen, så funderade jag ett tag, och kom fram till att det är bättre att vara aktiv och stå i förgrunden, än att stå där bak och gnälla.
Fadäsen med uteblivet årsmöte har vi ju diskuterat ett tag nu, hoppas verkligen det blir bättring i framtiden.

Som jag ser RCFF, så är det en motpol till "det andra förbundet" med sina regler och pekpinnar. Ett likvärdigt alternativ för den som inte kan, eller vill, finna sig i att bli styrd hit och dit. Tänker genast på den 'berömda' paragraf 37.
Hade jag tävlat i någon gren inom modellflygsporten (och då menar jag inte enkla klubbtävlingar!), så är självklart "det andra förbundet" ett givet alternativ.
Men vi andra, enkla söndagsflygare, som kollar väderprognosen och ger oss ut till fältet för att UMGÅS med andra likasinnade?? Jag känner att vi har en framtid! Jag känner gemenskap, inte minst genom forat. Det är sk*tkul att komma till nån flygträff och se ett alias i ansiktet, "Jaså, det är SÅ du ser ut!" Och samtidigt snegla på vad andra har lyckats 'få till', det inspirerar!

Jag tycker vi har högt i tak för det mesta, ibland hettar det till lite, men det är så det ska vara.
Inget är värre än en bunke ja-sägare. Men stämningen på forat är i huvudsak positiv, här får man både ge och ta.

Sen tycker jag att båda förbunden (nåja...) jobbar för en viktig sak, och det är FRIHETEN att bedriva sin hobby på avsedd LÄMPLIG plats, där man inte stör varken paragrafryttare, myndigheter eller allmänhet. Vill jag kasta ut min hangkärra vid ett kusthang, så skiter fiskmåsarna fullständigt i vad som blandar sig i deras flygande. Oavsett miljöpartisters synpunkter!
Vill jag ta upp min brölande bensinkärra, så gör jag det på ett avsett klubbfält, där det är avsett/sanktionerat att man kan flyga med sådana kärror.

Det är DETTA vi ska kämpa för!
Friheten att utöva vår hobby, utan en massa pekpinnar och föreskrifter, men givetvis under ansvar!
Jag tycker inte heller att det är så vidare klokt att släppa upp sin drönare vid sidan av ett trafikflygfält, det tyder på rejäl dumhet och ska självklart beivras.

Tyvärr verkar det som vi med tiden får mer och mer begränsningar för var och hur vi får flyga.
Här måste BÅDA förbunden jobba för individens frihet.

Det här blev ett långt inlägg i debatten, men jag kände att jag bara var tvungen att skriva av mig lite.

Nu känns det möed bättre! (skånska!)

Ville
2017-04-21, 17:53
Hej!
Jag tycker tråden börjar handla för mycket om Ove och hans "Oves RC-Klubb". Eller är det verkligen så att det i realiteten är "Oves RC-Klubb" det debatteras om? Är det infacto bara Ove kvar i förbundet? Ja, ibland känns det så! Tycker det är märkligt att när Ove ansätts än härifrån och därifrån så verkar han stå helt ensam. Var håller de andra i RCFF´s organisation till? Varför denna tystnad, varför detta till synes avståndstagande, (som det verkar)? Eller så är de övriga bara diplomatiskt tysta för att det blivit en policy att bara Ove ska yttra sig i RCFF-frågor?

Som sagt, tycker det är bra att Ove försöker ordna ett årsmöte. Men, detta försök får nog vara sista chansen innan andra tar över på vilket sätt det än må vara. RCFF som ide är allt för bra för att skrotas, det är i alla fall därför jag är så pass engagerad som jag ändå är.

Att RCFF ökar sin medlemskår beror nog mest på ekonomiska hänsynstaganden från medlemskåren. Fina villkor överlag och man behöver inte vara delaktig i förbundsarbetet. Allting har serverats på silverfat till en billig penning, det är det som räknas, för gratis eller nästan gratis är gott. RCFF kan nästan liknas vid motsvarigheten till handlarnas lågprisalternativ HobbyKing, billigt och bra!?

/Ville

bem
2017-04-21, 17:56
Thomas,
Med dina ord som ledstjärna i styrelsearbetet, om du blir invald, känns det tryggt att vara medlem i RCFF.
/Bo

JonasH
2017-04-21, 18:18
Bra skrivet Thomas! Skönt med positivism, istället för motsatsen som tyvärr denna och andra liknande trådar innehåller lite för mycket av.

Ville
2017-04-21, 18:24
Thomas,
Med dina ord som ledstjärna i styrelsearbetet, om du blir invald, känns det tryggt att vara medlem i RCFF.
/Bo


Bra skrivet Thomas! Skönt med positivism, istället för motsatsen som tyvärr denna och andra liknande trådar innehåller lite för mycket av.

Håller med! Och Thomas blir är nog en som vi behöver fler av!

/Ville :)

Thomas
2017-04-21, 18:39
Glömde säga nåt om det här med försäkringar, det är något som är väldigt viktigt för ALLA modellflygare.
Här tycker jag att den tidigare styrelsen har gjort ett jättebra jobb, en tilläggsförsäkring som täcker det mesta.
Nu är jag inte insatt till 100% i försäkringsfrågan, men det är 'til syvende og sidst' en andrahandsförsäkring som går in och täcker skador mot en själv och tredje man om man t.ex. skulle slå av sig fingrarna i propellern (vilket tyvärr har hänt) eller skada något annat objekt, flyga in i en bil eller liknande. Men det är den egna hemförsäkringen som gäller i första hand.
Bra jobbat tidigare styrelse att förhandla sig till sådan försäkring! Skadorna på, eller förlusten av en dyr modell får man nog tyvärr ta på hemförsäkringen, om man nu har en sådan försäkring som täcker dessa skador.

Och...
Det är den egna hemförsäkringen som går in och täcker skador i första hand!
Har man dåligt försäkringsskydd där..... DÅ gäller RCFF:s försäkring.
Rätta mig om jag har fel.

Så det kan också vara värt att kolla vad villahem-försäkringen gäller för......

SniffSwe
2017-04-21, 20:27
Självklart ska du uttrycka de förslag du tycker är bra och sen kan man ha en diskussion, det finns inget som säger att mina idéer är bättre. Vi behöver ju inte tycka lika och det finns ett värde i att dryfta saker och ting, ibland leder det ju till att saker förbättras eller att man vidgar sina vyer. :) :thumbup:

AM
2017-04-21, 21:17
Jag har inga krav på att sitta kvar som ordförande.
Det är medlemmarna som röstar. Fram styrelsen..

Ville
2017-04-22, 00:00
Hej!
Precis som Thomas Bergen skriver; "Som jag ser RCFF, så är det en motpol till "det andra förbundet..." Helt riktigt, en välbehövlig motpol som dessutom skapat en ypperligt fin miljö för framför allt oss modellflygare. Tänk efter vad vi har fått för det facila priset av 100 kronor per år, så förstår vi alla vilket bra koncept RCFF är.
RCFF har "nästan" allt som SMFF kan erbjuda. Tyvärr saknar vi väl möjligheten, (tror jag) att ingå som samarbetspartner med RF med de fördelar det kan innebära, men i övrigt så behöver vi inte sakna så mycket.

En sak jag tycker är synd är att RCFF inte vill ansluta sig till det nybildade EMFU, European Modell Flying Union som har som huvudsyfte att bevaka modellflygets intresse i Europa, avseende luftrumsfrågor. Och som den kloka SniffSwe skrev, Man måste inte hålla med. Men är man med så är jag övertygad om att det är en fördel, t.ex. att få insiderinformation som vi kanske saknar nu. Tyvärr verkar det också svårt att få våra förbund att samarbeta i harmoni och med inbördes respekt...

Jag lovar inte att detta är mitt sista inlägg i denna tråd, men jag lovar att läsa alla inlägg till dess slut med förhoppning att ännu fler kloka medlemmar gör sina röster hörda innan årsmötet...

/Ville :)

Michael
2017-04-22, 12:51
... En sak jag tycker är synd är att RCFF inte vill ansluta sig till det nybildade EMFU, European Modell Flying Union som har som huvudsyfte att bevaka modellflygets intresse i Europa, avseende luftrumsfrågor. ...

Det är inget som hindrar att RCFF lierar sig med EMFU såvida inte någon av de nuvarande medlemsorganisationerna har något att invända. Därom vet vi för närvarande inget. RCFF har såvitt jag vet inte tagit ställning vare sig för eller emot i denna fråga. Det blir en uppgift för den nya styrelsen att ta ställning till denna fråga. Huruvida det är en fördel eller ej eller ej är svårt att bedöma då det huvudsakligen är tyska, franska och brittiska intressen som dominerar EMFU, länder där man i förhållande till våra nuvarande svenska förhållanden har ett jämförelsevis starkt reglerat modellflyg.

Så småningom kommer det ett förslag på nytt svenskt regelverk för verksamhet med obemannade luftfarkoster där jag har förhoppningar om att Transportstyrelsen hittar en lagom kompromiss mellan reglering och frihet. I det läget hoppas jag på en konstruktiv diskussion om förslaget här på forumet och att vi då har en aktiv styrelse som kan avge ett remissvar och som när regelverket trätt i kraft vidtar de åtgärder angående exempelvis uppdatering av säkerhetsregler mm. som kan komma att krävas.

Vad gäller försäkringsfrågan är jag är jag förvånad över en sak som nämnts i denna tråd, nämligen att vissa klubbar tydligen kräver att medlemmarna ska vara anslutna till RCFFs för att man ska få flyga från klubbfältet. Det är på sin plats att påpeka att RCFF definitivt INTE har något sådant krav på klubbarna utan att det i så fall är ett beslut av klubben själv. Klubbarna är därvidlag fullständigt fria att agera som de önskar. Ett av skälen till varför RCFF ursprungligen bildades var just att man ville hitta ett sätt att undvika tvångsanslutning av flygande klubbmedlemmar till en extern organisation.

pgrts
2017-04-22, 13:59
Det där med godkända fält har nog varit lite osäkert ibland.
Fler klubbar har ju kravet att man måste vara försäkrad i SMFF, RCFF eller om man vill båda.
I de fall då klubben har medlemmar i SMFF är det ju inga problem men om klubben inte har någon så kan det ju vara känsligt att bjuda in andra.

Det är inte SMFF utan klubbarna som godkänner fälten.

En lösning på det problemet kan ju vara att en annan klubb där exempelvis den inbjudne modellflygaren kommer från känner till fältet och har godkänt det som säkert.

Säkert har det funnits platser där klubben har krävt medlemskap och det är ju klubben som handhar fältet som bestämmer vem som får flyga där. Man kan nog aldrig komma till ett nytt fält och kräva att få flyga där utan att följa klubbens regler.

Sedan handlar ju denna tråden om kommande årsmötet och om jag inte missat något så är det inte flera än de som Ove presenterar i första inlägget som har någon lust att vara med i styrelsen?
Och av de som Ove presenterat är det väl bara Thomas som skrivit lite om hur han tänker.

Om annat så är det väl fritt fram att presentera nya och flera kandidater här?

senmathal
2017-04-22, 22:00
Det är hjärndött att bara acceptera att det kommer in nya namn i en styrelse.
Självfallet måste det vara personer som vi känner och litar på. Hur ska man veta vad kandidaterna vill och kan om de väljs utan att de behövt göra ett statement? Då blir det ju personval grundat på utseende. Och där har man ju inte en chans.... haha.

Det hör väl till kutym och god ton att en ordförande inte använder ord som bullshit eller hjärndött och liknande låga tillmälen när medlemmar framför sin åsikt. Han ska gå före med gott exempel för en god debatton och inte sänka den.

Sedan är det väl även god sed att sittande ordförande eller styrelse inte blandar sig i sina eventuella efterträdare eller sitt ev. omval. Det är valberednings sak att föreslå representanter och sedan har medlemmarna rätt att nominera tillfrågade personer vid årsmötet.

Detta är saxat ur idrott online

"På uppdrag av medlemmarna
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete."

http://idrottonline.se/DKRockrullarna-Danssport/Foreningen/Valberedningen/Riktlinjerforvalberedningen

Det är alltså medlemmarnas sak att avgöra vilka man tycker är kvalificerade att utgöra styrelse. Inte sittande styrelse eller ordförande då det åsidosätter demokratin. Jag tar för självklart att det är valberedningen som tagit fram de namn som är föreslagna.

/Mats

AM
2017-04-22, 22:40
Som vanligt tar Rolle fram stora penseln och sveper i generella termer. Inte på någon punkt kan Rolle ta fram fakta och lista vad jag skulle ha påstått vara fel.

Det står varje förening fritt att skriva om sina stadgar. Enligt lag kan ingen yttre organisation tvinga en förening att följa dikterade stadgar. Möjligtvis kan då den yttre organisationen utesluta klubben. Men då skjuter man sig ju i foten.

Att man jämför den egna organisationen med andra organisationer är väl helt naturligt. Hur ska medlemmarna då kunna avgöra för- och nackdelar med det egna, resp. det andra förbundet?

pgrts
2017-04-23, 06:32
Det hör väl till kutym och god ton att en ordförande inte använder ord som bullshit eller hjärndött och liknande låga tillmälen när medlemmar framför sin åsikt. ..

Detta är saxat ur idrott online
"På uppdrag av medlemmarna
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete." ...

/Mats

Först så kan jag tycka att det är fantastiskt fint att även de som inte är medlemmar och knappast borde ha något intresse bemödar sig att komma med konstruktiv och bra kritik.

När det kommer till valberedning och även till post som revisorer så är det nog i allmänhet väldigt skralt med intresset att ställa upp frivilligt till de posterna (och de andra). Jag har upplevt många årsmöten där det inte har varit någon aktiv valberedning, utan att ordföranden har frågat de sittande om de vill ställa upp ett år till - ofta med utgångspunkt att det kommer att finnas namn i listan så att föreningen kan fortleva.

Man håller inte alltid med om allt men man är inte beredd att ställa upp av olika orsaker.

Sedan är hänvisning till Idrottonline i detta fallet kanske inte helt rätt då RCFF väl inte ingår under RF?
Sedan är det ju så att det som står om valberedning inte har med RF att göra utan är generellt och kan läsas i vilken styrelsebok som helst.

Krille
2017-04-23, 07:00
Förslag jag vill ha till mötet.

Förtydliga 50% tillbaka till medlemmarna i stadgarna, jag vet att detta har varit med från början och jag tycker om det. Problemet har ju varit att det kanske mest varit "officiellt" på forumet och inte i själva stadgarna.

Förslag är att det är 50% av de intäkter som kommit före sista april varje år som det kan ansökas om.

Lämpligt är även att det i så fall är att dessa pengar kan delas ut bland de ansökningar som kommit in före sista april det året. Ansökningar som kommit in efter de datumet får ligga till nästa års bidragsansökningar.

SniffSwe
2017-04-23, 07:06
Men jag känner att OM man nu, som ny medlem eller "okänd person" för sittande styrelse, skulle vara intresserad av att ställa upp i styrelse-valen så kan ju Oves uttalanden mycket väl få en att ändra sig för att man tror att man inte duger. Man kan säkert känna att man även riskerar att inte "passa in" bland en styrelse som består av världsvana "goa gubbar" som tex. Ove.
Så känner jag i alla fall, kan inte RCFF göra en lista med de olika sryrelse-posterna och beskriva varje post lite mer i detalj? Vad måste man kunna, vad måste man göra, hur mycket jobb är det på ett ungefär, måste man åka på möten eller sker alla möten på telefon, hur snabbt måste man vara tillgänglig, finns det stöd och hjälp från någon om man känner att man inte hinner och har man möjlighet att "kliva av" om man känner sig otillräcklig?

Den infon är väll viktigare än att "det absolut inte får vara någon okänd person som inte delar värdegrunderna och därför kommer skjuta förbundet i sank"?
Det känns som att om man tex. inte tycker att "50% tillbaka i bidrag" är en bra idé så är man diskvalificerad som styrelse-medlem. Jag antar att alla i styrelsen inte alltid tycker likadant och det är väll enkel demokrati som avgör i frågorna ändå?

pgrts
2017-04-23, 08:00
Förslag jag vill ha till mötet....

Lämpligt är .. får ligga till nästa års bidragsansökningar.

Är inte just detta en av RCFFs grundtankar - Att kunna agera utan allt för mycket byråkrati och kanske hjälpa till just när det uppstår ett akut behov, men även för bättre planerade behov?

50% tillbaka har jag hört och läst så länge som RCFF funnits men det kan så klart låta lite underligt om man inte hört det förr.

Vi känner ju väl till vissa andras principer att alla åsikter ska filtreras via klubbarnas möten och helst ska förmedlas av klubbens ordförande - skriftligen i god till före årsstämman. Det är nog inte så jag vill ha ett RCFF.

McRegor
2017-04-23, 08:04
SniffSwe - med tanke på den mer eller mindre obefintliga styrelsen de senaste åren (enl Ove) så har jag svårt att tro att arbetsbelastningen är speciellt hög frånsett för kassören som måste hålla reda på inbetalda medlemsavgifter. Sen finns ju posten IT-ansvarig men den behöver ju inte vara en styrelsepost - dock en viktig post för att bl a få detta forum att fungera.
Så rent krasst tror jag inte att nya personer skulle medföra några större nackdelar - klarar dessa vanligt styrelsearbete i en vanlig klubb så klarar dom nog också motsvarande i RCFF. Styrelsearbete i en lite större vanlig modellflygklubb innebär nog i många fall betydligt mycket mera arbete skulle jag tro...
F ö efterlyser jag som många andra ett "statement" ifrån de namn som Ove själv föreslagit - och inte minst valberedningens egna förslag till kommande styrelse inkl "statement" ifrån de namnen. Om det nu finns nån valberedning...
Om nu "50 % tillbaka" är så centralt så har jag ännu mindre förståelse för att detta inte framgår i stadgarna. Som fördelningen skett hittills så har som sagt i stort sett alla som ansökt fått vad dom önskat - och när det gäller bidrag till s k Shootout's så har det av vad jag sett i protokollen beviljats bidrag mer eller mindre "in blanco".
Sen tycker jag personligen att det är tveksamt att ge klubbar med stark koppling till styrelsen dessa bidrag - det skulle utan tvekan kunna betraktas som en jäv-situation. Så enklast är att sluta med allmosorna så slipper man få den misstänksamheten. Tror knappast att detta är nåt som egentligen behövs - det är nog bara ett enkelt sätt för de klubbar som har lite rymligare samvete att få pengar på ett enkelt sätt.
Roger

SniffSwe
2017-04-23, 09:31
Jag har nämnt detta förr men inte fått någon respons så jag tänkte ge exempel på hur jag menar. Kan man inte göra enkla pollar(omröstningar) här på forumet om frågor som ofta dyker upp? Inte nödvändigtvis som ett avgörande i frågan(i nuläget) utan som ett stöd för styrelsen.
Exempel:
Man(vilken medlem som helst) gör en disskutions tråd om ett ämne T.ex(mitt vanliga exempel) "Poll-diskussion - Ska 50% av intäkterna gå tillbaka i form av bidrag?"
Trådstartaren skriver hur denne tänkt formulera frågan samt vilka alternativ som ska finnas. T.ex:

---------------
"Ska det stadgas att 50% av intäkterna ska gå tillbaka till medlemmarna?"
1. Ja
2. Nej

Disskussion om sak-frågan och pollens formulering görs i tråden under två veckor från idag då pollen kommer publiceras och därefter vara aktiv i två veckor.
---------------

Disskussionen pågår i två veckor och efter det startas pollen som då kanske ser ut såhär istället:

---------------
"Hur ska förbundets intäkter fördelas?"
1. Störst del tillbaka i form av bidrag även till enskilda klubbar(50% tillbaka)
2. I första hand till sådant som gynnar alla som t.ex. stark försäkring och arbete kring restriktioner som inverkar på RC-flyget, bidrag till klubbar om utrymme finns
3. Endast till sånt som gynnar alla, finns det pengar över så sparas de i max 3 år för att sedan flyttas till en "bidrags-bössa"
4. Endast till sånt som gynnar alla, finns det pengar över tittar man på om avgiften på sikt kan sänkas
5. Inget av ovanstående
---------------

Pollen pågår de två veckorna och sen har man resultatet, alla medlemmar röstar såklart inte eftersom alla inte ens är på forumet men det skulle ändå ge en fingervisning och styrelsen har nått att förhålla sig till(och i exemplet så kan sånna som jag sluta argumentera om bidragen om alternativ 1 får tex. 85% av rösterna).

Observera att detta var ett exempel på en poll som kanske inte var helt genomtänkt i all hast och just den ska såklart inte diskuteras här.
Pollarna behöver inte avgöra någonting utan bara ge en indikation om medlemmarnas åsikter och fördelning. Men är det nån som tycker det är smart mer än jag? Ska jag lägga ner idén eller helt enkelt göra en poll om ifall idén är bra eller dålig? ^^

Krille
2017-04-23, 09:38
Är inte just detta en av RCFFs grundtankar - Att kunna agera utan allt för mycket byråkrati och kanske hjälpa till just när det uppstår ett akut behov, men även för bättre planerade behov?


Jovisst kan man se det så, men jag anser inte att ha ett visst tidsfönster för ansökningar är "för mycket byrokrati" vissa regler och styrningar måste finnas.

Men mitt inlägg är bara ett förslag att diskutera på årsmötet, sen är det upp till dom på mötet att besluta hur det ska bli.

Stig H.
2017-04-23, 10:20
Var nu rädda om det RCFF vi har, gott folk!

Michael
2017-04-23, 12:50
​Frågan om "50% tillbaka" i form av sökbara bidrag till klubbar anser jag definitivt bör tas upp till behandling vid årsmötet.

Min personliga syn i frågan är att RCFF inte ska ägna sig åt att dela ut bidrag till modellflygklubbar. De för mig viktigaste skälen till detta ställningstagande är att:

- Det finns RCFF-medlemmar som inte är medlemmar i en RCFF-ansluten modellflygklubb, eller för den delen inte är medlem i någon modellflygklubb överhuvudtaget. För dessa medlemmar finns ingen reell möjlighet att genom bidrag få "50% tillbaka".

- Det finns klubbar som valt att låta sina medlemmar själva avgöra om de vill ansluta sig till en extern organisation som exv. RCFF eller ej. Detta är helt i linje med en av grundtankarna som ledde till att RCFF bildades. Frågan kommer givetvis upp hur stor andel av en sådan klubbs medlemmar som ska vara medlemmar i RCFF för att klubben ska kunna beviljas bidrag? Oavsett hur man väljer gränsen finns en inbyggd problematik.

Jag ser gärna att en del av RCFFs intäkter årligen används för att sponsra eller arrangera ett par meetings som ges officiell RCFF prägel (Shootout). Om sponsring sker ska det finnas en tydlig kravprofil. Strävan bör vara att få en geografisk spridning för att så många RCFF-medlemmar som möjligt ska ha en möjlighet att delta och förbättra möjligheten att finna nya RCFF-medlemmar

Jag skulle också gärna se att medel avsätts för att ta fram och underhålla ett allmänt tillgängligt utbildnings/studiematerial avseende säkerhet och regelverk för flygning med "obemannade luftfarkoster", dvs. modellflyg för nöje och rekreation. Säkerhets- och regelfrågor kommer, oavsett vad vi tycker, att bli ännu viktigare i framtiden än vad som nu är fallet.

McRegor
2017-04-23, 13:01
Michaels inlägg ovan bekräftar att det finns flera än jag som är mycket skeptiska till att dela ut "allmosor" till klubbar - och speciellt när det inte finns nåt regelverk runt dessa.
Håller alltså i det stora helt med Michael.
Roger

AM
2017-04-23, 14:54
Jag håller med. MEN då intresset för bidragen varit lågt har vi hellre friat än fällt. Huvudsyftet är att stötta ALL modellflygverksamhet landet. Både de som är medlemmar men även andra klubbar som inte är anslutna till förbundet. Självklart bör ju de "egna" prioriteras högst.

Vi gjorde en mjukstart med bidragen och tänkte väl att på vägen får vi skärpa till kraven. Vi kanske är där nu.
Och det handlar inte om allmosor Roger. Ansöker din klubb om allmosor från kommunen?

Sedan diskussionen om att jag styr vem som ska ingå i styrelsen. Så här är det. Jag bryr mig endast om att vi får en styrelse med personer som har RCFF-tänket som baseras på enkelhet och en kostym som passar behoven. Därför är det väl naturligt att de personer som kommer i fråga presenterar sig själva och sin syn på hur RCFF ska fungera. Så sker ju i alla andra sammanhang. Det är väl väldigt få som väljs fram och är fullkomliga okända kort.

RCFF är vi söndagsflygares baby. Vi måste vara rädda om det vi åstadkommit.

McRegor
2017-04-23, 15:12
J
Och det handlar inte om allmosor Roger. Ansöker din klubb om allmosor från kommunen?


Jo, jag personligen vill nog kalla detta allmosor och dessa kan erhållas utan nåt egentligt behov - det räcker har det visat sig att skriva en ansökan till RCFF och man har i nästan samtliga fall fått den beviljad.
Vi ansöker inte om några som helst bidrag/allmosor ifrån kommunen utan vi driver klubben som det vore vår personliga ekonomi och alltså med samma omsorg. Och inte behöver vi heller några bidrag för att arrangera meetings.
Roger

Ville
2017-04-23, 15:33
Hej!
Michael´s senaste inlägg är mycket tänkvärt och bra. 50% tillbaka kan också ses som ett bra argument för både RCFF och klubbar att ansluta just sin egen klubb. VIKTIGT är dock att det inte får finnas någon form av tvångsanslutning till förbundet. Jag tror att en stor anledning att klubbar ansluter till RCFF är att de saknar egen försäkring i dagsläget, eller ser möjligheten att spara pengar genom att säga upp sin egen försäkring.

Man kan också argumentera att RCFF inte är någon sparbössa. Det finns vad jag förstår ganska mycket pengar sparat på banken och det är bra, men givetvis måste det finnas utrymme att spendera pengar också. Vad RCFF ska spendera pengarna på kan dels stadgas och så givetvis via motioner/förslag och den budget som föreslås på årsmötet.

Förslag att skapa "pollar" med aktuella frågeställningar är bra. Dessa skulle kunna ingå i RCFF-klubbmöten på forumet.

/Ville

McRegor
2017-04-23, 15:48
Sen är det nog så att ju större denna "klubb" blir, desto större anledning att driva den lite mera formellt och bl a följa stadgarna. Sen blir nog också utdelningen av "allmosorna" en känsligare fråga ju större RCFF blir och när flera klubbar ansluter sig. Klubbanslutningen inkl försäkringen tror jag som Ville beror på att man då löser försäkringsskyddet på ett enkelt och relativt billigt sätt - i alla fall för själva föreningen som sådan eftersom man då inte behöver ta tag i försäkringsfrågan.
Så därav säkert kravet i många föreningar att endera tillhöra RCFF eller SMFF.
Och om man har alltför mycket överskott varje år så finns ju trots allt möjligheten att endera sänka medlemsavgiften alternativt att t ex se över försäkringsskyddet och teckna en försäkring som är mera omfattande - t ex avseende det årliga, maximalt utbetalade försäkringsbeloppet. RCFF måste ju inte nödvändigtvis ta det billigaste alternativet om inte ekonomin är nåt hinder. Samt att kanske jobba mera aktivt i frågor som berör många medlemmar - även om detta arbete då antagligen kommer att kosta lite pengar.
Roger

Ville
2017-04-23, 17:18
Hej!
Jag skulle vilja förtydliga mig vad gäller min inställning till TVÅNGSANSLUTNING.
Min åsikt och tillika RCFF åsikt, (som jag tolkar det) är att motverka alla former av tvångsanslutning, kan också läsas/förstås som ett "smart" sätt för RCFF att skaffa medlemmar. I annat fall är det enligt mig bättre att bara godkänna personliga medlemskap och skippa klubbmedlemskap eller att villkora att tvångsanslutning i den lokala klubben inte får förekomma vid klubbanslutning. Det är den enskilda klubbens ensak att ordna med försäkringar om nödvändigt. Här bör kanske utredas hur hemförsäkringen fungerar i realiteten!? I vår klubb har det tecknats en separat försäkring för medlemmarna. Vi har också valmöjligheten att avstå förbundsmedlemskap. Denna policy var jag med att införa i vår klubb.
Tvångsanslutning i alla dess former får mig att se RÖTT!
Mitt synsätt är kanske fel men det är i alla fall min uppfattning!

/Ville

Ripa
2017-04-23, 17:52
Var nu rädda om det RCFF vi har, gott folk!


Att vara modellflygare i Sverige 2017, hur svårt kan det va?

Det skrivs om polisanmälan, behov av auktoriserade revisorer, bidragsfusk, allmosor, nerläggning, samt hot om än det ena än det andra, vem tror ni vill driva detta förbund vidare, byråkrater? eller skrivs dessa inlägg med en önskebild att RCFF skall läggas ner, för att gynna något annat förbund?.

Modellflyghobbyn har i likhet med all föreningsverksamhet i landet påverkats av att allt fler människor anser sig ha mindre tid för ideellt arbete och föreningsliv, som medlem kan man ställa krav om än det ena, än det andra, men att göra något själv är för de flesta inte aktuellt, något som drabbar allt fler föreningar, och i vårt fall RCFF. Lätt att ställa krav på andra, men man har inte själv tid att hjälpa till, det är ett fåtal personer som debatterar i dessa trådar, sitter dessa personer själva i sina klubbars styrelser och har insikt i hur svårt det är att få fram driftiga kandidater när valberedningen frågar, styrelser i många klubbar sitter allt längre, och blir allt äldre, detta då det inte finns någon som vill axla ansvaret att driva verksamheten vidare, många klubbar har blivit ”klubbar för gubbar”.

Förutsättningarna för att bli modellflygare och utöva hobbyn på ett annorlunda sätt, och på nya platser förändrades radikalt i början av 2000 talet när dagens enkla eldrivna modeller och Parkflyers introducerades och blev tillgängligt för alla och envar. Behov av övergripande förändringar och nya regelverk framfördes till SMFF för modellflygets utövande, men tyvärr utan resultat.

RCFF bildades för att skapa utveckling, synlighet och övergripande tillväxt i hobbyn.

50 % tillbaka till medlemmar och klubbar var med i målsättningen vid bildandet, med då man inte visste hur RCFF skulle komma att utvecklas, fanns 50% med i det publika forumet, men då förbundet inte hunnit konsolidera sin ekonomi, kunde man inte utrycka förväntningar och storlek på dessa bidrag.

50 % tillbaka bör finnas med även i framtiden, det bör tilldelas, meeting, event, projekt som övergripande bidrar till hobbyns utveckling, ansökan bör tillställas RCFF´s styrelse, ett ansöknings datum under året bör ge en samlad syn på ansökningarnas totala storlek. RCFF´s styrelse bör även fortsättningsvis besluta i dessa frågor, i de fall en styrelsemedlem ingår i en klubb med ansökan och då blir jävig, får övriga styrelsen besluta, att som det skrivits tidigare i tråden att styrelsemedlemmars och dess klubbar inte skulle vara berättigade att söka bidrag förstår jag inte.

Ganska magstarkt att kalla RCFF´s bidrag för allmosor (Allmosa "barmhärtighet" är en gåva för omsorg om de fattiga), 2008 återupptog Ripa Modellflygklubb arrangemanget av Ripalägret, de bidrag klubben sökt och erhållit är på 3000 – 5000 kr per/år genom RCFF, ser klubben inte på något sätt som några allmosor. Att arrangera ett meeting av denna storlek kostar mycket pengar, det kräver mycket planering, samt mycket praktiskt arbete av jättemånga funktionärer, detta samtidigt som alla faciliteter för arrangemanget måste betalas, fungera och underhållas.

Ripa MFK genomför temadagar under veckan, det kommer då tävlingsaktiva segelflygare en dag, ett helt gäng som tävlar i IMAC en annan dag, tävlande skalaflygare, modellflygare som tävlar i linflyg, m.fl., som klubb ser vi det som en självklarhet att visa upp bredden i vår hobby.

Ripa MFK hälsar alla modellflygare välkomna till Ripalägret oavsett förbundstillhörighet, vi ser alla modellflygare som en enda stor familj oavsett vilket förbund man sympatiserar med, kommer RCFF att ställa krav på 100 % RCFF arrangemang är risken stor att ”flygfamiljerna” splittras vilket inte skulle gynna modellflygets övergripande utveckling, vi vill vara vänner med alla, vilket skapar glädje och gemenskap, på sikt är alla vinnare, och det är på så sätt vi tror oss skapa tillväxt i hobbyn.

Det var säkert inte många sydsvenska klubbar som fick speciellt många nya medlemmar när RCFF arrangerade Shootout i Stockholm och Hultsfred, men med facit i hand vet vi att Ripalägret både väcker och återuppväcker intresse för många besökare, med hemvist i landets södra delar.

Mvh
Mats
www.ripamfk.com

Ville
2017-04-23, 18:21
Att vara modellflygare i Sverige 2017, hur svårt kan det va?

Det skrivs om polisanmälan, behov av auktoriserade revisorer, bidragsfusk, allmosor, nerläggning, samt hot om än det ena än det andra, vem tror ni vill driva detta förbund vidare, byråkrater? eller skrivs dessa inlägg med en önskebild att RCFF skall läggas ner, för att gynna något annat förbund?.
...

Mvh
Mats
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)

Hej!
Håller med att det skrivits om polisanmälan, behov av auktoriserade revisorer med mera, har själv skrivit några av dessa ord, men några hot har nog aldrig framförts, inte som jag uppfattar det i alla fall.
Tror säkert att det finns ett antal personer som gärna ser RCFF gå i graven, men jag är definitivt inte en av dessa.
Hmmm...vet inte varför jag försvarar mig, men på något sätt kände jag mig träffad!?

/Ville

JonasH
2017-04-23, 18:21
Riktigt bra skrivet Mats (Ripa) och håller helt och fullständigt med dig. Hur svårt kan det vara?

Jag är helt ny i RCFF då jag tog upp hobbyn efter 15 års dvala. Forumet här är mycket bra och trevligt med många tips och råd som inte fanns när jag flög förr. Synd att ett fåtal får det att kännas lite olustigare här just nu. Vill man förändra på något så får man ta tag i det själv och kavla upp ärmarna tycker jag. Detta är en förening som står och faller på ideellt arbete. Skärpning alla berörda och håll god ton. Kom med konstruktiva lösningar i en positiv anda så kanske de mottas på ett bra sätt.

Önskar att jag kunde komma ner till Ripaveckan för den verkar mycket trevlig. I år kan jag inte men hoppas på ett annat år.


mvh,
Jonas

Ålänning
2017-04-23, 18:43
Ni har sett för mycket på nyheter senaste tiden med Trump och alla andra. :-D

Chilla ner, ta vara på RCFF och klanta inte bort detta forum, det är en skoj plats för min hobby.

Hur många föreningar i den här skalan i Sverige sköter sig 100% rätt? Det är ju föreningar. Ideellt arbete. Alla gör så gott de kan. Bättre går inte. De som inte jobbat i föreningar vet inte hur mycket arbete det handlar om. Det blir så bra det blir. Är man inte nöjd, hjälp till.

Och dessa trådar skrämmer ju bort nya flygare. De ser en osäker framtid och hittar på nåt annat istället.

McRegor
2017-04-23, 22:51
Jo, nog vet jag personligen hur mycket tid det kan ta att vara drivande styrelsemedlem i en klubb - för mig personligen är det åtskilliga timmar varje vecka. Men det gör jag gärna så länge jag ser att vår verksamhet utvecklas.
Sen tror jag absolut att Ripa-veckan är ett mycket vällovligt arrangemang - de jag riktade mest kritik emot var de s k Shootout-arrangemangen som inte alls är av samma dignitet som Ripa-veckan men kostat RCFF rejält med pengar.
Beklagar verkligen om skriverierna skrämt bort nya flygare - det är absolut inte min tanke för att ta hand om nya flygare är nåt som engagerar mig personligen mycket i vår klubb.
Men man kommer aldrig ifrån att en riksomfattande organisation som RCFF, och som dessutom kallar sig för förbund, faktisk måste uppfylla i alla fall viss minimikrav när det gäller skötseln av organisationen - t ex att följa stadgarna och ha årliga årsmöten inkl revision av ekonomin. Och i den mån man skall betala ut ca: 50 % av intäkterna i "bidrag" så bör detta också rimligen vara reglerat i stadgarna. Det är ju trots allt inte att göra skötseln av RCFF svårare - bara klarare avseende hur och vad styrelsen får göra.
Roger

Mjoelner
2017-04-24, 12:58
Jag tar för självklart att det är valberedningen som tagit fram de namn som är föreslagna.
Det ska du nog inte förutsätta.

Det du skriver om valberedningen är helt korrekt, men även om det är valberedningen som formellt fått uppgiften att ta fram förslag på en ny styrelse, så har inte den ensamrätt på förslag. Både styrelsen och enskilda medlemmar får lägga fram förslag på ny styrelse och ibland är det faktiskt de enda förslag man har pga att valberedningen inte uppfyllt sitt uppdrag (eller saknas). Däremot ska såna förslag absolut inte presenteras som om de vore valberedningens förslag.

Jag har uppfattat det förslag som ligger som Oves/styrelsens förslag, inget annat.Så känner jag i alla fall, kan inte RCFF göra en lista med de olika sryrelse-posterna och beskriva varje post lite mer i detalj? Vad måste man kunna, vad måste man göra, hur mycket jobb är det på ett ungefär, måste man åka på möten eller sker alla möten på telefon, hur snabbt måste man vara tillgänglig, finns det stöd och hjälp från någon om man känner att man inte hinner och har man möjlighet att "kliva av" om man känner sig otillräcklig?
Det står lite i stadgarna, §18 & §22. Jag kan givetvis inte svara för hur det är i RCFF, men rent generellt så är min erfarenhet av föreningsarbete att tiden man får lägga ner bl.a. beror på vilken ambitionsnivå man själv har och hur många besvärliga ärenden som måste hanteras. I teorin så bör man gradvis fasa in nya personer i styrelsen för kontinuitet och så att nya medlemmar har stöd och hjälp av de "äldre" kollegorna. I praktiken funkar det nog si och så med det. Möjligheten att "kliva av" har man alltid, men ska man göra det snyggt så är det mer att "avveckla sig själv" och låta någon annan ta över. Ibland får man rycka ut med kort varsel om det händer nåt, t.ex. vid inbrott, men det hör tack och lov till ovanligheterna.


Om nu "50 % tillbaka" är så centralt så har jag ännu mindre förståelse för att detta inte framgår i stadgarna.

Därför att det inte behövs. Det är precis som med de flesta lagar, det regleras inte i detalj utan man använder generella uttryck för att få en viss flexibilitet.- och när det gäller bidrag till s k Shootout's så har det av vad jag sett i protokollen beviljats bidrag mer eller mindre "in blanco".

I vilket/vilka protokoll framgår det att styrelsen skulle ha beviljat något "in blanco"?Så enklast är att sluta med allmosorna så slipper man få den misstänksamheten. Tror knappast att detta är nåt som egentligen behövs - det är nog bara ett enkelt sätt för de klubbar som har lite rymligare samvete att få pengar på ett enkelt sätt.

Personligen väljer jag att ha mer förtroende för att det sköts och för att de revisorer vi väljer faktiskt skulle säga till om så inte var fallet. Om du har belägg för att någon klubb sökt bidrag på falska grunder, eller andra felaktigheter, så tycker jag att du gott kan lägga korten på bordet. I annat fall tycker jag du ska sluta med att insinuera om felaktigheter och komma med vaga beskyllningar.


Jag har nämnt detta förr men inte fått någon respons så jag tänkte ge exempel på hur jag menar. Kan man inte göra enkla pollar(omröstningar) här på forumet om frågor som ofta dyker upp? Inte nödvändigtvis som ett avgörande i frågan(i nuläget) utan som ett stöd för styrelsen.
...

Det där är något som jag tror kan vara bra och som kan användas både av styrelsen och enskilda medlemmar för att belysa medlemmarnas åsikt i någon fråga. Jag tycker dock inte att det kan ersätta omröstning på ett årsmöte, utan att det är ett bra komplement. På årsmötena ska man ju som regel försöka undvika långa diskussioner. Underlag och diskussionerna ska man i största möjliga mån ha haft innan årsmötet, för på mötet har man oftast en begränsad tid på sig att ta sig igenom en agenda och ta beslut.


Frågan om "50% tillbaka" i form av sökbara bidrag till klubbar anser jag definitivt bör tas upp till behandling vid årsmötet.

Min personliga syn i frågan är att RCFF inte ska ägna sig åt att dela ut bidrag till modellflygklubbar. De för mig viktigaste skälen till detta ställningstagande är att:

- Det finns RCFF-medlemmar som inte är medlemmar i en RCFF-ansluten modellflygklubb, eller för den delen inte är medlem i någon modellflygklubb överhuvudtaget. För dessa medlemmar finns ingen reell möjlighet att genom bidrag få "50% tillbaka".

- Det finns klubbar som valt att låta sina medlemmar själva avgöra om de vill ansluta sig till en extern organisation som exv. RCFF eller ej. Detta är helt i linje med en av grundtankarna som ledde till att RCFF bildades. Frågan kommer givetvis upp hur stor andel av en sådan klubbs medlemmar som ska vara medlemmar i RCFF för att klubben ska kunna beviljas bidrag? Oavsett hur man väljer gränsen finns en inbyggd problematik.

Vad det gäller bidrag till modellflygklubbar så kan även icke klubbanslutna RCFF medlemmar ibland ta del av de bidragen. Din invändning bygger ju dels på en tolkning där varje enskild medlem ska ha 50% tillbaka och dels på antagandet att klubbarna inte ägnar sig åt verksamhet för att främja modellhobbyn där inga krav på klubbmedlemskap ställs.

Min tolkning av "50% tillbaka" helt enkelt att det är en vision för att en stor del av RCFFs pengar ska gå till att främja modellhobbyn och inte ett exakt specificerat beslut om att alla enskilda medlemmar ska ha halva sin medlemsavgift tillbaka eller att totalsumman årligen alltid ska uppgå till 50% av medlemsavgifterna.

Sen vill jag återigen påpeka att det finns inga RCFF anslutna klubbar. Det där är ett felaktigt uttryck som bara förvirrar.

Sen kan jag tycka att om RCFF ska begränsa sin modellhobbyfrämjande verksamhet till enbart de klubbar som kräver att medlemmarna är RCFF anslutna så känns det ju lite som vår alldeles egna paragraf 37.

Mjoelner
2017-04-24, 13:33
I annat fall är det enligt mig bättre att bara godkänna personliga medlemskap och skippa klubbmedlemskap eller att villkora att tvångsanslutning i den lokala klubben inte får förekomma vid klubbanslutning.

Du blandar ihop SMFFs anslutningsmodell med RCFFs personliga medlemskap. Det finns i princip inga klubbar som ansluter folk till RCFF. De flesta "RCFF klubbarna" kräver RCFF medlemskap för att du ska få flyga och de förmedlar ofta betalningen till RCFF om du så önskar.

Jag känner enbart till en klubb som kan/kunde anses ansluta folk till RCFF och det är Eslövs MFK i och med att dom krävde att RCFF medlemsavgiften skulle betalas via dom. Om det kravet finns kvar idag vet jag inte.


Det är den enskilda klubbens ensak att ordna med försäkringar om nödvändigt. Här bör kanske utredas hur hemförsäkringen fungerar i realiteten!? I vår klubb har det tecknats en separat försäkring för medlemmarna.

RCFF bildades eftersom det fanns ett missnöje i klubbarna med hur SMFF skötte saker och ting. Man upplevde att ingenting funkade, att det var dyrt och att man som söndagsflygare inte fick något tillbaka. Det som klubbarna mest behövde var en försäkring och det är ingen slump att RCFF tillhandahåller just en försäkring. Många icke-SMFF-anslutna klubbarna har mao löst försäkringsfrågan genom kräva att de enskilda medlemmarna också är medlemmar i RCFF.

Hur är er klubbförsäkring jämfört med RCFFs försäkring, dvs pris/villkor/etc?

SniffSwe
2017-04-24, 13:38
Att stadga 50% tillbaka är nog väldigt osmart eftersom det bara gör stadgarna svårare att följa utan att det tillför nått bra. För om man får högre utgifter för annat så kan man inte följa stadgarna och om man inte får ansökningar som når upp till 50% så måste man "pressa ut pengar" till....."nått".....för att lyckas följa stadgarna.

Jag vet att det inte finns några RCFF anslutna klubbar, men jag trodde det förut. Huvudanledningen till att jag trodde det var att när jag läste på "Bli medlem i RCFF"-sidan så står det under rubriken "Hur många är medlemmar i RCFF?" antal både för medlemmar och för klubbar på respektive år. Kan vara fler(särskilt nya medlemmar) som läser det och fattar fel precis som jag gjorde. Jag antar att klubbantalet är hur många klubbar som det är medlemmar ifrån.

Ville
2017-04-24, 15:15
Du blandar ihop SMFFs anslutningsmodell med RCFFs personliga medlemskap. Det finns i princip inga klubbar som ansluter folk till RCFF. De flesta "RCFF klubbarna" kräver RCFF medlemskap för att du ska få flyga och de förmedlar ofta betalningen till RCFF om du så önskar.

Jag känner enbart till en klubb som kan/kunde anses ansluta folk till RCFF och det är Eslövs MFK i och med att dom krävde att RCFF medlemsavgiften skulle betalas via dom. Om det kravet finns kvar idag vet jag inte.


RCFF bildades eftersom det fanns ett missnöje i klubbarna med hur SMFF skötte saker och ting. Man upplevde att ingenting funkade, att det var dyrt och att man som söndagsflygare inte fick något tillbaka. Det som klubbarna mest behövde var en försäkring och det är ingen slump att RCFF tillhandahåller just en försäkring. Många icke-SMFF-anslutna klubbarna har mao löst försäkringsfrågan genom kräva att de enskilda medlemmarna också är medlemmar i RCFF.

Hur är er klubbförsäkring jämfört med RCFFs försäkring, dvs pris/villkor/etc?

Hej Mjoelner och alla andra!
Bara helt kort, jag känner mycket väl till historien om RCFF och om hur och varför det bildades eftersom jag var med vid startskottet. Det jag försökte beskriva är min syn på tvångsanslutning överhuvudtaget.
Jag skrev felaktigt klubbmedlemskap när jag menade klubbregistrering enligt vad som skrivits av RCFF styrelse på forumet. Jag vet att medlemskapen i RCFF är personliga, 1 röst per medlem.

Det som förvånar mig lika väl som det förvånar Michael är att somliga klubbar faktiskt tvångsansluter sina medlemmar genom att kräva RCFF-medlemskap, och detta för att "fixa" försäkringsfrågan på ett "smart" sätt. Det tror jag inte är förenligt med RCFF uppfattning då jag tror mig veta att RCFF är fullständigt emot tvångsanslutning i alla former, i vilket led det än sker i relationen till RCFF, därför föreslog jag att man eventuellt ska villkora klubbregistreringen. Somliga kommer säkert att hävda att RCFF inte kan styra över hur klubbar agerar, och det är helt riktigt, men signalerna från RCFF ska vara tydliga gentemot landets klubbar att man inte tolererar tvångsanslutning av medlemmar, och det hoppas jag alla klubbar är medvetna om.

Jag vet att försäkringsfrågan är en svår nöt att knäcka men som jag ser det är det den enskildes ansvar att vara tillräckligt försäkrad, och klubbens ansvar att teckna försäkring vid behov. Klubben måste också försäkra sig om medlemmarnas försäkringsstatus och upplysa medlemmarna i försäkringsfrågan.

Klubbarna kan med fördel föreslå medlemskap i RCFF, men aldrig tvångsansluta!

Tyvärr är jag inte alls uppdaterad om hur vår klubbs försäkring står sig i jämförelse, men jag vet att klubben har tecknat separat försäkring för alla medlemmar. Sen finns det alltid behov för medlemmar att kolla upp sin nuvarande hemförsäkring om vad den täcker. Klubbarna/medlemmarna måste också vara medvetna om att det kanske finns skillnader mellan olika försäkringsbolag.

Ursäkta om detta inlägg blev ännu rörigare än det förra men bättre än så här kan jag inte förklara mig i skrivande stund.

/Ville

ps.
Hoppas innerligt att jag och RCFF har samma syn enligt ovan. I annat fall vill jag snarast bli korrigerad.

Ville
2017-04-24, 16:05
Att stadga 50% tillbaka är nog väldigt osmart eftersom det bara gör stadgarna svårare att följa utan att det tillför nått bra. För om man får högre utgifter för annat så kan man inte följa stadgarna och om man inte får ansökningar som når upp till 50% så måste man "pressa ut pengar" till....."nått".....för att lyckas följa stadgarna.

Jag vet att det inte finns några RCFF anslutna klubbar, men jag trodde det förut. Huvudanledningen till att jag trodde det var att när jag läste på "Bli medlem i RCFF"-sidan så står det under rubriken "Hur många är medlemmar i RCFF?" antal både för medlemmar och för klubbar på respektive år. Kan vara fler(särskilt nya medlemmar) som läser det och fattar fel precis som jag gjorde. Jag antar att klubbantalet är hur många klubbar som det är medlemmar ifrån.

Hej!
Att stadga 50% tillbaka är nog väldigt SMART skulle jag säga. Skrivningen kan ingå i Paragraf 1 Ändamål, som en målsättning. Det t.o.m. bör stadgas eftersom RCFF´s styrelse alltid har jobbat med den målsättningen för ögonen och som en av sina hörnpelare. Efter hand som RCFF växer finns kanske anledning att ändra i stadgarna och det ska vi inte vara rädda för, och stadgarna är ju inte ristade i sten.

Antalet klubbar avser nog hur många klubbar som använt sig av exel-formuläret när de anmält sina klubbmedlemmar. Systemet är nog framtaget för att förenkla medlemshanteringen för såväl klubbar som för RCFF. Dessutom har RCFF fått möjligheten att ståta med hur många klubbar som faktiskt registrerat medlemmar i förbundet, oavsett hur stor del av medlemsantalet som anmälts.

/Ville

SniffSwe
2017-04-24, 16:20
Ville: Ska man stadga en målsättning? Det verkar ju onödigt att skriva det i stadgarna om det ändå är okej att frångå, eller? O.o

Att ange antal klubbar under rubriken "Hur många är medlemmar i RCFF" är i mitt tycke lite missvisande, även om det går att räkna ut hur det ligger till så är det inte uppenbart att klubbar inte kan vara anslutna.

Edit: Okej om det står i stadgarna vilka målsättningar föreningen har men jag ser inte det som att målen är "stadgade"?

rc9
2017-04-24, 16:36
Jag känner enbart till en klubb som kan/kunde anses ansluta folk till RCFF och det är Eslövs MFK i och med att dom krävde att RCFF medlemsavgiften skulle betalas via dom. Om det kravet finns kvar idag vet jag inte.

Eslövs Mfk har i vart fall de senaste 6 åren inte tvingat någon och kommer inte att tvinga någon att betala via dem. Tidigare än så kan jag inte svara för.
Däremot SKALL du kunna påvisa ditt medlemskap med tillhörande försäkring om du betalt på annat sätt.

Mjoelner
2017-04-24, 16:39
Ville,

Att kräva att en klubbmedlem också är medlem i RCFF är inte tvångsanslutning. Det är helt frivilligt att gå med i en klubb med de stadgar den har och det är helt frivilligt att avstå. Ingen tvingar någon till något.

Om vi i dagsläget skulle räkna "RCFF-klubbar" som kräver medlemskap i RCFF, så är jag beredd att slå vad om att det är en överväldigande majoritet. Jag skulle tom våga påstå att det hör till undantagen att klubbarna inte kräver det.

Jag kan inte heller förstå att RCFF skulle ha något problem med att klubbarna kräver medlemskap, eller att du som har varit med vid startskottet inte skulle ha förstått att RCFF växte fram som ett alternativ till SMFF där söndagsflygarnas, dvs klubbarnas, faktiska behov skulle tillgodoses. Ett behov var just försäkringsfrågan där lösningen var att just RCFFs försäkring och att kräva medlemskap i RCFF.

Om RCFF menar att det är fel av klubbarna att kräva RCFF medlemskap så är det i så fall hög tid för RCFF att tydligt klargöra det!

Ville
2017-04-24, 17:10
Hej!
Jag tycker inte att klubb som registrerats som RCFF-klubb skall få listas som sådan om tvångsanslutning/ krav på RCFF-medlemskap tillämpas i den lokala klubben.

/Ville

McRegor
2017-04-24, 17:23
Mjoelner - du kan liksom jag gjort för ett drygt år sedan läsa igenom styrelseprotokollen så ser du i klartext t ex vilka meetings som fått bidrag och att dessa i en del fall kan tolkas som att RCFF gått in som ekonomisk garant - men det gäller nog bara s k Shootout-meetings och inte t ex Ripa-veckorna. Men det har trots dessa begränsningar kostat RCFF mycket pengar. Sen behöver inte ansökningarna vara på falska grunder, det tror jag inte jag sagt, men däremot har de tillstyrkts för nästan samtliga ansökningar (tror att jag bara såg ett enda avslag) oavsett vad bidraget avsågs täcka. Det är detta jag avser med "rymliga samveten" - alltså kostnader som de flesta klubbar tar själva men vissa låter andra ta via detta otidsenliga bidragssystem med mycket begränsad behovs-prövning.
Och lika envist som du inte anser att 50 % tillbaka behöver stå i stadgarna - lika envist påstår jag motsatsen.
Roger

Mjoelner
2017-04-24, 17:25
Eslövs Mfk har i vart fall de senaste 6 åren inte tvingat någon och kommer inte att tvinga någon att betala via dem. Tidigare än så kan jag inte svara för.
Däremot SKALL du kunna påvisa ditt medlemskap med tillhörande försäkring om du är medlem i annan klubb.
Eslövs MFK införde denna policy 2011. 2012 fick jag backning av dåvarande ordföranden när jag hade betalt RCFF avgiften separat (som jag gjort alla tidigare år). Till 2013 års årsmöte motionerade jag om att EMFK skulle avskaffa denna policy. Motionen avslogs på årsmötet.

Mjoelner
2017-04-24, 17:32
Roger, du gör specifika påståenden om att saker beviljats "in blanco" med svepande källhänvisning. När du gör såna påståenden så faller faktiskt bördan på dig att hänvisa in till de dokument som du anser styrker dina påståenden.

Mjoelner
2017-04-24, 18:16
Ove, tre frågor till dig:
Det förslag du presenterar i första inlägget, är det ditt, styrelsens, eller valberedningens förslag?
I det förslag du presenterar i första inlägget, vem, eller vilka, är kandidater till ordförandeposten?
Kan du kortfattat redogöra för din syn på vad "50% tillbaka" innebär?

pgrts
2017-04-24, 18:29
Här skrivs om klubbmedlemskap i RCFF.
Var kan man läsa om det?
Kostar det något för en klubb att vara med och vad innebär det?
Kollar man under rubriken medlemskap så är det inte uppenbart annat än att det är enskilda personer som är medlemmar.

McRegor
2017-04-24, 18:29
Mjoelner - tanken var inte att hänga ut specifika klubbar utan snarare den hantering som RCFF gjort av ansökningarna - därför vill jag inte nämna specifika fall mera exakt. Det är ju som sagt fullt tillåtet att ansöka men sen borde ju en prövning ske kan man tycka. Jag har som sagt ingen annan info än den man kan hämta genom att läsa protokollen och det gjorde mig en aning förvånad över hur enkelt det verkade att få ansökningar beviljade. Så mera konkret kommer jag inte att vara.
Roger

McRegor
2017-04-24, 18:33
Patrik - i SMFF-fallet kostar väl inte själva klubbmedlemskapet heller nåt vill jag minnas och antagligen likadant här - men det borde t ex Ove kunna svara på.
Det är nog som det redan skrivits många gånger att de s k RCFF-klubbarna har krav på att medlemmarna har en ansvarsförsäkring och av den anledningen vill att dom skall vara medlemmar i RCFF. Men jag gissar att ett personligt SMFF-medlemskap även skulle fungera i dessa fall för de som istället valt den organisationen.
Roger

Ville
2017-04-24, 18:50
Ville,
...
Ett behov var just försäkringsfrågan där lösningen var att just RCFFs försäkring och att kräva medlemskap i RCFF.

Om RCFF menar att det är fel av klubbarna att kräva RCFF medlemskap så är det i så fall hög tid för RCFF att tydligt klargöra det!

Hej Mjoelner och alla andra!

Vi har olika uppfattning om tvångsanslutning, men det är ok.
Ska inte bli långrandig, utan vill bara visa ett klipp från en 4-sidig broschyr som gavs ut och jag hoppas budskapet stämmer än, (vad gäller kollektiv anslutning/tvångsanslutning).
Som sagt, sista delen i meningen; Ett behov var just försäkringsfrågan där lösningen var att just RCFFs försäkring och att kräva medlemskap i RCFF. känner jag inte igen, men Ove eller någon i styrelsen bör ge sin syn på saken.

/Ville

Ville
2017-04-24, 19:31
Snabba frågor? Finns det tid ännu att lämna in motioner till årsmötet? Årsmötet var tänkt att hållas den 20 maj men eftersom ingen offentlig kallelse har gjorts, inga årsmöteshandlingar anslagits så kanske tiden har flyttats fram? Hade nog tänkt lämna in en motion om det går.

/Ville

Mjoelner
2017-04-24, 19:45
Finns det tid ännu att lämna in motioner till årsmötet?

Japp, även om stadgarnas §10 och §15 inte riktigt lirar ihop, se http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=stadgar

§ 10 Tidpunkt, kallelse
... Kallelse för årsmötet, föredragningslista, samt enligt § 15 inkomna förslag, utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före mötet.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet eller extra årsmöte
Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

pgrts
2017-04-24, 19:45
Patrik - i SMFF-fallet kostar väl inte själva klubbmedlemskapet heller nåt..
Roger
Roger - Jag vet nog ungefär vad som gäller för SMFF men det var inte frågan, utan var man kan läsa vad klubbmedlemskap innebär i RCFF eftersom att man på flera ställen skriver om just klubbmedlemskap.

I SMFF är det klubben som är central med eget klubbnummer och enskilda medlemskap organiseras genom klubben.
Vad jag förstår är det medlemmen som är central i RCFF och just därför undrar jag ju varför man kan läsa om klubbmedlemskap.

I de klubbar jag känner till så krävs det att man har en giltig försäkring på något sätt men inte att det är krav att det ska vara just RCFFs försäkring.

Mjoelner
2017-04-24, 20:14
I de klubbar jag känner till så krävs det att man har en giltig försäkring på något sätt men inte att det är krav att det ska vara just RCFFs försäkring.
Enligt er hemsida (http://ripamfk.com/index.php/medlemskap) så tolkar jag det som att man inte kan bli medlem/flyga hos er med godtycklig ansvarsförsäkring, utan att det är just RCFF eller SMFFs försäkring som gäller. Tolkar jag det fel?

pgrts
2017-04-24, 20:33
Enligt er hemsida (http://ripamfk.com/index.php/medlemskap) så tolkar jag det som att man inte kan bli medlem/flyga hos er med godtycklig ansvarsförsäkring, utan att det är just RCFF eller SMFFs försäkring som gäller. Tolkar jag det fel?
Du har helt rätt i att det står så på länken till Ripas hemsida - antingen RCFF eller SMFF. Kravet är att ha någon av försäkringarna om man inte tillfälligt flyger under annans ansvar typ skolflyg.
Det är alltså inget krav att man ska vara med i RCFF för att få flyga på Ripa.

AM
2017-04-24, 20:48
Jag tackar för en intressant tråd som nu börja ta sig.
När man startar en lokal klubb/förening registrerar man den hos myndigheterna - om man vill. Det finns ingen lag på att man ska vara registrerad.

En lokal förening får - om man nu ändå registrerar sig - ett organisationsnummer. I princip ett eget personnummer. Klubben är en helt egen juridisk "Person".

När då reglerna för föreningsfrihet stiftades i grundlagen var just en av grundstenarna att ingen yttre organisation har rätt att kräva något som helst från den lokala föreningen. Om jag och mina grannar exempelvis startar en pimpelfiskeklubb har vi fullt bestämmande över vår klubbs stadgar och mål. Om då Dypölens stora fiskeklubb sätter som krav att den lilla föreningen måste vara ansluten till dem begår de ett flagrant övergrepp mot föreningsfriheten....

Hur kan då Dypölens FK kringgå detta? Jo, genom att kräva att den lilla klubben skriver in i sina stadgar att alla klubbens medlemmar måste vara anslutna till Dypölens FK för att få fiska i sjön Dypölen!
Och det är exakt detta som sker i hundratals klubbar i landet. Den lilla klubben har känt sig tvingad att slänga ut ungen med badvattnet och skriva in pådyvlade regler från Dypölens FK.

Detta är m.a.o. ett övergrepp - om inte den lokala klubben "frivilligt" gått med på att ändra sina EGNA stadgar.

Detta är sedan länge Riksidrottsförbundets och underorganisationers sätt att kringgå grundlagen. Men glöm aldrig att detta är FRIVILLIGT - ingen kan alltså tvinga den lilla klubben.....
RF tar ut en registreringsavgift av de lokala klubbarna - detta är på intet sätt bindande utan betraktas juridiskt som en hanteringskostnad.
Så Riksidrottsförbundets underförbund kringgår grundlagsstadgade friheter genom att påtvinga de lokala klubbarna att skriva in dikterade villkor i sina stadgar.

De klubbar som kräver av sina medlemmar att de ska vara anslutna till RCFF eller SMFF gör egentligen fel om de inte frivilligt enats om det i klubben.

rc9
2017-04-24, 20:50
Eslövs MFK införde denna policy 2011. 2012 fick jag backning av dåvarande ordföranden när jag hade betalt RCFF avgiften separat (som jag gjort alla tidigare år). Till 2013 års årsmöte motionerade jag om att EMFK skulle avskaffa denna policy. Motionen avslogs på årsmötet.

Jodå, jag minns. Som sagt, Du SKALL kunna påvisa giltig försäkring.

AM
2017-04-24, 21:12
Hej Rc9,
Det kan ju vara problematiskt om du är medlem i flera klubbar. Då räcker det med att RCFF-avgiften självfallet bara betalas en gång.
Jag har förståelse för hur din klubb tänker. Man vill försäkra sig om att alla har betalt in till RCFF.
Det vi kan göra från RCFF's sida är att förbättra funktionen så att det enkelt går att se om Nisse betalt årets RCFF-avgift.

Ville
2017-04-24, 21:12
Roger - Jag vet nog ungefär vad som gäller för SMFF men det var inte frågan, utan var man kan läsa vad klubbmedlemskap innebär i RCFF eftersom att man på flera ställen skriver om just klubbmedlemskap.

I SMFF är det klubben som är central med eget klubbnummer och enskilda medlemskap organiseras genom klubben.
Vad jag förstår är det medlemmen som är central i RCFF och just därför undrar jag ju varför man kan läsa om klubbmedlemskap.

I de klubbar jag känner till så krävs det att man har en giltig försäkring på något sätt men inte att det är krav att det ska vara just RCFFs försäkring.

Patrik, här kommer en länk till klubbregistreringen, http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Klubbregistrering

/Ville

Mjoelner
2017-04-24, 21:26
Du har helt rätt i att det står så på länken till Ripas hemsida - antingen RCFF eller SMFF. Kravet är att ha någon av försäkringarna om man inte tillfälligt flyger under annans ansvar typ skolflyg.
Det är alltså inget krav att man ska vara med i RCFF för att få flyga på Ripa.
Jag tror inte jag har varit tydlig i mina inlägg eftersom det för mig var så självklart.

Jag menar egentligen precis det du beskriver, dvs att de flesta fristående s.k. "RCFF-klubbarna" kräver att man är medlem antingen i RCFF eller SMFF just för försäkringens skull. Jag ber om ursäkt för att jag inte varit tydlig med det.

Den enda klubb som jag känner till som specifikt krävde RCFF medlemskap och att man betalade RCFF medlemskapet via den klubben har jag redan nämnt. De har dock tydligen inte kvar det kravet.

olarantala
2017-04-24, 21:34
"De klubbar som kräver av sina medlemmar att de ska vara anslutna till RCFF eller SMFF gör egentligen fel om de inte frivilligt enats om det i klubben."

Ingen person kan vara ansluten till ett SF. Det är föreningen som är ansluten. Sedan har de olika SF:n olika sätt att debitera föreningarna på.
Vissa har en avgift baserad på antalet medlemmar i föreningen medan andra har en fast avgift helt oberoende av antalet medlemmar i föreningen.
Sedan är det upp till föreningen att besluta hur man ska finansiera anslutningen till sitt SF.
Så är föreningen ansluten till ett SF under RF finns ingen tvångsanslutning till SF:et då man som person ej är medlem i ett SF utan i en förening ansluten till ett SF.

Har haft samma diskussion på årsmöten i det SF som min klubb är ansluten till (Svenska Sportdykarförbundet). Där vi förövrigt fick bort en gammal styrelse som inte accepterade våra grenar inom dykning.


Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

senmathal
2017-04-24, 21:40
Vad är ett SF?

/Mats

olarantala
2017-04-24, 21:43
Vad är ett SF?

/Mats
Special förbund.
Tillexempel. Danssport, Dart, Sportdykning, eller mer obskyra sporter som ishockey och fotboll.

Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

Ripa
2017-04-24, 21:58
Du har helt rätt i att det står så på länken till Ripas hemsida - antingen RCFF eller SMFF. Kravet är att ha någon av försäkringarna om man inte tillfälligt flyger under annans ansvar typ skolflyg.
Det är alltså inget krav att man ska vara med i RCFF för att få flyga på Ripa.

Ripafältet är öppet för gästflygare under förutsättning att man följer uppsatta fältregler, i vilka det står inskrivet att man skall vara ansvarsförsäkrad genom RCFF eller SMFF, klubben har en loggbok i vilka alla piloter (även gäster) skall skriva in under vilken tid man gästat Ripa för att flyga.

Tyvärr händer det från och till att modellflygare i sin ensamhet gästar Ripafältet utan att skriva in att de varit på fältet, i de fall vi fått reda på dessa gästers namn i efterhand har det i flera fall visat sig vara piloter som nonchalerat klubbens fältregler utan anslutning till någon klubb eller förbund, i bästa fall har de en hemförsäkring.

Som klubb har vi även uppmärksammat att det funnits medlemmar som flugit utan förbundsmedlemskap, i dessa fall har vi dock ett skydd genom klubbens egen företagsförsäkring.

Patrik, här kommer en länk till klubbregistreringen, http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Klubbregistrering

/Ville

Mot bakgrund av ovanstående var försäkringsfrågan och dess registrering uppe på klubbens senaste årsmöte, förslaget att registrera klubbens RCFF medlemmar genom klubbregistrering föll på avvikande betalningsperioder, RCFF försäkring skall vara betald innan nyår, medan klubbens medlemsavgifter skall vara betalda den 28/2. Klubbregistrering hade inneburit ett extra arbete för klubbens kassör varför vi även fortsättningsvis låter var och en betala sin avgift till RCFF.

Vi ha dock infört ett bättre kontrollsystem för att kontrollera att alla medlemmar betalt sina avgifter.

Mvh
Mats
www.ripamfk.com

Mjoelner
2017-04-24, 22:18
Vi ha dock infört ett bättre kontrollsystem för att kontrollera att alla medlemmar betalt sina avgifter.
Har ni kommit på något bra sätt att kolla att folk betalt RCFF medlemskap?
Det enda sätt jag känner till är i princip att mejla RCFF kassören och fråga. Ur en klubbadministrativ synpunkt vore det bra med något bättre sätt. I dagsläget har vi i MRFS helt enkelt valt att lita på att folk sköter det.

Ripa
2017-04-24, 22:52
Har ni kommit på något bra sätt att kolla att folk betalt RCFF medlemskap?
Det enda sätt jag känner till är i princip att mejla RCFF kassören och fråga. Ur en klubbadministrativ synpunkt vore det bra med något bättre sätt. I dagsläget har vi i MRFS helt enkelt valt att lita på att folk sköter det.

Klubbens IT guru har lagt in klubbens RCFF medlemmar med deras användarnamn på RCFF´s forum, i medlemsmatrikelns databas, dessa blir på så sätt sökbara på RCFF´s forum, tyvärr kan vi endast se och söka de medlemmar som är aktiva på forumen, men har förhoppning att denna uppgift kan bli sökbar i RCFF´s databas framledes, och då kopplas till sökfunktionen för just denna information.

pgrts
2017-04-25, 05:09
Patrik, här kommer en länk till klubbregistreringen, http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Klubbregistrering

/Ville
Det är ett formulär för att registrera medlemmar.
Många klubbar låter sina medlemmar registrera sig själva. Är då inte klubben en RCFF-klubb?
i statistiken står "2016 1364st (29st klubbar) tom 31/12-16"
Räcker det med att en enda person, som betala personligen, i en stor klubb är medlem i RCFF för att klubben ska räknas som RCFF-klubb?

AM
2017-04-25, 09:18
Hej Patrik,
jag vet faktiskt inte hur den uträkningen gått till. Det är vår webbkille Hanke som lagt upp den statistiken.

Det blir ju lätt lite missmatch då man blandar ihop päron och morötter.
Eftersom varken RCFF eller SMFF har rätt att blanda sig i de enskilda klubbarnas verksamhet är det väl oftast klubben själv som kallar sig en RCFF- resp. SMFF-klubb.

SniffSwe
2017-04-25, 09:36
Kanske borde ta bort klubb-antalet ur statistiken, om inte annat för att det skapar förvirring. Om en klubb har 1 st RCFF-medlem och 49 st SMFF-medlemmar så räknas den alltså fortfarande i statistiken? Och den klubben blir då alltså både en "RCFF-klubb" och en "SMFF-klubb"
Inte så lite förvirrande för en ny medlem ^^

AM
2017-04-25, 10:08
Egentligen räknar vi ju bara medlemmar.
Sedan har klubbar valt att samla sina medlemmar och betalt RCFF-avgiften centralt. Det är helt upp till klubben att kalla sig RCFF- eller SMFF-klubb.
Den stora skillnaden är ju att SMFF tvingar sig in i de lokala klubbarna genom att diktera vad den lokala klubben har i sina stadgar. Bl.a paragraf 37 som säger att ALLA klubbens medlemmar måste vara anslutna till förbundet. Detta står i strid med föreningsfriheten men övermannas med att den lokala klubben "frivilligt" skriver in de pådyvlade kraven från SMFF. Allt är juridiskt hållbart men föreningsfriheten är punkterad.

Rolle
2017-04-25, 10:13
Ledsen Ove men nu får du ge dig. Både du och flera andra uppvisar ju bedrövliga föreningskunskaper.
Om en klubb/förening väljer att ansluta dig till ett förbund/riksorganisation så gör dom det av fri vilja. För att inte krångla till det med fiskeklubbar så tar vi något mer närstående, SMFF och RCFF.

En klubb med medlemmar väljer att ansluta sig till SMFF. Dom flesta klubbarna har sin grund i SMFF. I både klubbar och förbund finns stadgar som ska efterlevas. Kommer det nu en ny medlem och vill vara med har han att köpa hela paketet eller att gå ut genom dörren igen. Som medlem i en klubb, oavsett vilken, så har du mycket få rättigheter, väldigt många möjligheter och ännu fler skyldigheter. Bristen på efterlevnad av uppsatta regler ställer bara till trassel och problem. Alldeles för många exempel på det finns redan. Om man nu som modellflygare inte gillar det som SMFF står för så får man hitta på något annat. Det har du gjort.
Eloge till dig.
Men att vara opportunist och utbrytare har sina fördelar. Men också nackdelar. Man måste börja från skratch. Det är dyrt, det tar tid och det är jobbigt.
Har man då som du oändligt med tid att sitta framför datorn och sprida dina idéer och tankar så kan det leda till viss framgång.
tills någon börjar syna dig i sömmarna. Det är ju redan några som gjort det.
Jag har inga som helst problem med att samtlig medlemmar i en klubb går med i SMFF eller RCFF. Dom har ju valt. Men att blanda för att det inte passar än den ena eller den andra blir bara trassel.

Du Ove och flera med dig har levt rövare om paragraf 37. Ni kallar det tvångsanslutning och allt möjligt annat. Sen läser man i denna tråd om klubbar som kräver att man är med i RCFF för att få flyga. Hur stämmer det med den rebelliske Oves övertygelser ? Själv tycker jag det är toppen. Klara raka tydliga regler. Så har den klubben valt. Gilla läget eller gå någon annanstans. DU har ingen rättighet i världen att sätta dig över klubbens val och stadgar. Så sluta vifta med dina inlägg om grundlagar hit och dit. Försök leva efter dina egna stadgar innan du börja hacka på andra. Sopa framför egen dörr var det nån som sa.

Rolle

pgrts
2017-04-25, 10:19
Hej Patrik,
..
Det blir ju lätt lite missmatch då man blandar ihop päron och morötter.
..
Jag gillar både päron och morötter och är helt nöjd med att vara medlem i en eller flera modellflygklubbar :-)
Det viktiga i sammanhanget är att klubben kan söka ett bidrag om man har behov.

Vet någon på rak arm var man köper skyddsnät som är enkla att kasta upp när de behövs?
Jag vill inte ha nät uppe som sitter och blir fula och är i vägen om de inte behövs.
Är det någon som har tips på vad som är bekvämt i storlek? 4 meter höga eller mer och kanske 15 meter i längd?

AM
2017-04-25, 11:50
Det finns en bra firma i Hörby där vi köpte in våra nät till RCFF.

Och din vana trogen Rolle penslar du på med den breda penseln. Kastar ur dig en massa saker utan att en enda gång exemplifiera vad som skulle vara fel.

Men faktum kvarstår att RF och underorganisationerna kringgår föreningsfriheten genom att KRÄVA att de lokala klubbarna skriver in i sina stadgarna vad NI dikterar. Bl.a att alla aktiva i klubben MÅSTE vara ansluten till SMFF! Då har man ju kommit runt problemet rent juridiskt. Men man har ju samtidigt punkterat föreningsfriheten.

Vad skulle hända om alla klubbar helt sonika skulle skriva om sina stadgar och därigenom stryka allt som tvingar klubben att vara ansluten till SMFF?

Kan SMFF eller RF stämma den lokala klubben? Självfallet inte.

Därför har jag rätt i mina påståenden och ni har fel. Varje förening är sin egen "fysiska" person och enligt föreningsrätten får ingen yttre organisation tvinga eller påverka föreningen att ändra sina stadgar. Det är alltid frivilligt.

Det är allt fler föreningar och klubbar runt om i landet som skriver om sina stadgar och tar sig loss från riksförbundens bojor.

Är det verkligen värt att exempelvis varje klubbmedlem ska pynta upp flera hundra kronor av sin medlemsavgift för att några få kan delta på en SISU-kurs i ledarskap? Den bistra sanningen är att klubbarna egentligen inte får något av värde för sina pengar. Det är ljusår sedan man passerat den punkt där den lokala klubbens behov och intressen stod i fokus. Nu gäller det bara att hålla dinosaurien vid liv. "Tänk på vad DU kan göra för ditt förbund"... Jo, god middag...

SniffSwe
2017-04-25, 11:56
Varför har RCFF nät?

Ville
2017-04-25, 12:20
Ledsen Ove men nu får du ge dig. Både du och flera andra uppvisar ju bedrövliga föreningskunskaper.

Du Ove och flera med dig har levt rövare om paragraf 37. Ni kallar det tvångsanslutning och allt möjligt annat. Sen läser man i denna tråd om klubbar som kräver att man är med i RCFF för att få flyga. Hur stämmer det med den rebelliske Oves övertygelser ? Själv tycker jag det är toppen. Klara raka tydliga regler. Så har den klubben valt. Gilla läget eller gå någon annanstans. DU har ingen rättighet i världen att sätta dig över klubbens val och stadgar. Så sluta vifta med dina inlägg om grundlagar hit och dit. Försök leva efter dina egna stadgar innan du börja hacka på andra. Sopa framför egen dörr var det nån som sa.

Rolle

Hej Rolle och andra!
Jag tycker att du Rolle får ge dig, att komma hit och klanka ner på somligas föreningskunskaper, du ska istället hurra för att vi bemödar oss.
Sen är det skillnad på hur och i vilket led som kollektivanslutning/tvångsanslutning tillämpas.
RCFF har inget krav på att de lokala klubbarnas medlemmar skall anslutas till förbundet, till skillnad från SMFF krav, vilket jag kallar för riktig tvångsanslutning. Jag har i tidigare inlägg givit min ståndpunkt där jag vill att RCFF tydligt ska signalera till landets klubbar att man är emot kollektivanslutning. Det har inte gjorts, men återigen; RCFF har inget krav på att de lokala klubbarnas medlemmar skall anslutas till förbundet.

Måste fråga om du Rolle är medlem i RCFF eller bara forummedlem? Jag tycker att du som SMFF-ordförande också ska föregå med gott exempel i vett och etikett i forumdebatter, vilket du väl förespråkar!?

Tycker att vi ska hålla oss till ämnet och komma med vettiga förslag i våra inlägg. Pajkastning undanbedes!

/Ville

AM
2017-04-25, 13:02
Angående säkerhetsnäten blev de inköpta för att vara tillgängliga att låna vid fly-ins och större träffar. En viktig säkerhetsdetalj m.a.o.

Rolle
2017-04-25, 14:20
Korrekt noterat Ville så är jag bara forummedlem. Och som Ordförande i SMFF tycker jag att om möjlighet ges gå i svaromål på direkta felaktigheter, missuppfattningar och diverse påhopp. Vad gäller uppfattning om tvångsanslutning så är det ett intressant slagträ i debatten. Om en klubb demokratiskt väljer att gå med i SMFF så är det ett val dom gör. I och med valet medlemmarna gjort så följer ett antal krav. Gillar man inte kraven så låter man bli att gå med. Svårare är det inte.

I övrigt väljer jag att inte kommentera Oves otidsenliga kommentarer och påståenden angående SMFF med hänvisning till din önskan om att föregå med gott exempel, vett och etikett. Jag antar att det bara gäller mig.

Rolle

pgrts
2017-04-25, 14:25
Måste fråga om du Rolle är medlem i RCFF eller bara forummedlem?
/Ville

Ganska enkelt att konstatera:
Är det ingen flagga med 2017 vid namnet så är man inte medlem.
Alltså är Rolle inte medlem såvida han inte har betalat alldeles nyss så att flaggan inte hunnit uppdateras.

Däremot så är det så fint att alla får säga sin mening, utan att vara medlem, både på RCFF och SMFF facebook - så länge man inte är allt för oförskämd och blir blockad.

SniffSwe
2017-04-25, 14:54
Nej, ingen flagga betyder inte att man inte är medlem bara att man inte har någon flagga. Man måste aktivt koppla forumnamnet till sig själv som person, vilket inte alla vill. Då figurerar man i medlemslistan med sitt vanliga namn istället.

Ville
2017-04-25, 14:57
Ganska enkelt att konstatera:
Är det ingen flagga med 2017 vid namnet så är man inte medlem.
Alltså är Rolle inte medlem såvida han inte har betalat alldeles nyss så att flaggan inte hunnit uppdateras.

Däremot så är det så fint att alla får säga sin mening, utan att vara medlem, både på RCFF och SMFF facebook - så länge man inte är allt för oförskämd och blir blockad.

Att jag frågade om Rolles medlemsstatus var av ren nyfikenhet. Och ja, jag tycker att det är bra att kunna säga sin mening i öppna forum. Däremot tycker jag inte att det är ok om "struntprat" tar över trådens ämne.
Denna tråd var från början tänkt att hållas i den del av forumet som endast är avsedd för betalande medlemmar. Ove valde att flytta tråden eftersom det bara var han som kunde posta där, (något fel tydligen).
Tycker inte att det är fel att denna tråd körs i den öppna delen.

Vad jag förstår kan forumet läsas i tre nivåer, som gäst, forummedlem och betalande medlem. Dock vet jag inte riktigt vad som skiljer i access mellan forummedlem och betalande medlem.

/Ville

ps.
På tal om facebook. Tycker att RCFF facebooksida är lite konstigt upplagd, bara en massa annonser i huvudspalten. På den punkten är SMFF´s facebooksida bättre. Nu har ju RCFF ett superforum så facebooksidan är ju inte lika nödvändig. Och personligen skulle jag gärna slippa facebook, men tyvärr är det många tävlingsgrenar, klubbar, förbund med mera som valt att använda facebook som huvudsida.

AM
2017-04-25, 15:47
Som vanligt påståenden utan konkreta exempel från dig Rolle.
SMFF och RF sätter som krav att medlemmarna i den lilla modellflygklubben Snurre Sprätt ska skjuta sig i foten för att få vara medlemmar i detta riksförbund som omsätter miljonbelopp av medlemmarnas pengar. Och vad får man för det? Jo, en pekpinne nertryckt i halsen "Du ska tänka på vad DU kan göra för ditt förbund"..... Bäst före datum där förbundet frågade sina medlemmar "vad kan vi göra för er?" är sedan länge passerat. RCFF kan väl inte vara den enda lilla pojken som i H C Andersens saga pekar och utropar "Jamen, kungen har ju inga kläder"!...

Det är väl varje organisations skyldighet att konstant rannsaka sin egen organisation och se om man verkligen åstadkommer det som är bäst för sina MEDLEMMAR och inte vad som är bäst för den egna organisationen? Risken är uppenbar att någonstans på vägen tappar man fotfästet och den egna organisationens överlevnad blir långt mycket viktigare än medlemmarnas väl och ve . Men vi människor förnekar hellre än ser till situationens allvar. Som exempel finns det cockpit voice recorderband där ett stort passagerarplan kört slut på bränslet och glidflyger mot undergången. Färdmekanikern som stirrar på alla bränslemätare som alla pekar på noll upprepar "looking good, looking good" ända tills planet träffar marken och smulas sönder.

pgrts
2017-04-25, 16:19
Nej, ingen flagga betyder inte att man inte är medlem bara att man inte har någon flagga. Man måste aktivt koppla forumnamnet till sig själv som person, vilket inte alla vill. Då figurerar man i medlemslistan med sitt vanliga namn istället.
INTRESSANT!
kan du fortfarande skriva ut ditt medlemskort?
Om någon vill att jag ska visa att jag är medlem om jag åker ut till en klubb så tar jag fram mobilen och visar 62545

Dykarn
2017-04-25, 17:09
Har inte den här tråden spårat ur lite?
Som jag tycker så ska en styrelse följa stadgarna. Frångås dessa flertal gånger som med att missa årsmöten flera år i rad är det illa.

Men nu är det gjort och vi får vänta och se vad årsmötet beslutar. Först då kan RCFF blicka framåt med förhoppningsvis en mer angagerad styrelse, vilka det än blir.
Jag kanske har missat det, men är årsmötet öppet för alla medlemmar och vart hålls det?

SniffSwe
2017-04-25, 17:26
kan du fortfarande skriva ut ditt medlemskort? Ja, men inte från forumet utan man får medlemskortet via e-post istället. Det är ju bara att gå in på "Bli medlem"-sidan så står det ju allt där.

Mjoelner
2017-04-25, 18:42
...
Ove, föregå med lite gott exempel! Stanna OnT och skippa retorikkriget med Rolle.

Personligen skulle jag uppskatta om du svarade på frågorna jag ställde:

Ove, tre frågor till dig:
Det förslag du presenterar i första inlägget, är det ditt, styrelsens, eller valberedningens förslag?
I det förslag du presenterar i första inlägget, vem, eller vilka, är kandidater till ordförandeposten?
Kan du kortfattat redogöra för din syn på vad "50% tillbaka" innebär?

AM
2017-04-25, 19:58
Hej Mjoelner,

Som svar på dina punkter:
1. Det är mitt förslag - du - och alla medlemmar - är också välkomna med förslag.
2. Det är inte min sak att utse någon styrelse eller styrelsepost. Det sker i vanlig ordning vid årsmötet.
3. När RCFF bildades enades vi om att hälften av årets medlemsavgifter skulle gå tillbaka ut till medlemmarna för att stimulera och hjälpa modellflyget i Sverige.

Ville
2017-04-25, 20:09
Hej Mjoelner,

Som svar på dina punkter:
1. Det är mitt förslag - du - och alla medlemmar - är också välkomna med förslag.
2. Det är inte min sak att utse någon styrelse eller styrelsepost. Det sker i vanlig ordning vid årsmötet.
3. När RCFF bildades enades vi om att hälften av årets medlemsavgifter skulle gå tillbaka ut till medlemmarna för att stimulera och hjälpa modellflyget i Sverige.

Hej Ove med flera!
Jodå Ove, du har alldeles rätt. Har försökt minnas tillbaka, kollat den dokumentation jag har kvar, och du har rätt, vi bestämde att vi skulle sträva efter att ge hälften tillbaka. Rätt ska vara rätt!

/Ville

Mjoelner
2017-04-25, 20:19
Hej Mjoelner,

Som svar på dina punkter:
1. Det är mitt förslag - du - och alla medlemmar - är också välkomna med förslag.
2. Det är inte min sak att utse någon styrelse eller styrelsepost. Det sker i vanlig ordning vid årsmötet.
3. När RCFF bildades enades vi om att hälften av årets medlemsavgifter skulle gå tillbaka ut till medlemmarna för att stimulera och hjälpa modellflyget i Sverige.

En följdfråga: Enligt §13 i stadgarna så ska årsmötet välja ordförande, ledamöter och suppleanter. Det normala torde vara att valberedningen lägger fram förslag på just ordförande, ledamöter och suppleanter.

Den enda specifika funktion som faktiskt utses på årsmötet är just ordförandeposten, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Det är därför viktigt att förslag på en styrelse tillser att det finns kandidater som förklarat sig villiga att ta dessa poster, speciellt ordförandeposten.

Om jag nu förstår dig rätt så har du alltså inte säkerställt att någon av de föreslagna personerna är beredda att ställa upp som ordförande?

AM
2017-04-26, 06:29
Det är knappast min sak att utse styrelsemedlemmar eller ordföranden. Jag har haft en dialog med de föreslagna medlemmarna om att ingå inden nya styrelsen. Det är en diskussion vi får ta tillsammans med övriga föreslagna namn.

Mjoelner
2017-04-26, 17:39
Det är knappast min sak att utse styrelsemedlemmar eller ordföranden.
Ove, det är självklart att det inte är din sak att utse någon i styrelsen, men detta har inget med min fråga att göra.


Jag har haft en dialog med de föreslagna medlemmarna om att ingå inden nya styrelsen. Det är en diskussion vi får ta tillsammans med övriga föreslagna namn.
Ove, det jag vill se är att vi i god tid innan årsmötet har ett förslag på en styrelse där det klart framgår vem som kandiderar till ordförandeposten, samt där det också framgår att förslagen på ledamöter inkluderar personer som är villiga att åta sig rollerna som kassör och sekreterare.

Att under årsmötet diskutera vem som ska ta ordförandeposten är olämpligt.

pgrts
2017-04-26, 19:03
Mjölner - Du ska väl jaga de som är valberedning och inte Ove?
Ove kan ju bara be de han själv känner att ställa upp som valbara.
Finns det andra önskemål måste det ju komma förslag från de som vill ha någon förändring.
Är det inte en enda av alla medlemmar som frivilligt ställer upp som ledare så är det ju rätt så klart att det blir Ove som måste fortsätta även om han kanske gärna vill att någon annan tar över som kommer att styra i den riktning som beslutades när RCFF bildades.
Många inklusive Ove väntar säkert på att medlemmar ska ställa upp och presentera nya förslag som sedan kan beslutas om på mötet.

AM
2017-04-26, 19:44
Du är klok du Patrik! ��

Mjoelner
2017-04-26, 22:18
Mjölner - Du ska väl jaga de som är valberedning och inte Ove?
Ove kan ju bara be de han själv känner att ställa upp som valbara.
Finns det andra önskemål måste det ju komma förslag från de som vill ha någon förändring.

Patrik, så du menar att vi inte ska få fråga Ove om de förslag han lägger fram? Du får ursäkta, men det är nog fan bland det dummaste jag hört. Ove har som RCFF ordförande lagt fram ett förslag till en ny styrelse och som RCFF ordförande får han väl då förvänta sig att medlemmar har frågor kring hur han har tänkt sig.

SniffSwe
2017-04-26, 22:41
Mjoelner: Detta är det enda forum som jag använder där folk verkar försöka läsa mest mellan raderna och hoppa över vad man faktiskt skriver. Jämför man med tex. elektronikforumet verkar det helt hopplöst att diskutera här eftersom alla tjatar om sitt i varje tråd istället för att svara på frågorna som ställs ^^

Jag har inga problem att se frågan som du vill ha svar på. Det är en simpel fråga men istället för svar så får du en massa motfrågor :D

Lelle
2017-04-27, 07:01
Patrik, så du menar att vi inte ska få fråga Ove om de förslag han lägger fram? Du får ursäkta, men det är nog fan bland det dummaste jag hört. Ove har som RCFF ordförande lagt fram ett förslag till en ny styrelse och som RCFF ordförande får han väl då förvänta sig att medlemmar har frågor kring hur han har tänkt sig.


Hej.
Jag har inte lagt mej i det här helt galna käbblet på senare tid där både initierade och helt utomstående har en massa åsikter, men nu kan jag inte hålla tyst längre.

Mjölner, nu är du är helt ute i det blå!
En valberedning ska/ får inte överhuvudtaget samarbeta med styrelsen inför val av medlemmar till olika förtroendeposter. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

Den sittande styrelsen ska heller aldrig få någon förhandsinformation från valberedningen. Det valberedningen har att berätta och sker vanligtvis på ett utlyst årsmöte. Först då kan nya medlemmar väljas in i styrelsen.

Valberedningen är vald och tillsatt av medlemmarna i en förening och ska arbeta helt självständigt utan inverkan från den sittande styrelsen.

/L

Peter1
2017-04-27, 07:59
Mjölner? Det är som jag förstått det, Patrik som hänvisat till valberedningen!

senmathal
2017-04-27, 09:09
Hej.
Jag har inte lagt mej i det här helt galna käbblet på senare tid där både initierade och helt utomstående har en massa åsikter, men nu kan jag inte hålla tyst längre.

Mjölner, nu är du är helt ute i det blå!
En valberedning ska/ får inte överhuvudtaget samarbeta med styrelsen inför val av medlemmar till olika förtroendeposter. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

Den sittande styrelsen ska heller aldrig få någon förhandsinformation från valberedningen. Det valberedningen har att berätta och sker vanligtvis på ett utlyst årsmöte. Först då kan nya medlemmar väljas in i styrelsen.

Valberedningen är vald och tillsatt av medlemmarna i en förening och ska arbeta helt självständigt utan inverkan från den sittande styrelsen.

/L

Det finns inga förslag från någon valberedning utan de förslag som finns är Oves. En valberedning ska jobba i nära kontakt med styrelsen för att få kläm på vilka behov som finns i styrelsen och välja kandidater utifrån det.

Däremot är det helt riktigt att styrelsen aldrig ska blanda sig i valberednings arbete. Men valberedningens förslag ska inte vara någon hemlighet vare sig för styrelsen eller medlemmarna. Det är t. ex väldigt vanligt att valberedningens förslag presenteras i medlemstidningen om det finns en sådan. Där får kandidaterna svara på några frågor och berätta var dom bor och vad dom tycker är viktigt i föreningen. Då väldigt få av oss känner varandra personligen vore det bra om huvudkandidaterna fick presentera sig lite mer utförligt.

Den som känner till någon bra person som kan tänkas vilja ställa upp och tillföra något kan väl föreslå. Det som då är viktigt är att nuvarande styrelse eller ordförande inte på något sätt kommenterar den personen. Det kan övriga medlemmar göra. Styrelsens uppgift är inte att lobba in likasinnade. Det är också anledningen till att man har en fristående valberedning.

Ove har ju knappast och fullt begripligt inte lagt förslag på någon som tycker helt annorlunda än han. Jag är väl kritiskt till att han lagt ett förslag men någon måste ju göra det om det nu inte finns en fungerande valberedning. Bättre kanske varit om Ove först bett medlemmarna om förslag och sedan presenterat sin lista. Det hade varit mer demokratiskt.

Om jag får gissa lite om varför det är lite trögt med engagemanget tror jag att en övervägande majoritet i RCFF är medlemmar för forumets skull. En del för försäkringens skull men den har mågna klubbar löst på annat sätt misstänker jag. Jag misstänker att endast ett fåtal av medlemmarna här är med i en klubb som är ansluten till RCFF. Om man som jag är med mest bara för att stötta forumet känns det kanske inte så viktigt med styrelse och årsmöten och styrelsekandidater hit och dit. Tyvärr är det dock ett absolut måste så fort pengar är inblandade. Om det ville sig illa skulle det kunna bli en riktigt knepig situation för de som nu hanterad medlemmarnas pengar utan mandat. Är inte säker på att alla förstår det.

En liten förening min fru är med i hade slarvat lite med bokföringen. Inga pengar var försvunna och ingen var misstänkt för några oegentligheter men revisorn gjorde en polisanmälan. 10 000:- i böter blev det för ordförande som ett brev på posten. Detta hände för två år sedan och är ingen gammal skröna.

/Mats

senmathal
2017-04-27, 09:16
Och för att nu ingen ska gå i taket för att jag inte har någon medlemsflagga så har jag varit medlem och förnyade mitt medlemskap i helgen så flaggan kommer väl upp snart.

/Mats

AM
2017-04-27, 09:19
Ideella föreningar har styrelser Utan personligt ansvar. Det innebör att styrelsen inte kan krävas på skadestånd - om det inte handlar om stöld, etc.

senmathal
2017-04-27, 10:59
???

/Mats

senmathal
2017-04-27, 11:02
Att stadgarna inte är lag är inte det samma som att man kan gå fri från ansvar. Varför tror du man har en punkt som heter ansvarsfrihet på dagordningen.

/Mats

AM
2017-04-27, 11:08
Läs föreningslagarna.
Du tror väl inte att någon skulle ta på sig ett styrelseuppdrag om de skulle kunna ställas till personligt ekonomiskt ansvar?
Detta är samma orsak till att banker inte lånar ut pengar till föreningar utan säkerhet i form av borgensförbindelser från medlemmarna.

pgrts
2017-04-27, 12:12
Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder, utan det är föreningen som bär ansvaret. Det innebär att den som har en fordran mot föreningen vanligtvis endast får betalning ur föreningens tillgångar.

Det jag lärt en gång är att alla i styrelsen har samma ansvar. Man kan alltså inte kräva t ex kassören om han har gjort något fel och övriga styrelsen har godkänt bokslutet. Är något fel så är det lika stort ansvar på alla i styrelsen (såvida de inte krävt att få inskrivet i protokoll att de inte håller med om ett beslut (reservation).

De böter Mats skrev om hade varit intressant att få utrett om det dels var en ideell förening samt om böterna gick till klubben eller personligen till ordföranden. Om det nu var bokföringen som inte uppfyllde reglerna så kan man ju tänka sig att det var kassören som hade gjort något fel.

Däremot så har ju naturligtvis en styrelse ett moraliskt ansvar att allting går rätt till, och det är samma för samtliga i styrelsen.

Gasman
2017-04-27, 13:19
http://www.svenskidrott.se/Juridik/Fragorochsvar/Foreningsstyrelsensansvar

senmathal
2017-04-27, 14:31
I exemplet jag hänvisade till var det kassören som inte bokfört på rätt sätt men ordförande som åkte på böterna. Detta trots att det i vår mening var en ideell samhällsnyttig förening som inte ska lyda under bokföringslagen. Men tingsrätten hade en annan uppfattning på oklara grunder. Detta tycks inte vara enda exemplet då det skrivits om att domstolar ofta dömer ideella föreningar som om dom vore ekonomiska föreningar näringsidkande föreningar. Det är väldigt luddiga regler om vad en förening får ägna sig åt och fortfarande kallas ideell samhällsnyttig förening. Intressant är även att det inte räcker att föreningen ska vara ideell, den ska vara sammhällsnyttig också men där ryms mycket. RCFF är vad jag kan förstå samhällsnyttig och driver ingen närringsverksamhet.

Det som är poängen med beviljande av ansvarsfrihet är ju att styrelsen befrias från ansvar i vissa frågor. Dock självklart inte om det skulle avslöjas ren brottslighet som förskingring och annat. Men till exempel att man har hanterat medlemmarnas pengar efter att mandatperioden gått ut. I juridisk menig kan det nog anses vara brottsligt men det beror ju i och för sig på att man agerat utan att vara styrelse.

Den länk som Gassman hänvisar till visar att i en förening kan man ställas ansvarig för sådant som inte vore brottsligt om det gällt ens egen ekonomi. Oaktsamhet och dåliga vårdslösa affärer är inte brottsligt i min privata ekonomi men kan vara det i en förening.

Nu är det ju inte problemet i RCFF utan enda problemet här är att några hanterat pengar utan mandat. Detta löses genom att på årsmötet bevilja ansvarsfrihet för den tid som gått och då kan ingen anmärka på något. Ingen ekonomisk skada är skedd och det som betalats ut är så vitt jag kan förstå i enlighet med stadgarna. Hälften tillbaka till föreningarna. Om det är rätt eller fel kan man ju sedan undra. Vad får de medlemmar ut som inte är med i en RCFF förening utan är enskilda medlemmar? Ett fantastiskt forum och det räcker i och för sig för mig flera gånger om.

En annan sak är att om banken skulle få reda på läget skulle dom låsa kontot omedelbart annars gör sig banken skyldiga till brott. Dom kan begära in årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll med firmatecknare när helst dom vill.

/Mats

AM
2017-04-27, 14:47
Du kan vara helt lugn Mats.
Så länge banken inte fått ett dokument/protokoll som upphäver föreningen, gäller det senast skrivna. Givetvis under förutsättning att det inte är inskrivet giltighetstid för dokumenten.
Så vår bank har inga som helst problem med våra konton.
Skulle däremot ett dokument inkomma till banken där föreningen upplöses, kommer saken i en helt annan dager.

Mjoelner
2017-04-27, 14:58
Mjölner, nu är du är helt ute i det blå!
En valberedning ska/ får inte överhuvudtaget samarbeta med styrelsen inför val av medlemmar till olika förtroendeposter. Valberedningen ska arbeta helt självständigt och fristående från styrelsen!

Nej Lelle, jag är inte ute i det blå. Om du läser inlägg #121 (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/53447-Huvudtr%C3%A5d-f%C3%B6r-%C3%A5rsm%C3%B6te-2017?p=423809&viewfull=1#post423809) och inlägg #122 (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/53447-Huvudtr%C3%A5d-f%C3%B6r-%C3%A5rsm%C3%B6te-2017?p=423815&viewfull=1#post423815), så framgår det att förslaget på styrelse som presenteras i första inlägget är Oves förslag och inte valberedningens.

senmathal
2017-04-27, 15:56
Du kan vara helt lugn Mats.
Så länge banken inte fått ett dokument/protokoll som upphäver föreningen, gäller det senast skrivna. Givetvis under förutsättning att det inte är inskrivet giltighetstid för dokumenten.
Så vår bank har inga som helst problem med våra konton.
Skulle däremot ett dokument inkomma till banken där föreningen upplöses, kommer saken i en helt annan dager.

Det är inskrivet giltighetstid på dokumenten. Syrelseuppdragen är för en tid på två år och den tiden har gått ut. Även firmateckning är så klart kopplat till detta. Jag tror knappast att någon tidigare firmatecknare som lämnar en styrelse fortsätter att vara firmatecknare.

Följande är hämtat från en sida som heter Voluntarius. Du får själv bedriva källkritik och avgöra om sidans trovärdighet och gärna hänvisa till något mer trovärdigt med en annan uppfattning i frågan.

"Vad gör man när ordföranden inte vill sammankalla årsmötet?

​Fråga: Det är fem år sedan vår fiskevårdsförening hade årsmöte. Jag som sekreterare har sagt till ordföranden flera gånger om att vi måste ha årsmöte. Vad gör jag för att det ska bli årsmöte?

​Voluntarius svar: Årsmötet är föreningens grund och ger styrelsen legitimitet. Om föreningen inte håller stadgat årsmöte, då finns heller ingen juridisk grund för styrelsen och dess beslut. Föreningen kan alltså inte uträtta något och till exempel inte betala några räkningar. (min understrykning) Det enda sättet för styrelsen att i efterhand få tillbaka den förlorade legitimiteten är att hålla årsmöte och få ansvarsfrihet för de gångna åren." ...

http://www.voluntarius.com/Aarsmoetet-i-ideella-foereningar-fraagor-och-svar.htm

En bank får så klart inte betala ut pengar till någon som inte har legitimitet att företräda kontoägarna.

Men detta är som sagt som det är nu och har dom tillåtet transaktioner tills nu torde dom väl göra det även tills vi klarat av årsmötet. Så jag håller med dig Ove fast på andra grunder. Vi kan nog vara lugna.

/Mats

AM
2017-04-27, 16:38
Mats,
i vårt fall är det inte styrelsen banken bryr sig om. Det är om föreningen existerar eller är upplöst.

Mjoelner
2017-04-27, 17:36
Det som är poängen med beviljande av ansvarsfrihet är ju att styrelsen befrias från ansvar i vissa frågor. Dock självklart inte om det skulle avslöjas ren brottslighet som förskingring och annat. Men till exempel att man har hanterat medlemmarnas pengar efter att mandatperioden gått ut. I juridisk menig kan det nog anses vara brottsligt men det beror ju i och för sig på att man agerat utan att vara styrelse.

Den länk som Gassman hänvisar till visar att i en förening kan man ställas ansvarig för sådant som inte vore brottsligt om det gällt ens egen ekonomi. Oaktsamhet och dåliga vårdslösa affärer är inte brottsligt i min privata ekonomi men kan vara det i en förening.

Nu är det ju inte problemet i RCFF utan enda problemet här är att några hanterat pengar utan mandat. Detta löses genom att på årsmötet bevilja ansvarsfrihet för den tid som gått och då kan ingen anmärka på något. Ingen ekonomisk skada är skedd och det som betalats ut är så vitt jag kan förstå i enlighet med stadgarna. Hälften tillbaka till föreningarna.
Att man som förtroendevald kan hållas ansvarig råder det inget tvivel om.

Att nuvarande styrelse kvalificerat sig för att kunna hållas personligen ekonomiskt ansvariga hyser iaf jag ingen tvekan om iom att de agerat styrelse efter mandatperioden tagit slut och inte uppfyllt sina åtaganden. Om inte ansvarsfrihet beviljas på årsmötet så kan mycket väl ekonomiska krav komma att ställas på styrelsemedlemmar, t.ex. för de bidrag som betalats ut. Därmed inte sagt att så kommer att ske.

Vad det gäller bidragen så gick jag igenom gamla protokoll för perioden 2012-1215.

2012-2015 beslutades om 66.338:- i bidrag fördelat på följande klubbar:


ÖMFK, 40.000:- varav 25.000:- till köp av fält (17.000 + 8000 "extra bonus" året efter), resterande till 2st Shootout
RIPA, 13.000:- varav 4000:- till PA anläggning, resterande till 2st Ripa läger.
MFK Skvadern, 9338:-, ersättningsköp efter stöld
MFK Genlanda, 3000:-, renoveringar
Örnsköldsviks Modellflygklubb, 1000:-, röjsåg

Jag hittar inget som belägger de påståenden om "in blanco" som gjorts av vissa. Inte heller att RCFF skulle stått som "obegränsad garant". För en shootout beviljade man 7000:- i bidrag och ställde upp som garant för upp till 10000:-, dvs bidrag beviljades på mellan 7000-10000 beroende på hur vädret blev.

Däremot är det lätt att konstatera att merparten av dessa beslut tagits efter det att styrelsen blev dysfunktionell, dvs ca 42.000:- är beslutat om efter att årsmöte 2014 uteblev. T.ex. så har merparten av bidragen till ÖMFK beslutats av personer som saknar mandat.

SniffSwe
2017-04-27, 18:03
"Obegränsad garant" ser jag första gången i ditt inlägg. Däremot har jag sett uttrycket "ekonomisk garant" vilket det ju är. Sen kan jag tycka att om det bara står "extra bonus" så kan man väll nästan kalla det "in blanco"?

Edit: Så ca 17% tillbaka i bidrag under perioden, då borde det väll vara väldigt verklighetsfrånvändt att föra in "50% tillbaka" i stadgarna eftersom det är helt taget ur luften. RCFF får ju sponsra vartenda evenemang och köpa röjsågar till alla klubbar för att lyckas följa stadgarna i så fall ^^

Ålänning
2017-04-27, 18:38
Det enda som gäller är skriftliga lagar, inte vad folk har för sig, tycker, tror eller varit med om.

Mjoelner
2017-04-27, 19:11
"Obegränsad garant" ser jag första gången i ditt inlägg. Däremot har jag sett uttrycket "ekonomisk garant" vilket det ju är.
Jag hade uppfattat det som att det var ett stort åtagande, vilket jag inte ser att det är, 7000 och ev 3000 till är ju ändå begränsat.


Sen kan jag tycka att om det bara står "extra bonus" så kan man väll nästan kalla det "in blanco"?
In Blanco betyder nåt helt annat. "Extra bonus" är mitt klumpiga uttryck. ÖMFK äskade 8000:- som var halva kostnaden för en Shootout, RCFF valde att betala hela Shootout:en med motiveringen att ÖMFK då kunde betala av sitt lån fortare. Jag ser det som att ÖMFK fick ytterligare 8000:-bidrag till friköpet av sitt fält (utöver de 17000:- de fick året innan), se följande dokument:
http://www.rcflyg.se/dokument/styrelsemote/2015/rcff_styrelsemote_20150225.pdf
http://www.rcflyg.se/dokument/styrelsemote/2015/OMFK_rcff_shootout_2015_20150222.pdf
http://www.rcflyg.se/dokument/styrelsemote/2014/styrelsemote_20141014.pdf
http://www.rcflyg.se/dokument/styrelsemote/2014/ostersunds_MFK_ansokan_bidrag_20141001.pdf
Så ca 17% tillbaka i bidrag under perioden, då borde det väll vara väldigt verklighetsfrånvändt att föra in "50% tillbaka" i stadgarna eftersom det är helt taget ur luften. RCFF får ju sponsra vartenda evenemang och köpa röjsågar till alla klubbar för att lyckas följa stadgarna i så fall
Du vet säkert vad jag tycker vid det här laget :)

McRegor
2017-04-27, 22:46
De huvudsakliga "in blanco-kostnaderna" (kostnadsgaranti kanske jag borde sagt) är att hänföra till s k Shootout-meetings - om vi nu skall börja med att hänga ut klubbar.
* Shootout 2011 i Hultsfred - i protokoll 2011-01-18 står att RCFF står som garant upp till 10.000 kr. I protokoll daterat 2011-11-23 framgår att resultatet blev -22057 kr vilket enligt senare årsredovisning RCFF stått får. Detta skulle jag kalla att man gått in i ett inblanco-åtagande.
* Shootout 2012 i Hultsfred - i styrelseprotokoll 2011-11-23 står följande: "Styrelsen stödjer RCFF Shootout 2012". Resultatet redovisades senare till -27.048 kr vilket enligt senare årsredovisning RCFF stått för. Det tycker jag också kan betraktas som att man gick in i en skuldförbindelse "in blanco"
* I Styrelsemöte 2013-01-08 beslutades att Arvika skulle "få" Shootout 2013. Ingen resultatredovisning vad jag kan se och därefter har det varit mycket tunnsått med ekonomirapporter för RCFF...
* Den riktiga dunder-förlusten inträffade för Shootout 2009 när intäkterna på 7.643 kr balanserades med kostnader på 73.230 kr - alltså en förlust på 64.587 kr...
Nöjer mig med detta men generellt så har s k Shootout-arrangemang uppenbarligen varit kostsamma för RCFF och resp meetings-budget tycks kunna överskridas utan att detta påverkar arrangören utan RCFF har tagit kostnaderna utan diskussion. Flera av dessa meetings är trots allt inga mastodont-meetings som lockar stora delar av landets piloter utan mera att betrakta som lokala meetings - möjligen Arvika-meetinget undantaget men det finns det som sagt ingen redovisning för - liksom för senare s k Shootout-meetings.
Roger

Michael
2017-04-27, 23:45
Jag har deltagit i flera av de Shootouts som McRegor nämner och enligt mitt förmenande har det varit lyckade meetings med många besökare från olika delar av landet. I flera fall har "uppvisningsflygare" som exv. Haroflyers bjudits in till träffarna, något som kostar pengar men som jag tror att flertalet av oss som deltog tyckte var såväl intressant som roligt. Ambitionen har nog aldrig varit att anordna "mastodontmeetings" utan snarare att arrangera bra träffar med lite knorr. För att få en geografisk spridning på träffarna så att RCFFare från olika delar av landet ska kunna delta har man låtit "värdklubbar" på olika platser genomföra Shootouterna. Kostnaderna för de genomförda Shootouterna fram till det senaste årsmötet har redovisats i bokslut, granskats av revisorerna och därefter har styrelsen beviljats ansvarsfrihet. På motsvarande sätt kan nästa årsmöte ta ställning till de senaste årens arrangemang.

Ur min synpunkt tror jag att det skulle vara till fördel för alla medlemmar i RCFF om diskussionen i denna tråd kunde inriktas på att diskutera vad RCFF ska arbeta med och verka för i framtiden istället för att ändlöst diskutera vad som varit. Man ska givetvis försöka lära av historien, men det är svårt att backa in i framtiden.

SniffSwe
2017-04-28, 00:36
Jag gick ju med i RCFF nu i år och just disskussionen om att ge pengar till meetings har verkat så främmande för mig. Inte som företeelse utan varför RCFF ska hålla på med det. En rikstäckande förening som RCFF är borde ha försäkring och jobba för RC-flygare med regelfrågor och politiska frågor. Det känns som att det blir en för stor förening för att hålla på med sånt som inte gynnar alla(tex. bidrag och liknande). Det borde i så fall ligga på en underförening eller en annan förening.

Man kan såklart argumentera för att bidrag till klubbar och meetings gynnar tillväxten. Men jag tror ju snarare att i alla fall meetings idag är mest för dom som redan är igång med hobbyn och inte står och faller med ett bidrag från RCFF(och gör man det bör man kanske tänka om). Tillväxten är nog mer kopplad till duktiga Youtubers idag som gör reviews och instruktionsfilmer.
Jag tycker att RCFF framöver bör koncentrera sig på att ge detta:
Möjlighet - Regelfrågor(alla vill ju KUNNA flyga även i framtiden)
Trygghet - Försäkring(en stark försäkring ger trygghet)
Hjälp - Forum(eftersom internet inte var en "fluga" och det är en bra Svensk portal för RC-flygare)

Det är lixom det som behövs och räcker om man ska säkra tillväxt. Ge också arvode till alla som jobbar inom RCFF så att det inte blir ideellt längre. Jag tror att RCFF "växt ur" formatet att vara en "ideell välgörenhet" för RC-flyg. Kan det inte bara vara det man behöver? En välorganiserad och fungerande organisation som ger det man behöver men inte mer. Sen kan man starta "RC-fonden" eller "Rädda meetings" på sidan om där man kan vara generös och ge bidrag mm.

Det var bara några mittinatten-tankar från mig och man behöver inte(kommer inte) hålla med ^^

McRegor
2017-04-28, 06:25
Grejen med min redogörelse var att påvisa att RCFF påtagit sig ekonomiska åtaganden gentemot en klubb utan att i förväg veta omfattningen av detta åtagande. Tror inte att någon enda klubb som arrangerar meeting skulle gå in i dessa med en budget som påvisar risken för så stort underskott som dessa faktiskt visat sig ge. Men om man som i dessa fall kunde räkna med att "mamma RCFF" alltid tog risken så innebar ju detta att man inte behövde vara så noggranna med budget och hur man hanterar sina pengar. Om, för att ta ett exempel, omkostnaderna är typ 30--35.000 kr medan intäkterna bara varit i storleksordningen 7000 kr så är ju nånting helt klart fel. Andra klubbar, som inte har flaggan "Shootout" på sitt meeting, skulle aldrig gå in i en sådan affär. Och i styrelseprotokollen innan meetingen har det inte heller framkommit den faktiska nivån på RCFFs risktagande. Det är denna lättsinniga hantering av RCFFs medel som jag är kritisk till - och som AM nekat till att den har hänt.
Så - hur var det nu med "in blanco" eller "obegränsad garant" ? Kan det numera anses belagt att sådant faktiskt hänt - eller ?
Men är det den allmänna uppfattningen att detta är OK så det väl så - det är ju medlemmarna som styr.
Men mig störde hanteringen helt klart när jag upptäckte den. Hade budgeten för dessa meetings i förhand av klubben visat på risken att RCFFs kostnader/risktagande kunde bli i den nivå de blivit och RCFFs styrelse ändå öppet tagit ställning till och i förväg godkänt den nivån på underskottet och detta framkommit i protokollen så tycker jag personligen att det varit en annan sak men det framgår inte av protokollen att så skett.
Sen kan jag absolut hålla med Michael om att vi bör diskutera vad förbundet bör göra för sina medlemmar fortsättningsvis men att helt glömma och gömma historien inför sådana diskussioner tycker jag inte man kan göra.
Roger

Ville
2017-04-28, 07:34
Grejen med min redogörelse var att påvisa att RCFF påtagit sig ekonomiska åtaganden gentemot en klubb utan att i förväg veta omfattningen av detta åtagande...

Roger

Hej!
Tack Roger men också Mjoelner att ni försöker tydliggöra ett förhållande, och jag förstår att ni lämnar det öppet för medlemmarna att begrunda. Mycket bra att få redovisningar på detta sätt, det underlättar självklart hur man ska ställa sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Jag tycker det tydligt pekar på att det bör stadgas angående 50% tillbaka.

Om det hade varit så att styrelsen hade skött föreningsarbetet så hade denna fråga aldrig väckts förmodar jag. Styrelsen har hela tiden jobbat med 50% tillbaka i bakhuvudet. Nu menar t.ex. Mjoelner att det inte behöver stadgas angående 50% tillbaka, att stadgarna ger styrelsen detta fria spelrum, men jag menar ändå att det tydligt ska framgå vad som ska gälla. Det blir så mycket enklare då.

Tråden heter Huvudtråd för årsmöte 2017 och jag tycker att 50% tillbaka-frågan borde få mycket hög prioritet på årsmötet.
Vet inte om det kommer att skrivas någon motion i frågan, jag hoppas någon gör det. Jag brottas med mig själv hur jag ska göra, om jag ska försöka göra en kraftansträngning och motionera om 50 % tillbaka, men vet inte om jag orkar med det. Samtidigt brottas jag också om hur jag ska ställa mig i ansvarsfrihetsfrågan, det är inte lätt...

/Ville

ps.
Börjar bli övervänt om kallelse och årsmötesdokumenten. Tycker faktiskt att det är märkligt att dessa inte har kunna läggas upp med tanke på att Ove aviserat att de färdigställda, förstår inte?? Ok, än finns det tid, men...

pps.
Jag köper att RCFF anordnar ett eget meeting i PR-syfte m.m. Det är säkert bra för återväxten och till gagn för modellflyget, men det måste bli mera ordning på torpet...

senmathal
2017-04-28, 08:21
Finns det av medlemmarna utsedda revisorer inför årsmötet?

/Mats

SniffSwe
2017-04-28, 08:43
Ni som menar att "50% tillbaka" ska stadgas. Förklara hur ni menar. Ska det skivas in i stadgarna som en målsättning att 50% av intäkterna ska gå till sånt som gynnar RC-flyget eller ska det skrivas in som en "regel" att 50% av intäkterna ska gå tillbaka i form av bidrag?

Obs. LÄS vad jag just skrev innan ni svarar tack ^^

Ville
2017-04-28, 09:02
Ni som menar att "50% tillbaka" ska stadgas. Förklara hur ni menar. Ska det skivas in i stadgarna som en målsättning att 50% av intäkterna ska gå till sånt som gynnar RC-flyget eller ska det skrivas in som en "regel" att 50% av intäkterna ska gå tillbaka i form av bidrag?

Obs. LÄS vad jag just skrev innan ni svarar tack ^^

Hej!
RCFF är ingen sparbank och bör kunna bidra enligt den målsättning som finns och funnits, alltså 50% tillbaka till gagn för modellflyget. Skulle också föreslå att man ändrar skrivningen i första stycket; "främja utbredningen av modellhobby" till "främja utbredningen av modellflyget". I övrigt mångt och mycket enligt §1.

Har försökt tänka framtid också. McRegor berörde i något inlägg, att förbundet växer och vips rör det sig om riktigt stora summor, men som sagt, RCFF är ingen sparbank.

/Ville

Ville
2017-04-28, 09:36
Finns det av medlemmarna utsedda revisorer inför årsmötet?

/Mats

Hej!
Förmodar att de gamla revisorerna kommer att lämna redovisning. Ove har också lovat att räkenskaperna ska ses över av en utomstående revisor.

/Ville

McRegor
2017-04-28, 09:36
SniffSwe - målsättning låter nog som rimligt i så fall. Om det överhuvudtaget skall delas ut pengar. Och i så fall måste det ske med betydligt bättre kontroll och begränsningar än det som skett historiskt.
Roger

SniffSwe
2017-04-28, 10:00
Ville: Så vad var ditt svar?

Sparbanks-argumentet är dåligt eftersom det inte finns någon logik i att RCFF blir en "sparbank" bara för att man inte stadgar "50% tillbaka i bidrag". Senaste åren har mindre än 17% gått tillbaka i bidrag så då är väll RCFF redan nu en "sparbank" i så fall för dom som resonerar på det viset..

McRegor
2017-04-28, 10:05
SniffSwe - det har varierat kraftigt under åren hur mycket som "gått tillbaka".
Dock saknas ju ekonomiska redovisningar för de senaste åren eftersom inga årsmöten hållits så det är svårt att säga hur mycket som "gått tillbaka" under ett antal år. Det är endast den ekonomiska redovisningen i samband med årsmötet som berättar den sanningen.
Roger

Ville
2017-04-28, 11:06
Ville: Så vad var ditt svar?

Sparbanks-argumentet är dåligt eftersom det inte finns någon logik i att RCFF blir en "sparbank" bara för att man inte stadgar "50% tillbaka i bidrag". Senaste åren har mindre än 17% gått tillbaka i bidrag så då är väll RCFF redan nu en "sparbank" i så fall för dom som resonerar på det viset..

Om du inte förstår det jag skrivit eller vad jag menar så beklagar jag för du får inget annat svar!

/Ville

SniffSwe
2017-04-28, 11:20
RCFF är ingen sparbank och bör kunna bidra enligt den målsättning som finns och funnits, alltså 50% tillbaka till gagn för modellflyget. Förlåt om jag var otydlig men det här förstod jag först som att du menade att målsättningen som funnits var bra och inte skulle ändras(alltså inte föras in i stadgarna) men sen tänkte jag att du kanske menade att målsättningen som funnits SKULLE föras in som en målsättning.
Det var därför jag frågade vad svaret var.

SniffSwe
2017-04-28, 11:49
Skriver här som nybliven medlem ur mitt perspektiv:

Som ny medlem är jag glad om jag får 50% tillbaka, men jag vill ha det i form av bra regler, stark försäkring och en mötes-portal. Jag vill ju inte ha det i form av rena bidrags-pengar tillbaka till mig eller någon annan. Blir det för mycket överskott så får man väll stärka försäkringen, lägga lite extra på någon regelfråga, utveckla forumet eller sänka avgiften. Intresset för att jobba med RCFF ideellt verkar ju vara väldigt lågt och då är det väll bättre att ge arvoden så att de som jobbar har bättre förutsättningar. Det är en fin tanke med ideellt arbete men det är väll ett faktum att föreningen har 1300 betalade medlemmar och god ekonomi men knappt någon som vill jobba ideellt.

Jag håller med Roger om att bidrag väll kan vara en möjlighet. Men det bör ju i så fall vara när allt annat är gjort(årsmöte avklarat, ansvarsfrihet beviljad och styrelse vald) och det ändå finns pengar kvar och ansökningen är granskad och övervägd.

Dock tror jag att det hade varit bättre att ha en separat förening eller fond just för bidrag så att RCFF kan hålla sig till sådant som främjar RC-flyget på en nationell nivå.
Jag tror även att om det funnits "RC-flyg fonden" eller liknande så blir det mer definierat vad det är och vem som helst(utöver de som betalar regelbundet) kan skänka, donera, swisha en slant och vem som helst kan söka ett bidrag. Jag vet att vissa kommer mena att RCFF fungerar så men det blir inte uppenbart för nya och utomstående personer. Skillnaden blir Bidrag från RCFFs medlemmars pengar eller Bidrag från "RC-flyg fonden".
Om man då menar att det inte skulle fungera för att ingen skulle ge några pengar till "RC-flyg fonden" så är ju det bara ett bevis på att hela bidrags-idén inte fungerar utan att "bygga in" funktionen i en annan förening där folk är med av andra anledningar.

Man tröttnar ju lite på att argumentera så förmodligen ger alla upp utom Ove och så blir det som vanligt igen ^^

AM
2017-04-28, 12:18
Oj, vad vi svävar iväg i tankar om ersättningar och separata organisationer.
Det hela är mycket enklare - och vi ska sträva efter att behålla det enkelt.
Det behövs inga traktamenten, styrelsearvoden och ersättningar för att vi ska ha ett fungerande RCFF.

Självklart ska de som lagt ner arbete åt oss kompenseras ekonomiskt. Exempelvis resekostnader för vår TS-representant i de pågående arbetet.

Ville
2017-04-28, 12:22
Jadu SniffSwe, du håller på tröttna på att argumentera!? Låt det bli en läxa! Om du vill ha förändring, gå tjänstevägen genom att skriva motioner till årsmötet i stället. Det är nästan meningslöst att diskutera dylika förbundsfrågor om du verkligen vill se till att få något utfall från diskussionerna. Mer än att du tröttnar. Visst, det är bra att debattera, då kan man få lite uppslag till konkreta förslag att klubbas på årsmöten. Men i långa loppet leder dessa debatter nästan ingenstans.
Det enda jag är nyfiken på just nu är att möteshandlingarna läggs på bordet, först då kan du lobba effektivt; om du nu gillar det...

/Ville

senmathal
2017-04-28, 12:41
Hej!
Förmodar att de gamla revisorerna kommer att lämna redovisning. Ove har också lovat att räkenskaperna ska ses över av en utomstående revisor.
/Ville

Vem väljer den utomstående revisorn? Är det inte en auktoriserad revisor kan bara medlemmarna välja den personen.

/Mats

SniffSwe
2017-04-28, 12:42
Låt det bli en läxa! Okej :(

AM
2017-04-28, 12:49
När vi äntligen lyckats lägga ut alla dokument kommer det att framgå med all önskvärd tydlighet att det inte handlar om någon hjärnkirugi.
Jag är övertygad om att alla utan svårighet kan ta till sig redovisningarna.

henke2
2017-04-28, 12:49
Låt det bli en läxa! Om du vill ha förändring, gå tjänstevägen genom att skriva motioner till årsmötet i stället.

/Ville

Men Ville, det har ju framgått med all tydlighet i världen att det är HÅL I HUVUDET att göra som man ska. Det är väl snarare ni RCFF-are som tröttnar på det enkla, raka trädgårdsmästeriet och nu börjar gömma er bakom regelverk och svart text om man börjar hänvisa till motioner istället för diskussioner.

Jag hoppas för allt i världen på en ny ordförande som inte hånar folk till höger och vänster och som har respekt för den förening det gäller och inte gömmer sig och skyller i från sig när det blir fel. Rätt person på rätt plats. Först då kan jag vara intresserad av att gå med, vad det nu är värt....

pgrts
2017-04-28, 12:50
Enkelt och bra är väl RCFFs motto?
Och det var faktiskt en riktigt bra sammanställning över bidrag till olika saker som någon hade sammanställt.
Den inspirerar ju så att man vet att det kan finnas lösningar om man vill ordna någon träff men kanske inte har den ekonomiska möjligheten i klubben.

Lön och arvode ska man nog undvika - det skapar bara redovisningar varje månad till skattemyndigheten.
Ersättningar däremot är självklart så att man inte tvekar att göra något som är bra men som tär på de privata resurserna som ju kunde gått till att flyga i stället.

En annan tanke som nämnts men som kanske finns?
En mera officiell youtubekanal där man kan lägga upp tips, tester, reportage från träffar med mera. Jag är väldigt imponerad av AMAs kanal där de på ett säkert billigt sätt kommer ut med all möjlig information som man nog inte hade tagit del av via vanliga bulletiner.

Forumet är ju överlägset FB som kan vara i stort sett omöjligt att hitta i om inlägget är lite äldre. Och som många skriver - bara det är ju värt en hundring om året.

Ville
2017-04-28, 13:06
Hej!
Den enda gången jag tror dessa forumdebatter skulle bli riktigt intressanta det är om de skulle länkas till RCFF-klubbmöten här på forumet. Dessa möten skulle kunna ersätta några styrelsemöten där frågor av ekonomisk karaktär, t.ex. bidrag, RCFF ShootOut, utbildng m.m diskuteras.
Ove har själv föreslagit såna så jag hoppas dessa blir verklighet en dag.

Att RCFF växer betyder nästan ofrånkomligt att pengar börjar samlas på hög. Vad ska vi göra av dem?
Kanske ska RCFF omvandlas till ekonomisk förening? Att RCFF börjar använda direktdemokrati, eller vad det kallas, alltså när medlemmar får vara med i realtid när beslut fattas vore riktigt kul. Det röstar jag för!

/Ville

Ville
2017-04-28, 13:24
Men Ville, det har ju framgått med all tydlighet i världen att det är HÅL I HUVUDET att göra som man ska. Det är väl snarare ni RCFF-are som tröttnar på det enkla, raka trädgårdsmästeriet och nu börjar gömma er bakom regelverk och svart text om man börjar hänvisa till motioner istället för diskussioner.

Jag hoppas för allt i världen på en ny ordförande som inte hånar folk till höger och vänster och som har respekt för den förening det gäller och inte gömmer sig och skyller i från sig när det blir fel. Rätt person på rätt plats. Först då kan jag vara intresserad av att gå med, vad det nu är värt....

Hej Henrik!
Jag älskar RCFF konceptet, billigt medlemskap med mera. Men med åren har även jag blivit klokare och insett att den enda framkomliga vägen om man vill ha förändring är tjänstevägen, nästan oavsett vilken förening man är med i.

/Ville

AM
2017-04-28, 14:27
Henke2,
lär dig läsa och förstå. Jag hånar ingen. Däremot kan jag använda kraftuttryck mot korkade företeelser. Ingen tjänar något på tystnad mer än de som har något att dölja. Då kan man beskylla någon att ljuga och fara med osanningar. Men det är ingenting värt om man då inte är konkret i sin kritik och kan ge korrekta exempel på vad som är fel. Man ska m.a.o. ha torrt på fötterna.

SniffSwe
2017-04-28, 14:39
Henke2,
lär dig läsa och förstå. Jag hånar ingen. Kanske hade gått att uttrycka liiiite smidigare ^^
Förlåt! Jag --> :pcguru:

AM
2017-04-28, 14:47
Henke2,
De flesta tolkar texter på sitt eget sätt. Jag hånar ingen. Däremot kan jag använda kraftuttryck mot korkade företeelser. Ingen tjänar något på tystnad mer än de som har något att dölja. Då kan man beskylla någon att ljuga och fara med osanningar. Men det är ingenting värt om man då inte är konkret i sin kritik och kan ge korrekta exempel på vad som är fel. Man ska m.a.o. ha torrt på fötterna.

Mjoelner
2017-04-28, 15:27
De huvudsakliga "in blanco-kostnaderna" (kostnadsgaranti kanske jag borde sagt) är att hänföra till s k Shootout-meetings - om vi nu skall börja med att hänga ut klubbar. ...
Roger, till att börja med, tack för att du la fram detta! Jag tycker faktiskt inte detta är att hänga ut någon. Om vi ska kunna diskutera kring kostnader så är det bra med konkreta exempel. Att/om vi sen har olika åsikter om hur just dessa ärenden skötts är det inget fel i sig.Hade budgeten för dessa meetings i förhand av klubben visat på risken att RCFFs kostnader/risktagande kunde bli i den nivå de blivit och RCFFs styrelse ändå öppet tagit ställning till och i förväg godkänt den nivån på underskottet och detta framkommit i protokollen så tycker jag personligen att det varit en annan sak men det framgår inte av protokollen att så skett.

I detta är vi helt eniga.


Jag har deltagit i flera av de Shootouts som McRegor nämner och enligt mitt förmenande har det varit lyckade meetings med många besökare från olika delar av landet. I flera fall har "uppvisningsflygare" som exv. Haroflyers bjudits in till träffarna, något som kostar pengar men som jag tror att flertalet av oss som deltog tyckte var såväl intressant som roligt. Ambitionen har nog aldrig varit att anordna "mastodontmeetings" utan snarare att arrangera bra träffar med lite knorr. För att få en geografisk spridning på träffarna så att RCFFare från olika delar av landet ska kunna delta har man låtit "värdklubbar" på olika platser genomföra Shootouterna. Kostnaderna för de genomförda Shootouterna fram till det senaste årsmötet har redovisats i bokslut, granskats av revisorerna och därefter har styrelsen beviljats ansvarsfrihet. På motsvarande sätt kan nästa årsmöte ta ställning till de senaste årens arrangemang.

Som jag ser det så måste inte alla meetings eller aktiviteter gå runt utan det kan mycket väl vara ok att de går back (eller +/- noll med stöd från RCFF). Det viktiga som jag ser det är att vi kan vara öppna med hur mycket saker kostar och hur mycket de får kosta. Roger har ju med några exempel belyst att kalkylerna för evenemangen knappast har varit realistiska.


Ur min synpunkt tror jag att det skulle vara till fördel för alla medlemmar i RCFF om diskussionen i denna tråd kunde inriktas på att diskutera vad RCFF ska arbeta med och verka för i framtiden istället för att ändlöst diskutera vad som varit. Man ska givetvis försöka lära av historien, men det är svårt att backa in i framtiden.
Jag håller med dig, men samtidigt är det rätt svårt att diskutera framtiden utan att det som varit kommer upp. Det pratas mycket om transparens och öppenhet, men samtidigt tycker jag personligen att det är just det som saknas. Transparens är så mycket mer än att bara slänga upp protokollen.

K-Å
2017-04-28, 23:24
Intressanta diskussioner med ibland alternativa fakta, nu är det dags att gå vidare och genomföra ett årsmöte så att förbundet kan gå vidare och fortsätta främja modellflyget vilket är det som skett de senaste åren med olika satsningar.
Utifrån diskussioner om 50% tillbaka så är det viktigt att beakta följande:

Alla anslutna klubbar kan fritt söka medel för olika aktiviteter men för att göra detta måste klubben ta initiativet.

Att anse att shootout skulle vara lokala evenemang är märkligt då deltagare från flera länder deltar och antalet deltagande piloter är högt, vi har inte några mastodont evenemang i detta land längre.

MVH K-Å

K-Å
2017-04-28, 23:49
Intressanta diskussioner med ibland tangering till alternativa fakta, nu är det dags att gå vidare och genomföra ett årsmöte så att förbundet kan gå vidare och fortsätta främja modellflyget vilket är det som skett de senaste åren med olika satsningar.
Utifrån diskussioner om 50% tillbaka så är det viktigt att beakta följande:

Alla anslutna klubbar kan fritt söka medel för olika aktiviteter men för att göra detta måste klubben ta initiativet.

Att anse att shootout skulle vara lokala evenemang är märkligt då deltagare från flera länder deltar och antalet deltagande piloter är högt, vi har inte några mastodont evenemang i detta land längre.

Tänk om all energi som visats i denna träd istället lagts på att organisera nästa shootout tänk vad vi skulle kunna åstadkomma då och verkligen främja modellflyget.

MVH K-Å

Ville
2017-04-29, 03:56
Intressanta diskussioner med ibland tangering till alternativa fakta, ...

Utifrån diskussioner om 50% tillbaka så är det viktigt att beakta följande:

Alla anslutna klubbar kan fritt söka medel för olika aktiviteter men för att göra detta måste klubben ta initiativet.
...
MVH K-Å

Hej!
Bra Kjell-Åke att du ger dig tillkänna, har faktiskt saknat inlägg från dig och övriga i gamla styrelsen.
Policyn om 50% tillbaka är och har varit en ganska osynlig policy som aldrig funnits inskriven i några stadgar, men kan väl inrymmas i paragraf 1 i stadgarna.

Observera att det inte finns några RCFF-klubbar, det existerar endast (inom parantes) som statestik under fliken "Bli medlem i RCFF", http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Bli_medlem

Skulle vilja veta om ni, Östersund Modellflygklubb, har sökt bidrag för årets Shoot Out?

/Ville
---

62584

SniffSwe
2017-04-29, 05:41
Att anse att shootout skulle vara lokala evenemang är märkligt då deltagare från flera länder deltar och antalet deltagande piloter är högt, vi har inte några mastodont evenemang i detta land längre Det måste väll ändå anses som lokalt eftersom det krävs att man åker dit för att kunna vara med. Man kan se det som att bidraget bara gynnar dom som har råd att åka dit.

Micke.Falo
2017-04-29, 05:52
Det måste väll ändå anses som lokalt eftersom det krävs att man åker dit för att kunna vara med. Man kan se det som att bidraget bara gynnar dom som har råd att åka dit.

Haha. Jaa var man än förlägger en träff så blir den lokal :-D Gnälla för gnällandets skull?

Mjoelner
2017-04-29, 06:28
Intressanta diskussioner med ibland alternativa fakta
K-Å att hålla på att insinuera att folk ljuger är extremt dålig stil. Om det lagts fram osanningar eller om du anser att vissa slutsatser är fel så fram med korten.

SniffSwe
2017-04-29, 06:29
Haha. Jaa var man än förlägger en träff så blir den lokal :-D Gnälla för gnällandets skull? Haha, nä. Östersund är min närmaste stad(bor dock en bit ifrån för tillfället)så jag borde inte gnälla om pengar går till den meetingen. Ger bara mina åsikter :)

pgrts
2017-04-29, 06:32
Träffar där RCFF-medlemmar är välkomna finns väl spridda över stora delar av landet och finns det ingen tillräckligt nära så får man väl se till att den egna klubben ordnar en inbjudningsträff?
Ekonomiskt verkar det ju inte som att någon har nekats om de bett om hjälp.

Shootouts ( gun (https://en.wikipedia.org/wiki/Gun) battle between armed groups enligt Wiki ) kan man kanske bevista i någon förort till de större städerna en kväll om man är intresserad av sådant :-)

SniffSwe
2017-04-29, 06:39
pgrts: Alla har inte en klubb nära och det är väll dom som behöver hjälpen mest.

pgrts
2017-04-29, 06:53
pgrts: Alla har inte en klubb nära och det är väll dom som i så fall behöver hjälpen mest om det ska delas ut bidrag lokalt.

Är man intresserad av att flyga med andra utan att åka och träffas så finns det säkert lösningar för det.
Förr flög man och skickade brev (senare epost) där man skrev ner sitt resultat. Nu använder man oftast forum för den typen av utmaningar.
Skulle man behöva pengar för något i samband med det (priser?) så tror jag nog att det hade gått igenom vid en ansökan :-)
Vill man inte ha något och inte vara med i något så är ju inte det heller något problem?

Ville
2017-04-29, 07:01
pgrts: Alla har inte en klubb nära och det är väll dom som behöver hjälpen mest.

SniffSwe, nu kan jag inte hålla mig längre, du menar väl inte väll såvida du inte avser hopfogning som skett genom vällning. Du är ju en klok man och du vill väl...

/Ville :icon_wink:

SniffSwe
2017-04-29, 07:19
pgrts: Jo det är sant och jag förstår :) Jag började flyga när jag var runt 11-12 år och då var jag den enda som höll på med det inom 5 mil. Ingen simulator och knappt något internet. Fältet var en liten gräsplan omgiven av hög skog som jag cyklade till med flygplanen i en hemmagjord vagn bakom. Flög 1 min och sen cykla hem igen för att laga, om och om igen. Jag brukar nu för tiden tänka att det var ju då jag behövde hjälp, inte nu. Om det finns sådana idag så blir ju dom hjälpta av sådant som gynnar alla modellflygare, dom är föga hjälpt av att etablerade klubbar med många medlemmar och meetings med internationellt deltagande får hjälp.

Där har vi kanske orsaken till mitt gnällande - taskig uppväxt med RC-förbannelsen ^^ och kanske finns det inte ens sådana "skogsmullar" idag, men man ska komma ihåg att dom kan finnas även om dom inte syns :)

SniffSwe
2017-04-29, 07:26
Ville: Hahaha! :D Jag kan inte stava, det är väl(!) bara det ^^

senmathal
2017-04-29, 07:30
Är fortfarande intresserad av att veta vilka som är revisorer och hur dom är valda.

/Mats

Mjoelner
2017-04-29, 08:22
Är fortfarande intresserad av att veta vilka som är revisorer och hur dom är valda.
Här finns de senast valda: http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=styrelse
Dock är ju deras mandatperiod över, så frågan är huruvida dom är aktiva. Sen hittar jag inte protokollet från årsmötet där dom valdes, men det kanske bara är jag som letar dåligt.

KristofferR
2017-04-29, 08:27
Jag tycker SniffSwe formulerar mina "önskemål/tankar" bra i inlägg #164 och #152.

Forum, försäkring och lobby map regler och lagar. Bidrag och events kan ligga i en "fond" så det blir mer tydligt.

Personligen flyger jag helst ensam på någon blåsig klippkant eller slowfly i hagen utanför huset och har obefintligt intresse av meetings, klubbar och annat. Jag har upplevt det härliga i klubb och klubbfält också och förstår till fullo den biten men det var en annan tid och en annan jag, men jag stöttar gärna sådant via medlemsavgiften.

De flesta nytillkomna RC-flygare jag träffat är "solo" men har ofta en stark onlinenärvaro så jag skickar dem hit.

Jag har nyligen betalt medlemsavgift för 2017.

McRegor
2017-04-29, 08:33
Vi liksom i stort sett alla andra klubbar i landet anordnar "inbjudnings-meetings" årligen utan att ha en budget som kräver att andra står för fiolerna - som tydligen är standard så snart man kallar meetinget för "RCFF Shootout". Så helt klart talar representanterna för Östersundsklubben i egen sak.
Roger

McRegor
2017-04-29, 08:38
Mjoelner - här hittar du dokumenten runt årsmötet avseende verksamhetsåret 2012 -http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/38250-Kallelse-till-%C3%85rsm%C3%B6te-i-RCFF-21-22-september-2013
Det är väl det senaste årsmötet såvitt jag kunnat se.
Roger

Mjoelner
2017-04-29, 08:45
Mjoelner - här hittar du dokumenten runt årsmötet avseende verksamhetsåret 2012 -http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/38250-Kallelse-till-%C3%85rsm%C3%B6te-i-RCFF-21-22-september-2013
Det är väl det senaste årsmötet såvitt jag kunnat se.
Roger

Jodå, jag har hittat den tråden, men hade missat att protokollet fanns med i bifogade filer i första inlägget. Jag antog felaktigt att de filerna enbart var dokument inför årsmötet.

McRegor
2017-04-29, 08:52
Mjoelner - det gjorde jag också till dess jag gick igenom allt för att hitta just årsmötes-protokollet...
Roger

Ville
2017-04-29, 09:59
Vi liksom i stort sett alla andra klubbar i landet anordnar "inbjudnings-meetings" årligen utan att ha en budget som kräver att andra står för fiolerna - som tydligen är standard så snart man kallar meetinget för "RCFF Shootout". Så helt klart talar representanterna för Östersundsklubben i egen sak.
Roger

Hej Roger och alla andra!
Det finns säkert de som ser ditt inlägg som ett avundsjukt inlägg, alltså att bidrag går till meetings med mera, medans andra tycker att det är helt ok och att RCFF´s arbetssätt är helt ok.
Du har själv påtalat att förbundet växer och i och med det kommer det in mera pengar att förvaltas på bästa sätt. Men vad bästa sätt är, är frågan? Pengarhögen kommer att fortsätta växa om vi inte spenderar det på något! Och ju mera pengar det finns att fördela ju mer avundssjuka och split kommer att utvecklas inom förbundet, var så säker.

Håller med att det borde finnas någon form av styrschema vad gäller bidrag mm. Hur det ska utformas är en helt annan sak. Dessa frågor kunde kanske avhandlas på RCFF-klubbmöten på forumet?

Jag tycker att styrelsen har uppfyllt RCFF ändamål i §1 bl.a. genom att de följt vad som stadgats.
I stadgarna står bland annat att:

Detta skall ske genom att:
...
- Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd
- Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

Nej, nu kommer jag inte skriva något mera i denna tråd.

Lycka till!

/Ville :)

ps.
Att förvaltningen skötts helt utan mandat är en helt annan fråga?

McRegor
2017-04-29, 10:29
Ville - vår klubb behöver inga bidrag för att anordna våra årliga träffar eftersom vi har en ordnad ekonomi men det kan ju vara andra klubbar som är i mera behov än de få som hittills fått "bidrag" - men som kanske ändå drar sig för att ansöka om detta. Och vilka klubbar FÅR söka - bara "RCFF-klubbar" (vad det nu är) eller även s k SMFF-klubbar - eller de som är helt fristående ? Och har RCFF mera intäkter än kostnader så är ju det vanliga att sänka medlemsavgiften - då upphör det "problemet". Sen finns det ju även andra förslag i denna tråd som är vettiga.
Roger

AM
2017-04-29, 10:34
Min dröm om ett Shootout är att modellflygare från hela landet - och gärna från våra grannländer - kan träffas, flyga, mingla och ha roligt.
En smidig lösning är att en lokal klubb håller i arrangemanget och RCFF kan stötta ekonomiskt för hyra av elverk, vatten, högtalaranläggning, etc. Vi har säkerhetsnät att låna ut till evenemanget.

Drömmen är också att kunna hålla ett Shootout i Norr, mellansverige och södra Sverige varje år. Det blir en Win-Win situation för den lokala klubben samt RCFF. Största vinnaren torde vara modellflyget som helhet i landet.

SniffSwe
2017-04-29, 10:35
Pengarhögen kommer att fortsätta växa om vi inte spenderar det på något! Och ju mera pengar det finns att fördela ju mer avundssjuka och split kommer att utvecklas inom förbundet, var så säker. Just därför finns det anledning att fråga sig om det verkligen är rätt väg att gå att ge bidrag över huvud taget.

Jag tror inte att Roger är det minsta avundsjuk och det är inte jag heller. Jag tycker helt enkelt att det är fel att ge bidrag till sådant som inte gynnar alla modellflygare. Om argumentet är att "det är ju bara att ni också söker bidrag om ni är avundsjuka" så har man nog missuppfattat hållpunkten.
Alla drar nytta av att vi har acceptabla regler för modell-flyg och att det finns en bra försäkring. Sen kan man säga att om pengar läggs på något som alla kan nå via internet(forum, Youtube-kanal och liknande) så har alla nytta av det också, även/särskilt om man inte har några flyg-vänner i närheten.

Jag tycker bara att man inte ska blanda nytta(regelverk, försäkring, forum) med nöje(meetings och bidrag till klubbar, som dessutom ska vara största delen av intäkterna?) eftersom det finns folk som föredrar att inte vara med i klubbar och inte gå på meetings även om de har möjlighet. Plus att det finns dom som inte har likasinnade i närheten alls.

SniffSwe
2017-04-29, 11:31
Jag var inne på detta förr men fick mothugg från Ove, dock gillar jag idén och vill inte släppa den så lätt :)

Kan inte RCFF öppna ett till konto(optimalt kopplat till ett Swish-nummer kanske) och kalla det för "Bidragskonto" eller liknande och sen lägga det på hemsidan och skriva typ "Donera gärna till vårat bidrags-konto, hela summan blir bidrag till klubbar och meetings över hela Sverige för att främja gemenskap och tillväxt inom RC-flyg i Sverige!"
Sen blir det den kassan som man ger bidrag ifrån när ansökningar kommer in och målet kan va att 100% av det ska ut. Då kan vem som helst ordna ett autogiro på valfri summa eller sätta in en engångssumma, folk som kanske inte är aktiva men ändå vill donera kan göra det. Det kan fortfarande vara RCFFs styrelse som behandlar ansökningarna, det är bara ett separat konto.
Det blir mer definierat för alla vad pengar går till och det enda extra-jobbet som blir är ju just att skapa kontot och det som ingår i det, borde inte vara så mycket jobb.
Då blir den vanliga medlemsavgiften öronmärkt endast till sådant som gynnar alla. Blir det då för mycket pengar över i den kassan så kollar man "Kan vi med dessa pengar göra något ytterligare som gynnar alla?" är svaret Nej, då ser man över om man på sikt kan sänka medlemsavgiften.

Borde väll göra en motion men om ingen håller med så är det väll bara jag som tycker det är smart :/

senmathal
2017-04-29, 11:35
Här finns de senast valda: http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=styrelse
Dock är ju deras mandatperiod över, så frågan är huruvida dom är aktiva. Sen hittar jag inte protokollet från årsmötet där dom valdes, men det kanske bara är jag som letar dåligt.
Dom senast valda har jag hittat men kommer dom att utföra revisionen. Då dom inte reagerat faller ju ev. kritik tillbaka på dem. Men någon som vet borde väl kunna svara på frågan. Man kan väl inte jobba mot ett årsmöte utan att lösa revisorsfrågan. Är inte dom senast valda aktiva kan bara medlemmarna välja revisorer och revision måste göras om det ska vara någon vits med årsmötet. Möjligen att f. d. styrelse kan anlita en auktoriseradrevisor.

Mats

AM
2017-04-29, 12:09
SniffSwe,
jag är förvånad över vi fungerar som människor. Varför är vi så rädda för att bli förfördelade? Här går vågorna höga över det stöd vi delar ut.
Ingen verkar däremot höja ett ögonbryn över hur SMFF faktiskt behåller rubbet av medlemmarnas pengar. De lokala klubbarna blir på sin höjd kanske erbjudna en SISU-kurs i ledarskap, eller annan öronmärkt aktivitet. I mina ögon är det ett skriande missbruk när styrelsens kostnader är tiofallt större än de öronmärkta medel som går till "tvångskurserna". Sedan kan man försvara sig med att tusentals kronor slussas runt mellan RF, FSF och SMFF. Faktum kvarstår att av medlemsavgifterna betalas inget tillbaka till verksamheten på gräsrotsnivå.

McRegor
2017-04-29, 12:16
Så var du tillbaka igen Ove med dina svingar mot det konkurrerande förbundet istället för att städa upp i din egen RC-klubb först.
F ö tycker jag att de senaste 2 inläggen ifrån SniffSwe är mycket tänkvärda och innehåller många tankar som man utan tvekan kan ställa upp på.
Roger

Rolle
2017-04-29, 12:36
SniffSwe,
jag är förvånad över vi fungerar som människor. Varför är vi så rädda för att bli förfördelade? Här går vågorna höga över det stöd vi delar ut.
Ingen verkar däremot höja ett ögonbryn över hur SMFF faktiskt behåller rubbet av medlemmarnas pengar. De lokala klubbarna blir på sin höjd kanske erbjudna en SISU-kurs i ledarskap, eller annan öronmärkt aktivitet. I mina ögon är det ett skriande missbruk när styrelsens kostnader är tiofallt större än de öronmärkta medel som går till "tvångskurserna". Sedan kan man försvara sig med att tusentals kronor slussas runt mellan RF, FSF och SMFF. Faktum kvarstår att av medlemsavgifterna betalas inget tillbaka till verksamheten på gräsrotsnivå.

Du får nu möjligheten att välja helt fritt Ove.
Vad tycker du att jag ska anslå pengar till?
Vilka gräsrötter är det som behöver omvårdnad?

Rolle

Mjoelner
2017-04-29, 12:50
Borde väll göra en motion men om ingen håller med så är det väll bara jag som tycker det är smart :/
Nu håller jag inte med dig i sak, men om du brinner för någon idé och vill se den bli verklighet så är i slutändan en motion det du ska inkomma med. Visst du kan diskutera saken med folk, göra en och annan poll för att finslipa iden, men i slutändan är det ändå du (eller någon som tror på idén) som måste motionera om saken för att få ett beslut.

K-Å
2017-04-29, 13:00
K-Å att hålla på att insinuera att folk ljuger är extremt dålig stil. Om det lagts fram osanningar eller om du anser att vissa slutsatser är fel så fram med korten.


Ja jisses vilken diskussion, alternativa fakta kan också vara sanna beroende vilken som tar del av dem. Men jag insinuerar ingenting utan pekar endast på att det finns flera sidor av samma mynt.

K-Å

K-Å
2017-04-29, 13:14
Hej!
Bra Kjell-Åke att du ger dig tillkänna, har faktiskt saknat inlägg från dig och övriga i gamla styrelsen.
Policyn om 50% tillbaka är och har varit en ganska osynlig policy som aldrig funnits inskriven i några stadgar, men kan väl inrymmas i paragraf 1 i stadgarna.

Observera att det inte finns några RCFF-klubbar, det existerar endast (inom parantes) som statestik under fliken "Bli medlem i RCFF", http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Bli_medlem

Skulle vilja veta om ni, Östersund Modellflygklubb, har sökt bidrag för årets Shoot Out?

/Ville
---

62584

Hej Ville, jo vi har skickat en ansökan om stöd för att köra shootout även i år, men med tanke på alla upprörda känslor i denna tråd som ondgör sig över att några i detta avlånga land skapar träffar med många deltagare med stöd från RCFF så tar vi kanske helt enkelt och kör utan bidrag från RCFF i år. Man kan i sammanhanget nämna att vi körde Östersundsträffen i många år utan bidrag, bidraget har skapat mervärde för deltagarna på Östersundsträffen. Men om det är övrigas vilja att inte unna deltagarna på Östersundsträffen detta mervärde så klarar vi oss ändå. Det är märkligt vad avundsjuka kan ställa till med.....

Felet vi tydligen gjort är att ansöka om att få ordna en träff för RCFF medlemmar I Östersund med ett ansökt bidrag för att skapa mervärde för deltagarna?


MVH K-Å

Mjoelner
2017-04-29, 13:26
Ja jisses vilken diskussion, alternativa fakta kan också vara sanna beroende vilken som tar del av dem.
"Alternativa fakta (engelska: alternative facts) är ett icke fullt etablerat begrepp för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor." (källa (https://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativa_fakta)).


Men jag insinuerar ingenting utan pekar endast på att det finns flera sidor av samma mynt.
Jo det är precis det du gör. Du låter påskina att ospecificerade personer sprider ospecificerad "alternativ fakta". Det är en sorglig syn att se att en RCFF förtroendevald sjunker till sån låg härskarteknik.

Om du på riktigt vill ha en öppen och ärlig diskussion, så ta då fram myntet och visa på den andra sidan istället.

K-Å
2017-04-29, 13:49
Vilka menar du sprider osanna fakta? Fakta kan användas på många sätt för att stödja sina egna ambitioner och påståenden.

K-Å

AM
2017-04-29, 14:18
Det hade väl varit en god ide' att rannsaka sig själv och sätta upp en lista typ denna:
- Vad är det största behovet våra medlemmar har? Ekonomisk styrka och självstyre över sina tillgångar så att klubben har bästa möjliga levnadskraft. Eller Sisu-kurser i exempelvis ledarskap?
- Hur mycket av medlemmarnas pengar är rimligt att ta för att hålla ett medlemsregister?
- Hur mycket bättre blir det för medlemmarna att förbundsstyrelsen åker land och rike runt för att göra vadå?
- Vad är acceptabelt för medlemmarna att betala för att förbundet kryssar runt i världen och diskuterar tävlingsärenden som endast rör någon procent av medlemskåren?
- Hur ofta sätter vi oss ner och rannsakar det vi håller på med? Är en Boforskanon verkligen det bästa alternativet att skjuta mygg med? Vad kan vi göra annorlunda?

Ingen är perfekt - inte ens RCFF, men det är viktigt att aldrig tappa fokus på vad som är viktigt för medlemmarna.

K-Å
2017-04-29, 14:34
Bra Ove, låt oss nu jobba framåt och se vad som kan åstadkommas.

pgrts
2017-04-29, 14:36
Det ska bli intressant att se vad som händer på årsmötet.
Jag hoppas att man kan argumentera för sin egen sak i stället för att gnälla på vad andra tycker.
Sedan får ju demokratin avgöra och här i denna föreningen så är det en röst per medlem.
Inga resor som begränsar om man kan vara med vad jag tror. Däremot så är det inte så enkelt att få sin röst hörd om man inte lever i datorvärlden.

Om pengar ska öronmärkas så behövs det inte olika fysiska konton på någon bank.
Att dela upp i konton klarar vilken enkelt bokföringsprogram som helst.
Gör det inte mera komplicerat än det behöver vara.

Sedan så är ju världen och vädret långt från rättvist och det måste man ju leva med ;-)
Jag har aldrig varit på Shootout men det är mitt val och min prioritering.
Däremot så gillar jag att läsa och höra talas om allt skoj som deltagarna varit med om.

SniffSwe
2017-04-29, 14:49
Om pengar ska öronmärkas så behövs det inte olika fysiska konton på någon bank.
Att dela upp i konton klarar vilken enkelt bokföringsprogram som helst.
Gör det inte mera komplicerat än det behöver vara. Jag tänkte på det men det förutsätter väl att betalningarna märks och sedan att någon sorterar dom i bokföringsprogrammet? = mer jobb
Skapa ett till konto är väl super-enkelt och kostar väl knappt någonting i sammanhanget, eller? Jag vet faktiskt inte, någon som vet i just RCFFs fall?

Jag fick ta bort en massa L ^^

Ville
2017-04-29, 15:05
...
Jag fick ta bort en massa L ^^

:applouse:

pgrts
2017-04-29, 16:01
Jag tänkte på det men det förutsätter väl att betalningarna märks och sedan att någon sorterar dom i bokföringsprogrammet? = mer jobb..
Det är nog så att alla pengar måste konteras i ett bokföringsprogram oberoende av hur de kommer in i kassan.
Privat så är det ju helt klart enklare att göra som du beskriver - ha ett gäng olika konton på banken.
Jag har varit kassör i bland annat en ekonomisk förening och där jobbat med bokföringsprogram.
Jag tror att det nog är lämpligt att höra med kassören i föreningen vad han tycker att är bäst och enklast för honom.
För övrigt så är det självklart väldigt bra att dela upp pengarna och öronmärka till olika interna bruk och avsättningar.
Hur man sedan väljer att styra pengarna från de olika konton med regler och beslutsbehörigheter beror nog på behovet och det kan nog diskuteras och beslutas på årsmötet om man anser att det är en fördel.

Ultra Bandit
2017-04-29, 17:12
När vi nu ändå snackar om bidrag!
Helt otroligt, en del av er gnällde som tusan när Laxå Jet meeting fick bidrag av SMFF för hyra av två toaletter på den tiden.
Ett tips!
Byt ut ordförande om ni vill få fler medlemmar.
Eftersom han tydligen inte ens lyckas behålla en F-skattsedel så bör ni nog ta er en tankeställare inför valet av ordförande.

Hälsningar
Lasse P

Ultra Bandit
2017-04-29, 17:27
Hej Mats/Ripa!
Som arrangör i närmare 7 år av Skaladagarna/ Barkarby så har vi aldrig ansökt om något bidrag från SMFF till något som har bidragit till + till SRFKs konto.
Vet inte riktigt hur ni tänker!?
Men, är ganska övertygad om att ni aldrig har gått back på era träffar.
Därför förstår jag inte riktigt er ansökan om "allmosor" till något som "alltid" har gett + i kassan.

/Lasse P

AM
2017-04-29, 17:44
Hej Lasse,
jasså nu flyter gamla spöken upp till ytan. �� Känns det bättre nu?


Du kanske skulle läsa på lite om skattereglerna vad man använder ett F-skattebevis till. Annars verkar du i vanlig ordning tala som du har förstånd.
Förklara gärna för forummedlemmarna vad min enskilda firma - som f.ö. inte behöver F-skatt för den försäljning jag har på Air Media - har med RCFF att göra.

Ripa
2017-04-29, 17:46
Hej Ville, jo vi har skickat en ansökan om stöd för att köra shootout även i år, men med tanke på alla upprörda känslor i denna tråd som ondgör sig över att några i detta avlånga land skapar träffar med många deltagare med stöd från RCFF så tar vi kanske helt enkelt och kör utan bidrag från RCFF i år. Man kan i sammanhanget nämna att vi körde Östersundsträffen i många år utan bidrag, bidraget har skapat mervärde för deltagarna på Östersundsträffen. Men om det är övrigas vilja att inte unna deltagarna på Östersundsträffen detta mervärde så klarar vi oss ändå. Det är märkligt vad avundsjuka kan ställa till med.....

Felet vi tydligen gjort är att ansöka om att få ordna en träff för RCFF medlemmar I Östersund med ett ansökt bidrag för att skapa mervärde för deltagarna?


MVH K-Å

Ganska märklig utveckling i denna tråd, av RCFF´s 1300 medlemmar är det kanske 1 % av betalande medlemmar som står för flertalet av de kritiska inläggen i just denna tråd.

Hur många av dessa (ca 13 personer) är aktiva i sina klubbars styrelser och modellflyghobbyns klubblösa utveckling, något som man tyvärr inte kan se, och mäta resultat av?

Att det behövs stöd av olika slag för att kraftfullt utveckla och locka in nya utövare till modellflyghobbyn står utom alla tvivel.

Nu har den svenska avundsjukan slagit till, och tycker det är förskräckligt att RCFF kan bistå aktiva klubbar med olika former av bidrag, detta samtidigt som dessa klubbars medlemmar oftast jobbar ”häcken” av sig för att arrangera meeting och träffar av större dignitet, vilka lockar modellflygare och nya intressenter till vår hobby.

Ripa MFK har allt sedan Ripalägren återupptogs 2008 bjudit in alla modellflygare oavsett förbundstillhörighet till denna lägervecka, svårt att arrangera familjearrangemang med gemenskap om sonen är tävlingsflygare och pappan är nöjesflygare.
Ripa MFK ser alla modellflygare som en enda stor familj, och låter nytillkomna medlemmar och deras familjer, samt storleken på deras ”fritidskassa”, och intresset för hobbyn, välja förbundstillhörighet, vi ser potentiella medlemmar i alla intressenter. Ett arrangemang av Ripalägrets storlek gör sig inte själv, och kostar dessutom rätt mycket slantar att genomföra, klubben har genom åren fått mycket Credit för rena, snygga, och vattenspolande toaletter, till vilka RCFF bidragit med uppskattad sponsring av tömning.

Vi skall kanske öppna upp det gamla utedasset för modellflygare som inte värdesätter denna ”nöd” -vändighet OBS. IRONI!

RCFF bildades för att klara förbundets övergripande målsättningar, i vilka det ingår att utföra allt så enkelt som möjligt för RCFF´s styrelse. Efter att ha följt inläggen i denna tråd går inte uppkomna krav, förslag och inlägg hand i hand med förbundets nuvarande målsättningar, en styrelse har ”kroknat” och det ganska så rejält, Ove har efter bästa förmåga gjort det han kunnat för att driva RCFF vidare med konstgjord andning, jag gissar att 1287 st. av förbundets betalande medlemmar, i stort sett är nöjda med försäkring och forum.

Det är lätt att ställa krav, med synpunkter på hur RCFF hanterat rådande situation, men hur många av er som tycks veta och kunna bättre, är villiga att göra något för modellflyghobbyns utvecklig, och dessutom utföra detta arbete med ytterligare merarbete enligt de i tråden framförda önskemålen, om nya regelverk och förväntningar framförda genom aktivt arbete för RCFF.

Det finns säkert saker och ting som kan göras bättre och annorlunda än i dag, förslag syns det inte finnas någon brist på, frågan är vem, vilka, som orkar och har lust, om det inte är skoj.
Modellflyg skall utövas med glädje, försvinner glädjen, försvinner eldsjälar, och vem skall då göra jobbet?
If it´s not fun, why do it?

Mvh Mats
www.ripamfk.com

uffe_46
2017-04-29, 17:56
Ganska märklig utveckling i denna tråd, av RCFF´s 1300 medlemmar är det kanske 1 % av betalande medlemmar som står för flertalet av de kritiska inläggen i just denna tråd.

Hur många av dessa (ca 13 personer) är aktiva i sina klubbars styrelser och modellflyghobbyns klubblösa utveckling, något som man tyvärr inte kan se, och mäta resultat av?

Att det behövs stöd av olika slag för att kraftfullt utveckla och locka in nya utövare till modellflyghobbyn står utom alla tvivel.

Nu har den svenska avundsjukan slagit till, och tycker det är förskräckligt att RCFF kan bistå aktiva klubbar med olika former av bidrag, detta samtidigt som dessa klubbars medlemmar oftast jobbar ”häcken” av sig för att arrangera meeting och träffar av större dignitet, vilka lockar modellflygare och nya intressenter till vår hobby.

Ripa MFK har allt sedan Ripalägren återupptogs 2008 bjudit in alla modellflygare oavsett förbundstillhörighet till denna lägervecka, svårt att arrangera familjearrangemang med gemenskap om sonen är tävlingsflygare och pappan är nöjesflygare.
Ripa MFK ser alla modellflygare som en enda stor familj, och låter nytillkomna medlemmar och deras familjer, samt storleken på deras ”fritidskassa”, och intresset för hobbyn, välja förbundstillhörighet, vi ser potentiella medlemmar i alla intressenter. Ett arrangemang av Ripalägrets storlek gör sig inte själv, och kostar dessutom rätt mycket slantar att genomföra, klubben har genom åren fått mycket Credit för rena, snygga, och vattenspolande toaletter, till vilka RCFF bidragit med uppskattad sponsring av tömning.

Vi skall kanske öppna upp det gamla utedasset för modellflygare som inte värdesätter denna ”nöd” -vändighet OBS. IRONI!

RCFF bildades för att klara förbundets övergripande målsättningar, i vilka det ingår att utföra allt så enkelt som möjligt för RCFF´s styrelse. Efter att ha följt inläggen i denna tråd går inte uppkomna krav, förslag och inlägg hand i hand med förbundets nuvarande målsättningar, en styrelse har ”kroknat” och det ganska så rejält, Ove har efter bästa förmåga gjort det han kunnat för att driva RCFF vidare med konstgjord andning, jag gissar att 1287 st. av förbundets betalande medlemmar, i stort sett är nöjda med försäkring och forum.

Det är lätt att ställa krav, med synpunkter på hur RCFF hanterat rådande situation, men hur många av er som tycks veta och kunna bättre, är villiga att göra något för modellflyghobbyns utvecklig, och dessutom utföra detta arbete med ytterligare merarbete enligt de i tråden framförda önskemålen, om nya regelverk och förväntningar framförda genom aktivt arbete för RCFF.

Det finns säkert saker och ting som kan göras bättre och annorlunda än i dag, förslag syns det inte finnas någon brist på, frågan är vem, vilka, som orkar och har lust, om det inte är skoj.
Modellflyg skall utövas med glädje, försvinner glädjen, försvinner eldsjälar, och vem skall då göra jobbet?
If it´s not fun, why do it?

Mvh Mats
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)62588

SniffSwe
2017-04-29, 18:05
Märks att det är lördag kväll :D

Ultra Bandit
2017-04-29, 18:11
Märks att det är lördag kväll :D

Har stört mig länge på att Ove har härjat så gott som helt fritt i flera år utan att någon i ifrågasatt hans dribbel.
Att han har förlorat sin F-skattsedel och utebliven redovisning från hans personliga OVE klubb är det tydligen ingen som observerat förens några månader sen.
Bara det är otroligt!

/Lasse P

AM
2017-04-29, 18:15
Vad är problemet?
Att jag inte behöver en F-skattesedel för min firma som inte har något med RCFF att göra?
Eller kan det vara att STYRELSEN i RCFF missat årsmötena?

Jag hänger inte med i dina tankegångar. Förklara gärna vad du menar.

SniffSwe
2017-04-29, 18:18
Lasse: Ja jag har just gått med i RCFF så jag har inte koll på hur det har varit :) Men det märks att det finns gamla duster som ligger och pyr ^^

Ultra Bandit
2017-04-29, 18:20
Hick, Lasse.....
Ha,ha!
Du borde nog rannsaka dig själv i dagsläget.
Du kan inte direkt påstå att dina gamla polare/styrelsen visar sympati för dig "i dag"..
För mig personligen säger det en hel del!

/Lasse P

Rolle
2017-04-29, 18:22
Det hade väl varit en god ide' att rannsaka sig själv och sätta upp en lista typ denna:
- Vad är det största behovet våra medlemmar har? Ekonomisk styrka och självstyre över sina tillgångar så att klubben har bästa möjliga levnadskraft. Eller Sisu-kurser i exempelvis ledarskap?
- Hur mycket av medlemmarnas pengar är rimligt att ta för att hålla ett medlemsregister?
- Hur mycket bättre blir det för medlemmarna att förbundsstyrelsen åker land och rike runt för att göra vadå?
- Vad är acceptabelt för medlemmarna att betala för att förbundet kryssar runt i världen och diskuterar tävlingsärenden som endast rör någon procent av medlemskåren?
- Hur ofta sätter vi oss ner och rannsakar det vi håller på med? Är en Boforskanon verkligen det bästa alternativet att skjuta mygg med? Vad kan vi göra annorlunda?

Ingen är perfekt - inte ens RCFF, men det är viktigt att aldrig tappa fokus på vad som är viktigt för medlemmarna.


Jag vet inte riktigt hur jag ska rannsaka mig själv eller SMFF. Men jag ska försöka svara på din lista.
Din första fråga är svårast ge ett passande svar på då den är ställd på ett sånt sätt att oavsett svar så ger det dig utrymme att fortsätta hacka på oss. Men mitt svar blir luftrum. Utan luftrum kvittar det ju om du är miljonär. Vad gäller den ekonomiska styrkan så är jag rätt övertygad om att Sveriges samtliga modellflygare har råd med 420kr/år. Sen om man gillar vad man får, är upp till kunden/medlemmen. Är man missnöjd får man väl välja nått annat.
Påståendet om sisu-kurser är nog en missuppfattning. Som medlem har du möjlighet att delta i utbildningar. Inget krav, ingen skyldighet. En möjlighet.

Kostnaden för medlemsregistrer har vi inga. Betalar inga licenser eller liknande. Däremot är vi tvungna att använda det. Vi vet mycket väl om att det kan upplevas som ett hinder. Vilket inte är bra. Därför har vi tagit fram bra och fungerande manualer och det finns hjälp att få. Bara ett telefonsamtal bort. Så några medlemspengar går inte till att hålla något register.

Tycker det är en tråkig attityd du har när du påstår att "styrelsen åker land och rike runt för att göra vadå?" Du får det att låta som det är det ända vi gör. Bränner medlemspengar på resor för höga nöjes skull.
Till en början så gör vi ju inte det. Så det påståendet får stå för dig. Sen vill du ju gärna ha fakta och källor så visa gärna vad som får dig att tro att så är fallet. Jag vet att du och styrelsen i RCFF gärna har telefon/skypmöten. Det har vi också. Där emellan så har vi fysiska möten. Vi tycker det är bra.

Nästa påstående att styrelsen kryssar runt i världen för att diskutera tävlingsärenden... Jo det kommer med uppdraget som NAC, National Aero Club. Med andra ord tävlingsansvarig organisation. Jag är rädd för att jag gör dig besviken på denna punkt. Inte en krona av medlemmarnas pengar går till deltagandet som vår ( OBS en person) representant kostar. Den kostnaden står elit för helt själva. Pengarna kommer från flygsport och de tävlingsaktiva själva.

Vi har en person som deltagit vid två möten i det nybildade EMFU. Där valde vi i styrelsen att skicka en person för vi tycker det är viktigt att veta hur luftrumsfrågarna i Europa förs. Vi tror det kommer gynna och underlätta för våra medlemmar. Så tyvärr, styrelse kryssade inte runt här heller.

Du har däremot helt rätt i att kanon är ganska värdelöst att jaga mygg med. Precis som du har även vi fokus på att underlätta och göra det bästa för modellflyget. Vi har dock olika infallsvinklar.

Innan du i affekt går i svaromål kan jag rekommendera att du funderar ett varv till. Det du åberopar som fakta och viftar med som slagträn när du ger dig på SMFF är historia. Den del som rör tävlandet har en egen ekonomi. Breddverksamheten har vi under lång tid haft problem med men nu tror jag vi har nått kul på gång. Det finns ju ganska stora summor avsatta för det ändamålet på senaste årsmötet. Tror nog att vi kan krama ur lite om det kniper.


Rolle

edit stavfel

Balcke
2017-04-29, 18:34
När bildades RCFF?

Hur länge har nuvarande ordförande varit ordförande?

Någon?


//Rickard

Ålänning
2017-04-29, 18:34
Jösses va ni skriver! Ni hinner ju inte bygga och flyga och göra forumet roligt.

Ultra Bandit
2017-04-29, 18:38
Ove!
Min första kontakt med dig på 90-talet blev som Skalageneral för Barkaby Skaladagarna.
Mitt problem då, var att du inte ville betala för ditt försäljningstånd som låg på den plats vi i SRFK betalade hyra för till Barkarby flygklubb.
Du ansåg att det inte fanns någon anledning till att betala för någon hyra som låg på allmänplats.
Alltså, för mig personligen så kan jag förstå att du är helt klart är opålitlig i ditt agerande när det gäller allt..

/Lasse P

Ultra Bandit
2017-04-29, 18:50
Svar till Balcke!
Konstigt nog, så länge jag vet!

/Lasse P

McRegor
2017-04-29, 18:51
Om protokolldatum stämmer så var det 2005-10-29 som det första styrelsemötet hölls.
Och Ove har varit ordförande hela tiden.
Roger

Ultra Bandit
2017-04-29, 19:02
Vad är problemet?
Att jag inte behöver en F-skattesedel för min firma som inte har något med RCFF att göra?
Eller kan det vara att STYRELSEN i RCFF missat årsmötena?

Jag hänger inte med i dina tankegångar. Förklara gärna vad du menar.

Eftersom du och jag har helt olika tankegångar på vad som är rätt eller fel. Så tror jag personligen att det kan bli svårt att förklara vad jag menar eftersom du inte ens kan förstå varför du har blev av med din F-Skattesedel .
/Lasse P

Balcke
2017-04-29, 19:19
Om protokolldatum stämmer så var det 2005-10-29 som det första styrelsemötet hölls.
Och Ove har varit ordförande hela tiden.
Roger

12 år !!!
Skall denna förening/förbund leva vidare måste ett nytt ledarskap sättas på plats. Dags att tacka för de 12 åren och vad som har gjorts samt blicka framåt mot 12 nya år.

Alla detaljfrågor som diskuteras är i mina ögon inte det viktigaste, ledarskapet i RCFF är det som borde diskuteras och vara prio 1 på årsmötet så vi kan få 12 nya år med en helt ny föryngrad styrelse som kan driva frågorna.

Finns väl ingen förening/förbund/företag/stat/län/kommun osv som har samma ledarskap i 12 år - obegripligt.

//Rickard

AM
2017-04-29, 19:29
...kollade precis. Visst har jag giltig F-skatt. Vad är problemet?
Varför skulle jag vägra betala avgift för mitt försäljningsstånd på Barkarby? Du måtte ha förväxlat mig med någon annan. Har du torrt på fötterna, så fram med protokoll eller annan dokumentation som skulle bevisa att du har rätt och jag fel.

Till dig Rolle säger jag bara: Ca 1.5 miljoner kronor i medlemsavgifter. I princip går Nada tillbaka till medlemmarna. Eller menar du att det kostar hundratusentals kronor att representera Era medlemmar gentemot myndigheterna? Samma arbete som vi klarar för några tusenlappar i reseersättningar. Myndigheten tar ju inget betalt för mötena. Det är alltså era traktamenten och reseersättningar som är så kostsamma. Tillåt mig tvivla på att det är ett ansvarsfullt sätt att hantera Era medlemmars pengar.

Skippa sedan allt svammel om RF hit och FSF dit, bidrag och fonder. Era Modellflygarmedlemmar pyntar in ca 1.5 miljoner per år - som äts upp helt och hållet av Er administration. Skäms ni inte? Rannsakar ni inte Er själva?

Balke, du kan vara helt lugn. Jag stället inte upp som ordförande.
Jag hoppas dock kunna sitta med i den nya styrelsen och fortsätta utvecka RCFF. Men det är ju helt upp till medlemmarna att avgöra.

Ultra Bandit
2017-04-29, 19:35
...kollade precis. Visst har jag giltig F-skatt. Vad är problemet?
Varför skulle jag vägra betala avgift för mitt försäljningsstånd på Barkarby? Du måtte ha förväxlat mig med någon annan. Har du torrt på fötterna, så fram med protokoll eller annan dokumentation som skulle bevisa att du har rätt och jag fel.

Till dig Rolle säger jag bara: Ca 1.5 miljoner kronor i medlemsavgifter. I princip går Nada tillbaka till medlemmarna. Eller menar du att det kostar hundratusentals kronor att representera Era medlemmar gentemot myndigheterna? Samma arbete som vi klarar för några tusenlappar i reseersättningar. Myndigheten tar ju inget betalt för mötena. Det är alltså era traktamenten och reseersättningar som är så kostsamma. Tillåt mig tvivla på att det är ett ansvarsfullt sätt att hantera Era medlemmars pengar.

Skippa sedan allt svammel om RF hit och FSF dit, bidrag och fonder. Era Modellflygarmedlemmar pyntar in ca 1.5 miljoner per år - som äts upp helt och hållet av Er administration. Skäms ni inte? Rannsakar ni inte Er själva?

Snälla du, både du och jag vet att du blev av med din F-skattesedel av någon anledning.
Vill du att jag lägger ut mer fakta om dina förehavanden?
/Lasse P

Balcke
2017-04-29, 19:35
...kollade precis. Visst har jag giltig F-skatt. Vad är problemet?
Varför skulle jag vägra betala avgift för mitt försäljningsstånd på Barkarby? Du måtte ha förväxlat mig med någon annan. Har du torrt på fötterna, så fram med protokoll eller annan dokumentation som skulle bevisa att du har rätt och jag fel.

Till dig Rolle säger jag bara: Ca 1.5 miljoner kronor i medlemsavgifter. I princip går Nada tillbaka till medlemmarna. Eller menar du att det kostar hundratusentals kronor att representera Era medlemmar gentemot myndigheterna? Samma arbete som vi klarar för några tusenlappar i reseersättningar. Myndigheten tar ju inget betalt för mötena. Det är alltså era traktamenten och reseersättningar som är så kostsamma. Tillåt mig tvivla på att det är ett ansvarsfullt sätt att hantera Era medlemmars pengar.

Skippa sedan allt svammel om RF hit och FSF dit, bidrag och fonder. Era Modellflygarmedlemmar pyntar in ca 1.5 miljoner per år - som äts upp helt och hållet av Er administration. Skäms ni inte? Rannsakar ni inte Er själva?

Balke, du kan vara helt lugn. Jag stället inte upp som ordförande.
Jag hoppas dock kunna sitta med i den nya styrelsen och fortsätta utvecka RCFF. Men det är ju helt upp till medlemmarna att avgöra.

Som sagt, dags för ett nytt ledarskap. Ovan har väl inget med RCFF:s framtid att göra.

//R

Ville
2017-04-29, 19:42
Hej!
Kan inte hålla mig längre! Jag tycker det är dags för Lasse P att sansa sig. Du har avvikit från ämnet å det grövsta och därför ber jag dig hålla dig till ämnet eller lämna tråden. Har anmält dina inlägg till forumets moderatorer.

/Ville

Ultra Bandit
2017-04-29, 19:45
Om jag nu får tycka något personligt så tycker jag Ville är en som vänder kappan efter vinden.

/Lasse P

Ville
2017-04-29, 19:46
När bildades RCFF?

Hur länge har nuvarande ordförande varit ordförande?

Någon?


//Rickard


Om protokolldatum stämmer så var det 2005-10-29 som det första styrelsemötet hölls.
Och Ove har varit ordförande hela tiden.
Roger

Hej!
Måste rätta dig McRegor, protokolldatum ska vara 2006-10-29. Tyvärr blev tidstämpeln fel när protokollet skrevs.

/Ville

Ultra Bandit
2017-04-29, 19:51
Hej!
Kan inte hålla mig längre! Jag tycker det är dags för Lasse P att sansa sig. Du har avvikit från ämnet å det grövsta och därför ber jag dig hålla dig till ämnet eller lämna tråden. Har anmält dina inlägg till forumets moderatorer.

/Ville

Fattar noll!
Du var den som drog igång allt..
Är du dum i hela huvudet eller spelar du bara korkad?

/Lasse P

Ville
2017-04-29, 20:00
Fattar noll!
Du var den som drog igång allt..
Är du dum i hela huvudet eller spelar du bara korkad?

/Lasse P

Ja herre gud, vad ska man säga...???

/Ville

senmathal
2017-04-29, 20:00
Ganska märklig utveckling i denna tråd, av RCFF´s 1300 medlemmar är det kanske 1 % av betalande medlemmar som står för flertalet av de kritiska inläggen i just denna tråd.

Mvh Mats
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)


RCFF hade 17/3 -17 endast 689 medlemmar. Det kanske finns någon anledning till att hälften är borta. Dom som är borta kanske också är kritiska. Men om man utifrån den här tråden kan konstatera att bara 1% är negativa kan man väl konstatera att bara 1% är positiva också för det är väl ungefär lika många av varje sort i tråden.

/Mats

Ville
2017-04-29, 20:05
Du behöver inte säga ett skit i dagsläget..
Är man inte dum i huvudet så fattar man...

/Lasse P

Tycker verkligen du ska skärpa dig!

/Ville

AM
2017-04-29, 20:10
Jag vet mycket väl varför jag ett år blev av med F-skattesedeln. Jag var sen med min deklaration. MEN man får endast "straffas" på ett sätt. Dvs, med en förseningsavgift ELLER indragen F-skattesedel. Skatteverket gav mig en ursäkt för den indragna F-skattesedeln då jag fått en förseningsavgift. Det är inte straffbart. Men det är ju bra att du är observant.
Vi kanske ska ägna oss åt vem av oss som exempelvis kört bil onykter eller sysslar med svarta affärer? För min del tillför det inget mer än att det kan vara pinsamt avslöjande för den som lagt ribban så lågt.

Rolle
2017-04-29, 20:11
...kollade precis. Visst har jag giltig F-skatt. Vad är problemet?
Varför skulle jag vägra betala avgift för mitt försäljningsstånd på Barkarby? Du måtte ha förväxlat mig med någon annan. Har du torrt på fötterna, så fram med protokoll eller annan dokumentation som skulle bevisa att du har rätt och jag fel.

Till dig Rolle säger jag bara: Ca 1.5 miljoner kronor i medlemsavgifter. I princip går Nada tillbaka till medlemmarna. Eller menar du att det kostar hundratusentals kronor att representera Era medlemmar gentemot myndigheterna? Samma arbete som vi klarar för några tusenlappar i reseersättningar. Myndigheten tar ju inget betalt för mötena. Det är alltså era traktamenten och reseersättningar som är så kostsamma. Tillåt mig tvivla på att det är ett ansvarsfullt sätt att hantera Era medlemmars pengar.

Skippa sedan allt svammel om RF hit och FSF dit, bidrag och fonder. Era Modellflygarmedlemmar pyntar in ca 1.5 miljoner per år - som äts upp helt och hållet av Er administration. Skäms ni inte? Rannsakar ni inte Er själva?

Balke, du kan vara helt lugn. Jag stället inte upp som ordförande.
Jag hoppas dock kunna sitta med i den nya styrelsen och fortsätta utvecka RCFF. Men det är ju helt upp till medlemmarna att avgöra.


Ove
Jag vet faktiskt inte vad som driver dig. Dit hat mot SMFF är grundmurat det vet vi. Men det kan inte vara allt. Det måste finnas nått mer. RCFF skapades förvisso ur missnöje. Precis som SRI gjorde förr i tiden.
Det har jag förståelse för. Det var då. Det är 2017 nu.
Jag är helt övertygad om att du är helt kapabel att läsa en årsredovisning. Du har ju drivit företag så det borde inte vara allt för svårt för dig som vet och kan allt. Läs den, den är offentlig.
Jag tycker du gör dig själv en otjänst att visa upp en sådan attityd mot dina medlemmar. Ville är ju oförskämt tyst vad gäller vett och etikett.
Vad jag än skriver så hackar du och beskyller mig och SMFF för både det ena och det andra. Inte ens när jag ger dig kredit för det som du gjort är bra så fattar du. Tråkigt för dig och för RCFF.

Rolle

Ville
2017-04-29, 20:21
Ove
... Ville är ju oförskämt tyst vad gäller vett och etikett.
...

Rolle

Nej Rolle, jag är inte tyst. Jag tycker att tråden håller på att gå helt överstyr och det har jag meddelat forumets moderatorer. De måste helt klart in och stämma i ån. Som info så har jag även uppmanat Ove via personligt meddelande att han borde ändra sin retorik.

/Ville

uffe_46
2017-04-29, 20:41
Efter ha läst kvällens inlägg, så far en tanke genom min skalle, finns det alkolås för datorer och surfplattor .....................

AM
2017-04-29, 20:46
Rolle,
jag beskyller väl inte dig för något. Jag kritiserar inte heller alla Er hårt och ideellt arbetande personer i SMFF's styrelse. All heder åt Er. Jag är bara förvånad över hur Era medlemmars pengar sugs upp i en gigantisk virvelvind där inget ramlar tillbaka på dem som pyntat in. I mina ögon är det något fel på maskineriet.

Jag hyser inte heller något hat gentemot SMFF - trots historien bakom oss där ni försökte stoppa våra försäkringar genom att kontakta försäkringsbolaget, där ni försökte stoppa vårt meeting på Eslöv flygfält, där ni ringde några av våra styrelsemedlemmar och hotade dem så de hoppade av sina uppdrag. Det finns flera andra pinsamma exempel.

Och som jag skrev - om ni så har 1000 sidor i era årsredovisningar, så bränner ni medlemmarnas pengar så att i princip inget går tillbaka till de medlemmar som pyntat in slantarna.
Och då kan man undra - i vems intresse agerar ni?