handdator

Visa fullständig version : Självgranskningsrätt flygfoto .....larsmn
2018-05-01, 12:19
Nu när reglerna kring flygningen börjar flyta som de skall, så är det kanske dags att RCFF tar tag i en annan surdeg. Lantmäteriets krav på spridningstillstånd (https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/tillstand-kravs-fortfarande-for-att-sprida-dronarbilder/)

Flygvapnet och Milo-staberna skötte detta föredömligt, de utfärdade sina självgranskningsrätter. Nu har LMV haft ärendet i ett år, utan någon förbättring, alla filmer/bilder skall in....... Om Försvaret kunde acceptera att vi granskade själva, varför inte Lantmäteriet. Bara för att man flyttade från en myndighet till en annan är ingen grund för ändring. :concern::(:banghead:

Michael
2018-05-01, 20:53
Vari består surdegen? Att man inte får självgransknningsrätt?
Jag vet inte varför självgranknsingsrätten tagits bort. Den har dock inte alltid funnits.
När jag började med flygfoto på 80-talet skulle varenda filmruta granskas av militära myndigheter innan de kunde publiceras. Ett tag var man t.o.m. tvungen att skicka in materialet oframkallat.

Vet du något o hur lång tid det tar att numera få material granskat?
Länk: Lantmäteriet om spridningstillstånd (https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/)

larsmn
2018-05-02, 08:48
Ja,

Har själv flygit med en modellraket med kamera på 60-talet, där jag inte fick framkalla själv. Men försvaret insåg volymen med moderna GoPro-kameror mm och införde självgranskningsrätten. Nu, du behöver inte sända in film/foton för eget hemmabruk, men allt som man vill lägga ut här, på Youtube eller andra kanaler skall in för granskning och spridningsgodkännande. Och LMV har bara en eller två handläggare.

Nu är det nog rätt många som "flyger under radarn", dvs publicerar ändå, fast jag tycker att här på forat har de flesta om tidigare visat filmer verkat sluta med det. Så troligen korta tider, men det betyder att "spontaniteten" försvinner. Och om Försvaret tyckte det var OK, varför tycker LMV att det är så farligt. Något i ekvationen är fel.

SniffSwe
2018-05-03, 08:00
Fast de flesta som publicerade här förut hade nog inte självgrankningsrätt. Det var väl snarare ingen som brydde sig eftersom det inte var ett problem. Men efter att populariteten för multirotors exploderat så har det ju blivit mer på tapeten med alla frågor som rör reglerna kring RC-utövande. Förmodligen för att det faktiskt händer olyckliga saker när det blir mer tillgängligt. Det är ju möjligt på ett helt annat sätt idag att både spionera och sprida material så det är inte konstigt om det blir restriktivare.

Fast som vanligt så drabbar det mest dom som inte ställt till problem tidigare och det biter föga på dom som alltid struntat i reglerna.

Danne1700
2018-05-04, 05:16
Jag tror att det handlar om Lantmäteriets försvar av sitt affärsområde, de tjänar pengar på geodata och vill hindra andra från att ta deras marknad.
Det finns en hel del undantag i reglerna om spridning av flygfilm, tror de flesta privatfilmer kvalar in där om man läser noga och med rätt glasögon.

SniffSwe
2018-05-04, 07:34
Danne1700: Länk?

uffe_46
2018-05-04, 08:15
Danne1700: Länk?
Denna kanske ?

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/skydd_landskapsinformation/info-om-ny-lag-och-foreskrifter.pdf

Punkt 11 kan vara matnyttig

Danne1700
2018-05-04, 09:47
Ja, och:
3 § Spridning av sammanställningar med information om följande slag av områden, byggnader och anläggningar ska, med den begränsningen som anges i andra – fjärde stycket, vara undantagen från tillståndsplikt.Olika typer av geografiska områden räknas upp i föreskriften. Över dessa typer av områden är det mycket vanligt att man samlar in information från olika typer av luftfarkoster. Sannolikheten för att det ska finnas något känsligt för totalförsvaret inom dessa typer av områden får anses som mycket liten.Offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen (1993:1617)
Med offentlig plats enligt denna lag avses, 1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

Täcker det mesta av det vi kan tänkas fotografera.

larsmn
2018-05-04, 14:07
Därav att jag tog upp att det är ett område för RCFF att agera på, hobbies skall inte vara affärsområden för myndigheter. Iof är det inte LMV som är målet, det är politikerna. Att få dessa att ändra sig.....

Danne1700
2018-05-04, 15:56
"Sannolikheten för att det ska finnas något känsligt för totalförsvaret inom dessa typer av områden får anses som mycket liten."

Med tanke på att försvaret är i princip nedlagt så är väl risken att fotografera något känsligt närmast obefintlig överallt.

larsmn
2018-05-05, 18:35
Så varför hårdare förbud mot publicering än när så var? Varför har LMV så mycket högre krav för publicering.

Danne1700
2018-05-06, 07:52
Men man har ju gjort undantag för nästan allt, se mitt långa inlägg ovan.

bokis
2018-05-06, 10:04
Är nog inne på Dannemans linje,tycker inte att det är så illa? Att ge sig in och försöka få till en i slutändan politisk förändring av detta som jag personligen inte tycker är så värst illa ,på vilket vis ger det regelverk vi har idag problem? Och då menar jag bilder för privat bruk,inte kommersiell försäljning..

R_Sjostedt
2018-05-06, 21:41
Onödig regel i sin helhet, den som vill hitta/se nåt kan ju bara öppna Google-maps! :stupido2:

Ålänning
2018-05-07, 21:26
Onödig regel i sin helhet, den som vill hitta/se nåt kan ju bara öppna Google-maps! :stupido2:
Hemliga områden är utraderade genom att de copy-pasteat dit annat.

sebma
2018-05-10, 19:46
Denna kanske ?

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/skydd_landskapsinformation/info-om-ny-lag-och-foreskrifter.pdf

Punkt 11 kan vara matnyttig

Jag går på Uffes tipps. Så länge man är på ett modellflygfält borde man kunna hänvisa till:

”2 § Spridning av sammanställningar med ett eller flera av följande informationsslag ska vara undantagna tillståndskravet.
...
11 Övningsområde för obemannade luftfartyg.
Här avses främst ytor som är särskilt upplåtna för denna typ av verksamhet som exempelvis modellflygfält och liknande.”


Skickat från min iPad med Tapatalk

larsmn
2018-05-12, 11:57
Problemet är att många RCFF-medlemmar inte har ett specat upplåtet fält, utan flyger där vi kan.

Ålänning
2018-05-13, 09:01
Problemet är att många RCFF-medlemmar inte har ett specat upplåtet fält, utan flyger där vi kan.
Det där är en väldigt väldigt viktig sak att tänka på när man begränsar allt som det görs nu. Många flygare kommer sluta eller flyga ändå, hobbyn minimeras, forumen dör ut, färre börjar, antalet medlemmar minskar, osv. Förr kunde jag testflyga hemma hos mig, bara för att se att hovring fungerade på helis och multis före man for till fältet, men det vågar man ju inte göra längre. Nu hade ju inte detta så mycket att göra med självgranskningen, men fota och lägga ut som man gjorde förr, det ork man inte göra längre.