handdator

Visa fullständig version : Måste man ha en wattmätare om man har en bra tångampermätare?daspunner
2018-05-26, 07:50
Måste man ha en wattmätare om man har en bra tångampermätare? Vill räkna lite på vad jag behöver handla för hårdvara (bland annat batterier) till ett framtida bygge. Självklart är wattmätaren smidig men just nu äger jag ingen sådan och jag vill räkna lite grann och då tänkte jag ta till tångamperen. Det är väl som vanligt när man räknar? P=U*I? Eller har jag missat nåt?

Ken1
2018-05-26, 07:57
Kör du på tångampermätaren, du behöver ingen wattmätare. Visserligen kan man tycka det är smidigt, att koppla in en mätare, men o andra sidan, en tångampermätare behöver man som bekant inte koppla in. :) Sen exakt som du säger, använd bara formeln för effekt så får du ut det du vill veta.

McRegor
2018-05-26, 08:04
Håller till fullo med Ken - jag har båda men använder bara "tången". Sen finns ju som bekant Ohms lag om man vill räkna fram effekten men ofta är ju strömmen man vill veta.
Roger

Ålänning
2018-05-26, 10:26
Hur är det nu med skillnaden på tångamperemeter och wattmeter... den första räknar väl endast på resistiv last vilket en motor inte är (den är väl induktiv)? Hur mäter en wattmeter? Mäter de på samma sätt? Eller är de anpassade att mäta RC-grejer på nåt vis? Känner av lasten? Eller är det bara ren matning till ESCarna?

henke2
2018-05-26, 11:09
Sen finns ju som bekant Ohms lag om man vill räkna fram effekten

Eller ;-)

SniffSwe
2018-05-26, 11:20
Vet man spänningen och strömmen sammtidigt så kan man räkna ut effekten det drar, oavsett vilken last det är. Effekten gånger verkningsgraden ger sen hur mycket effekt man får nytta av.

McRegor
2018-05-26, 17:11
Både strömtången och effektmätaren mäter ju mellan batteriet och reglaget om än på lite olika sätt så jag förstår inte riktigt problemet, Ålänning... Tror att båda varianterna ger tillräcklig noggrannhet för våra behov.
Roger

Michael
2018-05-26, 17:37
P=U*I för likström

En tångamperemeter som klarar likström fungerar utmärkt för att mäta strömmen I om mätningen görs mellan batteri och ESC. För att bestämma effektuttaget P från batteriet behöver du även mäta spänningen U samtidigt som du mäter strömmen I. Beroende på förluster som uppkommer över batteriets inre resistans så kommer dess polspänning att bli mindre än den nominella spänningen och dessutom falla långsamt över tid efterhand som batteriet laddas ur.

Om du utgår från den nominella spänningen, säg 4,2 V/cell, så kommer din beräknade effekt att bli en överskattning med ett antal procentenheter. Ju större strömuttag desto större blir överskattningen.

McRegor
2018-05-26, 18:28
Jag brukar approximera med ca: 3,7 V/cell för nyladdat batteri och när man kör med hög belastning - på intet sätt nåt exakt värde men det är ofta tillräckligt för de överslagsberäkningar som man kanske vill göra avseende inmatad effekt.
Roger

Ålänning
2018-05-26, 22:14
Jag hade nog glömt hälften... det var gällande växelström som förskjuten fasvinkel pga induktiv/kapacitiv last som effekten inte vart lika enkel som vid rent resistiv last. Likström... mjah, tångamperemeter funkar väl finfint alltså. Nån med bägge kan ju mäta på sitt flyg och säga vad wattmetern och tångamperemetern visar för ström? :-)

McRegor
2018-05-26, 22:29
Tångamperemetern mäter ju alltid helt förlustfritt vilket man inte skall vara säker på att en Wattmeter gör eftersom den sitter i serie på något sätt. Sen beror det givetvis också på konstruktionen av aktuell Watt-meter.
Roger

Lars 41an
2018-05-27, 09:06
Nej, man behöver inte en Wattmätare!

Detta utropar jag för att bringa klarhet i vilka mätprylar vi behöver och hur noggrann mätningen kan bli.
Den kompletta formeln för mätning av elektrisk effekt ser (för mig) ut så här:

P(Watt) = U(Volt) * I(Ampere) * effektfaktor * formfaktor

Effektfaktorn kallas cosinus "fi" och reducerar effekten när inte spänning och ström är i fas. Detta inträffar vid växelström eftersom spänningen varierar mellan plus och minus enligt sinuskurvans funktion. Vi har likspänning från våra LiPo-batterier så detta är inget problem för oss modellflygare.

Formfaktorn anger hur mycket strömmen (och spänningen) avviker från en sinuskurva eller från likström. Tångamperemätaren förutsätter sinuskurva när den är inställd på växelström och konstant ström när den är inställd på likström. Det kan dock vara så att den mäter medelvärde men visar effektivvärde. För likström är medelvärde, effektivvärde och toppvärde samma sak! En felvisning uppstår dock genom att fartreglaget drar en pulserande ström från batteriet och detta är inga halvsinuspulser. Vi kan bara hoppas att avvikelsen från effektivvärdet för den pulserande likströmmen är måttligt, troligen 10%.

Allt ovan om att mäta strömmen. Det fel man får med en viss amperemeter blir detsamma för alla mätningar man gör med just denna amperemeter. Felet har måttlig betydelse när man gör jämförande mätningar på sin setup. Man kan se skillnad på strömmen när man byter propeller och man kan avgöra om strömmen är i närheten av vad motor och ESC tål.:):):)

För att räkna ut effekten är det lika viktigt är att mäta spänningen. Än viktigare är det att ha koll på spänningen för att inte djupurladda sin dyrt inköpta och omsorgsfullt vårdade LiPo. Därför rekommenderar jag en telemetrisändare i flygplanet och en mottagare som larmar när spänningen blir för låg. Alternativet är att programmera och kontrollera sitt fartreglage så att det drar ned på strömmen när spänningen blir för låg. Alltså har man en spänningsmätare!:)

"Att meta är att veta" sa stockholmaren!
KISS
Lars

Michael
2018-05-27, 11:05
En bra förklaring på ett problem som i detta fall inte finns ;-)
Genom att mäta strömmen mellan batteri och ESC så har man en nära nog konstant likström. Det är först efter ESC:n som strömmen blir upphackad likström i tre faser, eller i mer exlusiva fall omformad till trefas sinusformad ström. Det gör att diskussionen om form- och effektfaktorer inte behövs i detta fall och P = U*I
Moderna tångamperemetrar är ofta sant effektivvärdesvisande och förutsätter därför inte sinusformad ström. Dessutom kan tångamperemetrar ofta mäta likström då de är försedda med en Halleffektgivare som kan registrera förekomsten av det statiska magnetfält som omger en likströmsledare.

McRegor
2018-05-27, 11:41
Jo, det blev kanske lite väl teoretiska diskussioner. Så svaret på den ursprungliga frågan skulle jag enkelt formulera som Nej !
Roger

Ålänning
2018-05-28, 18:53
Detta var en givande och bra tråd! Fast den kunde ha stoppats med ett "Nej" i andra inlägget. =)