handdator

Visa fullständig version : Transportstyrelsens beslut om godkännandekjni
2018-06-28, 15:16
Tillägg 2018-07-07 : Lista över godkända fält, höjder mm. (http://rcff-register.se/fields/publik-lista/)

Transportstyrelsens beslut om godkännande har uppdaterats idag (2018-07-05). I beslutet listas alla fält man hittills hunnit med att gå igenom och där underlaget räcker för bedömning och beslut. Det är fortfarande en del fält som står på väntelistan. Det rör sig framför allt om fält som ligger inom kontrollzoner och där man ännu inte har fått klart avtal med lokal flygledning.

De fält där underlaget inte är tillräckligt för bedömning och beslut kommer att bedömas när ansökningarna har uppdaterats med nödvändiga uppgifter. Berörda klubbar/fältansvariga är meddelade via mail att det behövs ytterligare dokumentation i ansökan.
TS kommer att kunna fortsätta sin handläggning av dessa fält först i mitten av augusti efter semesterperioden.

I bifogade filer finns TS godkännande och de fält som är med i det uppdaterade beslutet från 2018-07-05. Beslutet hänvisar också till en mycket sen revision av de gemensamma säkerhetsreglerna som finns att hämta via länkar på fältregistersidan http://rcff-register.se/fields/ eller här. (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/Säkerhetsregler%20för%20modellflygning%20180627% 20v1.4.1.pdf)

De regler som gäller fr o m 1/7 är:

Säkerhetsregler för modellflygning utomhus (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/Säkerhetsregler%20för%20modellflygning%20180627% 20v1.4.1.pdf)Gemensamt fastställda av Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/Säkerhetsregler%20för%20modellflygning%20180627% 20v1.4.1.pdf)
Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 27 juni 2018. Ver. 1.4.1 (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/Säkerhetsregler%20för%20modellflygning%20180627% 20v1.4.1.pdf)
Reglerna gäller fr.o.m. den 1 juli 2018. (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/Säkerhetsregler%20för%20modellflygning%20180627% 20v1.4.1.pdf)

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson

TS beslut från 2018-07-05 (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/2018-3119%20BER%20Beslut%20RCFF-SMFF%20godkännande%20modellflyg%20-%20180705.pdf)

TS lista över godkända modellflygfält från 2018-07-05 (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/2018-3119%20Bilaga%20-%20Förteckning%20över%20godkända%20modellflygfa lt%20180705.pdf)

kjni
2019-01-29, 19:49
Fältdatabasen har fått lite uppdateringar. Startsidan visar nu en interaktiv karta med alla fält. Detaljsidan om fälten är också uppdaterad med bättre karta. Vi kommer att öppna registret för en ansökningsomgång för dom som vill göra ansökan för ett nytt fält men också för de som vill ansökan om annan maxhöjd eller uppdatera sina uppgifter. Mer info kommer inom kort....
Registret kommer att vara öppet under 1/3 - 31/3 och uppgifterna går sedan vidare till TS för bedömning/beslut.

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson, fältregisterfixare för RCFF/SMFF