handdator

Visa fullständig version : TS jobbar vidare...kjni
2018-08-12, 20:45
VIKTIGT! Uppdaterat beslut från TS 2018-08-17.
För de fält där TS ännu inte lämnat ett godkännande p g a att det saknas info i ansökan är det hög tid att komma med de kompletteringar som behövs. Mail har skickats till berörda klubbar och en del har levererat in uppgifter men från flera klubbar saknas fortfarande nödvändiga uppgifter för att TS skall kunna göra klart sin bedömning. Observera också att ett godkännande återkallats tills vidare (Skå-Edeby).

En bra lista med status för alla registrerade fält finns på SMFFs hemsida. (http://iof2.idrottonline.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/dokument/luftrum/faltansokningar-smff-2018-07-07-uppdaterad.pdf)
(OBS version från 2018-07-07, ej helt uppdaterad)

Senaste versionerna av TS beslut (2018-08-17) finns här (http://rcff-register.se/fields/godkanda-falt-2018-07-01/)

Fältregistret finns här. (http://rcff-register.se/fields/)

MVH
Kjell Nilsson