handdator

Visa fullständig version : Godkända modellflygfält 2018-11-13kjni
2018-11-14, 08:38
Transportstyrelsens senaste beslut (2018-11-13) om godkända modellflygfält finns tillgängligt i fältregistret (http://rcff-register.se/fields/).

Med vänlig hälsning, Kjell Nilsson