handdator

Visa fullständig version : Hög tid att rapportera medlemmar...kjni
2019-03-27, 22:21
Tiden för klubbar att rapportera in medlemmar förlängdes för detta året till 31/3 för att förenkla klubbarnas administration. Trots detta är det fortfarande många klubbar som inte rapporterat och betalat medlemsavgifter för sina medlemmar. Efter 31/3 upphör medlemskapet om inte betalning kommit in. Detta betyder också att ansvarsförsäkringen upphör att gälla.

Alltså verkligen hög tid för klubbar att rapportera och betala!

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson, kassör RCFF