handdator

Visa fullständig version : Billig men PC anslutenOlleG
2019-10-08, 21:08
Hej
Letar en laddare som går att ansluta till PC för att få upp grafisk bild av urladdning. Men eftersom jag har små krav på laddström vill jag hitta billigast möjliga.
Syftet är att monitorera acken under urladdning. Själva urladdaren är tänkt att kopplas parallellt och låta laddaren mäta spänningen, sannolikt när den också urladdar. Urladdaren är ett hemmabygge utan möjligheter.

Måste klara 6s.
/OlleG

Michael
2019-10-09, 20:23
iCharger-laddarna, exv. 208B, kan anslutas till PC via USB för monitorering av såväl laddning som urladdning (ström, spänning, effekt, energi).
Vad gäller urladdning kan iCharger sköta urladdningen via ett externt motstånd. Jag brukar använda två parallelkopplade 12V/55W billampor för att kunna ladda ur 3S-ackar med 110 W effekt exv. då jag vill testa konditionen på ackarna. Med 4 lampor kan jag göra samma sak med 6S-ackar.

OlleG
2019-10-10, 13:35
Tack, ja det är vad jag söker men hade tänkt mig att finna något i "lågprisskiktet".
Har surfat runt en del men inte hittat något vettigt (till lägre pris).
/OlleG

peso
2019-10-10, 15:27
Kan man inte ta en Frsky mottagare och skicka in batterispänningen i A1 via en spänningsdelare.
Spänningen loggas då i sändaren och kan sedan visas i Companion både grafisk och som tabell.
Man kan även följa förloppet från TV-soffan genom att ha med sig sändaren dit. Kan ju kännas tryggt ifall batterierna är stora.
Kostar förståss en mottagare men den kan ju även användas till annat.

OlleG
2019-10-10, 16:36
Osannolikt kreativt!
Det kör jag på direkt. Jag har dessutom en telemetricellspänmingsmätare så jag kan följa varje cell!
Dessutom informationen direkt i excel!

Tack, besparade mig x kr i inköp.
/OlleG