handdator

Visa fullständig version : Fältregistret - nyheter!kjni
2019-10-12, 10:41
RCFF är sedan i våras remissinstans för TS när det gäller luftrumsförändringar. Vi har funderat på hur den praktiska hanteringen av detta skall gå till och har bestämt oss för att använda Fältregistret för detta.

I kartan kommer det att finnas en symbol som indikerar var en luftrumsförandring vi fått remiss om kommer att bli aktuell. Dessutom finns i menyraden en rubrik "Remisser" där remissinnehållet finns tillgängligt. Om du eller den verksamhet du är inblandad i berörs av den planerade förändringen ber vi att du samlar ihop synpunkter från din verksamhet och skickar till oss för sammanställning och vidarebefordran till TS. Datum för senaste svar och E-postlänk finns i den publicerade remisstexten.

68998

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson

kjni
2019-11-03, 09:35
RCFF är sedan i våras remissinstans för TS när det gäller luftrumsförändringar. Vi har funderat på hur den praktiska hanteringen av detta skall gå till och har bestämt oss för att använda Fältregistret för detta.

I kartan kommer det att finnas en symbol som indikerar var en luftrumsförandring vi fått remiss om kommer att bli aktuell. Dessutom finns i menyraden en rubrik "Remisser" där remissinnehållet finns tillgängligt. Om du eller den verksamhet du är inblandad i berörs av den planerade förändringen ber vi att du samlar ihop synpunkter från din verksamhet och skickar till oss för sammanställning och vidarebefordran till TS. Datum för senaste svar och E-postlänk finns i den publicerade remisstexten.

68998

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson
Följande remissvar har 2019-11-03 skickats till Transportstyrelsen angående förändringar i Sundsvalls luftrum:

Tack för remissen,
Vi har kontaktat de aktörer inom modellflygverksamheter som ligger inom närområdet för de planerade förändringarna och ser inte att de planerade luftrumsförändringarna interagerar med dessa verksamheter. Våra flygområden och godkända höjder ligger fortfarande med god marginal till de förändringar som förslås i remissen och vi har därför inga invändningar.

För information meddelas att alla av TS godkända modellflygområden och detaljer om flyghöjder för dessa finns att tillgå på följande web-adresser:

Modellflygfält 2019 http://rcff-register.se/fields/
Sveriges Luftrum med Modellflygfält https://www.highfly.se/luftrum/


För RCFF

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson, vice ordförande

kjni
2020-07-10, 20:54
Fältansökningar våren 2020 - beslut klart

Vårens ansökningsprocess för några nya fält och några uppdateringar för befintliga fält har dragit ut på tiden men är nu klar. Det har tillkommit 3 nya fält där man ansökt om lite högre höjd än 120 meter och här har TS lanserat ett nytt krav för godkännande. Man kräver att modellflygfältet skall vara markerat i “TMA_kartan” och den administreras av ansvarig inom varje TMA-område och vi har fått oss ålagt att via denne ansvarige för varje flygplats TMA-karta se till så att modellfältet förs in på kartan.

Det är en helt rimlig säkerhetshöjande åtgärd som också gör att allmänflyget får uppgifter om våra fält och vilka höjder vi har tillåtelse att flyga på. Problemet under den här ansökningsomgången var att kraven kom till precis mot slutet och proceduren att få ett fält inlagt på kartan tar som det verkar upp mot 4-6 månader. Man ville alltså inte godkänna de önskad höjderna förrän kartan är uppdaterad och detta kan nog först ske fram mot årets slut.

De fält detta gäller är Strängnäs nya fält, Standas nya fält och Vallstena där man tills vidare fått ett godkännande med 120 m höjd för att få de önskade höjderna när kartproceduren är klar. Förhoppningsvis kan detta lösas under hösten 2020.

När det gäller flera av fälten inom Arlanda/Bromma kontrollzon har vi fått ett godkännande enligt “drönarreglerna” för höjd 50 m. Dessa fält har tidigare inte haft något godkännande. Skillnaden blir inte så stor men ett godkännande kan spela roll ut försäkringssynpunkt. Vi hoppas fortfarande på att komma till överenskommelser med Arlanda/Bromma så att dessa fält kan få en högre godkänd höjd – men vägen verkat lång.

I länkade PDF listas de ärenden som är behandlade under vårens ansökningsomgång (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/TS_beslut_2020-07-10.pdf)

För detaljer om fälten hänvisas till till www.faltregister.se (https://www.faltregister.se/?page_id=432)

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson