handdator

Visa fullständig version : Corona-pandemin och modellflygetkjni
2020-04-09, 17:34
Startar den här tråden för att samla ev diskussion som handlar om Corona-pandemin i relation till modellflyget.

RCFFs styrelse har publicerat bifogat dokument som kan utgöra en starpunkt för hur vi hanterar den kommande modellflygsäsongen.

70575

Med vänlig hälsning,
För RCFFs styrelse / Kjell Nilsson

kjni
2020-04-19, 11:44
Då vi snart går in i flygsäsongen med många planerade lokala och landsövergripande modellflygträffar och tävlingar vill RCFF förmedla följande:

I grunden är det Folkhälsomyndighetens (https://www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer som gäller och där finns mycket information att hämta. Så även på Krisinformation.se (http://krisinformation.se).

RCFF tar inte fram eget material med information utan förmedlar och hänvisar till det som Folkhälsomyndigheten ger ut för att undvika egna tolkningar och risken att vi sprider desinformation.

Vad gäller träffar och olika evenemang är gränsen just nu satt till 50 personer samtidigt som Folkhälsomyndigheten uppmuntrar till utomhusaktiviteter med social distans som t ex fotbollsträningar mm. Aktivitet vid ett modellflygfält kan väl i flera avseenden bedömas på liknande sätt.

Varje arrangör måste göra en riskbedömning utifrån hur utvecklingen av pandemin ser ut just då i den aktuella regionen samt läget i landet i stort och vid behov rådgöra med smittskyddet lokalt.

Vilka restriktioner som gäller resor i sommar kan vi just nu inte förutse utan där måste vi följa utvecklingen och se vilka restriktioner som då är gällande vid tidpunkten för arrangemanget.

För aktiviteten på det egna modellflygfältet kan ett sätt att bidra till minskad smittspridning vara att skriva ut de informationsblad som finns i slutet av detta dokument och anslå på lämplig plats.

Se också till att det finns möjlighet att följa råden om god handhygien med t ex handsprit om det inte finns möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Håll gärna kontakt med varandra men på rekommenderat fysiskt avstånd.

Vi får tillsammans fortsätta att bevaka utvecklingen och med sunt förnuft göra det bästa av rådande situation.


RCFFs styrelse

70575