handdator

Visa fullständig version : Info om kontakterna med TSkjni
2020-05-07, 21:39
2020-05-16: Nytt besked från TS väntas 27/5. Vi håller tummarna!

RCFFs/SMFFs gemensamma förslag: 70596

Som vi berättat om tidigare har vi idag haft ett videomöte med deltagare från Transportstyrelsen, SMFF och RCFF. Förhoppningen var att nå en överenskommelse om hur vi skulle kunna lösa frågan om registrering av piloter. Detta är ju ett nytillkommet krav i de nya drönarreglerna som skall gälla från 1/7 2020. I det bifogade dokumentet kan du läsa om mötet och hur RCFF/SMFF förslår att detta kan hanteras inom det gällande 'Artikel 16'-godkännandet.

Med vänlig hälsning,
Kjell Nilsson, Michael Österlund

AM
2020-05-08, 10:59
Intressant. Har någon kollat vad det juridiskt innebär om SMFF/RCFF blir "huvudman" för modellflygarna? Vem blir skadeståndsskyldig om en medlem exempelvis kraschar i en bil, hus eller startar en gräsband, etc?

Hur uppfyller TS kravet på att inte särbehandla grupper? Om det läggs en massa krav på förbunds- och klubbmedlemmar men inte på "friflygarna" blir ju alla vi organiserade modellflygare särbehandlade. Så länge modellflyg inte är förbjudet måste enligt lagen alla behandlas lika - samma skyldigheter och rättigheter för alla oavsett om man är förbundsmedlem eller inte. TS har en hel armé av jurister. De upptäckte bl.a det jag hela tiden påtalat - man får inte särbehandla organisationer. Man får inte ge fördelar/nackdelar till vissa grupper. TS kallade det något annat, men en grundläggande detalj var att kravet på likhet inför lagen inte uppfylldes.

Ripa
2020-05-08, 11:38
Intressant. Har någon kollat vad det juridiskt innebär om SMFF/RCFF blir "huvudman" för modellflygarna? Vem blir skadeståndsskyldig om en medlem exempelvis kraschar i en bil, hus eller startar en gräsband, etc?
.

I dagsläget är det upp till var och en som flyger på ett modellflygfält att säkerställa att man läst, och förstått alla fältregler som finns, den personen är också ansvarig för sin flygning och det han kan ställa till med under densamma.

Enligt nu skrivna förslag är det en person som är ansvarig för det som händer och sker på modellflygfältet, vilken juridisk tolkning skall man ha på utformningen i denna text?

Text nedan inklippt från ”Rapport från möte mellan Transportstyrelsen (TS), SMFF och RCFF”
I operatörsansvaret ligger också att ha ett system för att hantera och rapportera incidenter, riskhändelser och olyckor. I och med att vi redan har alla fält registrerade och det finns en lokalt ansvarig person kopplad till fältet är det naturligt att den personen får ett uttalat uppdrag att se till att den lokala verksamheten bedrivs inom vårt godkännande inklusive att vid behov rapportera

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com

kjni
2020-05-08, 12:00
Intressant. Har någon kollat vad det juridiskt innebär om SMFF/RCFF blir "huvudman" för modellflygarna? Vem blir skadeståndsskyldig om en medlem exempelvis kraschar i en bil, hus eller startar en gräsband, etc?

Det hanteras genom våra säkerhetsregler:

Personligt ansvar
- Det är var och ens personliga ansvar att inhämta kunskap om gällande bestämmelser, inklusive lokala säkerhetsregler och begränsningar innan modellflygning äger rum. Det är även var och ens personliga ansvar att modellflygutrustningen är i ett sådant skick och används på ett sådant sätt att risken för skador på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.
- All modellflygning ska bedrivas med iakttagande av sunt förnuft avseende säkerhet med hänsyn tagen till bland annat modellens typ, vikt och hastighet. Om någon form av flygsäkerhetsmässig tveksamhet föreligger, avstå från att flyga.

Vår försäkring bidrar till att det personliga ansvaret inte bör leda till ekonomisk katastrof i händelse av en sådan olycka du beskriver.

Hur uppfyller TS kravet på att inte särbehandla grupper? Om det läggs en massa krav på förbunds- och klubbmedlemmar men inte på "friflygarna" blir ju alla vi organiserade modellflygare särbehandlade. Så länge modellflyg inte är förbjudet måste enligt lagen alla behandlas lika - samma skyldigheter och rättigheter för alla oavsett om man är förbundsmedlem eller inte. TS har en hel armé av jurister. De upptäckte bl.a det jag hela tiden påtalat - man får inte särbehandla organisationer. Man får inte ge fördelar/nackdelar till vissa grupper. TS kallade det något annat, men en grundläggande detalj var att kravet på likhet inför lagen inte uppfylldes.

Det är ju egentligen EU-förordningen som är orsak till detta. Där ger man ju möjligheten för respektive lands myndighet att godkänna ett undantag för organiserat modellflyg. Frågan är väl om EU-regler har prio över de nationella? Hur som helt - om vi inte försöker nyttja möjlighet till undantag tvingas vi acceptera att inordna oss i de allmänna drönarreglerna med personlig registrering, drönarprov och drönarbevis och en höjdgräns på 120 meter samt modeller < 25 kg och avgifter på några hundra per person samt en registeravgift på 50-100 kr/år. Avgifterna är inte spikade ännu så det är svårt att ge exakta siffror.

Men i grunden håller jag med dig - om vi lyckas med vårt förslag leder det till särbehandling med EU-stöd. Dock kan ju vem som helst starta en klubb/förbund och söka undantag enligt reglerna.

Med vänlig hälsning,
Kjell

kjni
2020-05-08, 12:10
I dagsläget är det upp till var och en som flyger på ett modellflygfält att säkerställa att man läst, och förstått alla fältregler som finns, den personen är också ansvarig för sin flygning och det han kan ställa till med under densamma.

Enligt nu skrivna förslag är det en person som är ansvarig för det som händer och sker på modellflygfältet, vilken juridisk tolkning skall man ha på utformningen i denna text?

Text nedan inklippt från ”Rapport från möte mellan Transportstyrelsen (TS), SMFF och RCFF”
I operatörsansvaret ligger också att ha ett system för att hantera och rapportera incidenter, riskhändelser och olyckor. I och med att vi redan har alla fält registrerade och det finns en lokalt ansvarig person kopplad till fältet är det naturligt att den personen får ett uttalat uppdrag att se till att den lokala verksamheten bedrivs inom vårt godkännande inklusive att vid behov rapportera

Mvh
Mats Erlandsson
www.ripamfk.com (http://www.ripamfk.com)

Mats, som jag ser det kommer ansvaret att vila på förbundet (operatören) och den som är lokalt ansvarig för fältet kommer att få ett uppdrag av operatören att se till att verksamheten håller sig inom våra tillstånd. Så fungerar det ju i praktiken redan idag där klubbens ordförande eller ev säkerhetschef sköter detta. Idag ligger ju det juridiska ansvaret på den lokala föreningen men det kommer i vårt förslag att ligga på förbundet.

Det är nog detta som är problemet gentemot TS som kan acceptera operatörstanken men vill ha det på klubbnivå istället för på förbundsnivå. Vi anser att det är att splittra modellflyget och göra något som kan vara ganska enkelt till en mycket krångligare variant. Dessutom kommer det att bli extra kostnader för klubbarna för registrering mm.

Med vänlig hälsning,
Kjell