handdator

Visa fullständig version : Information om nya regler för drönarflygning i mediaRipa
2020-05-11, 10:43
Och nu verkar informationen om drönarkörkort att komma ut i media, men inte ett ord om att drönare och modellflygplan omfattas av samma regelverk.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7470173

Mvh
Mats
www.ripamfk.com

IngemarTh
2020-05-11, 11:16
Det står inget om modellflyg i transportstyrelsens utbildningsmaterial så varför ska media skriva om modellflyg, se https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf?

Det står i TS guide att vi har särskilda regler för modellflygfälten https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/guide

Man kan fråga sig varför förbunden inte har fått in någon text om vad som gäller utanför modellflygfälten för att i TS guide säger man att RTH som kräver GPS och kompass är en vanlig funktion och det gäller ju knappast konventionellt modellflyg och frågan är om det är sant sett till antalet enklare drönare och modellflygplan som har byggts och sålts.

/ Ingemar

Danne1700
2020-05-11, 11:55
Guiden har inte bara synpunkter på var vi får flyga utan även vart...
Dessutom blir det inte mycket kvar att flyga på om Naturvårdsverkets karta visar förbjudna områden. Måste vara något fel.

IngemarTh
2020-05-11, 12:16
Guiden har inte bara synpunkter på var vi får flyga utan även vart...
Dessutom blir det inte mycket kvar att flyga på om Naturvårdsverkets karta visar förbjudna områden. Måste vara något fel.

Det beror nog på att man måste leta efter information för vad som gäller i respektive område för här i Sverige finns inte informationen sammanställd på en karta som det gör i många andra länder. Jag har aldrig förstått varför man inte satsat på att få fram all information på en karta för det vore nog den mest säkerhetshöjande åtgärden om det är enkelt att hitta var det är tillåtet att flyga, när det finns NOTAM i området o.s.v.

/ Ingemar

Danne1700
2020-05-11, 12:24
Jo, jag har påtalat det för TS. Vi får väl se om de bryr sig.
Man får gå in på resp. länsstyrelsesida och se vad som står i statuterna för just det område man tänker på.
Jag har hittat något enstaka där drönarflygning är förbjuden, men de flesta har inget sådant.

Michael
2020-05-11, 17:54
Det står inget om modellflyg i transportstyrelsens utbildningsmaterial så varför ska media skriva om modellflyg, se https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf?

Det står i TS guide att vi har särskilda regler för modellflygfälten https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/guide

Man kan fråga sig varför förbunden inte har fått in någon text om vad som gäller utanför modellflygfälten för att i TS guide säger man att RTH som kräver GPS och kompass är en vanlig funktion och det gäller ju knappast konventionellt modellflyg och frågan är om det är sant sett till antalet enklare drönare och modellflygplan som har byggts och sålts.

/ Ingemar

De diskussioner RCFF och SMFF fört med Transportstyrelsen (TS) har som Ingemar mycket riktigt påpekat lett fram till att modellflyget även fortsatt ska få flyga efter egna, förbundsgemensamma regler från de modellflygfält som är registrerade i fältregistret och som godkänts av TS.

Ska våra modeller flygas på andra platser betraktas de som "privatbyggda UAS" och ska då flygas i underkategori A3 där följande regler gäller enligt EU:s genomförandeförordning (EU) 2019/947 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=IT):

"Drift av UAS i underkategori A3 ska uppfylla samtliga följande villkor:
1. Den ska utföras i ett område där fjärrpiloten rimligen kan förvänta sig att inga icke-medverkande personer kommer att hotas inom det område där det obemannade luftfartyget flygs under hela den tid som UAS-driften sker.
2. Den ska utföras på ett säkert horisontellt avstånd på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden.
3. Den ska utföras av en fjärrpilot som har fullbordat en utbildning online och ett godkänt teoriprov online enligt punkt UAS.OPEN.020(4) b.
4. Den ska utföras med ett obemannat luftfartyg som a) har en maximal startmassa inklusive nyttolast på under 25 kg, när det gäller privatbyggda UAS, ..."

Dessutom gäller att maximal flyghöjd är 120 m och att flygningen ska ske inom synhåll.

Kraven på 'geo-awareness', RTH, med mera gäller för "drönare" som ska CE-märkas och inräknas i drönarkategorierna C1-C4.

MVH, Michael

Edit: Lade till länk till EU:s genomförandeförordning.

Danne1700
2020-05-11, 18:38
Jag tycker nor att skrivningen här:
"drift inom synhåll : en typ av drift av UAS där fjärrpiloten kan upprätthålla, utan hjälp, kontinuerlig visuell kontakt med det obemannade luftfartyget, vilket gör att denne kan kontrollera det obemannade luftfartygets flygbana i förhållande till andra luftfartyg, personer och hinder så att kollisioner undviks."

innebär att det räcker med att man kan se modellen, inte att man skall se den hela tiden. Borde betyda att man kan flyga FPV utan spotter inom VLOS.
Bra att veta.

IngemarTh
2020-05-11, 21:34
Jag tycker nor att skrivningen här:
"drift inom synhåll : en typ av drift av UAS där fjärrpiloten kan upprätthålla, utan hjälp, kontinuerlig visuell kontakt med det obemannade luftfartyget, vilket gör att denne kan kontrollera det obemannade luftfartygets flygbana i förhållande till andra luftfartyg, personer och hinder så att kollisioner undviks."

innebär att det räcker med att man kan se modellen, inte att man skall se den hela tiden. Borde betyda att man kan flyga FPV utan spotter inom VLOS.
Bra att veta.

Jag läser i EU 2019/947 ock kan inte tolka det på något annat sätt än att man måste assisteras av en observatör när man flyger FPV med goggles. Så tolkas det också i flera andra länder vad jag har läst. Det är ju därför norska modellflygförbundet skrivit egna utbildningskrav krav för att få flyga utan spotter som godkänns av deras transportstyrelse. SMFF har ett liknande förslag till sitt årsmöte men det har inte fallit i god jord hos många av döma av de diskussioner som varit kring deras förslag till modellflyghandbok.

Det står i bilaga A:
2. Under flygningen har fjärrpiloter följande skyldigheter:
:
b) Att hålla det obemannade luftfartyget inom synhåll och upprätthålla en noggrann visuell uppsikt över luftrummet kring det obemannade luftfartyget, så att risk för kollision med ett bemannat luftfartyg undviks. Fjärrpiloter ska avbryta flygningen om den utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.
:
4. Vid tillämpning av punkt 2 b får fjärrpiloter assisteras av en jämsides med dem belägen observatör av det obemannade luftfartyget, som genom visuell observation, utan hjälp, av det obemannade luftfartyget hjälper fjärrpiloten att utföra flygningen säkert. En klar och ändamålsenlig kommunikation ska upprättas mellan fjärrpiloten och observatören av det obemannade luftfartyget.

Dessutom finns det en definition: drift inom synhåll: en typ av drift av UAS där fjärrpiloten kan upprätthålla, utan hjälp, kontinuerlig visuell kontakt med det obemannade luftfartyget, vilket gör att denne kan kontrollera det obemannade luftfartygets flygbana i förhållande till andra luftfartyg, personer och hinder så att kollisioner undviks.

/ Ingemar

Danne1700
2020-05-12, 04:19
Du har inte fel, men det skadar inte att försöka tolka regler till sin fördel. Hur ska man kunna "upprätthålla en noggrann visuell uppsikt över luftrummet..." om man inte får släppa det med blicken? En del av uppsikten kan vara att via FPV se vad flygplanet ser. Jag skulle tro att man kan uppfylla kravet genom att växla mellan FPV och direkt observation av omgivande luftrum.
Sedan är det ju så också att risken att ett flygplan kommer in i modellens luftrum, vilket oftast inte är mycket högre än trädtopparna och numera alltid under 120 meter är i praktiken obefintlig. Allt under 150 meter är otillåtet för fullskala som vi vet.
Så med tiden (redan nu) är väl engagemanget att hålla luftrummet under noggrann uppsikt tämligen begränsat.
Det kravet har inte funnits tidigare, och antalet kollisioner mellan flygplan och modeller på låg höjd fram till nu måste vara mycket lågt. Jag har då aldrig hört talas om ens ett sådant fall.
Man har suttit vid kaffebordet och tävlat i att hitta faror och problem men som lyckligtvis oftast bara finns i fantasien.

senmathal
2020-05-12, 08:57
I klippet sägs bland annat "...skapa en transparens som man ser vem som flyger och tar bort anonymiteten..." Hur ska registreringen kunna ta bort anonymiteten på en drönare som svävar ovanför någons huvud? Ska man skjuta ner den och se vad som står på drönaren eller hur har dom tänkt? Så länge inte drönaren kraschar framför en så är det väl lika anonymt som förut och det är väl inte i första hand kraschande drönare som är problemet. Märkningen torde väl knappast vara så stor att man ser den från marken. Kan någon förklara.

/Mats

Daniel Ahlin
2020-05-12, 09:51
Allt under 150 meter är otillåtet för fullskala som vi vet.


Det är inte helt sant eftersom Transportstyrelsen utfärdar lågflygstillstånd. Polisen, militären och ambulansflyget har generella lågflygtillstånd. Dessutom får man gå lägre än 150m vid start och landning. Det är tillåtet att landa på sin egen mark eller där man har markägarens tillstånd så i princip kan det finnas fullskalaflygare under 150m nästan överallt.

Danne1700
2020-05-12, 10:01
Och likväl har nog ingen av oss någonsin sett något av detta inträffa helt oväntat och precis var som helst.
Förresten behöver man sedan 2010 och nya luftfartslagen inte ha markägarens tillstånd för att landa så länge man inte skadar något. Svårt med sjöflyg annars, kan man tänka.

Danne1700
2020-05-12, 10:06
Senmathal/ Det där är lite obegripligt för mig som på sin höjd kan avgöra om det är en människa eller en hund på mina video:ar.
Man har letat efter värsta möjliga fall och försökt lagstifta mot dem. Lite löjligt och mycket teortiskt alltsammans.

Daniel Ahlin
2020-05-12, 10:29
Jag har själv sett modellflygplan från luften vid ganska många tillfällen när jag varit ute och flugit, har även varit med om att fullskalaflygplan dykt upp i luftrummet när jag flyger modell så det händer.

senmathal
2020-05-12, 10:36
Jag tror mycket av det här handlar om att det ska finnas en lag den dag ett problem uppstår. Men dom som är ute efter att skapa det värsta scenariot med flit kommer naturligtvis inte ha någon märkning på drönaren och då kommer det lika fullt att vara helt utsiktslöst att hitta piloten. Möjligen kan reglerna när dom bli lite mer kända skapa lite eftertanke hos normalanvändaren som skaffar en billig drönare mest på skoj.

Men nu kommer det att vara dom hör reglerna som gäller och hela EU står bakom. Visst kan man försöka påverka och det har våra representanter gjort mer än berömvärt så långt det någonsin är möjligt. Men att få EU:s lagstiftarna att tänka om helt och hållet är nog värre än att slåss med väderkvarnar.

/Mats

Danne1700
2020-05-12, 10:36
Jag har bara sett modellplan från luften vid en flygplats med modellfält. Men att se dem och att kollidera med dem är två olika saker. Jag menar att risken att det sker på en godtycklig plats är så liten att den kan försummas.

Danne1700
2020-05-12, 10:40
Vill bara påminna om att IAOPA och andra allmänflygföreningar med gemensamma krafter fick EASA att helt skriva om underhållsreglerna för småflyg, de regler som sånär tog död på allt privatflyg men som ändras nu. Denna vår faktiskt.

hakank
2020-05-12, 18:19
Det verkar aningen tvetydigt ang. flygning utanför godkänt fält. Läser följande:
"För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg)." ( https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/ ) Ett modellplan borde väl för det mesta falla inom dessa ramar och man undrar då varför det skulle behövas ett godkänt teoriprov? Eller blandar jag ihop något möjligen.. Det är ju inte glasklart på transportstyrelsens sidor.

Michael
2020-05-12, 21:26
Det är ju inte glasklart på transportstyrelsens sidor.
Det kan jag hålla med om ;-). Jag skulle tro att texten du refererar till är avsedd att peka på att det för drönare som väger mer än 25 kg eller som flygs över folksamlingar eller över 120 m höjd finns ett stort antal tekniska/operationella krav som kräver särskilt godkännande från TS

Oavsett vad TS skriver på sin hemsida, där det antagligen finns både fel och tvetydigheter, så är det EU-förordningarnas texter som gäller (se mitt tidigare inlägg, #6 i denna tråd (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/58202-Information-om-nya-regler-f%C3%B6r-dr%C3%B6narflygning-i-media?p=448716&viewfull=1#post448716)).

De krav som ställs på piloten kan enklast sammanfattas så här:
Om man bortser från små modeller som väger mindre än 250 g och har en begränsad rörelseenergi, så krävs det för ett typiskt privatbyggt radiostyrt flygplan/helikopter/drönare som inte flygs från ett godkänt modellflygfält att piloten registrerar sig som operatör och har en utbildning för underkategori A3.

Utbildningsmaterialet finns redan tillgängligt (länk nedan) medan onlineprovet som ger behörigheten för underkategori A3 blir tillgängligt den 1 juli.

Drönare utbildningsmaterial underkategori A1 och A3 (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf) (pdf-fil)

70636 (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/utbildningsmaterial/dronare-a1-a3-utbildning.pdf)

Thomas
2020-05-12, 22:20
Länken till utbildningsmaterialet är ju väldigt genomarbetad och hyfsat lättläst, men.....
det handlar ju BARA om "quadcopers" och liknande.

Var tog det traditionella modellflyget vägen??
Inte ett ord om det....

Michael
2020-05-12, 22:42
Var tog det traditionella modellflyget vägen??
Inte ett ord om det....

Hej Thomas!
Se det som ett led i vår strävan att inte krångla till det mer än nödvändigt :-).

Vi modellflygare har våra egna kanaler för att förmedla kunskap om modellflyg; genom mentorskap inom klubbar, flygskolning i dubbelkommando, forum som detta, med mera. TS har uttryckt sitt förtroende för att vi som kommunitet gemensamt kan tillhandahålla den kunskap som behövs för att flyga modellflyg på ett säkert sätt. Därför behöver den kunskapen inte förmedlas genom TS utbildningsmaterial för 'drönarpiloter'. Där koncentrerar man sig istället på de vanligaste typerna av drönare, dvs. olika typer av multikoptrar.

Om inga komplikationer tillstöter innebär det för modellflygare som flyger inom ramen för en modellflygklubb från ett godkänt modellflygfält att det inte föreligger något behov vare sig av att genomgå en 'drönarutbildning' eller att genomföra något teoriprov.
För de av oss som även vill kunna flyga våra modellflygplan från andra platser får vi komplettera vår befintliga kunskap om modellflyg med den som finns TS:s utbildningsmaterial om drönare.

Bästa hälsningar,
Michael

Thomas
2020-05-12, 22:44
Så du menar att även folket inom myndigheten (ja, myndigheten är faktiskt sammansatt av människor!) har sunt förnuft??

:sarcastic::applouse:

(*Ironi!*)

senmathal
2020-05-12, 23:01
Ja tror dom har men att det sällan tas i bruk i själva myndighetsutövningen :)

/Mats

IngemarTh
2020-05-13, 06:11
Det är lätt att ”försöka glömma” fallen när vi flyger utanför modellflygfälten som ju blivit enklare på senare år med det stora utbudet av parkflyers, små helikoptrar och drönare. Hur många av er har inte flugit nära bebyggelse och rekreationsområden någon gång som nu förbjuds 1 juli. Och hur många FPV flygare kommer följa reglerna med observatör? För att inte tala om hur vi ska flyga uppvisningar på allmänna flyguppvisningar med fullskala som vi gjort tidigare.

Danne1700
2020-05-13, 07:08
Jag kommer att föja reglerna genom att ömsom se i goggles och ömsom utanför. Ingen observatör behövs då enligt min åsikt.
Kommer att helt undvika inflygningen till Arlanda dels eftersom det är flygförbud där, och dels för att det är väl det enda stället man riskerar få se flygplan i trädtoppshöjd. :-)

pernstig
2020-05-13, 08:26
Hej Thomas!
Se det som ett led i vår strävan att inte krångla till det mer än nödvändigt :-).

Vi modellflygare har våra egna kanaler för att förmedla kunskap om modellflyg; genom mentorskap inom klubbar, flygskolning i dubbelkommando, forum som detta, med mera. TS har uttryckt sitt förtroende för att vi som kommunitet gemensamt kan tillhandahålla den kunskap som behövs för att flyga modellflyg på ett säkert sätt. Därför behöver den kunskapen inte förmedlas genom TS utbildningsmaterial för 'drönarpiloter'. Där koncentrerar man sig istället på de vanligaste typerna av drönare, dvs. olika typer av multikoptrar.

Om inga komplikationer tillstöter innebär det för modellflygare som flyger inom ramen för en modellflygklubb från ett godkänt modellflygfält att det inte föreligger något behov vare sig av att genomgå en 'drönarutbildning' eller att genomföra något teoriprov.
För de av oss som även vill kunna flyga våra modellflygplan från andra platser får vi komplettera vår befintliga kunskap om modellflyg med den som finns TS:s utbildningsmaterial om drönare.

Bästa hälsningar,
Michael

Bra skrivet Michael! :applouse:

hakank
2020-05-13, 10:27
Ah!
Tänkte till ett antal gånger och inser att jag (kanske andra också) blandar ihop tillstånd med godkänd utbildning.
Tack för klargörandet.

Ripa
2020-05-13, 11:45
Det är lätt att ”försöka glömma” fallen när vi flyger utanför modellflygfälten som ju blivit enklare på senare år med det stora utbudet av parkflyers, små helikoptrar och drönare. Hur många av er har inte flugit nära bebyggelse och rekreationsområden någon gång som nu förbjuds 1 juli. Och hur många FPV flygare kommer följa reglerna med observatör? För att inte tala om hur vi ska flyga uppvisningar på allmänna flyguppvisningar med fullskala som vi gjort tidigare.

Många som skriver i dessa forumtrådar ser till sig själva, och ser först till sin egen situation, helt naturligt, vi människor fungerar så, jaget kommer före laget.
Men….,och det glöms ofta bort, skall modellflyghobbyn överleva med verksamhet i landets nuvarande klubbar, måste man ta hänsyn till det som Ingemar sammanfattat på ett mycket bra sätt ovan. Ett av modellflyghobbyns största problem är att skapa synlighet runt vår hobby, fixa uppvisningar, utställningar, skolflyg, PR-dagar, utbildning m.m. något som laget måste göra själv, jaget har sällan tid.

Oavsett vem som kommer att vara ansvarig operatör på landets modellflygfält kommer det som ett brev på posten, nya uppgifter till klubbens ansvariga och säkerhetschefen. Enligt rapporten efter mötet med TS är det den person som ansökt, och fått modellflygfältet godkänt av TS

Klubbar med verksamhet inom en kontrollzon har redan i dag, betydligt mer arbete med information och utbildning av nya medlemmar, ”någon” skall efter den 1 juli dessutom vara ansvarig för att säkerställa, och ombesörja arbetet med nya krav från TS.

När jaget i många trådar, och på Facebook, skriver att man struntar i de nya lagarna och fortsätter att flyga som vanligt, eller som många också skriver, verksamheten i landets modellflygklubbar drabbas inte, så man fortsätter att flyga som man alltid gjort.

Behovet för landets modellflygare att "svetsa" sig samman i landets modellflygklubbar, för att skapa synlighet och tala om var man finns, har aldrig varit större än nu, och med en åldersgräns på 18 år som observatör (fjärrpilot) utanför modellflygfälten, måste modellflygklubbarna aktivt tala om att modellflyghobbyn är en hobby, som passar alla åldrar från 7 - 97, och till landets modellflygfält är alla välkomna!

Mvh
Mats
www.ripamfk.com

Danne1700
2020-05-13, 14:12
Det här är en film jag hittat på YT, jag vet inget om filmaren eller om han hade en observatör eller ej. Jag tror mig känna till platsen och den är långt från alla flygfält.
Hur viktigt tycker ni att det är att ha en observatör vid den här sortens flygning? Alltså viktigt i betydelsen att undvika en kollision med ett flygplan.
https://www.youtube.com/watch?v=A6EFM9G3Xw4

IngemarTh
2020-05-13, 16:04
Det här är en film jag hittat på YT, jag vet inget om filmaren eller om han hade en observatör eller ej. Jag tror mig känna till platsen och den är långt från alla flygfält.
Hur viktigt tycker ni att det är att ha en observatör vid den här sortens flygning? Alltså viktigt i betydelsen att undvika en kollision med ett flygplan.
https://www.youtube.com/watch?v=A6EFM9G3Xw4

Visst är risken liten men jag förstår också de som skrivit reglerna. Jag vet inte av filmen att döma om det förekommer helikopterverksamheten i området, exempelvis försvaret som övar taktisk flygning på låg höjd. Jag har själv sett det och även åkt med en gång och det går undan någon meter över trädtopparna och ner mot marken precis som man flyger freestyle med drönaren (inte looping och roll!). Det handlar om kunskap över området d.v.s. någon slags kompetens utöver vad som krävs när man har visuell sikt och ser helikoptern komma för att det är nog för sent om du slänger av dig videoglasögonen när du hör den och försöka styra undan. Visst är detta osannolikt men det är så man tänker tror jag att man behöver ytterligare kunskap för att få flyga utan observatör. Och SMFF har ett förslag ungefär som man löst det i Norge som jag skrivit om tidigare. Och vad jag förstår gäller då deras försäkring vid kollision för det är inte roligt om man blir ersättningsskyldig för en helikopter. Det är ju därför det är så höga ersättningsbelopp 20 miljoner kr eller vad det nu är på ansvarsförsäkringen. Och enda sättet att ha en försäkring privat i Sverige just nu är ju att gå med i ett modellflygförbund så det borde ju gå lösa med kunskapsbevis i klubbarna så vi slipper att alltid ha en observatör när vi flyger FPV. Andra exempel är utelandande segelflyg eller skärmflygare.

Danne1700
2020-05-13, 16:59
Men någonstans blir en risk så liten att den är försumbar.
Om man som jag som snart är 70 aldrig någonsin sett en lågflygande helikopter i eller under trädtoppshöjd så anser jag att man passerat den nedre riskgränsen.
Jag har däremot sett en övningsbana med varningsskyltar för lågflygande helikoptrar, det var nog en sådan du åkte på.
Det hör ju till förberedelserna att veta var man tänker flyga med sin modell.

pernstig
2020-05-13, 17:35
Men även om risken är liten kan följden av en olycka vara katastrofal. En myndighet som TS måste, som Ingemar Th är inne på, täcka in också osannolika händelser i sitt regelverk.

Danne1700
2020-05-13, 17:45
Nej, det måste man inte. Om så vore skulle exempelvis VFR-flygning inte vara tillåten.

McRegor
2020-05-13, 18:11
I denna fråga får jag nog hålla med Danne när det gäller sannolikheter... Och vill man döda modellflyget helt i vårt land så får man väl göra som SMFF föreslår - införa Modellflyghandboken som ett obligatorium. Men lyckligtvis finns ju RCFF som i det fallet verkar ha en nyktrare syn.
Roger

IngemarTh
2020-05-13, 18:18
Men någonstans blir en risk så liten att den är försumbar.
Om man som jag som snart är 70 aldrig någonsin sett en lågflygande helikopter i eller under trädtoppshöjd så anser jag att man passerat den nedre riskgränsen.
Jag har däremot sett en övningsbana med varningsskyltar för lågflygande helikoptrar, det var nog en sådan du åkte på.
Det hör ju till förberedelserna att veta var man tänker flyga med sin modell.

Myndigheterna vill veta att du förstår att förbereda dig men har bedömt att videoglasögon ökar risken så mycket att man inte kunde tillåta det i OPEN kategorin om man inte har en observatör. Så det hamnade i SPECIFIC kategorin som kräver lite mer förståelse.
Jag flög med på en lågflygning med HKP6 (BEll206) i skogarna i Norrland och var inte utmärkt eller avspärrat på något sätt och ingen övning med Utfärdad NOTAM heller.
Jag har även sett HKP9 (BO105) här hemma i Småland mitt i skogen komma rakt över trädtopparna mot mig och det är en upplevelse ska jag säga. Den har jag också flugit med under testverksamheten när vi utvecklade vapensystemet till den. Båda dessa helikoptrar var förstärkta med två knivar som ska skära av kraftledningar och liknande om man skulle kollidera. Däremot drönare kan nog i värsta fall slå sönder rutan eller tjärtrotorbladen för de här helikoptrarna är inte förstärkta på något annat sätt.

IngemarTh
2020-05-13, 18:26
I denna fråga får jag nog hålla med Danne när det gäller sannolikheter... Och vill man döda modellflyget helt i vårt land så får man väl göra som SMFF föreslår - införa Modellflyghandboken som ett obligatorium. Men lyckligtvis finns ju RCFF som i det fallet verkar ha en nyktrare syn.
Roger

Jag kan hålla med till viss del om det blir för krångligt kommer ingen att följa det ändå. Skulle kanske kunna vara så enkelt att man ska föra en enkel loggbok över sina FPV flygningar utan observatör, barn utan handledare, närmare än 150m eller vad det nu är, så man har något bevis att man tänkt till om det skulle hända något.

Danne1700
2020-05-13, 18:37
Jag skrev ju för inte länge sedan om hur stor sannolikheten är att man befinner sig i samma 100 m3 luftrum som ett av våra svenska luftfartyg, satt till 2500 st. Det blev när man räknat bort alla zoner av olika slag 1 på 260 miljoner.
Och då var förutsättningen att alla 2500 flygplan flög samtidigt mellan marknivå och 120 meter.
I rest my case, som di säger på tv.

McRegor
2020-05-13, 18:55
Ingemar - nu tänkte jag inte specifikt på FPV-flygning när det gäller Modellflyghandboken utan på mera konventionellt RC-flyg. När en verksamhet varit så befriad ifrån incidenter som vårt organiserade modellflyg så tycker jag att det är väldigt märkligt att modellflygarnas egen organisation, SMFF alltså, på eget initiativ skapar denna "handbok" som tydligen inte är nåt krav ifrån TS eller EU. Det är som att ge någon lillfingret...
Tror att SMFF som organisation går en ännu snabbare död till mötes om man genomför detta för det kommer bl a att innebära ännu mera jobb och ansvar på våra klubbstyrelser - och det är i vart fall inte vi intresserade av. Och jag vet flera klubbar med samma åsikter i den frågan. Förstår man ö h t hur svårt det är att tillsätta styrelser i våra klubbar ? Vi vill umgås, flyga och ha kul - svårare än så är det inte. Gör inte denna hobby märkvärdigare än den är.
Roger